PROF.DR. NURULLAH ÇETİN    
Name : NURULLAH
Surname : ÇETİN
E-Mail : ncetin@humanity.ankara.edu.tr, ncetin64@hotmail.com
Phone Number : 0.505.8533035
Title : PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : The Department of Turkish Language and Literature
Personal Information

Researcher, writer and lecturer (b. 2 March 1964, Kuşu town / Simav / Kütahya). He completed his primary education in Kuşu (1974), his secondary education in the Demirci district of Manisa (1980). He graduated from Ankara University, Faculty of Language, History and Geography, Department of Turkish Language and Literature (1985). He became an assistant and completed his master (1988) and doctorate (1995) studies in the same department. The subject of his master thesis was "Tanzimat'tan Fuat Köprülü'ye Kadar Bizde Edebiyat Tarihçiliği" (The Historiography of Literature from Tanzimat to Fuat Köprülü in Turkey, Ankara University, Institute of Social Sciences, Ankara, 1988); the subject of his doctorate thesis, which he studied under the supervision of Prof. Dr. Olcay Önertoy was "Behçet Necatigil, Hayatı-Sanatı ve Eserleri" (The Life, Art and Works of Behçet Necatigil, Ankara University, Institute of Social Sciences, Ankara, 1995). He was promoted to assistant professorship in 1997 at the same department. He was assigned to give lectures on Turkish language and literature at the School of Oriental and African Studies (SOAS) at London University in a program called “Mustafa Kemal Atatürk Fellowship” in 1998. His duty here was terminated in 2000; however, he was re-assigned to the same university (London University) as a guest lecturer. He was appointed to Ankara University, Faculty of Language, History and Geography, Department of Turkish Language and Literature in March, 2000. He was promoted to the cadre of professor in 2005. Currently Ankara University language, history and geography Faculty of Turkish language and literature as a faculty member in the Department of this mission continues.

 His essays on new Turkish literature were published in the reviews A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Millî Kültür, Türkoloji Dergisi, Türk Dili Dergisi, OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Review of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, Esin Sanat, Dergâh, Hece, Hece Öykü and Dergi Yansıma, Edebiyat Otağı, İlesam, Akpınar, Bizim Külliye, Berceste, Ortanca, Anadolu, Mai.

WORKS:

RESEARCH-STUDY: Recaizade Mahmut Ekrem Bütün Eserleri (Recaizade Mahmut Ekrem, All Works, three volumes, in collaboration with İsmail Parlatır and Hakan Sazyek, 1997), Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri (Life, Art and Works of Behçet Necatigil, 1997), Çağdaş Türk Edebiyatı (Contemporary Turkish Literature, in collaboration with Olcay Önertoy, Zeliha Güneş and Sakine Öztürk Çelik, 1998), Edebiyat Bilgi ve Kuramları (Knowledge and Theories of Literature, in collaboration with Canan İleri, 1999), Genç Kalemler Dergisi (Review of Young Writers, in collaboration with İsmail Parlatır, 1999), İsmet İnönü (İsmet İnönü, written by Ali Fuad Erden, simplified by Olcay Önertoy and Nurullah Çetin, 1999), Tevfik Fikret Bütün Şiirleri (All Poems of Tevfik Fikret, in collaboration with İsmail Parlatır, 2001), Şiir Çözümleme Yöntemi, (The Method of Analysis of Poetry, 2004), Roman Çözümleme Yöntemi, (The Method of Analysis of Novels, 2004), Yeni Türk Şairinin “Yusuf ile Züleyha Hikâyesi” Duyarlığı, (The Sensitiveness of the New Turkish Poets on “the Story of Yusuf and Züleyha”, 2004), Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Rubaî (Quatrains in Turkish Poetry in the Republican Era, 2004), Yeni Türk Şiirinde Geleneğin İzleri, (The Traces of Tradition in New Turkish Poetry, 2004).

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Rubaî (2004), Şinasi Bütün Eserleri, İ. Parlatır ile birlikte (2005), Türk Şiirinde Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi (2005), Takma (Müstear) İsimler Sözlüğü (2006), Milletleşme Sürecimizde Yahya Kemal Aydınlanması (2008), Şiir Tahlilleri I (2008), Millî Doğruluş Yeniden (2010), Edebiyat ve Bilinç (2010), İstiklal Marşımızı Anlamak (2010), Mankurtluk Külahı (2011), Emperyalizme Direnen Türk: Mehmet Âkif Ersoy (2012), Edebiyat İncelemeleri (2012), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Bizde Türk Edebiyatı Tarihleri (2012), Kimliğimizi Yeniden İnşa (2012), Kendini ve Allah’ı Arayan Adam: Necip Fazıl (2012), Nesir Türleri (2012), Prof. Dr. Nurullah Çetin’le Söyleşiler (2012), Şiir İncelemeleri (2012), Şiir Tahlilleri 2 (2012), Yahya Kemal Kitabı (2012), İnsan Hata Yapar (2012), Türk’e Oryantalist Kuşatma (2014), Türk-İslam Medeniyeti (2014), Millî Kültür Davası (2014), Etnik Siyaset ve Alevilik (2014), Tahsin Nahit, Ahmet Vefa ve Şiirleri ( 2014), Namık Kemal Renan Müdafaanamesi (2014), Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı (2016), İkinci Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı (2016), İstiklalci Türk Yürüyüşü (2016), Andımız ve Gençliğe Hitabeyi Anlamak (2016), Türk Sorunu (2016), Türk Hikâyesi Tahlilleri (2017), Bayraklaşan Şair: Arif Nihat Asya (2017), Çanakkale Savaşları ve Mehmet Akif (2017), Türkmeneli Türklüğü (2017), Türk Romanı Tahlilleri I (2017), Gerçek Hikâyelerle İstiklal Marşımız (2017), Türk Edebiyatı Okumaları (2017).

 COLLABORATIVE WORKS: Edebiyat Sosyolojisi (Sociology of Literature, edited by Köksal Alver, 2004), Âsaf Halet Çelebi Kitabı (The Book of Asaf Halet Çelebi, 2003).