PROF.DR. MEHMET UĞUR    
Adı : MEHMET
Soyadı : UĞUR
E-posta : mugur@medicine.ankara.edu.tr
Tel : +90 312 595 8187
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

İsim              :           Mehmet UĞUR

Doğum Tarihi :           18-Ocak-1965

Adres            :           Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

                                Biyofizik ABD

                                Sıhhiye, 06100 - ANKARA

e-mail            :           mugur@medicine.ankara.edu.tr

AKADEMİK KARİYER

1982-1988        Tıp Doktoru

                        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

1989- 1992       Farmakoloji Uzmanlığı

                        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., Ankara.

1992- 1997       Uzmanlık Sonrası Çalışmalar

                        University of Massachusttes Medical Center, Department of Physiology,

Worcester, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri

1998- 2000       Biyofizik Doktorası

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Ab.D., Ankara

1998- 1999       Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Ab.D., Ankara

1999- 2006       Doçent

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Ab.D., Ankara

2006-               Profesör

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Ab.D., Ankara

 

İŞ DENEYİMİ.

1989-1990 yılları arasında Ankara Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalında Prof. Dr. R. Kazım Türker’in yanında, klasik farmakoloji teknikler kullanarak prostaglandinlerin izole atrial  ve vasküler  dokular üzerindeki etkilerini inceledim.

1990-1992 yılları  arasında aynı bölümde Prof. Dr. Mehmet Melli’nin yanında cyclooxgenase ve lipooxygenase enzim inhibitörlerinin kalsiyum iyonoforu A23187 ve FMLP ile uyarılmış izole insan monositleri ve granülositleri üzerindeki etkisi üzerinde çalıştım.  Hücrelerin izolasyonunda gradient santrifügasyon  yöntemini, hücreler tarafından salgılanan Leukotriene B4  ve Tromboxane A2 seviyelerinin ölçümünde ise ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) yöntemini kullandım.  Bu çalışma sırasında tez danışmanlığımı Prof. Dr. Mehmet Melli yaptı ve bu çalışmanın bir kısmı uzmanlık tezimi oluşturdu. 

1990-1992 Yılları arasında Ankara Üniversitesi Farmakoloji Ab.Dalında üçüncü sene tıp fakültesi  öğrencilerinin laboratuar pratik derslerine girdim.  1997-2002 yılları arasında Biyofizik Ab. Dalında tıp fakültesi 2. ve 1. sınıf öğrecilerinin eğitimine katıldım.

1992 -1997 Yılları arasında Massachusetts Üniversitesi (Massachusetts, A.B.D.) Fizyoloji departmanında Dr. Joshua J. Singer ve Dr. John V. Walsh Jr.’un yanında çalıştım.  Taze dokudan enzimatik metodla izole edilen düz kas hücreleri üzerinde patch-clamp tekniğini kullanarak elektrofizyolojik ölçümler yaptım.  Ayrıca ratiometrik bir floresan boya olan FURA-2 kullanarak hücre içi Ca++ konsantrasyonu da ölçtüm.  Bu metodları kullanarak yaptığımız çalışmalarda esas olarak mide düz kas hücrelerinde bulduğumuz  yeni bir tip pürinerjik reseptörün (P2X grubuna ait) karakterizasyonu üzerine yoğunlaştık.  Ayrıca aynı hücrelerde hücre dışı ATP uygulaması sonucu aktive olan ikinci bir tip K+ akımın biyofiziksel ve farmakolojik özelliklerini de tanımladık.

Bu çalışmalara paralel olarak klonlanmış bulunan ATP-reseptör alt-ünitelerini (P2x tipi) Xenopus yumurtalarında mRNA enjeksiyonu ile eksprese ederek, değişik alt-ünitelerin birbirileri ile olan etkileşmelerini de inceledim.  Bu çalışmalarda hem çift mikroelektrot oosit voltaj-kenetleme yöntemi hem de invitro m-RNA sentezlenmesi, sub-cloning gibi moleküler biyoloji teknikleri kullandım. Ayrıca bu dönem boyunca, aynı bölümde, Dr. Hiroshi Yamaguchi ile birlikte bazı b-agonistlerin, trakea düz kas hücrelerindeki etkileri üzerinde de çalıştım.

1997 Yılından beri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Amabilim dalında moleküler biyolojik ve biyokimyasal araştırma yöntemlerinin yanı sıra patch-clamp ve hücre içi mikroelektrot yöntemlerini kullanarak sıçan kalp miyositlerinde ve kültüre hücrelerde hücre zarı iyonik akımları ve aksiyon potansiyelleri üzerinde çalışmaktayım. Ayrıca floresan boyalar aracılığı ile mikroflorimetrik hücre içi iyon derişimi görüntülenmesi ve ölçülmesi tekniğini kullanarak kültür ve izole doku hücrelerinde reseptör aracılı sitoplazmik Ca++ derişiminin düzenlenmesi konusu üzerinde araştırmalar da yürütmekteyim. Bunlara ek olarak bir dizi dinamik konfokal mikroskopi yöntemi kullanarak hücrede oluşan çeşitli fizyolojik parametre değişimlerini gözlemleyerek hücrelerdeki reseptör aracılı sinyal iletimi, özellikle de P2X reseptörleri ile ilgili çalışmalarımı sürdürmekteyim.

1998 Yılında Haziran-Eylül ayları arasında, üç ay süre ile Unite de Recherches de Physiopathologie Cardiovasculaire INSERM, U-390, Montpellier, Fransa’da, Fransız hükümetinin burslusu olarak, Dr. Guy Vassort ile kardiak miyositlerde bulunan yeni bir tip purinoseptör yanıtının karakterizasyonu üzerinde çalıştım.

1998 Yılından beri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve ayrıca Diş Hekimliği 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin biyofizik derslerine girmekteyim.


KATILDIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİ 

Yürütücü Olarak:

1.    ”Memeli Damar Düz Kası Hücrelerinde P2Z Benzeri Pürinoseptörlerin Varlığının Araştırılması”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No: 2001.08.09.040. 29/01/2001-29/01/2003. (Tamamlandı). Tutarı 12.950.000.000 TL.

2.    “LMTK Memeli Kültür Hücrelerinde P2 Reseptör Aracılığı ile Oluşan Kuantal Ca Salınımının Oluşum Mekanizmasının İncelenmesi”,  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No: 2003.08.09.101. 10/02/2003-10/02/2005 (Tamamlandı). Tutarı 20.700.00.000 YTL.

3.    “P2X7 Reseptörlerinin Permeasyon Özelliklerinin Araştırılması” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No: 2006.08.09.232. 05/05/2006-05/05/2008. (Tamamlandı). Tutarı 55.100 YTL.

4.    “P2X7 reseptörü ile aktive olan permeabilizasyon yolaklarının çeşitli protein kinaz inhibitörleri ve RNA-i teknikleri kullanılarak araştırılması”. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje No: 09.B.3330008. 8/4/2009-28/9/2011 Tutarı 45. 984 TL (Tamamlandı).

5.    “Hücresel Yapışmanın G-proteinine Kenetli Reseptör Aracılı Sinyal İletimi Üzerindeki Modülatör Etkisinin Olası Moleküler mekanizmalarının Araştırılması” isimli TÜBİTAK projesi. Proje No: 108S344. 2009-2011. Tutarı 170. 000 TL (Tamamlandı).

Yardımcı Araştırıcı  Olarak:

1.     “Antioksidanların Diyabette Gözlenen Çeşitli Organ Fonksiyon bozukluklarına etkilerinin Elektrofizyolojik Biyomekanik ve Moleküler Biyofizik Yöntemlerle İncelenmesi.  ”, TÜBİTAK SBAG-1732, 2000-1997-1999 (Tamamlandı). Tutarı 1.610 YTL.

2.     “Diyabetik Sıçan Kardiyomiyositlerinde beta-adrenerjik reseptör yanıtları”, TÜBİTAK SBAG-3056, 2005-2007 (Tamamlandı). Tutarı 147.600 YTL.

3.     “Diyabetik Kardiyomiyopatide Yeni İlaç Hedefleri ”, TÜBİTAK SBAG-PIA-10, 2006-2007 (Tamamlandı). Tutarı 13.000 YTL.

4.     “Kardiyomiyositlerde Hücre İçi Zn+2 Homeostazı: Hücre İçi Serbest Zn+2 ve Matriks Metalloproteazların Diyabetli Sıçan Kalbi Uyarılma Kasılma Çiftlenimindeki Rolü”, TÜBİTAK SBAG-107s427, 2008-2011 (Tamamlandı). Tutarı 405.700 YTL.

5.     “Hücre İçi İyon Görüntüleme Sistemi”, DTP 99K-120190, 2000-2002 (Tamamlandı). Tutarı 250.000 YTL.

6.     “İki Foton Floresan Laser Mikroskop Hücresel Görüntüleme Sistemi.”, DTP 2003K-120-240, 2006 (Tamamlandı). Tutarı 460.000 YTL.

 

SCI LİSTESİNDE YER ALAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Soydan A. S., Ugur  M., Yazar O., Turker R. K. Further studies on the potent positive chronotropic effect of (15S)-15-Methyl  PGE1 on the guınea pig isolated spontaneously  beating right atrium. General Pharmacology. 23 (2): 187-91, 1992

2. Ugur M., Melli M. Inhibitory Effect  of  LY 255283  on the Synthesis of Leukotriene B4 and Thromboxane A2 in Human  Peripheral  Blood Polymorphonuclear Leukocytes and Monocytes. Mediators of Inflamation 2: 407-409, 1993.

3. Ugur M., Drummond R. M., Zou H., Sheng P., Singer J. J., Walsh Jr. J. V. An ATP-Gated Cation Channel Wıth Some P2Z like characteristics in Gastric Smooth Muscle of Toads. Journal of Physiology (London). 498 (2): 427-442, 1997.

4. Petrou S., Ugur M., Drummond R. M., Singer J. J., Walsh Jr. J. V. P2X7 Purinoceptor expression in Xenopus oocytes is not sufficent to produce a pore-forming P2Z-like phenotype.  FEBS Letters. 411(2-3): 339-345, 1997.

5. Mitra S., Ugur M., Ugur O., H.. Goodman M,. McCullough J. R, Yamaguchi H.. S-albuterol increases intracellular free calcium by muscarinic receptor activation and a phospholipase C-dependent mechanism in airway smooth muscle. Molecular Pharmacology 52 (3): 347-354, 1998.

6. Sayar K., Ugur M., Gürdal H., Onaran O., Hotomaroglu O., Turan B. Dietary selenium and vitamin E intakes alter b-adrenergic response of L-type Ca-current and b-adrenoceptor-adenylate cyclase coupling in rat heart. Journal of Nutrition 130: 733-740, 2000.

7. Ugur M., Turan B. Adenosine Triphosphate Alters The Selenite-Induced Contracture And Negeative Inotropic Effect On Cardiac Muscle Contractions. Biological Trace Element Research. 79: 235-245, 2001.

8. Zou H., Ugur M., Drummond R., Singer J. J. Coupling of a P2Z-like purinoceptor to a fatty acid activated K+ channel in toad gastric smooth muscle cells. Journal of Physiology (London) 534: 59-70, 2001.

9. Ugur M., Ayaz M., Ozdemir S., Turan B. Toxic concentrations of selenite shortens repolarization phase of action potential in rat papillary muscle. Biological Trace Element Research. 89: 227-238, 2002.

10. Ozdemir S., Ayaz M., Tuncer T., Ugur M., Turan B.Vegetable oils used as Vitamin E vehicle affect the electrical activity of rat heart. Physiological research. 52: 767-771, 2003.

11. Ayaz  M., Ozdemir S., Ugur M., Vassort G., Turan B. Effects of selenium on altered mechanical and electrical activities of diabetic rat. Archives Biochemistry and Biophysics. 426: 83-90, 2004.

12. Semir Özdemir, Mehmet Uğur, Hakan Gürdal, Belma Turan. Treatment with AT1 receptor blocker restores diabetes induced alterations in intracellular Ca+2 transients and contractile funcion of rat myocardium. Archives Biochemistry and Biophysics. 435: 166-174, 2005.

13. Hakan Gürdal, Alp Can, Mehmet Uğur. Role of nitritoxide synthase in reduced vasocontractile responsiveness induced by prolonged alpha(1)-adrenergic receptor stimulation in rat thoracic aorta. British Journal of Pharmacology. 145: 203-210, 2005.

14. Yaras N., Ugur M., Ozdemir S., Gurdal H., Purali N., Lacampagne A., Vassort G., Turan B. Effects of Diabetes on Ryanodine Receptor Ca Release Channel and Ca Homeostasis in Rat Heart. Diabetes. 54: 3082-3088, 2005.

15. Bilginoglu A., Cicek A., Ugur M., Gurdal H., Turan B. The role of gender difference in beta-adrenergic receptor responsiveness of diabetic rat heart. Molecular and Cellular Biochemistry. 305: 63-69, 2007.

16. Amber-Cicek F., O. Ugur, Sayar K., Ugur M. Cell-adhesion modulates 5-HT1D and P2Y receptor signal trafficking differentially in LTK-8 cells. European Journal of Pharmacology. 590: 12-19, 2008.

17. Alvarez J., Coulombe A., Cazorla O.F., Ugur M., Rauzier J.M., Magyar J., Mathieu E.L., Boulay G., Souto R., Bideaux P., Salazar G., Rassendren F., Lacampagne A., Fauconnier J., Vassort G. ATP/UTP activate cation-permeable channels with TRPC3/7 properties in rat cardiomyocytes. American Journal of Physiol Heart Circulation Physiology. 295: H21-28, 2008.

18. Serife Cankurtaran-Sayar, Kemal Sayar, and Mehmet Ugur. P2X7 Receptor Activates Multiple Selective Dye-Permeation Pathways in RAW 264.7 and Human Embryonic Kidney 293 Cells Molecular Pharmacology. 76:1–10, 2009

19. Basgut B, Kayki G, Bartosova L, Ozakca I, Seymen A, Kandilci HB, Ugur M, Turan B, Ozcelikay AT. Cardioprotective effects of 44Bu, a newly synthesized compound, in rat heart subjected to ischemia/reperfusion injury. European  Journal Pharmacology. 640 :117-123, 2010.

20. Tuncay E, Bilginoglu A, Sozmen NN, Zeydanli EN, Ugur M, Vassort G, Turan B. Intracellular free zinc during cardiac excitation-contraction cycle: calcium and redox dependencies. Cardiovasc Res.  89: 634-642, 2011 

ULUSLARARASI KONGRELERE SUNULAN VE Özetlerİ YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER

1.       Ugur M., Singer J. J. & Walsh Jr. J. V. Extracellular ATP Activates Two Currents in Gastric Smooth Muscle Cells.  Journal of General Physiology. 106: 41a-42a, 1995.

2.       Ugur M., Singer J. J: & Walsh Jr. J. V. A P2X Receptor From Gastric Smooth Muscle  Cells.  Biophysical Journal: 70 ,  1996.

3.       Yamaguchi H., Yazar O., Ugur M., McCullough J. S Enantiomers of b2-Adrenergic Agonists Increase Intracellular Calcium and Contractile Force in Airway Smooth Muscle.  American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 153 (part 2),  A380, 1996.

4.       Zou H, Ugur M., Walsh Jr. J. V.,  Singer J. J. Extracellular ATP Increases the Activity of  a Fatty Acid and Stretch-Activated K+ Channel : Possible role For Fatty Acids as Second Messengers. Biophysical Journal: 72, A264, 1997.

5.       Ugur M., Petrou, S., Singer J. J., Walsh Jr. J. V. P2X7 Receptors Expressed in Xenopus Oocytes do not Form Non-Selective Pores.  Biophysical Journal: 72, A269, 1997.

6.       Turan, B., Balcık, C., Severcan, F., Ugur, M., Bayari, S., Akkas, N. A biomechanical and spectroscopic study of bone from rats with selenium deficiency and toxicity. The offical Journal of the International Society for Pathophysiology, 5 (supplement 1), 132, 1998.

7.        Turan B., Ugur M., Sayar K., Gürdal H., Onaran O. Effect of dietary selenium intake on β-adrenergic response of L-type Ca-current  and β-adrenoceptor-adenylate cyclase coupling in rat heart. Gordon Research Conferences on Cardiac Regulatory Mechanisms, Colby-Sawyer College, New London, New Hampshire, USA, July 19-24, 1998.

8.        Sayar K., Ugur M., Turan B., Gürdal H., Onaran O.  Effect of dietary selenium intake on β-adrenoceptor-adenylyl cyclase coupling in the membrane of rat heart. Archives of Pharmacology, 358 (Supplement 2, No: 1), R591, 1998.

9.        Yucesoy C.A., Boyar H., Ugur M., Turan B., Severcan F., Akkas N. Biomechanical and spectroscopical investigations of streptozotocin-induced diabetic rat bones. Physiological Research. 48, suppl. 1, S131, 1999.

10.   Turan B., Ayaz M., Ugur M. Se treartment effects action potential parameters of STZ induced diabetic cardiomyopathy in rat. FASEB Journal, 14 (4), A537, 2000.

11.   Ayaz M., Ugur M., Turan B. Sodium selenite treatment prevents the prolongation of the cardiomyocyte action potential in STZ induced diabetic rats. Biophysical Journal, 80 (part 2 of 2): 583a, 2001.

12.   Ugur M., Vassort G. A novel nonspecific current activated by extracellular ATP in rat cardiomyocytes. Biophysical Journal, 80 (part 2 of 2): 587a, 2001.

13.   Ugur M., Alvarez J., Hamplova J., Vassort G.A. novel nonspecific cationic current activated by extracellular ATP. J. Mol. Cell. Cardiol. 34 (6): A65-A65 , 2002. 

14.   Yaras N., Ayaz M., Ozdemir S., Ugur M., Turan B. Interpretation of relevance of sodium-calcium exchange in action potential of diabetic rat heart by mathematical model. J. Mol. Cell. Cardiol. 36 (5), 765-765, 2004  

15.   Ozdemir S., Ugur M., Gürdal H., Turan B. Candesartan treatment restores diabetes-induced alterations in [Ca2+ ]i transients cardiomyocites.The 8th Annual meeting heart failure Society of America, September 12-15, 2004, Toronto, Canada. J. Cardiac Failure, 10(4): S75, 2004.

16.   Ugur M., Ozdemir S., Turan B., Gurdal G. Candesartan treatment restores diabetes-induced changes in Ca transients of cardiomyocytes and papillary muscle contractile function. 4th Congress of the federation of the European Pharmacological Societies. 14-17 July 2004, Porto, Portugal. Fundementaland Clinical Pharmacology, 18 (Supplement 1): 81, 2004.

17.   Yaras N., Ozdemir S., Ugur M., Gurdal H., Puralı N., Lacampagne A., Vassort G., Turan B. Diabetes-induced alterations in parameters of calcium sparks of cardiomyocytes from rats. 27th Annual ISHR American Section Meeting, May 12-15, New Orleans, USA, J. Mol. Cell. Cardiol. 38 (5), 816, 2005.

18.   Yaras N., Ozdemir S., Ugur M., Gurdal H., Puralı N., Lacampagne A., Vassort G., Turan B. Parameters of calcium sparks are altered in ventricular cardiomyocytes from type 1 diabetic rats. 25th Annual ISHR European Section Meeting, June 21-55, Tromso, Norway, J. Mol. Cell. Cardiol. 38 (6), 1076-1077, 2005.

19.   Turan B., Ugur M., Ozdemir S., Yaras N. Altered mechanical and electrical activities of the diabetic heart: Possible use of new therapeutics. Nato Advanced Research Workshop. Experimental and Clinical Cardiology. 10: 189-195. 2005.   

20.   Ayaloglu, F., Terzioglu, E., Ugur M., Durdu S., Ozcinar E., Akar A.R., Ozyurda U., Akcali K. C. Differentiation of mesenchymal stem cells to functional cardiomyocytes in shorter time. FEBS Journal. 273 (Suppl 1), 129, 2006.

21.   Ugur M., Cankurtaran S., Sayar K. P2X7 receptors utilize different pathways for fluorescent dye uptake in different cell types Acta Pharmacologica Sinica. 27, 404 (Supplement: 1), 2006.

22.   Bilginoglu A., Amber F., Ugur M, et al. Role of sex differences in beta-adrenergic receptor responsiveness of diabetic rat heart. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 42, S26, 2007. (19th World Congress of the ISHR, Date: JUN 22-25, 2007 Bologna ITALY).

23.   Sayar S., Sayar K., Ugur M. Stimulation of P2X7 receptors activates multiple permeability pathways with different selectivities in HEK-293 and RAW 264.7 cells. Fundamental & Clinical Pharmacology 22, 63, 2008.

24.   Erol O., Suzgun E.O., Amber-Cicek F., Ugur M. Calcium Signalling, Examined as an Integral System. Cell Membranes and Free Radical Research. 1: 18, 2008.

25.   Suzgun E.O., Ozgur E., Ugur M. Investigation of the mechanism of the La inhibition on Ca signalling in cultured cell types. Cell Membranes and Free Radical Research. 1: 17, 2008.

26.     Cankurtaran-Sayar S., Sayar K., Ugur M. Permeability and activation properties of P2X7-activated pores are different in HEK-293 and RAW 264.7 cells. Cell Membranes and Free Radical Research. 1: 23, 2008.

 

ULUSAL KONGRELERE SUNULAN VE Özetlerİ YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER

1.       Melli M., Uğur M., Turker R. K. Çeşitli Uyaranlarla İnsan Periferik Kan Polimorfonükleer Lökositlerinden ve Monositlerinden Lipooksijenaz ve Siklooksijenaz Metabolitlerinin Oluşumu. Türk Farmakoloji Derneğ XI. Ulusal Farmakoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Sayfa 11, (1992).

2.       Uğur M. Mide Düzkası Hücrelerinde Bulunan Yeni Bir Tip P2Xreseptörü. Türk Farmakoloji Derneği, Farmakolji eğitiminde kuşaklararası bilimsel etkileşme seminerleri programı, Prof. Dr. Suphi Artunkal Toplantısı. Seminer Özetleri Kitapçığı, Sayfa 3, (1998).

3.       Ayaz M., Tuncer T., Ugur M., Turan B. Deneysel diyabette gözlenen kalp fonksiyon değişiklikleri. X. Ulusal Biyofizik Kongresi Bildiri Kitapçığı, Sayfa 26, (1998).

4.        Balçık C., Bayarı S., Ugur M., Severcan F., Akkas N., Turan B. Deneysel olarak selenyum eksikliği ve fazlalığı oluşturulmuş sıçan kemiklerinin biyomekanik ve spektroskopik yöntemlerle incelenmesi. X. Ulusal Biyofizik Kongresi Bildiri Kitapçığı, Sayfa: 17, (1998).

5.       Ugur M., Sayar K., Gürdal H., Onaran O., Turan B. Diyetle alınan selenyumun sıçan kalbi membranlarında β-adrenoceptor adenyly cyclase çiftlenimi üzerine etkisi. X. Ulusal Biyofizik Kongresi Bildiri Kitapçığı, Sayfa: 17, (1998).

6.       Ayaz M., Tuncer T., Ugur M., Turan B. Sıçan kalp kası elektrofizyolojik ve mekaniksel özellikleri üzerine selenyumun in vitro etkileri. X. Ulusal Biyofizik Kongresi Bildiri Kitapçığı, Sayfa: 30, (1998).

7.       Ayaz M., Tuncer T., Sakinci N., Ugur M., Turan B. Invivo Se uygulamasısının diyabetik sıçanların papiller kası aksiyon potansiyeli üzerindeki pozitif etkisi. XI. Ulusal Biyofizik Kongresi Bildiri Kitapçığı, Sayfa: 18, (1999).

8.       Tuncer T., Ayaz M., Sakinci N., Ugur M., Turan B: Sıçanların atriyal aktiviteleri üzerine E vitamini etkisinin elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi.. XI. Ulusal Biyofizik Kongresi Bildiri Kitapçığı, Sayfa: 23, (1999).

ÜYELİKLER 

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Biyofizik Derneği

UZMANLIK TEZİ

Farmakoloji Uzmanlığı.

Tez başlığı: “Çeşitli uyaranlarla aktive edilmiş insan periferik monositlerinde lipooksijenaz ve siklooksijenaz metabolitlerinin düzeyleri ve birbirilerinin oluşumu üzerine olan etkilerinin araştırılması.”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Melli 

DOKTORA TEZİ

Biyofizik Doktora Programı.

Tez başlığı: “Hücre dışı adenozin trifosfat uygulamasının izole kardiyak miyositlerdeki etkilerinin tüm-hücre patch clamp yönteemi ile incelenmesi.”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Belma Turan.