DOÇ. DR. HASAN NAZIR    
Adı : HASAN
Soyadı : NAZIR
E-posta : nazir@science.ankara.edu.tr
Tel : 1026 -1035
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Kimya Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hasan-nazir
Kişisel Akademik Bilgiler

Hasan Nazır, Doç. Dr.

Kimya Bölümü, Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi 06100 Tandoğan Ankara
Tel.: (090 312) 212 6720 / 1026 - 1035
E-posta : nazir@science.ankara.edu.tr

Mesleki Deneyim
2000 -          : Yrd.Doç.Dr.; Kimya Bölümü, Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi
1986 - 2000 : Araştırma Görevlisi, Kimya Bölümü
Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

Eğitim
1997 : Doktora; Kimya Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi
           (Bazı Aminoalkil Fosfonik Asitlerin Sentezi Yapılarının Aydınlatılması ve
           Özellikleri, Danışman: Prof. Dr. Hamza Yılmaz)
1990 : Yüksek Lisans; 
Kimya Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi
           (Bazı Benzotaç Eterlerin Sentezi ve Yapılarının İncelenmesi,
            Danışman: Prof. Dr. Zeynel Kılıç)
1985 : Lisans; 
Kimya Bölümü, Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi