PROF.DR. MEHMET ÖZKAN    
Adı : MEHMET
Soyadı : ÖZKAN
E-posta : mozkan@ankara.edu.tr, ozkanm64@gmail.com
Tel : +90 (312) 203 3300/3621
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-ozkan
Kişisel Akademik Bilgiler

 

EĞİTİM DURUMU

 

1981- 1986

Lisans, Gıda Mühendisliği.  Eylül, 1986     

Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü. Beytepe-Ankara

                

1989 - 1991

Yüksek Lisans,  Gıda Bilimi ve Beslenme.  Ağustos, 1991.  Kaliforniya Eyalet Üniversitesi,

Fresno – A.B.D.  Şarap, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü.

 

Tez konusu :  Taze fasülyelerin duyusal özellikleri üzerine değişik haşlama metodlarının ve dondurarak depolamanın etkisi  

 

1995-2001

 

 

 

 

 

 

 

Doktora, Gıda Bilimi ve Teknolojisi (Uzmanlık dalı: Meyve ve sebze işleme teknolojisi).  Temmuz, 2001.  Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü.  Dışkapı, Ankara

 

Tez konusu: Kuru kayısılardan kükürt dioksitin uzaklaştırılma yöntemleri üzerinde araştırma

 

  

VERDİĞİ DERSLER

 

Dersin Adı

Düzeyi

Dönemi

Dersin Verildiği Bölüm

*FDE201 Mass and Energy Balances

 

Lisans

Güz

Gıda Mühendisliği Bölümü

*FDE206 Reaction Kinetics

 

Lisans

Bahar

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

  

ALDIĞI ÖDÜLLER

 

·         Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Lisansüstü bursu - 1988

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Fresno - A.B.D.

 

·         Metzler Araştırma Bursu – 1990

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Fresno - A.B.D.

 

·         Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Teşvik Ödülü - 1998

Ankara Üniversitesi, Ankara

 

·         Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Bilim Ödülü – 2001

Ankara Üniversitesi, AnkaraKATILDIĞI PROJELER


 A) "Yürütücü" olarak katıldığı projeler


 

Berrak siyah havuç suyu konsantresi üretimi ve antosiyaninlerin ısıl stabilitesi

       Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

       Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

       Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 14.03.2002–27.07.2005

       Proje no: 20020711065.

        .

 

Orta nemli kayısıların depolanmasında kimyasal ve mikrobiyolojik kalite ile

  enzim (polifenol oksidaz ve pektin metilesteraz) aktivitesindeki değişmeler

       TUBİTAK TOGTAG tarafından desteklenmiştir.

       Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.04.2004–01.10.2006.

       Proje no: 3230 (1001 projesi)

      

“Greyfrut suyu ve domates pulpunda likopenin yüksek sıcaklıklardaki ısıl

stabilitesi

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 20.09.2004–31.01.2007.

      Proje no: 20040745023.

      

“Malatya kayısılarının kükürtlenmesi, kurutulması ve depolanmasında kimyasal  

         ve fiziksel niteliklerindeki değişimler"

       DPT tarafından desteklenmiştir.

       Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 31.01.2006–31.01.2009.

       Proje no: 2003K12019019-6

       

“Siyah havuç suyu konsantresi üretimi ve depolanması sürecinde fenolik maddeler ve antosiyaninlerdeki değişimler ve bu değişimlerin antioksidan aktivite ile ilişkisi

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.04.2007–01.04.2009. 

      Proje no: 07B4343002.

      

“Ülkemizde yetiştirilen başlıca nar çeşitlerinin bazı kimyasal nitelikleri”

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.08.2008–14.10.2009. 

      Proje no: 08H4343004

      

“Malatya kayısılarının kurutulması sırasında kükürt dioksit kaybı ve bazı kimyasal niteliklerdeki değişimler”

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.08.2008–14.10.2009. 

      Proje no: 08H4343005.

       

“Karadut antosiyaninlerinin ısıl ve depolama stabilitesinin saptanması ve karadutun bazı kimyasal ve antimikrobiyal niteliklerinin belirlenmesi”

TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenmiştir.

Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 1.9.2011–1.9.2012. 

      Proje no: 111R004 (1002 projesi)

 

“Çeşitli durultma yardımcı maddelerinin nar suyu bileşimine etkisi ”

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.02.2009–01.02.2013. 

      Proje no: 09B4343002

 

Çilek ve nar sularının sıcak durultma yöntemiyle durultulması

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 18.03.2013–18.03.2014

      Proje no: 13L4343003

Proje bütçesi: 20 000 TL

 

Kalecik Karası üzümlerden (Vitis vinifera L.) üretilen kırmızı üzüm suyunun çeşitli durultma yardımcı maddeleri ile durultulması ve durultmanın üzüm suyu rengi üzerine etkisi”

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 18.03.2013–18.03.2014

      Proje no: 13L4343004

 

Kükürtlenmemiş gün kurusu kayısılarda sorbik asit uygulama parametrelerinin   belirlenmesi ve farklı konsantrasyonlarda sorbik asit içeren gün kurusu kayısıların farklı sıcaklıklarda depolanması süresince mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesindeki değişimler” 

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 10.05.2013–27.04.2015. 

      Proje no: 13B4343005

 

Kayısıların güneşte kurutulması ve farklı sıcaklıklarda depolanması süreçlerinde meydana gelen esmerleşme üzerine SO2 konsantrasyonu, polifenol oksidaz aktivitesi ve kayısı bileşenlerinin etkisi”

TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.03.2014–01.11.2015 

      Proje no: 113O456 (1001 projesi)

 

“Antosiyaninlerce zengin meyve ve sebze suyu eklenmiş kefir içeceklerinin depolanmaları süresince mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal kalite özelliklerindeki değişimler”

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 27.03.2017–08.07.2018.     

      Proje no: 17B0443002

        

“Siyah havuç suyundan yeni fermente içecek üretimi ve bu fermente içeceklerin depolanmaları süresince mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal kalite özelliklerindeki değişimler”

     Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

     Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 25.04.2018–25.04.2019. 

      Proje no: 18H0443001

      

Çilek antosiyaninlerinin ısıl stabilitesi üzerine farklı amino asitlerin etkisi”

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 25.04.2018–25.04.2019. 

      Proje no: 18L0443008

      


“Asitliği düzenlemek amacıyla limon suyu eklenen karadut sularının antosiyanin stabilitesi üzerine tarçın, zencefil ve karanfil ekstraktlarının etkisi

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 09.09.2019–09.09.2020.                                                         

      Proje no: 19L0443009


 

“Nar suyu antosiyaninleri üzerine HMF ve kopigmentlerin birlikte etkisi”

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 09.09.2019–09.09.2020.                                                              

      Proje no: 19L0443010


 

B) "Yardımcı araştırıcı" olarak katıldığı projeler

 

Bazı sebzelerin peroksidaz ve lipoksigenaz aktiviteleri ve bu enzimlerin termal

  inaktivasyonu üzerine araştırma

        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

        Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

        Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 30.10.1996–01.10.1998.

        Proje no: 96.11.12.02. 

         

Kuru kayısılardan kükürt dioksitin uzaklaştırılma yöntemleri üzerine araştırma

        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

        Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

        Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.10.1996–04.10.2001.

        Proje no: 96.25.00.12.  

         

Donmuş sebzelerde raf ömrünün belirlenmesi

        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

        Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

        Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 12.11.1997–14.11.2000.

        Proje no: 97.11.12.03.

         

 

Vişne suyunda bulunan antosiyaninlerin hidrojen peroksit eşliğinde degradasyonu

  üzerine araştırma

        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

        Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.  

        Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 17.04.1998–08.06.2000.

        Proje no: 98.11.12.01.  

 

Farklı  haşlama sürelerinin barbunya ve bamyada  peroksidaz ve lipoksigenaz       

        aktivitesi ile kalite kriterleri üzerine etkisi

        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

         Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.  

        Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 14.12.1998–14.12.2000.

        Proje no: 98.11.12.03.  

         

“Çeşitli meyve sularında hidrojen peroksit eşliğinde askorbik asitin degradasyon kinetiği

      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon   

      Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

      Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 2001–18.11.2003.

      Proje no: 20010711039.

     

Geleneksel gıdaların adsorpsiyon izotermlerinin belirlenmesi

 DPT tarafından desteklenmiştir.

 Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 11.01.2004–11.01.2007. 

 Proje no: 2004-K-120-900.

       

 

Nar suyu üretim aşamalarında antimikrobiyel aktivite ve fenolik madde miktarındaki değişimler

        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

        Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

        Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 24.12.2007–23.03.2010. 

        Proje no: 08B4343002.

         

 

 Vişne nektarlarının renginin ve renk stabilitesinin kopigmentasyon etkisi ile artırılması  ve depolama boyunca renkte meydana gelen değişimler

   TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenmiştir.

         Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.03.2015–01.03.2017. 

         Proje no: 213O249 (1001 projesi)

        

Nar ve portakaldan oluşan karışık meyve suyuna eklenen amino asitlerin antosiyaninlerin ısıl stabilitesi üzerine etkisi

    Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

    Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

    Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 24.12.2018–23.03.2020. 

    Proje no: 08B4343002.

   


İŞ TECRÜBESİ

 

1991 – 1992

§  Araştırma Görevlisi      

  Viticulture & Enology Research Center

  California State University, Fresno – A.B.D.

 

  Üzüm suyu ve konsantrelerinde HPLC ile şeker ve  organik asit analizi ile genel bileşime yönelik analizler (pH, briks ve titrasyon asitliği)

 

1991 – 1992

§  Kalite Kontrol Elemanı

      Süt İşletmesi,

      California State University, Fresno – A.B.D. 

 
YAYIN LİSTESİ 


Science Citation Index’e giren araştırma makaleleri  


Yemenicioğlu A, Özkan M, Cemeroğlu B.  1997.  Heat inactivation kinetics of apple polyphenol oxidase and activation of its latent form. Journal of Food Science, 62(3), 508–510.Yemenicioğlu A, Özkan M, Velioğlu S, Cemeroğlu B.  1998.  Thermal inactivation kinetics of peroxidase and lipoxygenase from fresh pinto beans (Phaseolus vulgaris).  Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -Forschung A (European Food Research and Technology), 206(4), 294–296.

 


Yemenicioğlu A, Özkan M, Cemeroğlu B.  1998.  Thermal stabilities of peroxidases from fresh pinto beans. Journal of Food Science, 63(6), 987–990.

 


Yemenicioğlu A, Özkan M, Cemeroğlu B.  1998.  Partial purification and thermal characterization of peroxidase from okra (Hibiscus esculentum).  Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(10), 4158–4163.

 


Özkan M, Yemenicioğlu A, Çıtak B, Cemeroğlu B.  2000.  Effect of hydrogen peroxide on sour cherry anthocyanins.  Journal of Food Quality, 23(4), 421–428.

 


Özkan M, Yemenicioğlu A, Asefi N, Cemeroğlu B. 2002. Degradation kinetics of anthocyanins from sour cherry, pomegranate and strawberry juices by hydrogen peroxide. Journal of Food Science, 67(2), 525–529.

 


Özkan M.  2002. Degradation of anthocyanins in sour cherry and pomegranate juices by hydrogen peroxide in the presence of added ascorbic acid. Food Chemistry, 78(4), 499–504.

 


Özkan M, Cemeroğlu B. 2002. Desulfiting dried apricots by hydrogen peroxide. Journal of Food Science, 67(5), 1631–1635. 

 


Özkan M, Cemeroğlu B.  2002.  Desulfiting dried apricots by hot air flow.  Journal of the Science of Food and Agriculture, 82(15), 1823–1828.

 


Özkan M, Kırca A, Cemeroğlu B.  2003. Effect of moisture content on CIE color values in dried apricots.  European Food Research and Technology, 216(3), 217–219.

 


Kırca A, Özkan M, Cemeroğlu B.  2003.  Thermal stability of black carrot anthocyanins in blond orange juice.  Journal of Food Quality, 26(5), 361–366.

 


Özkan M, Kırca A, Cemeroğlu B. 2004.  Effects of hydrogen peroxide on the stability of ascorbic acid during storage in various fruit juices. Food Chemistry, 88(4), 591–597.

 


Özkan M., Yemenicioğlu A, Cemeroğlu B.  2005.  Degradation of various fruit juice anthocyanins by hydrogen peroxide. Food Research International, 38(8-9), 1015–1021.

 


Kırca A, Özkan M, Cemeroğlu B. 2006. Stability of black carrot anthocyanins in various juices and nectars. Food Chemistry, 97(4), 598–605.

 


Kırca A, Yemiş O, Özkan M.  2006.  Chlorophyll and color changes in grapevine leaves preserved by passive modification. European Food Research and Technology, 223(3), 387–397.

 


Kırca A, Özkan M, Cemeroğlu B. 2007.  Effect of temperature, solid content and pH on the stability of black carrot anthocyanins.  Food Chemistry, 101(1), 212–218.

 


Kırca A, Özkan M, Cemeroğlu B. 2007.  Storage stability of strawberry jam color enhanced with black carrot juice concentrate.  Journal of Food Processing and Preservation, 31(5), 531–545.  

 


Sağırlı F, Tağı Ş, Özkan M, Yemiş, O.  2008.  Chemical and microbial stability of high moisture dried apricots during storage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88(5), 858–869.

 


Turfan Ö, Türkyılmaz M, Yemiş O, Özkan M. 2011.  Anthocyanin and color changes during processing of pomegranate (Punica granatum L., cv. Hicaznar) juices from sacs and whole fruit. Food Chemistry, 129(4), 1644–1651.

 


Türkyılmaz M,  Yemiş O, Özkan M. 2012. Clarification and pasteurization effects on monomeric anthocyanins and percent polymeric color of black carrot (Daucus carota L.) juice.  Food Chemistry, 134(2), 1052–1058. 5

 


Turfan Ö, Türkyılmaz M,  Yemiş O, Özkan M. 2012. Effects of clarification and storage on anthocyanins and color of pomegranate juice concentrates.  Journal of Food Quality, 35(4), 272–282.

 


Türkyılmaz M, Özkan M. 2012.  Kinetics of anthocyanin degradation and polimeric  color formation in black carrot juice concentrates.  International Journal of Food Science and Technology, 47(11),  2273–2281. (November issue)

 


Türkyılmaz M,  Tağı Ş, Dereli U, Özkan M. 2013. Effects of various pressing programs and yields on the antioxidant activity, antimicrobial activity, phenolic content and color of pomegranate juices.  Food Chemistry,  138(2-3), 1810–1818. (June issue)

 


Türkyılmaz M,  Tağı Ş, Özkan M.  2013. Changes in chemical and microbial qualities of dried apricots containing sulphur dioxide at different levels during storage. Food and Bioprocess Technology,  6(6), 1526–1538.

 


Coşkun AL, Türkyılmaz M, Aksu ÖT, Koç BE, Yemiş O, Özkan M.  2013.  Effects of various sulfuring methods and storage temperatures on the physical and chemical quality of dried apricots.  Food Chemistry, 141(4), 3670–3680. (December issue)

 


Türkyılmaz M, Özkan M.  2014.  Effects of condensed tannins on anthocyanins and color of authentic pomegranate (Punica granatum L.) juices. Food Chemistry, 164(?), 324–331. (December issue)

 


Türkyılmaz M,  Özkan M, Güzel N.  2014.  Loss of sulfur dioxide and changes in some chemical properties of Malatya apricots (Prunus armeniaca L.) during sulfuring and drying.  Journal of the Science of Food and Agriculture.  94(12), 2488–2496.          

 


Güzel N, Türkyılmaz M, Yemiş O, Tağı Ş, Özkan M.  2014.  Changes in hydrolysable and condensed tannins of pomegranate (Punica granatum L., cv. Hicaznar) juices from sacs and whole fruit during production and their relation with antioxidant activity.  LWT-Food Science and Technology, 59(2), 933–940. (December issue)

 


Alagöz S, Türkyılmaz M, Tağı Ş, Özkan M. 2015.  Effects of different sorbic acid and moisture levels on chemical and microbial qualities of sun-dried apricots during storage. Food Chemistry, 174, 356–364. (December issue)

 


Erkan-Koç, B., Türkyılmaz, M., Yemiş, O., Özkan, M. 2015.  Effects of various protein- and polysaccharide-based clarification agents on antioxidative compounds and colour of pomegranate juice.  Food Chemistry, 184, 37–45. TÜBİTAK yayın teşviki alındı.

 


Dereli U, Türkyılmaz M, Yemiş O, Özkan M. 2015. Effects of clarification and pasteurization on the phenolics, antioxidant capacity, color density and polymeric color of black carrot (Daucus carota L.) juice.  Journal of Food Biochemistry, 39(5), 528–537. 

 


Navruz A, Türkyılmaz M, Özkan M. 2016.  Colour stabilities of sour cherry juice concentrates enhanced with gallic acid and various plant extracts during storage. Food Chemistry, 197, 150–160.

 


Salur-Can, A., Türkyılmaz, M., Özkan, M. 2017. Effects of sulfur dioxide concentration on organic acids and β-carotene in dried apricots during storage. Food Chemistry, 221, 412421.

 


Altındağ, M., Türkyılmaz, M., Özkan, M. 2018.  Changes in polyphenol profile of dried apricots containing SO2 at various concentrations during storage. Journal of the Science of Food and Agriculture. 98(7), 2530–2539.

 


Hamzaoğlu, F., Türkyılmaz, M., Özkan, M. 2018.  Effect of SO2 on sugars, indicators of Maillard reaction and browning in dried apricots during storage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 98(13), 4988–4999.

 


Ertan, K., Türkyılmaz, M., Özkan, M. 2018.  Effect of sweeteners on anthocyanin stabilities and colour properties of sour cherry and strawberry nectars during storage. Journal of Food Science and Technology, 55(10), 4346–4355.

 


Hamzaoğlu, F., Türkyılmaz, M., Özkan, M. 2018. Amino acid profile and content of dried apricots containing SO2 at different concentrations during storage. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 10(4), 361–369.

 


Türkyılmaz, M., Hamzaoğlu, F., Özkan, M. 2019.  Effects of sucrose and copigment sources on the major anthocyanins isolated from sour cherries.  Food Chemistry, 281, 242–250.

 


Ertan, K., Türkyılmaz, M., Özkan, M. 2019.  Effects of natural copigment sources in combination with sweeteners on the stability of anthocyanins in sour cherry nectars. Food Chemistry, 294, 423–432.


 


Yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri:Yemenicioğlu A, Özkan M, Cemeroğlu B.  1998.  Heat inactivation kinetics of pectin methylesterase from orange and grapefruit peels-Peroxidase as an indicator of peel blanching.  Fruit Processing, 8(4), 158–161.

 


Yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri:

 


Yemenicioğlu A, Özkan M, Cemeroğlu B.  1998.  Regeneration kinetics of peroxidase from fresh pinto beans (Phaseolus vulgaris).  Gıda, 23(2), 157–159.

 


Yemenicioğlu A, Özkan M, Cemeroğlu B.  1999.  Some characteristics of polyphenol oxidase and peroxidase from taro (Colocasia antiquorum).  Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(4), 425–430.

 


Erkan Koç B, Türkyılmaz M,  Özkan M. 2012.  Siyah havuç suyu konsantresinin akide şekerlerinde renklendirici olarak kullanılması ve monomerik antosiyaninlerin depolama stabilitesinin belirlenmesi.  Akademik Gıda,  10(1), 30–39.

 


Türkyılmaz M,  Tağı Ş, Özkan M, Öztürk K, Öztürk B.  2013.  Chemical and microbial differences in dried apricots containing sulfur dioxide at different levels.  Gıda, 38(5), 31–40.

 


Türkyılmaz M, Tağı Ş, Özkan M. 2017.  Effects of extraction solvents on the polyphenol contents, antioxidant and antimicrobial activities of pomegranate (Punica granatum L. var. Hicaznar) parts.  Akademik Gıda, 15(2), 109–118. 


 


Derlemeler:

 


Özkan M, Cemeroğlu B.  1996.  Gıdalarda sülfit uygulamaları.  Gıda Teknolojisi,  1(9), 46–52.

 


Özkan M, Cemeroğlu B.  1997.  Karotenoidler: Özellikleri ve gıdalarda uygulamaları. Gıda Teknolojisi,  2(11), 34–44.

 


Özkan M, Kırca A.  2001. Gıdalarda hidrojen peroksit uygulamaları. Gıda, 26(1), 17–24.

 


Kırca A, Özkan M. 2003.  Domateslerin işlenmesinde likopenin stabilitesi. Akademik Gıda, 1(4), 30–42.

 


Erkan Koç B, Özkan M. 2011. Gıda endüstrisinde kitosanın kullanımı. Gıda, 36(3), 161–168.

 


Dıblan S, Özkan M. 2013.  Çeşitli durultma yardımcı maddelerinin kırmızı şarap antosiyaninleri üzerine etkisi.  Gıda, 38(1), 47–54.

 


Türkyılmaz M, Özkan M. 2014. Isıl olmayan pastörizasyon yöntemlerinin  meyve sularındaki antosiyaninler üzerine etkisi.  Gıda Teknolojisi, 1(1), 77-80.

 

Kitaplar:

 


Özkan M, Cemeroğlu B, Toklucu AK. 2010. Gıda Mühendisliğinde Reaksiyon Kinetiği. 174 s, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 42, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

 


Özkan M, Cemeroğlu B, Türkyılmaz M. 2011. Gıda Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri. 251 s, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 43, Bizim Grup Basımevi, Ankara.Kitap bölümleri:

 


Cemeroğlu B, Özkan M. 2005.  Isıl işlem hesaplamaları. Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, B Cemeroğlu (ed.), s. 359-434, Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara.

 


Özkan M, Cemeroğlu B.  2005.  Isıl işlem sırasında gıda bileşenlerinin parçalanma kinetiği.  Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, B Cemeroğlu (ed.), s. 435-490, Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara.

 


Cemeroğlu, B., A. Yemenicioğlu A ve Özkan M.  2009.  Meyve ve sebzelerin bileşimi.  Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Cilt I, B. Cemeroğlu (ed.), 3. baskı, s 1-236, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 38, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

 


Yemenicioğlu, A. ve Özkan M. 2009. Meyve ve sebzelerle bunlardan elde edilen ürünlerin dayandırılma yöntemleri, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Cilt I, B. Cemeroğlu, (ed.), 3. baskı, s. 237-326, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 38, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

 


Cemeroğlu B ve Özkan M. 2009. Konserve üretim teknolojisi. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Cilt II,  B. Cemeroğlu (ed.), 3. baskı, s. 167-402, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 39, Bizim Grup Basımevi, Ankara.  

 


Cemeroğlu B ve Özkan M. 2009.  Reçel-marmelat üretim teknolojisi. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Cilt II B. Cemeroğlu (ed.), 3. baskı, s. 441-478, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 39, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

 


Cemeroğlu B ve Özkan M. 2009.  Kurutma teknolojisi. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Cilt II, B Cemeroğlu (ed.), 3. baskı, 479-626, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 39, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

 


Özkan M, Kırca A ve Cemeroğlu B. 2010.  Gıdalara uygulanan bazı özel analiz yöntemleri.  Gıda Analizleri, 2. Baskı, B Cemeroğlu (ed.), s. 87–156, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 34, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

 


Kırca A ve Özkan M. 2010.  Değişik amaçlı bazı test ve analiz yöntemleri. Gıda Analizleri, 2. Baskı, B Cemeroğlu (ed.), s. 157–200, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 34, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

 


Yemiş O, Türkyılmaz M ve Özkan M. 2010.  Gıda analizlerinde HPLC yöntemleri. Gıda Analizleri, 2. Baskı, B Cemeroğlu (ed.), s. 257-350, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 34, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

 


Özkan M, Yemiş O ve Cemeroğlu B. 2010.  Tampon ve standart çözeltilerin hazırlanmaları. Gıda Analizleri, B Cemeroğlu (ed.), s. 607-622, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 34, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

 


Türkyılmaz M, Özkan M. 2016.  Mulberry juice. In Handbook of Functional Beverages and Human Health, F Shahidi and C Alasalvar (eds.), pp. 399–421, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, FL, U.S.A.Sözlü sunumlar

 


Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü Sunumları:

 


Sağırlı F, Tağı Ş, Özkan M. Effects of storage and hydrogen peroxide dip on the quality of intermediate-moisture apricots. 5th International Congress on Food Technology, E.S. Lazos (ed.), 9-11 March 2007, pp 318-325, Thessaloniki, Greece. 

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Coşkun AL, Turfan Ö,  Yemiş O, Asma BM,  Öztürk K, Özkan M. Effects on sulfuring methods and storage temperatures on the color of dried apricots.  2nd International Congress on Food and Nutrition, C. Alasalvar (ed.), p. 62, 24-26 October 2007, İstanbul. 

          (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz M, Muhacir N, Özkan M. Antioxidant activity and phenolic content of major pomegranate varieties grown in Turkey.  3rd International Congress on Food and Nutrition, S Bekiroğlu (ed.), p. 69, 22-25 April 2009, Antalya. 

          (Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)

 


Koç, BE, Türkyılmaz M, Apaydın E, Turfan Ö, Yemiş O, Özkan M. Comparison of various characteristics of pomegranate juices produced from whole fruits and arils. 16th IFU Congress, Bridging juice with science, health and technology, May 2–8, 2010, İstanbul.

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz M, Yemiş O, Özkan M. Stability of black carrot anthocyanins during processing and storage. 16th IFU Congress, Bridging juice with science, health and technology, May 2–8, 2010, İstanbul.

           (Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)

 


Turfan Ö, Türkyılmaz M, Yemiş O, Koç BE, Özkan M. Stability of pomegranate anthocyanins during processing and storage. 6th International Congress on Pigments in Foods, J Deli (ed.), p. 52-55, June 20–24, 2010, Budapest, Hungary. 

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz M, Yemiş O, Özkan M. Stability of black carrot anthocyanins during processing and storage. 6th International Congress on Pigments in Foods, J Deli (ed.), p. 56-59, June 20–24, 2010, Budapest, Hungary. 

           (Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)

 


Erbay, B., Türkyılmaz, M, Özkan, M., Küçüköner, E. Changes in anthocyanins and color of black mulberry juice during clarification and heating. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, p. 142, May 26–29, 2011, Çeşme, İzmir.

           (Buket Erbay tarafından sunulmuştur.)

 


Erbay, B., Türkyılmaz, M, Özkan, M., Küçüköner, E. Effects of different storage  conditions on the anthocyanins, phenolics and antioxidant activity of black mulberry juice concentrate.  4rd International Congress on Food and Nutrition, p. 62, 12–14 October 2011, İstanbul. 

          (Buket Erbay tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz, M., Tağı, Ş., Dereli, U., Özkan, M. Effects of pressing programs and yields on the antioxidant activity, phenolic content and color of pomegranate juice. Conference in Food Quality and Safety and Hygienic Engineering and Design, 19-20 September 2013, Skopje, Macedonia.

           (Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)


 

Muhacir, N., Türkyılmaz, M., Yemiş, O., Tağı, Ş., Özkan, M. Effects of clarification and pasteurization on hydrolysable and condensed tannins of pomegranate (Punica granatum L., cv. Hicaznar) juice from sacs and whole fruit. Conference in Food Quality and Safety and Hygienic Engineering and Design, 19-20 September 2013, Skopje, Macedonia.

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Dıblan, S., Menevseoğlu, A., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Degradation of ascorbic acid in strawberry juice concentrates during storage at various temperatures.  International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, p. 31, May 26–29, 2014, Kuşadası.

           (Sevgin Dıblan tarafından sunulmuştur.)

 


Dıblan, S., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Effects of various clarification agents on the anthocyanins and color of red grape juice from Kalecik Karası grapes (Vitis vinifera L.). 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology, p. 103, 10-12 August 2015, London, UK.

           (Sevgin Dıblan tarafından sunulmuştur.)Alagöz, S., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Effects of different sorbic acid and moisture levels on chemical and microbial qualities of sun-dried apricots during storage. 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology, p. 104, 10-12 August 2015, London, UK.

           (Sümeyye Alagöz tarafından sunulmuştur.)

 


Ertan, K., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Effects of various co-pigments, honey and sugars on anthocyanins and color of sour cherry nectars. 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology, p. 106, 10-12 August 2015, London, UK.

           (Kübra Ertan tarafından sunulmuştur.)

 


Alagöz Kabakcı, S., Türkyılmaz, M., Özkan, M.  2018.  Changes in quality characteristics of kefir beverages fortified with anthocyanin-rich fruit and vegetable juices during storage.  3rd International Congress on Food Technology, O407, 10–12 October 2018, Nevşehir, Turkey.

(Sümeyye Alagöz Kabakcı tarafından sunulmuştur.)

 


Alagöz Kabakcı, S., Türkyılmaz, M., Ünal, H., Özkan, M.  2018.  Effects of K-sorbate dip parameters on sorbic acid content of dried apricots.  3rd International Congress on Food Technology, O391, 10–12 October 2018, Nevşehir, Turkey.

(Handenur Ünal tarafından sunulmuştur.)


 


Poster Sunumları

 


Uluslararası Kongrelerde Sunulan Poster Sunumları:

 


Özkan M, Yemenicioğlu A, Cemeroğlu B. 2004.  Degradation of various fruit juice anthocyanins by hydrogen peroxide juices.  3rd International Congress on “Pigments in Food more than colours... L. Dufossé (ed.), p. 106-109, June 14–17 2004,  Quimper, France.

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)


 

Kırca A, Özkan M, Cemeroğlu B. 2004.  Stability of black carrot anthocyanins in various juices.  3rd International Congress on “Pigments in Food more than colours... L. Dufossé (ed.), p. 56-58, June 14–17, 2004, Quimper, France. 

          (Ayşegül Kırca tarafından sunulmuş olup, genç araştırıcılar arasında düzenlenen yarışmada en iyi 4 poster arasında yer almıştır.)

 


Kırca A, Özkan M, Cemeroğlu B.  Thermal stability of black carrot anthocyanins in blond orange juice. International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment. p.525-528.7-10 October 2003.  İzmir.

           (Ayşegül Kırca tarafından sunulmuştur.)

 


Yemiş O, Turfan Ö, Özkan  M. Anthocyanin and color changes during processing of pomegranate juice concentrate.  2nd International Congress on Food and Nutrition, C. Alaslavar (ed.), p. 108, 24-26 October 2007, İstanbul. 

           (Oktay Yemiş tarafından sunulmuştur.)


 

Türkyılmaz M, Özkan M. Changes in anthocyanins and color of black carrot juice concentrate during processing and storage. 3rd International Congress on Food and Nutrition, S Bekiroğlu (ed.), p. 144, 22-25 April 2009, Antalya. 

           (Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)


 

Türkyılmaz M, Dereli U, Özkan M. Effects of processing and storage on the antioxidant activity of black carrot juice concentrate and its relation with phenolic content. 3rd International Congress on Food and Nutrition, S Bekiroğlu (ed.), p. 136, 22-25 April 2009, Antalya. 

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz M, Dereli U, Muhacir N, Tağı Ş, Özkan M. Effects of various juice yields on the antioxidant activity, antimicrobial activity and phenolic contents of pomegranate juice.  3rd International Congress on Food and Nutrition, S Bekiroğlu (ed.), pp. 144-145, 22-25 April 2009, Antalya. 

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz M, Muhacir N, Özkan M. Characteristics of some Turkish pomegranate varieties, 16th IFU Congress, Bridging juice with science, health and technology, May 4–5, 2010, İstanbul.

           (Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)

 


Koç, B.E., Özkan, M. Application of chitosan in foods. 1st International Congress on Food Technology, p. 325, November 3–6, 2010, Antalya.

          (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz, M., Özkan, M. Anthocyanin and organic acid profiles of major pomegranate varieties grown in Turkey. 1st International Congress on Food Technology, November 3–6, 2010, Antalya.

          (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Erbay, B., Türkyılmaz, M, Özkan, M. Effect of processing on the antioxidant activity of black mulberry (morus nigra) juice and its relation with phenolic content. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, p. 997, May 26–29, 2011, Çeşme, İzmir.

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Erkan-Koç, B., Özkan, M. Effects of two different clarification treatments on chemical composition of pomegranate juice. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, p. 941, May 26–29, 2011, Çeşme, İzmir.

           (Betül Erkan Koç tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz, M, Özkan, M., Tağı, Ş.  Comparision of phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activities in pomegranate rind, skin and seed. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, p. 1005, May 26–29, 2011, Çeşme, İzmir.

           (Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)

 


Güçer, Y., Özkan, M. Antioxidant activities of polyphenols.  4rd International Congress on Food and Nutrition, p. 143, 12-14 October 2011, İstanbul. 

           (Yalçın Güçer tarafından sunulmuştur.)


 

Türkyılmaz, M., Özkan, M. Changes in some chemical properties of Malatya apricots after sulfuring and drying.  4rd International Congress on Food and Nutrition, p. 144, 12-14 October 2011, İstanbul. 

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Güzel, N., Tağı, Ş., Özkan, M. Microbial and chemical stability of dried fruits.  4rd International Congress on Food and Nutrition, p. 146, 12-14 October 2011, İstanbul. 

           (Nihal Güzel tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz, M., Tağı, Ş., Özkan, M., Menevşeoğlu, A., Öztürk, K., Öztürk, B. Chemical and microbial differences in dried apricots containing sulfur dioxide at different levels. 12th IFT Annual Meeting + Food Expo, p. 275, 25−28 June 2012, Las Vegas.

            (Ahmed Menevşeoğlu tarafından sunulmuştur.)

 


Orhan, B., Türkyılmaz, M., Erkan-Koç, B., Özkan, M. Effects of cold- and hot clarification methods on the turbidity and anthocyanins of pomegranate juice.  International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, p. 232, May 26–29, 2014, Kuşadası.

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Orhan, B., Türkyılmaz, M., Erkan-Koç, B., Özkan, M. Effect of hot clarification on ascorbic acid, polyphenols and anthocyanins in strawberry juices. Annual Conference & Exhibition Functional Foods, Nutraceuticals, Natural Health Products, and Dietary Supplements, p. 184, October 14–17, 2014, İstanbul.

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz, M., Özkan, M. Influences of proanthocyanidins on anthocyanins and color of pomegranate juices. Annual Conference & Exhibition Functional Foods, Nutraceuticals, Natural Health Products, and Dietary Supplements, p. 163, October 14–17, 2014, İstanbul.

           (Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)

 


Özkan, M.,  Ertan, K., Türkyılmaz, M. Color stability of sour cherry nectars containing various phenolic extracts and sweeteners during storage. 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology, p. 143, 10-12 August 2015, London, UK.

          (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz, M., Ertan, K., Özkan, M. Enhancing the color stability of strawberry nectars by various co-pigments and sweeteners. 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology, p. 145, 10-12 August 2015, London, UK.

           (Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)

 


Hamzaoğlu, F., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Effect of various SO2 concentrations on sugars and amino acids in sulfured dried apricots. 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology, p. 153, 10-12 August 2015, London, UK.

(Fatmagül Hamzaoğlu tarafından sunulmuştur.)

           


Güzel, N., Özkan, M. Effects of moisture contents and strage temperatures on browning of non-sulfitld sun dried apricots. 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology, p. 157, 10-12 August 2015, London, UK.

(Nihal Güzel tarafından sunulmuştur.)

 


Salur, A., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Changes in β-carotene content, pH and titratable acidity during sulphuring at different concentrations and drying of apricots. 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology, p. 158, 10-12 August 2015, London, UK.

           (Ayşenur Salur tarafından sunulmuştur.)

 


Orhan, B., Navruz A., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Effects of various co-pigments on the stability of anthocyanins in sour cherry juice concentrate during storage. 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology, p. 162, 10-12 August 2015, London, UK.

           (Buket Orhan tarafından sunulmuştur.)


 

Altındağ, M., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Effects of sulfuring at different concentrations on polyphenols an polyphenol oxidase activity in dried apricots. 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology, p. 164, 10-12 August 2015, London, UK.

           (Melek Altındağ tarafından sunulmuştur.)

 


Ertan, K., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Effects of sweeteners on anthocyanins and turbidity of sour cherry nectars during storage. 30th EFFoST International Conference, Targeted Technology for Sustainable Food Systems, 28-30 November 2016, Vienna, Austria.

           (Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)

 


Hamzaoğlu, F., Altındağ, M., Salur, A., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Effects of organic acids, sugars and amino acids on browning of dried apricots containing SO2 at different concentrations during storage. 30th EFFoST International Conference, Targeted Technology for Sustainable Food Systems, 28-30 November 2016, Vienna, Austria.

           (Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Bingöl, A., Apaydın, E., Özkan, M., Türkyılmaz, M.  Chances in antioxidant activity and phenolic content of pomegranate juice concentrate during storage.  19th International Conference on Food Processing & Technology, p.122, 23–25 October 2017, Paris, France.

     (Alev Bingöl tarafından sunulmuştur.)

 


Hamzaoğlu, F., Türkyılmaz, M.,  Özkan, M.  Use of hydrogen peroxide to remove sulfur dioxide from oversulfitted dried apricots.  19th International Conference on Food Processing & Technology, p.121, 23–25 October 2017, Paris, France.

           (Fatmagül Hamzaoğlu tarafından sunulmuştur.)

 


Navruz A., Halici, D.O., Semerci, E., Gulmez, N., Erkan-Koc, B., Türkyılmaz, M.,  Özkan, M.  Changes in anthocyanins and color of strawberry juice concentrates during storage. 19th International Conference on Food Processing & Technology, p.125, 23–25 October 2017, Paris, France.

(Ayşe Navruz tarafından sunulmuştur.)

 


Hamzaoğlu, F., Sevindik H., Özkan, M.,  Türkyılmaz, M.  Thermal stabilities of lycopene and β-Carotene in pink grapefruit juice and tomato pulp.  19th International Conference on Food Processing & Technology, p.120, 23–25 October 2017, Paris, France.

           (Fatmagül Hamzaoğlu tarafından sunulmuş olup, genç araştırıcılar arasında düzenlenen poster yarışmasında birincilik ödülünü almıştır.)

 


Hamzaoğlu, F. Özkan, M.,  Türkyılmaz, M.  Effects of various copigment sources on the stabilities of anthocyanins isolated from sour cherry juice concentrates during storage. 31st EFFoST International Conference - Food Science and Technology Challenges for the 21st Century - Research to Progress Society, p1.153, 13–16 November 2017, Sitges, Spain.

(Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Bay, A., Güney, H.G., Gülseven, E., Emektar, K., Ayhan, M.F., Hamzaoğlu, F. Özkan, M.,  Türkyılmaz, M.  Copigmentation effect of amino acids on the stability of anthocyanins in orange and pomegranate mixed juices during storage. 31st EFFoST International Conference - Food Science and Technology Challenges for the 21st Century - Research to Progress Society, p2.046, 13–16 November 2017, Sitges, Spain.

(Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Altındağ, M. Özkan, M., Türkyılmaz, M.  Effect of SO2 concentration on polyphenol oxidase activity and polyphenols in dried apricots during storage. 31st EFFoST International Conference - Food Science and Technology Challenges for the 21st Century - Research to Progress Society, p1.154, 13–16 November 2017, Sitges, Spain.

(Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Alagöz Kabakcı, S., Türkyılmaz, M., Ünal, H., Özkan, M.  2018.  Development of simple titrimetric method for the determination of sorbic acid in dried apricots.  3rd International Congress on Food Technology, P390, 10–12 October 2018, Nevşehir, Turkey.

(Handenur Ünal tarafından sunulmuştur.)

 


Alagöz Kabakcı, S., Türkyılmaz, M., Özkan, M.  2018.  Effects of copigment sources on sour cherry anthocyanins at various heating temperatures.  3rd International Congress on Food Technology, P406, 10–12 October 2018, Nevşehir, Turkey.

(Sümeyye Alagöz Kabakcı tarafından sunulmuştur.)

 


Erdal, E., Soysal, H., Öztürk, A., Sarı, E., Göçmen, M., Hamzaoğlu, F., Türkyılmaz, M., Özkan, M.  2018.  Effects of various amino acids and pHs on the thermal stability of anthocyanins in strawberry juice.  3rd International Congress on Food Technology, P396, 10–12 October 2018, Nevşehir, Turkey.

(Fatmagül Hamzaoğlu tarafından sunulmuştur.)

 


Dıblan, S., Menevşeoğlu, M., Türkyılmaz, M., Hamzaoğlu, F., Özkan, M.  2018.  Changes in polyphenols and antioxidant activity in strawberry juice concentrates during storage at various temperatures.  3rd International Congress on Food Technology, P397, 10–12 October 2018, Nevşehir, Turkey.

(Fatmagül Hamzaoğlu tarafından sunulmuştur.)


 


Salur-Can, A., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Effect of SO2 concentration on Maillard indicators in sulfured-dried apricots during storage.  4th International Conference on Food Chemistry and Technology, FCT-2018 Abstract Book, p. 31, 5–7 November 2018, Berlin, Germany.

(Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)

 


Türkyılmaz, M.,  Yemiş, O., Hamzaoğlu, F., Özkan, M. Changes in anthocyanins in black carrot juice concentrate stored at various temperatures.  4th International Conference on Food Chemistry and Technology, FCT-2018 Abstract Book, p. 31, 5–7 November 2018, Berlin, Germany.

(Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Özkan, M., Hamzaoğlu, F., Türkyılmaz, M.  Exposure of oversulfitted dried apricots to hot-air flow for the removal of sulfur dioxide.  4th International Conference on Food Chemistry and Technology, FCT-2018 Abstract Book, p. ??, 5–7 November 2018, Berlin, Germany.

(Mehmet Özkan tarafından sunulmuştur.)

 


Salur-Can, A., Türkyılmaz, M., Özkan, M. Changes in organic acids of dried apricots  containing SO2 at various concentrations during storage.  4th International Conference on Food Chemistry and Technology, FCT-2018 Abstract Book, p. 30, 5–7 November 2018, Berlin, Germany.

(Meltem Türkyılmaz tarafından sunulmuştur.)Tamamlanmış tezlerYüksek Lisans:Sağırlı F. 2006.  Orta nemli kayısıların depolanma stabilitesi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 80, Ankara.Koroş B. 2007.  Geleneksel Türk gıdalarının adsorpsiyon izotermlerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 66, Ankara.

 


Sevindik H. 2007.  Pembe greyfurt suyu ve domates pulpunda likopen ve β-karotenin ısıl stabiliteleri. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 52, Ankara. 

 


Apaydın E.  2008.  Nar suyu konsantresi üretim ve depolama sürecinde antioksidan aktivitedeki değişimler. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 64, Ankara. 

 


Turfan Ö.  2008.  Nar suyu konsantresi üretim ve depolama sürecinde antosiyaninlerdeki değişimler. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 146, Ankara. 

 


Muhacir (Güzel) N.  2010. Nar suyu konsantresi üretim aşamalarında prosiyanidinlerdeki değişimler.  Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, 87, Ankara. 

 


Dereli U.  2010. Siyah havuç suyu konsantresi üretimi ve depolanması sürecinde fenolik maddelerdeki değişimler ve bu değişimlerin antioksidan aktivite ile ilişkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 70, Ankara. 

 


Menevşeoğlu A. 2012. Çilek suyu konsantresi üretim aşamalarında ve depolama sürecinde polifenoller, askorbik asit ve antioksidan aktivitedeki değişimler.  Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 70, Ankara.

 


Dıblan S.  2013.  Kalecik Karası üzümlerden (Vitis vinifera L.) üretilen kırmızı üzüm suyunun çeşitli durultma yardımcı maddeleri ile durultulması ve durultmanın üzüm suyu rengi üzerine etkisi.  Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 101, Ankara.

 


Alagöz S.  2013.  Farklı konsantrasyonlarda nem ve sorbik asit içeren gün kurusu kayısıların değişik sıcaklıklarda depolanması sürecinde mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesindeki değişimler.  Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 146, Ankara.

 


Orhan B.  2014.  Çilek ve nar sularının sıcak durultma yöntemiyle durultulması. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 92, Ankara.

 


Hamzaoğlu F.  2016.  Kuru kayısıların şeker, aminoasit, hidroksimetilfurfural ve furosin içeriğinde depolama boyunca meydana gelen değişim üzerine SO2 konsantrasyonunun etkisi.  Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 137, Ankara.

 


Ertan K.  2016.  Vişne ve çilek nektarlarının renk yoğunluğu ve stabilitesinin doğal kaynaklardan eklenen kopigmentler ile arttırılması ve depolama boyunca renkte meydana gelen değişimler.  Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 176, Ankara.

 


Navruz A.  2017.  Vişne suyu konsantresinin renk yoğunluğu ve stabilitesi üzerine doğal kaynaklardan elde edilen kopigmentlerin etkisi ve depolama boyunca renkte meydana gelen değişimler. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 85, Ankara.

 


Salur A.  2018.  Farklı düzeylerde kükürtlenen kuru kayısıların organik asit ve karotenoid miktarlarında depolama boyunca meydana gelen değişimin, kayısının rengi ve duyusal özellikleri üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 112, Ankara.

 


Altındağ M. 2018. Farklı düzeylerde kükürtlenen kuru kayısıların polifenol oksidaz aktivitesi ve polifenollerinde depolama boyunca meydana gelen değişimlerin esmerleşme üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 86, Ankara.

 


Bingöl, A. 2019.  Çilek antosiyaninlerinin ısıl stabilitesi üzerine faklı amino asitlerin etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 70, Ankara.

 


Ünal, H. 2019.  Nar ve portakaldan oluşan karışık meyve suyuna eklenen amino asitlerin antosiyaninlerin ısıl stabilitesi üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 76, Ankara. Doktora:Coşkun AL.  2010.  Farklı kükürtleme yöntemlerinin ve depolama sıcaklıklarının kuru kayısıların fiziksel ve kimyasal niteliklerine etkisi.  Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,  119, Ankara. 

 


Erbay B.  2011.  Karadut antosiyaninlerinin ısıl ve depolama stabilitesi.  Doktora tezi (basılmamış), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 143, Isparta. (Eş danışman)

 


Türkyılmaz M. 2011. Düşük düzeylerde kükürtlenmiş kuru kayısıların değişik sıcaklıklarda depolanması sürecinde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerindeki değişmeler.  Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 140, Ankara. 

 


Erkan Koç B.  2013.  Nar sularının çeşitli durultma yardımcı maddeleri ile durultulması ve konsantrelerin depolanması sürecinde bileşimindeki değişimler. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 238, Ankara. 

 


Güzel N.  2015.  Kükürtlenmemiş gün kurusu kayısıların farklı depolama koşullarında mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesindeki değişimler. Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 155, Ankara Üniversitesi, Ankara.

 


Alagöz-Kabakcı S. 2019.  Antosiyaninlerce zengin meyve ve sebze suyu eklenmiş kefirlerin kalite özelliklerinin belirlenmesi ve kefir kültürü ile siyah havuç suyundan fermente içecek üretimi.  Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 227, Ankara.

 Doktora hazırlık çalışmaları: 


Türkyılmaz M.  2009.  Siyah havuç suyu konsantresi üretim ve depolama sürecinde antosiyaninlerdeki değişimler.  Doktora hazırlık çalışması, Ankara Üniversitesi, 119, Ankara. 

 


Erkan Koç B.  2010.  Siyah havuç suyu konsantresinin şekerlemelerde renklendirici olarak kullanılması ve depolama stabilitesinin belirlenmesi.  Doktora hazırlık çalışması, Ankara Üniversitesi, 65, Ankara.