ARŞ.GÖR. MERİÇ KÜKRER    
Adı : MERİÇ
Soyadı : KÜKRER
E-posta : mkukrer@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

 Kişisel Bilgilerim

Doğum Tarihi ve Yeri:  05.02.1988 -İzmir

E-posta: merickukrers@gmail.com

 

Eğitim Bilgilerim

Ankara Üniversitesi, Sosyal Antropoloji Doktora

2016- Halen

Ankara Üniversitesi, Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans (Tezli)

2012-2015

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji

2006-2011

 

Tezlerim

“Göç” Kavramı ve Türkiye’de Yaşayan İranlı Sığınmacılar Üzerine Etnografik Bir Çalışma – Devam eden doktora çalışması

2016- Halen

“Ankara’da Dilencilik ve Sadaka Kültürü” başlıklı yüksek lisans tezi

2015

 

YAYINLARIM

Kitaplarım

Şehirde Bir Kovalamaca Hikâyesi: Dilenci-Zabıta İlişkisi ve Performans Üzerine Etnografik Bir Çalışma, Ankara: Herdem Yayınları, ISBN: 978-605-2435-01-8

Nisan 2017


Akademik Dergilerdeki Yazılarım

Dersimiz Cinayet: Agatha Christie’nin Otobiyografisinin Zaman, Mekân, Anlatı Bakımından Tahlili, ViraVerita Disiplinlerarası Karşılaşmalar, Erişim adresi: https://viraverita.org/yazilar/dersimiz-cinayet-agatha-christienin-otobiyografisinin-zaman-mekan-anlati-bakimindan-tahlili

 Nisan 2017


Yayın Kurulları, Editörlükler… vs.

Hakemli, Akademik bir dergi olan ViraVerita Disiplinlerarası Karşılaşmalar’ın, Yayın Kurulu Üyesi, ISSN:2149-3081

Şubat 2017 - Halen

 

Katıldığım Kongre ve Sempozyumlar

Goethe Enstitüsü ve ViraVerita Disiplinlerarası Karşılaşmalar’ın ortak düzenlediği “Eleştirel Teoriye Disiplinlerarası Yaklaşımlar Sempozyumu”na düzenleme kurulu üyesi olarak

 

6 Ekim 2017

International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), “Begging Styles as Representation of Being Fallen and Escape-chase Game of Beggars with Municipal Constabulary” başlıklı bildiri ile sözlü sunum yaparak

 

9 Nisan 2015

 

Katıldığım Alan Çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile “Ankara’da Dilencilik ve Sadaka Kültürü” başlıklı yüksek lisans tezim için kişisel olarak yürüttüğüm alan araştırması

Aralık 2011- Haziran 2014

Prof. Dr. Aslı Yazıcı Yakın'ın güvercin besleyenler üzerine kişisel olarak yürüttüğü sosyal antropolojik alan çalışmasının Adana, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Urfa etaplarına

Nisan, Aralık, Haziran 2011


Katıldığım Eğitimler

Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi”

Mart 2016

Dostluk Yardımlaşma Vakfı'nca düzenlenen, danışmanlığını Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin, eğiticiliğini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi Nermin Yavlal Gedik'in yaptığı “Düşünme Eğitimi Programı”

2006- 2008