DOÇ. DR. MUALLA YILDIZ    
Adı : MUALLA
Soyadı : YILDIZ
E-posta : muallayildiz@ankara.edu.tr, muallayildiz@gmail.com
Tel : 312-2126800/1257
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : DİN PSİKOLOJİSİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mualla-yildiz
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı Soyadı: Mualla YILDIZ
 2. Doğum Yeri: Sivas
 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr.
 4. :

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Erciyes Üniversitesi

2000

Yüksek Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri ABD 

Cumhuriyet Üniversitesi

2004

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri ABD 

Ankara Üniversitesi

2012

Doktora Sonrası Araştırma

Psikoloji Bölümü

Indiana Üniversitesi

2017

 1. Akademik Ünvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2014

 1. Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

·         A.1. “İlköğretim Öğrencilerinin (4-7. Sınıflar) Tanrı İmgesi İle İlişkili Bazı Faktörlerin İncelenmesi” Toplumbilimleri Dergisi, cilt:6, sayı:11, Ocak-Haziran 2012.

·         A.2. The Image of God in Children Compositions (Recep Serkan Arık ile Birlikte), Journal of Islamic Research, May, 2011.4/1.

·         A.3. “İlkokul ve Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitapları Görsellerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi” Dini Araştırmalar, cilt:16, sayı:42, Ocak-Haziran 2013.

·         A.4. “Çocukların Tanrı İmgesinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Toplumbilimleri Dergisi, cilt:7, sayı:13, 2013 Ocak-Haziran.

·         A.5. “Measuring Image of God”, (Recep Serkan Arık ile Birlikte), Toplumbilimleri Dergisi, 2014 Temmuz-Aralık.

·         A.6. “Suça Sürüklenen Ergenlerin Ceza İnfaz Kurumlarındaki Din Hizmetlerine Katılımları İle İlişkili Faktörler”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi Number: Http://Dx.Doi.Org/10.9761 /JASSS 2422  Number: 29, P. 201-216, Autumn III- 2014

·         A.7. “Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumlarındaki Din Hizmetlerine Katılımın Değerler Sistemine İle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme” Dini Araştırmalar, cilt 18, sayı.46, 2015.

·         A.8 Suça Sürüklenen Ergenlerde Affetme Üzerine Bir İnceleme, Toplum Bilimleri, c.11, sayı.22, 2017.

·         Zuhal Yeniçeri ile Anadolu'da Kadın Üzerine Söyleşi, Dini Araştırmalar Dergisi Kadın Özel sayısı, ss391-397 Bahar 2016.

·         A.9. Defense Mechanism against Mortality Salience in Turkish Muslim Population, in Religious Studies, Vol.20, Num.52, 2017.

 

 

 

 1. Bildiriler

 

 

·         “What have changed after than terrorist attacks in Turkey?” The Society for the Psychology of Religion and Spirituality -APA Division 36- and the University of Tennessee at Chattanooga host: Mid-year Conference on Psychology, Religion and Spirituality, (Friday, April 7 – Saturday, April 8, 2017)

·          “Relationship between Magical Attribution and Religious Belief in Juvenile Delinquent” (125 th The American Psychological Association on August 5th, 2017 from 4:00pm – 5:00pm in the Marriott Marquis Suite 5207 in Washington DC).

·          ‘The Image of Women in Religious Textbooks in Turkey’  Indiana Üniversitesi Uluslarası Eğitim Haftası Etkinlikleri 16 Kasım 2016.

 

 • “Kınalızade ve Bağlanma Kuramı”31 Mayıs-1,2 Haziran 2012 Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu (sözlü sunum).
 • “Okul Başarısı ve Tanrı İmgesi İlişkisi” Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Okul Kültürü ve Çocuk (poster sunumu) 2012.
 • “Avrupa Ülkelerinde Dezavantajlı Gruplara Verilen Hizmetler”2-5 Ekim 2013 Muğla, VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi (sözlü sunum).
 • “Suça Sürüklenen Bağımlı Çocuklara Yönelik Ergoterapi Uygulamaları: Slovakya Örneği”, 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, SAMER, 1-3 Kasım 2013, Antalya.
 • “Ceza İnfaz Kurumlarında Verilen Din Hizmetlerinin Gençlerde Umut Kaynağı ve Gelecek Tasarımı İle İlişkisi” Uluslararası Gençlik ve Değerler Sempozyumu, Ankara, 25 Nisan 2014.
 • 17-20 Ağustos 2015 IAPR İstanbul,“Religion, Values and Crime” başlıklı sunum
 • “Children’s Image of God: Age, Gender, Parent’s Education And SES” Congress of The International Association for The Psychology of Religion 27-30 August-2013Lausanne, Switzerland (sözlü sunum).
 1. Çeviri

·         “Din Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri”, Din ve Maneviyat Psikolojisi-Temel Yaklaşımlar ve İlgi Alanları, Ağustos-2013.

·         Din Sosyolojisi kitabında “Din ve Hukuk Etkileşimci Bir Yaklaşım” çeviri Kasım-2012.

·         Temel Sosyolojik Dikotomiler kitabında “İhtiyaçlar ve İstekler” başlıklı çeviri, Mayıs-2012.

9.      Projeler

 

·         TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programının kapsamında 15 Ağustos 2016-15 Ağustos 2017 Tarihleri Arasında ABD’de bulunmuştur.

 

·         2012-1-TR1-LEO03-39463 “Dezavantajlı Guruplara Sunulan Rehberlik Hizmetlerinin AB Ülkelerinde İncelenmesi” isimli AB projesinde 12.05.2013-25.05.2013 tarihleri arasında Slovakya’da incelemelerde bulunmuş ve rapor hazırlamıştır.

 

·         “Ankara İli Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi ve Eğitim Evi’nde başlatılan Suça Karışan Çocuklara Değerlerle Yaklaşım” (2013) başlıklı projede sorumlu araştırıcılık görevini yürütmüştür.

 

·         SHÇEK ‘de “Çocuğun Ahlaki ve Manevi Gelişimine Yönelik Bir Çalışma” 2012) isimli projede araştırıcı olarak iki yıl çalışmıştır.

 

·         “Suça Sürüklenen Çocuklarda Suça İlişkin Nedensel Yüklemeler ve Tanrı İmgesi İlişkisi” (2014-2016) başlıklı projeyi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitim Evi’nde yürütmüştür.

 

·          

 1. Süreli Yayınlara Hakemlikler

·         Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

·         Akader (Akademik Araştırma Ve Dayanışma Derneği),

·         Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,

·         Bilimname

·         Dini Araştırmalar

o   Toplum Bilimleri

o   Dini Araştırmalar Dergisi Kadın Özel Sayısında Yardımcı Editörlük

 

 

 1. Kamu kurumları için Hakemlik /Gözlemcilik

MEB kitap seçme komisyonunun altı aylık periyodlar halinde yapılan kitap değerlendirme etkinliğinde 2014-2016 hakem olarak görev yapmıştır.

 

 

 1. Kitap Bölümü

 

 • “Reflection on Gender Discrimination in The Spiritual Life of A Muslim Communıty” in Re –Enchanting Education and Spiritual Wellbeing Ed. Marian De-Souza. Routledge 2018

 

 • Dezavantajlı Çocuk ve Ergenlerin Vicdan Gelişimini Destekleyen Din ve Maneviyat Temelli Model, Yöntem ve Çalışmaların İncelenmesi. 2017