DOÇ. DR. MELTEM ÜNLÜSOY    
Adı : MELTEM
Soyadı : ÜNLÜSOY
E-posta : munlusoy@pharmacy.ankara.edu.tr, munlusoy@gmail.com
Tel : 0 312 2033079
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : FARMASÖTİK KİMYA
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/meltem-unlusoy
Kişisel Akademik Bilgiler

BİLİMSEL YAYINLARI

 

 

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN:

 

Science Citation Index (SCI/SCI-Expanded) Kapsamında Yer Alan Özgün  Yayınlar

 

1- TUNÇBİLEK, M., BOZDAĞ-DÜNDAR, O., AYHAN-KILCIGİL, G., CEYLAN, M., WAHEED, A., VERSPOHL, E, J., ERTAN, R., Synthesis and Hypoglycemic Activity of Some Substituted Flavonyl Thiazolidinedione Derivatives. V.: Flavonyl Benzyl Substituted 2,4-Thiazolidinediones. Il Farmaco, 58, 79-83 (2003)

 

2- BOZDAĞ-DÜNDAR, O., CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., ALTANLAR, N., ERTAN, R., Synthesis and Biological Activity of Some New Flavone Derivatives. Arzneim.-Forsch./Drug Res. 55(2), 102-106 (2005)

 

3- CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., ALTANLAR, N., ERTAN, R., Synthesis and antimicrobial activity of some new flavonyl pro-drug esters of ampicillin. Turkish J. Chem. 29, 187-191 (2005)

 

4- Özgen, Ö., Ceylan-Ünlüsoy, M., Bozdağ-Dündar, O. Ertan, R, Kendi, E., 3-(4-Chloro-benzyl)-5-(4-oxo-4H-chromen-3-yl-methylene)-thiazolidine-2,4-dione. Acta Crystallographica, E61, o870 (2005)

 

5- BOZDAĞ-DÜNDAR, O., CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., VERSPOHL, E.J. and ERTAN, R., Synthesis and antidiabetic activity of novel 2,4-thiazolidinedione derivatives containing a thiazole ring.  Arzneim.-Forsch./Drug Res. 56 (9), 621-625 (2006)

 

6- CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., BOZDAĞ-DÜNDAR, O., ALTANLAR, N. and ERTAN, R., Synthesis and antimicrobial activity of some new 3-substituted benzyl-5-(4-chloro-2-piperidin-1yl-thiazole-5-yl-methylene)-thiazolidine-2,4-dione derivatives. Turkish J. Chem., 30, 355-360 (2006)

 

7- Aslantaş, M., Ceylan-Ünlüsoy, M., Ertan, R, Kendi, E., Büyükgüngör, o., 3-Methyl-5-(4-oxo-4H-chromen-3-yl-methylene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione. Acta Crystallographica Section E, 62: o1471-o1473 (2006)

 

8- Aslantaş, M., Ceylan-Ünlüsoy, M., Ertan, R, Kendi, E., Büyükgüngör, o., 3-ethyl-5-(4-oxochroman-3-ylmethylene)-1,3-imidazolidine-2,4-dione. Acta Crystallographica Section E, 63: O184-O185 (2007)

 

9- BOZDAĞ-DÜNDAR, O., CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., VERSPOHL, E.J., ERTAN, R., Synthesis and Antidiabetic activity of some new chromonyl-2,4-Thiazolidinediones. Arzneim.-Forsch./Drug Res. 57 (8): 532-536 (2007)

 

10- Aslantaş, M., Ceylan-Ünlüsoy, M., Ertan, R, Kendi, E., Büyükgüngör, o., 3-Ethyl-2-(ethylthio)-5-(4-oxo-4H-chromen-3-yl-methylene)imidazolidine-4-one. Analytical Sciences, 23(7), x113-x114 (2007)

 

11- BOZDAĞ-DÜNDAR, O., DAŞ-EVCİMEN, N., CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., ERTAN, R., SARIKAYA, M., Some New Thiazolyl Thiazolidinedione Derivatives as Aldose Reductase Inhibitors. Med. Chem. Res. 16: 39-47 (2007).

 

12- CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., BOZDAĞ-DÜNDAR, O., ALTANLAR, N., ERTAN, R., Studies on the synthesis of some new substituted benzylaminomethyl flavone derivatives, Med. Chem. Res. 16: 170-178 (2007).

 

13- BOZDAĞ-DÜNDAR, O., ÇOBAN, T., CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., ERTAN, R., Radical scavenging capacities of some thiazolylthiazolidine-2,4-dione derivatives. Med. Chem. Res. 18(1): 1-7 (2009).
 
14- MENTEŞE, A., CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., BOZDAĞ-DÜNDAR, O., ALTANLAR, N., ERTAN, R., Synthesis and antimicrobial activity of some novel thiazolidine-2,4-dione derivatives.    Arzneimittel Forschung 59(12):  659-665 (2009).
 
15- KRUK, I., BOZDAĞ-DÜNDAR, O., CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., ERTAN, R., ABOUL-ENEIN, H. Y., MICHALSKA, T., Scavenging capacities of some thiazolyl thiazolidine-2,4-dione compounds on superoxide radical, hydroxyl radical, and DPPH radical. Luminescence 24(4):  230-235 (2009).
 

16- CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., VERSPOHL, E.J. and ERTAN, R. Synthesis and antidiabetic activity of some new chromonyl-2,4-thiazolidinediones. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 25(6): 784-789 (2010).

 
ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN:

 

Yurt İçi Hakemli Dergilerdeki Yayınları

 

Özgün Yayınlar

 

 

1- BOZDAĞ-DÜNDAR, O., CEYLAN, M., ALTANLAR, N., ERTAN, R., Synthesis and Antimicrobial Activities of Some New Flavone Derivatives. Acta Pharmaceutica Turcica, 45, 31-35 (2003)

 

 

 

Projeler:

 

1) Proje No: SBAG-AYD-243 (1999-2000) “Biyolojik etkili yeni bazı kimyasal bileşikler üzerinde çalışmalar” (Görevi: Araştırıcı)

2) Proje No: SBAG-AYD-360 (2001-2002) “Biyolojik etkili yeni bazı kimyasal bileşikler üzerinde Araştırmalar” (Görevi: Araştırıcı)

3) Proje No: SBAG-AYD-436 (2003-2004) “ Hipoglisemik Etkili Yeni Bazı Kimyasal Bileşikler Üzerinde Sentez Çalışmaları”  (Görevi: Araştırıcı)

4) Proje No: 2005-0803048, Ankara Üniversitesi BAP (2004-2007) “Biyolojik Etkili Yeni Bazı Tiyazolidindion Türevi Bileşikler Üzerinde Çalışmalar” (Görevi: Araştırıcı)

5) Proje No: 09B3336003, Ankara Üniversitesi BAP (2009-Devam ediyor) “Yeni Bazı Tiyazolidindion Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Antidiyabetik Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar” (Görevi: Araştırıcı)