ARŞ.GÖR. MEHTAP ÖZGÜR    
Adı : MEHTAP
Soyadı : ÖZGÜR
E-posta : myakut@ankara.edu.tr
Tel : 212-67-20/1428
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

1. EĞİTİM

 

Lise                             : 50. Yıl Süper Lisesi, Ankara (1998)

Lisans                         : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü (2002)

Yüksek lisans            : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı,                               Ankara (2005)

Doktora                     : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim    

                                     Dalı,  Ankara (2012)

 

2. PROFESYONEL DENEYİM

 

Araştırma Görevlisi  :Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya                               Anabilim Dalı  2002-...

Y. Lisans Konusu   :  Furokumarin ve Furokinolin Bileşiklerinin Mangan(III) asetat

                                   Aracılığıyla Sentezi (Danışman: Prof. Dr. A. Tarık Pekel)

Doktora Konusu     :  Halkalı Hidroksienon Bileşiklerinin Mangan(III) asetat

                                    Aracılığıyla Tiyenil Sübstitüe Alkenlerle Radikalik Halkalaşma

                                    Reaksiyonları (Danışman: Prof. Dr. A. Tarık Pekel)

İlgi Alanları                :(i) Kumarin-kinolin, Furokumarin-kinolin Bileşikleri

                                   (ii) Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları

                                   (iii) Heteroaromatik Bileşikler                                     

 3. Burslar

 

2009-2010 TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Bursu-Kumamoto Üniversitesi-Japonya

2011-2012 ERASMUS- Southampton Üniversitesi - İngiltere

 

4.kullandIğI cihazlar

NMR Cihazı, IR  Cihazı

 

5. YAYINLAR (SCI ve diğer)

               

               

1.  Yılmaz, M., Yakut, M., Pekel, A.T., ‘’Synthesis of 2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-ones and 2,3-dihydronaphtho[2,3-b]furan-4,9-diones by the Radical Cyclizations of Hydroxyenones with Electron Rich Alkenes Using Manganese(III) Acetate’’  Synth. Commun., 2008, 38, 1-14.

2.  Yılmaz, M., Uzualioglu, N., Yakut, M., Pekel, A.T., ‘Oxidative Cyclizations of 3-Oxopropanenitriles Mediated Manganese(III) Acetate with 2-Thienyl Substituted Alkenes’’, Turk.J.Chem., 2008, 32, 1-12.

3. Elif Loğoğlu, Mehmet Yılmaz, Hikmet Katırcıoğlu, Mehtap Yakut and Sercan Mercan, Synthesis and biological activity studies of furan derivatives, Med. Chem. Res., 2010, 19 (5), 490-497.

4. Hiroshi Nishino, Ryoukou Kumabe, Ryoichi Hamada, Mehtap Yakut, Mn(III)-based reaction of alkenes with quinolinones. Formation of peroxyquinolinones and quinoline-related derivatives, Tetrahedron, 2014, 70 (7), 1437-1450

5. Hakan Aslan, Deniz Akpınar, Atilla Öktemer, Mehtap Yakut and Oğuzhan Alagöz, Synthesis of dihydropyrans and dihydrofurans via radical cyclization of unsaturated alcohols and 1,3-dicarbonyl compounds, Helvetica Chimica Acta, 2014, 97 (5), 652-663.

6. Yılmaz, M, Burgaz, E.V, Yakut, M, Biçer, E, Synthesis of 4,5-Dihydrofuran-3-carbonitrile Derivatives with Electron-Rich Alkenes in the Presence of Manganese(III) Acetate , J. Chin. Chem. Soc., 2014, 61 (10), 1101-1107.

7. S. Öz,, Ü. Ergun, M. Yakut, I. Svoboda, A. Atakol, E. Kübra İnal, N. Yilmaz, and O. Atakol, Synthesis, Crystal Structure, Chromatographic Seperation, and Thermogravimetric Investigation of a ONNO Type Asymetric Schiff base and its Trinuclear Complexes, Russian Journal of Coordination Chemistry, 2014, 40 (8), 571–582.

8.  Mehtap Özgür (Yakut)*, Mehmet Yılmaz, A.Tarık Pekel, Manganese(III) Acetate Mediated Syntheses of New Angular and Linear Dihydrofuroquinolinones, Commun. Fac. Sci.Univ.Ank. Series B, 2017, 59 (1-2), 1-11.

9.  Alper Fitoz, Hasan Nazır, Mehtap Özgür (nee Yakut), Emel Emregül, Kaan C. Emregül , An experimental and theoretical approach towards understanding the inhibitive behavior of a nitrile substituted coumarin compound as an effective acidic media inhibitor, Corrosion Science, 2018, 133, 451-464.

 

6. Semfozyum/KoNFERANS SUNUMLARI

 

ULUSAL KONGRELER

 

1.Mehtap Yakut, Mehmet Yılmaz, A.Tarık Pekel, Atilla Öktemer; 2,3-Dihidro-4H-Furo[3,2-c]Kromen-4-On ve 2,3-Dihidronafta[2,3-b]Furan-4,9-Dion Bileşiklerinin Mangan(III) Asetat Aracılığıyla Sentezi; ΧΧI. Ulusal Kimya Kongresi , 23-27 Ağustos 2007 , İnönü Üniversitesi , Malatya.

2.  Fatoş Akman , Mehmet Yılmaz, Emre Biçer , E. Vildan Burgaz, Oğuzhan Alagöz , Mehtap Yakut A.Tarık Pekel, Atilla Öktemer;  Aktif Metilen Bileşiklerinin Mangan(III) Asetat Ortamında Tiyenil Sübstitüe Alkenlerle Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları, ΧΧI. Ulusal Kimya Kongresi , 23-27 Ağustos 2007 , İnönü Üniversitesi , Malatya.

3. Nurşen Sarı, Mehmet Yılmaz, Mehtap Yakut, Elif Loğoglu, Sentezlenen Bazı Organik Bileşiklerin Biyolojik Aktivite Çalışmaları, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

4. Hikmet Katırcıoğlu, Mehmet Yılmaz, Mehtap Yakut, Elif Loğoğlu, Sercan Mercan, Bazı Yeni Sentezlenmiş Organik Bileşiklerin Antimikrobiyel Aktivite Çalışmaları, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

5. Hakan Aslan, Mehtap Yakut, Deniz Akpınar, Oğuzhan Alagöz, Atilla Öktemer, b-Dikarbonil Bileşiklerinin Mangan(III) Asetat Aracılığıyla a,b-Doymamış Alkolerle Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak.

 

ULUSLARARASI KONGRELER

 

1. Hakan Aslan, Deniz Akpınar, Mehtap Yakut, Oğuzhan Alagöz, Atilla Öktemer, Manganese(III)-Based Oxidation of Cyclic 1,3-Dicarbonyl Compounds in the Presence of Unsaturated Alcohol, 44th World Chemistry, 11-16 August, 2013.

2. Mehtap YAKUT, Hiroshi NISHINO, Manganese(III)-based radical cyclization of cyclic hydroxyenones with thienyl-substituted alkenes, The 90th National Meeting of the Chemical Society of Japan 2010, Japan.

3. Hiroshi Nishino, Md. Aminul Haque, Mehtap Yakut, Hikaru Igarashi, Synthesis of peroxy nitrogen-heterocycles using manganese(III)-catalyzed aerobic oxidation, 40th Congress of Heterocyclic Chemistry, October 14-16, 2010, at Sendai, Japan.

4. Mehtap YAKUT, Hiroshi NİSHİNO, Mehmet YILMAZ, A.Tarık PEKEL, Manganese(III)-based oxidation of cyclic hydroxyenones in the presence of heteroaromatic alkenes, The 11Th International Chemistry Conference and Exhibition (11ICCA), November 20-23, 2010,  Luxor- Egypt.

5. Mehtap YAKUT, Mehmet YILMAZ, Oguzhan Alagoz, A.Tarik PEKEL, Manganese(III) acetate mediated synthesis of new angular dihydrofurocoumarines and dihydrofuroquinolinones, 10th FIGIPAS 2009, Italy.

6. Mehtap YAKUT, Mehmet YILMAZ, A.Tarik PEKEL, Synthesis of  dihydrofuropyrano[3,2-c]coumarines using manganese(III) acetate, 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), Ankara, June 23-26, 2009.

7. Mehtap YAKUT, Mehmet YILMAZ, Oguzhan Alagoz, A.Tarik PEKEL, Synthesis of dihydrofuropyrano[3,2-C]quinolines using manganese(III) acetate by free radical cyclization, Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, 2008, Sofia/BULGARİA.

8. Mehtap YAKUT, Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Alagöz, Melih Karatas, Emre Biçer, E. Vildan Burgaz, Atilla Öktemer, Free radical addition of 1,3-dicarbonyl compounds to 2-thienyl substituted mediated manganese(III) acetate, International Conference of  Organic Chemistry ICOC, June 5-9, 2007, Erzurum-TURKEY.

 

7.AraştIrma projelerİ

Projenin Konusu

Destekleyen

Başlangıç/Bitiş Tarihleri

MAH aracılığı ile asimetrik 2-trifluormetil dihidrofuran bileşiklerinin sentezi

A. Ü. BAP

2003-2005

 

Aktif metilen bileşiklerinin MAH aracılığıyla alkenlerle radikalik halkalaşma reaksiyonları ve furokumarin, furokinolin ve furonaftokinon bileşiklerinin sentezi.  

TÜBİTAK

TBAG 2308(103T124)

2004-2006

 

 

Dihidrofuropirano[3,2-c] kinolin bileşiklerinin mangan(III) asetat kullanılarak radikalik halkalaşma reaksiyonu ile sentezi

TÜBİTAK

105T123

2005-2006

 

Aktif metilen bileşiklerinin mangan (III) asetat aracılığıyla α,β-doymamış amitlerle radikalik halkalaşma reaksiyonları ve karbamoil-dihidrofuran bileşiklerinin

A. Ü. BAP

20050705097

 

2005-2007

 

3-Oksopropannitrillerin Mangan(III) asetat aracılığıyla α,β-doymamış amitlerle radikalik halkalaşma reaksiyonları ve 4-siyano-2,3-dihidrofuran-3-karboksiamitlerin sentezi

A. Ü. BAP 20060705114

 

2007-2009

 

Halkalı hidroksienon bileşiklerinin mangan(III) asetat aracılığıyla tiyenil-sübstitüe alkenlerle radikalik halkalaşma reaksiyonları

A. Ü. BAP

10B4240006

2010-2012

 

 

Yeni Polisübstitüe Dihidrofuran Bileşiklerinin Sentezi, Biyolojik Aktiviteleri, İndirgenme ve Moleküliçi Halkalaşma Reaksiyonlarının İncelenmesi (Yönetici)

 

A. Ü. BAP

13B4240002

 

2013-2015

 

8. EĞİTİM FAALİYETLERİ:

 

DERSLER:

 

K 352-354 Organik Kimya Laboratuvarı 

 

K 475 Organik Kimya Laboratuvarı-2

 

KM 377 Organik Kimya Laboratuvarı (Kimya Mühendisliği)

 

KİM 214 Organik Kimya I ve II (Uygulama Dersi)

 

KİM 472 Organik Reaksiyon Mekanizmaları I ve II (Uygulama Dersi)

 

ANABİLİM DALI GÖREVLERİ:

 

K 475 Organik Kimya Laboratuvarı-2 Alt Yapı Sorumluluğu (2003-2009)

 

K 352-354 ve KM 377 Organik Kimya Laboratuvarı  Üst Yapı Sorumlululu (2003-2009)

 

K 352-354 ve KM 377 Organik Kimya Laboratuvarı  Alt Yapı Sorumlululu (2010-2013)

 

BÖLÜM GÖREVLERİ:

 

Bölüm Faaliyet Raporlarının Hazırlanması (2003-2013)

Yatay ve Dikey Geçiş İşlemleri (2013-2014)

İlk Yardım Ekip Başı (2012- )