UZMAN YEŞİM MOĞULKOÇ    
Adı : YEŞİM
Soyadı : MOĞULKOÇ
E-posta : mogulkoc@eng.ankara.edu.tr, Y.Mogulkoc@science.ru.nl
Tel : 2033550
Ünvan : UZMAN
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 Dr. Yeşim Moğulkoç

 Radboud University Working Group: http://www.ru.nl/tcm/about-us/former-members/
 Editorial Board Member on JMEST: http://www.jmest.org/editorial-board/


EĞİTİM

(2015-2016) Post Doc /Radboud University/Institute for Molecules and Materials/Theory of Condensed Matter Group/ Nijmegen, The Netherlands
(2008-2013)  Doktora/Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği A.B.D./Ankara, Türkiye
(2006-2008)  Yüksek Lisans/Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği A.B.D./Ankara, Türkiye
(2002-2006)   Lisans/Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği Bölümü /Ankara, Türkiye


AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

(Mart 2015-Mart 2016) Doktora Sonrası Araştırmacı/Radboud University/Institute for Molecules and Materials/Theory of Condensed Matter Group, Nijmegen, The Netherlands
(Temmuz 2013-   ) Uzm. Dr. /Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği Bölümü/Katıhal Fiziği A.B.D./Ankara, Türkiye
(Şubat 2010-Haziran 2013) Uzm. /Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği Bölümü/Katıhal Fiziği A.B.D. & Elektron Mikroskobu Birimi/Ankara, Türkiye
(04.07.2005 - 08.09.2005) Stajer/ Ion Beam Physics and Materials Research/Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden, Germany


ALINAN BURSLAR, ÖDÜLLER VE DERECELER

 • (Mart 2015-Mart 2016) TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Hollanda
 • (Aralık 2014) 20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 1.lik Poster Ödülü.
 • (2006) Bölüm Birinciliği, Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü
 • (2005) DAAD (Alman Akademik Değişim Bursu)
 • (2005) IAESTE Staj hareketliliği Almanya Bursu
 • (2002-2007) Türk Fizik Vakfı Başarı Bursu
ULUSAL VE ULUSLARARASI OKUL VE EĞİTİMLER
 • (17-29 Temmuz 2011) ITAP Summer School /Advanced Quantum Mechanics & Statistical Mechanics for Condensed Matter Physicists/Institute of Theoretical and Applied Physics, Turunç, Marmaris, Türkiye.
 • (26 Haziran-2 Temmuz 2011) Malzeme Bilimi İleri Düzey TEM Eğitimi/FEI, Eindhoven, Hollanda
 • (6-7 Mayıs 2010) Dual Beam Workshop 1, FEI&ANATEK, UNAM, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • (24 Temmuz-18 Eylül 2007) Yaz Okulu, DESY Summer Student Programme/DESY, Hamburg, Almanya.
ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİKLER

 • Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST-International Engineering Science and Technology)
 • Journal of Magnetism and Magnetic Materials (Elsevier)
 • Journal of Physics: Condensed Matter (IOP Science)
 • Materials Research Express (MRX, IOP Science)
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (TÜBİTAK, Dergipark)

 • Cumhuriyet Science Journal  (TÜBİTAK, Dergipark)

 • Indian Journal of Physics (Springer)

Yayın Bilgisi  (Google Scholar)   Highly Cited researcher in 2016 
SCI    (Toplam Atıf: 83, h-index:4)

1.   Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, G. Surucu. Study of electronic and lattice dynamical properties of antiperovskite type nitrides XNNi3 (X=Pd, Sn and Sb). Submitted. (2017)

2.   Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, G. Surucu. Structural phase transition, electronic, elastic and vibrational properties of LiAl intermetallic compound: insights from first-principles calculations. Canadian Journal of Physics, 10.1139/cjp-2016-0726.

3.   I. Evazzade,  M.R. Roknabadi,  T. Morshedloo, M. Modarresi, Y. Mogulkoc, H. Nemati FaraSemimetal behavior of bilayer stanene. Physica E 89 (2017) 155–159.

4.   Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, G. Surucu. A-first principles study on a half-Heusler compound KCaP. Submitted. (2017)

5. Investigation of structural stability, elastic properties, electronic structure and ferrimagnetic behavior of Mn 2 RhGe full-Heusler alloy, Journal of alloys and Compunds (2017)

6.    Y. Mogulkoc, M. Modarresi, A. Mogulkoc, Y.O. Ciftci. Electronic and Optical Properties of Bilayer Blue Phosphorus. Computational Materials Science 124 (201623-29 .

7.   F. Dahmane, B. Doumi, Y. Mogulkoc, A. Tadjer, D. Prokash, K.D. Verma, D. Varshney, M.A. Ghebouli, S. Bin Omran, R. Khenata. Investigations of the Structural, Electronic, Magnetic, and Half-Metallic Behavior of Co2MnZ    (Z = Al, Ge, Si, Ga) Full-Heusler Compounds. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. Vol. 29. Issue 3 (2016809-817.

8.   A. Mogulkoc, Y. Mogulkoc, A.N. Rudenko, M.I. Katsnelson. Polaronic effects in monolayer black phosphorus on polar substrates. Phys. Rev. B 93 (2016) 085417.

9.   F. Dahmane, Y. Mogulkoc, B. Doumi, A. Tadjer, R. Khenata, S. Bin Omran, D.P. Rai, G. Murtaza, Dinesh Varshney. Structural, electronic and magnetic properties of Fe2-based full Heusler alloys: A first principle study. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 407 (2016167-174 .

10.    B. Doumi, A. Mokaddem, A. Sayede, F. Dahmane, Y. Mogulkoc, A. Tadjer. First-principles investigations on ferromagnetic behaviour of Be1−xVxZ (Z = S, Se and Te) (x = 0.25). Superlattices and Microstructures 88 (2015139-149.

11.    S. Aydin, Y.O. Ciftci, Y. Mogulkoc, A. Tatar. Effect of pressure on structural, electronic, mechanical and optical properties of ruthenium diboride with oP12-type structure. Indian Journal of Physics 1-13 (2015).

12.    M. Modarresi, Alireza Kakoee, Y. Mogulkoc, M.R. Roknabadi. Effect of external strain on electronic structure of stanene. Computational Materials Science 101 (2015) 164–167.

13.     Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, K. Colakoglu, E. Deligoz. First-principles calculations of mechanic and vibration properties of AgRE (RE= Ho, Er, Tm) intermetallic compounds under pressure. Physica Scripta 90 (2015) 025701.

14.     Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, K. Colakoglu. First-principles calculations of electronic and thermodynamic properties of cubic structures of NdTe. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol:16, No:5-6 (May-June 2014) 529-535.

15.     Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, M. Kabak, K. Colakoglu. Ab initio study of the structural, elastic, electronic, thermodynamic, and vibrational properties of TbMg intermetallic compound. Superlattices and Microstructures 71 (2014) 46-61.

16.     Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, K. Colakoglu, E. Deligoz. The structural, electronic, elastic, vibration and thermodynamic properties of GdMg. Solid State Sciences 16 (2013) 168-174.

17.   Z. Koç, M. Çelik, M. Önal, Y. Sarıkaya, Y. Mogulkoc. Preparation and Characterization of Poly (2-hydroxy ethyl methacrylate)/Na-Montmorillonite Intercalated Nanocomposites. Journal of Polymer Engineering 33 (2013) 27-32.

18.   Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, K. Colakoglu. Structural, elastic, electronic and thermodynamic properties of Nd2Te via first principle calculations. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol:13, No:8, (2011946-951.

Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Diğer Yayınlar:

1.  Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci.Investigation on Structural, Elastic, Electronic and Vibrational Properties of LiTiAl Half-Heusler Compound Using First Principles Methods. Cumhuriyet Science Journal (CSJ), Vol:38 (2017No:2.

2.   Y.O. Ciftci, Y. Mogulkoc, M. Evecen. The first principles study on the TbP compound. New Developments in Computational Intelligence and Computer Science. ISBN: 978-1-61804-286-6 (2015). 

3.  Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, M. Kabak, K. Colakoglu. First-principles study of structural, elastic and electronic properties of NdTe2 and TlNdTe2. Cumhuriyet Science Journal (CSJ), Vol:34 (2013No:3.


4.  Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, K. Colakoglu, E. Deligoz. Ab-initio study on the structural and elastic properties of cubic structures of NdTe. Fizika 16 (2010227-230.  


PROJE DENEYİMLERİ

 • Ankara Üniversitesi, BAP Projesi,  Bazı Alaşımların Temel Fiziksel Özelliklerinin Yoğunluk      Fonksiyoneli Teorisi (DFT) Kullanılarak İlk İlkesel Yöntemlerle İncelenmesi, 12B4343020, Haziran 2012- Haziran 2013, Bütçe:30000 TL. Araştırmacı. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Mehmet KABAK.
 • Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Physical Sciences Division, Electronic structure and electronic properties of two-dimensional materials:a few-atomic-layer black phosphorus. SH-354-15. September 2015-September 2016. Budget: 500000 SBU  (System Billing Unit, Cartesius SURFSARA). Researcher-PostDoc, Project Leader: Prof.Dr. Mikhail I. KATSNELSON.

TEZ BİLGİLERİ

        Doktora Tezi:  "Bazı İkili ve/veya Üçlü Alaşımların Temel Fiziksel Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi ile İncelenmesi"  Danışman: Prof.Dr. Mehmet KABAK, Eş Danışman: Prof.Dr. Yasemin ÖZTEKİN ÇİFTCİ. (Temmuz 2013)

         Yüksek Lisans Tezi: "Üçüncü Nesil ve Dördüncü Nesil Işınım Kaynakları İçin Kullanılan Magnetlerin Işınım Karakteristiklerine Etkilerinin İncelenmesi" Danışman: Prof.Dr. Ömer YAVAŞ. (Temmuz 2008)

        Lisans Bitirme Tezi: "Nanoteknoloji ve Karbon Nano Yapılar" Danışman: Prof.Dr. Ayhan ELMALI (Ocak 2006)

YABANCI DİL
İngilizce (ileri düzey), Almanca (temel)

ULUSAL/ULUSLARARASI BİLDİRİLER (PROCEEDINGS)

1.   Y. Mogulkoc, M. Modarresi, A. Mogulkoc, Y.O. Ciftci. Electronic and Optical Properties  of Stack-Depended Blue Phosphorous. Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 6-9 September 2016, Bodrum, Turkey (Oral Presentation)

2.   Y.Ö. Ciftci, İ.Ö. Alp, Y. Mogulkoc and A.Ö Tatar. First-Principles Investigations of Structural, Elastic, Electronic, Thermodynamic and Vibrational Properties of LaCd Compound. Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 6-9 September 2016, Bodrum, Turkey (Poster Presentation)

3.   Y. Mogulkoc, A.N. Rudenko, and M.I. Katsnelson. “Determination of Accurate Correlation Energy for Monolayer Black Phosphorus”. Physics@FOM Veldhoven 2016, Eindhoven, The Netherlands, 19-20 January 2016 (Poster Presentation).

4.   Y.O. Ciftci, Y. Mogulkoc and M. Evecen. The first principles study on the TbP compound. 2015 International Conference on Applied Physics, Simulation and Computers. March 15-17, 2015, Vienna, Austria (Poster).

5.    Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, S. Aydın, A. Tatar.  RuB2 Alaşımının Elektronik, Mekanik ve Optiksel Özellikleri. 20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, 26 Aralık 2014, Ankara, Türkiye (Poster). “Birincilik Poster Ödülü”.

6.   Y.O. Ciftci, Y. Mogulkoc. Yarı-Heusler KCaP Alaşımının Yapısal, Elastik ve Elektronik Özellikleri. 20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, 26 Aralık 2014, Ankara, Türkiye (Poster).
7.   Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci. Antiperovskite Tipte Nikel Zengini MNNi3 (M=Sn, Sb, Pd) Alaşımlarının Elastik ve Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi.20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, 26 Aralık 2014, Ankara, Türkiye (Poster).
8.    Y. Mogulkoc, Y.O. Ciftci, K. Colakoglu, E. Deligoz. AgRE (RE= Ho, Er, Tm) İntermetalik Alaşımlarının Mekanik ve Titreşimsel Özellikleri. 20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, 26 Aralık 2014, Ankara, Türkiye (Poster).
9.    Y. Mogulkoc, M. Modarresi. Zorlanma Altında Elektronik Yapı Hesabı: “Stanene”, 20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, 26 Aralık 2014, Ankara, Türkiye (Poster).
10.    Y. Mogulkoc. A Spin Density Functional Theory (SDFT) Study: LaMn2Ge2 and LaMn2Si2. Humboldt Kolleg 2014 Ankara, 11-13 June 2014, Ankara University (Poster).
11.   Y. Moğulkoç, Y.Ö. Çiftçi, K. Çolakoğlu. Structural, Elastic and Electronic Properties of Nd3Te from First Principles. Chemical Physics Congress X, 10-12 October 2012, TOBB University of Economics and Technology, Ankara, Türkiye (Poster Sunum).
12.    Y. Moğulkoç, Y.Ö. Çiftçi, M. Kabak, K. Çolakoğlu. TbMg bileşiğinin yapısal, elastik, elektronik ve termodinamik özelliklerinin ilk ilkeler yöntemi kullanılarak incelenmesi. 18. Yoğun Madde Fiziği, 25 Kasım 2011, ODTÜ, Ankara, Türkiye (Poster Sunum).
13.    C. Çoban, Y.Ö. Çiftçi, Y. Moğulkoç, K. Çolakoğlu. AgSc bileşiğinin yapısal, elastik, termodinamik ve fonon özellikleri: Bir ilk prensipler çalışması. 18. Yoğun Madde Fiziği, 25 Kasım 2011, ODTÜ, Ankara, Türkiye (Poster Sunum).
14.    Y. Moğulkoç, Y.Ö. Çiftçi, K. Çolakoğlu. Bazı ikili ve üçlü alaşımların ilk ilkeler yöntemlerle incelenmesi. 17. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı, 5 Kasım 2010, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye (Sözlü Sunum).
15.     Y. Moğulkoç, Y.Ö. Çiftçi, K. Çolakoğlu. First principle study on the elastic and thermodynamic properties of Nd2Te. Turkish Physical Society 27. International Physics Congress, 14-17 September 2010, İstanbul, Türkiye (Sözlü Sunum).
16.     Y. Moğulkoç, Y.Ö. Çiftçi, K. Çolakoğlu, E. Deligöz. NdTe Bileşiğinin Yapısal, Elastik, Elektronik ve Termodinamik Özelliklerinin Ab-Initio Yöntemi ile İncelenmesi. International Conference on “PHYSICS-2010”, 30 Haziran-2 Temmuz 2010, Bakü, Azerbaycan (Poster Sunum).
17.     Y. Moğulkoç, Ö. Yavaş. Accelerator Based Light Sources: Bright Tools for Scientific Research. International Workshop on New Trends in Science and Technology, 3-4 November 2008, Çankaya University, Ankara, Turkey (Poster Sunum).
18.     Y. Moğulkoç, Ö. Yavaş. Turkish Accelerator Center (TAC) Project. Turkish Physical Society 25. International Physics Congress, 25-29 August 2008, Bodrum, Türkiye (Sözlü Sunum).
19.     Y. Cenger, Ç. Kaya, Ö. Yavaş. Sinkrotron Işınımı ve Serbest Elektron Lazerleri İçin Salındırıcı ve Zigzaglayıcı Magnetler. III. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, 17-19 Eylül 2007, Bodrum, Türkiye (Sözlü Sunum).
20.     Y. Cenger, Ç. Kaya, S. Seyhun, M. Tural, Ö. Yavaş. Serbest Elektron Lazeri: Malzeme Bilimi Uygulamaları. III. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, 17-19 Eylül 2007, Bodrum, Türkiye (Poster Sunum).


SEMİNERLER

 • 2D Malzemelerin DFT ve DFT-Beyond Yöntemler İle Araştırılması.POP Fizik Semineri, 12 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 •  External Strain on Stanene & Determination of Accurate Correlation Energy for Phosphorene, Theory of Condensed Matter (RU) colloquia, 26 November 2015, Place: Radboud University, HFML 02.20, Nijmegen, The Netherlands.
 • Elektron Mikroskopları. 11 Mayıs 2012, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye.
 • Elektron Mikroskopları. POP Fizik Semineri, 24 Mart 2011, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • NdTe Bileşiğinin Yapısal, Elastik, Elektronik ve Termodinamik Özelliklerinin Ab-Initio Yöntemi ile İncelenmesi. Doktora Semineri, 15 Nisan 2010, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Undulator Magnets for TAC IR FEL. V. TAC Workshop, 5-7 June 2008, Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye.
 • Işınım Kaynakları İçin Salındırıcı ve Zigzaglayıcı Magnetler. Yüksek Lisans Semineri, 13 Aralık 2007, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Characterization of Button and Stripline Beam Position Monitors (BPMs) @ FLASH. Summer Student Seminar, 14 September 2007, DESY, Hamburg, Almanya.
 • TAC Project. Seminar, 3 August 2007, MDI Room, DESY, Hamburg, Almanya.
 • ELBE IRFEL TAC IRFEL Karşılaştırması. III. TAC Workshop, 11-13 Mayıs 2007, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

ÇALIŞMA ALANLARI

Yoğun Madde FiziğiMalzeme Fiziği, Nümerik Hesaplamalar, ab-initio methodlar, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi, Taramalı (SEM) ve Geçirimli (TEM) Elektron Mikroskopları.  Malzemelerin elektronik, magnetik, optik, termodinamik, titreşimsel özelliklerinin kuantum mekaniksel hesaplama teknikleri kullanılarak incelenmesi.  Tecrübe: bulk ve düşük boyutlu malzemelerin DFT yöntemlerle incelenmesi. Diğer ilgi alanları: 2D malzemeler, nümerik fizik.


ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 • FZM 111 Fizik I Dersi (Ziraat Fakültesi-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü) (2014-2015 Güz)
 • FZM 111 Fizik I Dersi (Ziraat Fakültesi-Bitki Koruma Bölümü) (2014-2015 Güz)
 • PHY 203 Physics III-Recitation (2014-2015 Fall)
 • FZM 203 Fizik III-Uygulama (2014-2015 Güz)
 • PHY 421 Application of Computational Physics-Recitation (2013-2014 Fall)
 • PHY 121 (Chem. Eng.) Physics I-Recitation (2013-2014 Fall)
 • PHY 122 (Chem. Eng.) Physics II-Recitation (2013-2014 Spring)
 • FZM 421 Fizikte Bilgisayar Uygulamaları I (2012-2013 Güz)
 • FZM 305 Kuantum Mekaniği-I Uygulaması (2010-2011 Güz, 2011-2012 Güz, 2012-2013 Güz)
 • FZM 306 Kuantum Mekaniği-II Uygulaması (2010-2011 Bahar) 
 • FZM 253 Optik Laboratuvarı (2009-2010 Güz, 2013-2014 Güz, 2016-2017 Güz)
 • FZM 254 Fizik IV Laboratuvarı (2008-2009 Bahar, 2013-2014 Bahar)
 • FZM 155 Mekanik Laboratuvarı (2008-2009 Güz)
 • FZM 156 Elektrik Laboratuvarı (2008-2009 Bahar)
 • FZM 156 (EM) Fizik II Laboratuvarı (2012-2013 Bahar)
 • FZM158 (JM) Fizik II Laboratuvarı (2010-2011 Bahar, 2013-2014 Bahar)

TEKNİK BECERİLER
Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Ultramikrotom, Spin Kaplama, Plazma İmersiyon İon İmplantasyon Sistemi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------