OKUTMAN MUSTAFA NUMANOĞLU    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : NUMANOĞLU
E-posta : mnuman@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 214 13 50/6376
Ünvan : OKUTMAN
Birim : REKTÖRLÜK
Bölüm : Enformatik Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

Okutman Mustafa NUMANOĞLU

 

Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü

Telefon: +90 (312) 214 13 50 /6376

e-posta: mnuman[at]ankara.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Lisans

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü (1985-1989)

 

Yüksek Lisans

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı (1989-1992)

 

Yüksek Lisans Tezi

 

Bilgisayar Destekli Öğretim Ders Yazılımlarında Bulunması Gereken Eğitsel Özellikler (1992). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hafize Keser.

 

Görev Aldığı Projeler

 

Anadolu Medeniyetleri Müzesinin Multimedya Ortamında

Tanıtılması (2005) BAP Projesi.

31 Temmuz- 25 Ağustos 2000 Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmen Yetiştirme.  Ankara Üniversitesi, Enformatik Bölümü.


Verdiği Ders Alanları

 

Windows İşletim Sistemleri

Microsoft Office Uygulamaları

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Ağları ve İletişim Teknolojileri

Linux İşletim Sistemleri

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

Bilgisayara Giriş (Uzaktan Eğitim)

Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri

 

Uzaktan Eğitim Ders İçeriği Geliştirme ve Öğretim Tasarımı


İçerik Yazarlığı

 

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kavramları

Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi

Veritabanı Kullanımı


Öğretim Tasarımcısı

Güzel Konuşma (TSU211)

 

İçerik Geliştirme

Güzel Konuşma Dersi (TSU211)

 

Yayınları


Makaleler


Numanoğlu, M., & Keser, H. (2017). Programlama Öğretiminde Robot Kullanımı-Mbot Örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 6, Sayı 2, s. 497-515, Haziran 2017.


Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar 


Numanoğlu, M. (2016). 
Bilgisayar Bilimi Dersi Robot Programlama Ünitesi Için Uygun Eğitsel Robot Seçimi. Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 04-05.11.2016. Ankara - Türkiye

Numanoğlu, M., Keser. H. (2016). Kodlama Öğretiminde Robot Kullanımı Mbot Örneği. 10. Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 16-18.05.2016 Rize - Türkiye

Numanoğlu, M., Numanoğlu, G., Abbak, N. (2014). Öğretmen Adaylarında Facebook Bağımlılığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2nd International  Instructional Technology & Teacher Education  Symposium, 20-22 May 2014.  Anadolu Üniversitesi, Afyonnkarahisar Sandıklı -Türkiye.

Numanoğlu, M., Numanoğlu, G. ve Yetik, S.S. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretime İlişkin Tutumları. Paper presented in 6th International Computer & Instructional Technology Symposium, 4-6 October 2012. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gaziantep-Türkiye. Abstracts Book.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Bilgisayar 2 (2006). Lise Ders Kitabı MEB Devlet Kitapları (Editör). Ankara: MEB Yayınları

Temel Bilgisayar Eğitimi (2006). Koyuncu B. (Editör). Ortak Yazarlı Kitapta Bölüm. Bilgi Teknolojileri ve Kavramları, 1-100, Ankara: Bıçaklar Kitapevi

Eğitim Teknolojileri Terimleri Sözlüğü (2004). MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları (Ortak Yazarlı Kitap), Ankara: Eğitek Yayınları 

Temel Bilgisayar Kullanımı (2003). Koyuncu B. (Editör). Ortak Yazarlı Kitapta Bölüm. Bilgisayar Donanımı, 1-15, Ankara:  Akademi Yayınevi


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayimlanan Makaleler


Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Çoklu Ortam (1995). Ank. Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.

Eğitim Teknolojisinde Çağdaş Bir Bilgi Ortamı -CD-ROM- (1992). Ank. Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.