PROF.DR. NURSEL GÜL    
Adı : NURSEL
Soyadı : GÜL
E-posta : ngul@science.ankara.edu.tr
Tel : 0.312.2126720/1057
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

   

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZGEÇMİŞ

 

PROF. DR. NURSEL GÜL

Doğum Yılı:

 1959

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06100-Tandoğan/ANKARA

Telefon :

0.312.2126720 / 1057

Faks :

0.312. 2232395

e-posta :

ngul@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 

 

 

 

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üni.

Fen Fakültesi

Biyoloji (Lisans)

1985

Türkiye

Ankara Üni.

Fen Bilimleri Ens.

Biyoloji/Zooloji(Yüksek Lisans)

1990

Türkiye

Ankara Üni.

Fen Bilimleri Ens.

Biyoloji/Zooloji (Doktora)

 1998

 

Kurum/Kuruluş

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üni. Fen Fak

Biyoloji/Zooloji

   Arş. Grv.

    1986-2005

Ankara Üni. Fen Fak

Biyoloji/Zooloji

   Yrd. Doç

     2005-2008

Üniversitelerarası Kurul

Moleküler Hücre Biyolojisi

 Doçentlik Ünvan Alımı

     02.12.2005

Ankara Üni. Fen Fak

Biyoloji/Zooloji

   Doç.Dr.

     2008-2011

Ankara Üni. Fen Fak

Biyoloji/Zooloji

   Prof. Dr.

    25.5. 2011-

 

UZMANLIK ALANLARI

Moleküler Hücre Biyolojisi, Histoloji, Histokimya, Omurgasız Bağışıklığı,İmmünoloji

 

 

 

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Sitoloji

Glikobiyoloji

Hayvan Histolojisi

Omurgasızlarda Bağışıklık

Hayvan Embriyolojisi

Biyolojide Elektron Mikroskobu Teknikleri

İmmünobiyoloji

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

DERS NOTLARI


1.   AYVALI C, GÜL N,  ÖZSOY N, CEBESOY S. (2001) Organ Sistemleri Histolojisi Uygulama  Notları. AÜ. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

2. GÜL N. (2006) Radyobiyoloji Ders Notları. Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

3.GÜL N. (2006)  Hayvan Embriyolojisi Ders Notları . Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

4. AYVALI C, GÜL N. (2006) İmmünoloji Ders Notları. Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

5. GÜL N. (2008) Omurgasızlarda  Bağışıklık.  Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

6.AYVALI C, GÜL N, CEBESOY S, TAŞTAN H,  ÖZSOY N.  (2009) Hayvan Histolojisi Laboratuvar Notları. AÜ. Fen Fakültesi Biyoloji  Bölümü, Ankara.

7. GÜL  N. (2010) Biyolojide  Elektron Mikroskobu Teknikleri » Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

8.GÜL N. (2011) Glikobiyoloji Ders Notları. Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

   

DANIŞMANLIK

 

AKTİF ÖĞRENCİ LİSTESİ

 

ADI SOYADI

BÖLÜMÜ

SEVIYESI

DURUMU

 

Ayşe Damla ÖZARSLAN 

Biyoloji

T.Y.L

Ders aşamasında

 

Sevim İpek Acar

Biyoloji

Birleştirilmiş Doktora

Tez Aşamasında

 

Ebru   İBİŞ 

Biyoloji

Doktora

Ders aşamasında

 

Damla Alkaya

Biyoloji

T.Y.L.

Ders aşamasında

 

Ceren GÜLER

Biyoloji

Y.L

Tez aşamasında

 

Hayriye Gözde ÖZBAY

Biyoloji

T.Y.L

Ders aşamasında

 

 

 

 

 

 

Hakan Eskizengin

Biyoloji

Y.L

Tez aşamasında

 

MEZUN ÖĞRENCİ  LİSTESİ

 

Adı Soyadı

   Bölümü

Seviyesi

 PROJE/TEZ KONUSU

Sevilay DİLEK 

Biyoloji

T.Y.L

Dönem projesi: Canlılarda Isı Şok Proteinleri ve

 Fizyolojik Rolleri

 

 Erdem CEYLAN 

Biyoloji

T.Y.L

Dönem Projesi: Gram negatif bakterilerin hücresel

 özellikleri

 

Hande CEBECİ

Biyoloji

T.Y.L

Dönem Projesi:Yağ dokusundaki kök

hücreler

 

Özlem KES 

Biyoloji

T.Y.L

Dönem Projesi: NK Hücrelerinin

 İnflamasyondaki Rolü

 

Sinem İPİN 

Biyoloji

T.Y.L

Dönem Projesi: Doku Uygunluk

 Antijenleri

 

Tuğba KAVAS 

Biyolo

i

T.Y.L

Dönem Projesi: Hücre İskeleti ve

Fonksiyonları

 

Erdem CEYLAN

 

 

Dönem Projesi: Kan Uyuşmazlığı

 

Ahmed Kamal MUHAMMED 

Biyoloji

Doktora

Doktora Tezi: Streptozotosin ile oluşturulan

diyabetik sıçanlarda morin'in

 (2′,3,4′,5,7-pentahydroxyflavone)  koruyucu etkileri

 

Ceren GENİŞ 

Biyoloji

Y.L

Y. L. Tezi: Brodifacoum’un sıçan karaciğeri

üzerine etkisi

 

Ebru DEMİREL 

Biyoloji

Y.L

Y. L. Tezi: Difenacoum’un  sıçan karaciğeri

üzerine etkisi

 

İlknur KELEŞOĞLU 

Biyoloji

Y.Lisans

Y.L. Tezi: Proteus vulgaris OX19’ un

tavşan dalak hücrelerine etkileri

 

Maryam DIANI 

Biyoloji

Y.Lisans

Y. L. Tezi: Proteus ile enfekte olan tavşanların

 dalak hücrelerine lektin bağlanması.

 

Naznoosh SHOMALI MOGHADDAM 

Biyoloji

Y.Lisans

Y. L. Tezi: Agrotis segetum (Denn. ve Schiff.)

(Lepidoptera: Noctuidae) Orta Bağırsak

Hücrelerine  Lektinlerin bağlanması

 

Burcu  BAYRAMLI

 

 

 

Biyoloji

Y.Lisans

 

 

 

Y.L.Tezi: Brodifacoum’un Sıçan Dalağı Üzerine

Histokimyasal Etkisi

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. Cevat AYVALI, Nursel GÜL. “Agrotis segetum (Denis ve Schiffermüller) (Lepidoptera:Noctuidae) Hemolenfindeki Lektin Aktivitesi”     Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri  Müdürlüğü, Proje  No:  94-25-00-14, 1996-1998.

2. Nursel GÜL, Cevat AYVALI, Suna CEBESOY, Nesrin ÖZSOY. “Sıçanlarda (Rattus norvegicus) Alloksan  Diyabetin  İskelet Kas Hücrelerine Etkisi”.  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü , Proje  No:  2000.07.05031, 2000-2004.

3. Nesrin ÖZSOY, Nursel GÜL. “Alloksan diyabetik sıçanların dişetinde lenfosit kemotaksisi”. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü , Proje  No:  20050705103, 2005-2008.

4. Nesrin özsoy, Şule ÇOŞKUN CEVHER, Nursel GÜL. “Tavşanlarda insizyonal yaralara eksojen epidermal büyüme faktörü (EGF) uygulamasında mast hücrelerinin rolü”. Tübitak Temel Araştırma Projeleri Müdürlüğü,  Proje No: 104 T 205,  2005-2007.

5. Nursel GÜL “Agrotis segetum ( Denis ve Shiff.) (Lepidoptera:Noctuidae) Orta Bağırsak Hücrelerine Lektinlerin Bağlanması” Tübitak Temel Araştırma Projeleri Müdürlüğü,  Proje No:109T533, 2009-2010.

6.    Nursel GÜL , Ceren GÜLER.”Antikoagülant Difenacoum’un Sıçan Dalağı Üzerine Histokimyasal Yönden Etkisi .“ Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü , Proje  No:  15L0430007, 06.03.2015 –06.06. 2016 .

7.    Ebru GÖKALP ÖZKORKMAZ,  Nursel GÜL , Yusuf ÖZAY  ” Salvia euphratica var. euphratica ve Salvia kronenburgii Bitki Etanol Ekstrelerinin Diyabetik Sıçanlarda Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Ultrastrüktürel yönden incelenmesi”.   Yıldırım  Beyazıt  Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü , Proje  No:  3172, 13.04. 2016- devam ediyor.

8.    Nursel GÜL , Hakan ESKİZENGİN. Biyoloji Bölümü Elektron Mikroskobu ve Histokimya Laboratuvarlarının Yeniden Yapılandırılıp, Geliştirilmesi. ( Alt Yapı Projesi) Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje  No: 16A0430001,  2016 – devam ediyor.

 

                                                                                                                                                

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1.      ERİNÇ K, BARÇIN C,  ÖZSOY  N, ÖZTAŞ E, GÜL N, SAĞ C,  UZBAY T,  KIRILMAZ A, AYVALI C, DEMİRTAŞ E. (2003) Effects of chronic alcohol consumption on myocardial ischemia in rats. Pharmacol Res, 47(3):175-180 (SCI)

2.      Oskay T, ERDEM  C, ANADOLU  R, PEKSARİ  Y, ÖZSOY  N, GÜL  N. (2003) Juvenile  colloid milium associated  with ligneous  conjunctivitis and  gingival ınvolvement. J Am Acad Dermatol, 49(6):1185-1188 (SCI)

3.      GÜL N, ÖZSOY N. (2003) The ultrastructure of the capillaries in the gingiva of alloxan induced diabetic rats. Cell Biochem and Funct, 21(4):311-315 (SCI)

4.      ÖZSOY  N, GÜL N, BOSTANCI  H, AYVALI C. (2005) Ultrastructural determination of gingival Langerhans cells in alloxan-ınduced diabetic rats.  Cell Biochem and  Funct, 23:181-187 (SCI)

5.      ÖZSOY  N, GÜL N. (2005) Characterisation of the ultrastructure of gingival mast cells in alloxan-induced diabetic rats. Cell Biochem and Funct, 23:333-337 (SCI)

6.      OSMANAGAOGLU Ö, KIRAN F, GÜL N. (2005). Effect of  pediocin DT10 on Leuconostoc mesenteroides  OZ-N3 cells. J Food Safety, 25:303-317 (SCI)

7.      GÜL N, ÖZSOY N, OSMANAGAOGLU Ö, SELMANOĞLU G, KOÇKAYA AE. (2006) Effects of patulin on thymus capillary of rats. Cell Biochem and  Funct, 24:541-546 (SCI)

8.      ÖZSOY N, SELMANOĞLU G, KOÇKAYA AE, GÜL N, CEBESOY S. (2008) Effect of patulin on the interdigitating dendritic cells of rat thymus. Cell Biochem and  Funct, 26:192-196 (SCI)

9.      GÜL N, CEBESOY S, ÖZSOY N. (2008) Lectins binding during alloxan-induced diabetes in rat soleus muscle.  African J Biotechnol, 7(8):926-930 (SCI- EXP) 

             10.CEBESOY S, ÖZSOY N, GÜL N. (2008) Ultrastructure of extensor digitorum longus (EDL)muscle fibers of alloxan-diabetic rats. African J Biotechnol, 7(10):1409-1413 (SCI- EXP)

11.    YİĞİT N, ERTEN D, GÜL N. (2008). Hibernation pattern and ımportance of superoxide dismutase for the Turkish hamster, Mesocricetus brandti (Mammalia:Rodentia). Turk J Zool, 32:421-425 (SCI- EXP)

12.    KOÇKAYA  AE, SELMANOĞLU  G, ÖZSOY N, GÜL, N. (2009) Evaluation of patulin toxicity in the thymus of growing male rats. Arh Hig Rada Toksikol, 60:411-418 (SCI- EXP)

13.    YİĞİT N, ÇOLAK E, ÖZKURT Ş, ÖZLÜK A, ÇOLAK R, GÜL N, SAYGILI F, YÜCE D. (2010) Allozyme variation in wild rats Rattus norvegicus (Berkenhout 1769)(Mammalia:Rodentia) From Turkey. Acta Zool Bulg, 62(1):79-88 (SCI- EXP)

14.    ÖZLÜK  A,  GÜL N, MUHAMMED A. (2011)  The ultrastructure of the corpora allata  of Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae). African J Biotechnol,    10(19);3784-3789 (SCI- EXP)

15.    YİĞİT N, ÇOLAK E, ÇOLAK R, ÖZLÜK A, GÜL N, ÇAM  P, SAYGILI F. (2011) Biometric and Allozymic Variations in the Genus Dryomys (Rodentia: Gliridae) in Turkey.  Acta Zool. Bulg., 63 (1): 67-75 (SCI- EXP)

16.    GÜL N, Ozkorkmaz EG, KELESOGLU I, ÖZLÜK A. (2013). An ultrastructural study, effects of Proteus vulgaris OX19 on the rabbit spleen cells. Micron, 44:133-136 (SCI)

17.     Ozkorkmaz EG, GÜL N. (2016)  A microscopic study, mucosal cells of urinary bladder in streptozotocin diabetic rats with Parasite . American J Res Com, 4(5):138-150.

18.    GÜL N, YİĞİT N, SAYGILI  F, DEMİREL E, GENİŞ C. (2016). Comparison of the effects of difenacoum and brodifacoum on the ultrastructure of rat liver cells. Arh Hig Rada Toksikol, 67:204-209. (SCI- EXP)

 

 

DIĞER DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Ayvalı C, L N.  (1988) Surface ultrastructure of the larval hemocytes of turnip  moth  Agrotis segetum  Denis  and Schiff. Lepidoptera : Noctuidae. Commun Fac Sci Univ Ank  Series C, 6:199-204

2. L N, Ayvalı C. (1995) Agrotis segetum’da  (Dennis and  Schiffermüller) (Lepidoptera : Noctuidae) hücresel  bağışıklık.  Turk J Biology, 19:259-268

3. KARAKAŞ M, L N, ÖZSOY N, Cebesoy S. (1999) In vitro cultivation of the wheat gall nematode, Anguina tritici (Steinbuch,1799). Cum Üniv Fen-Ed Fak Fen Bil Dergisi, 21: 5-15

4. KARAKAŞ  M, L  N, ÖZSOY N, Cebesoy S. (2000) Morphology of second stage  juvenile of  Anguina tritici (Steinbuch,1799) (Nematoda : Anguinidae). Gazi Üniv Fen Bil Ens Dergisi,13(1):171-178

5.Cebesoy S, Özsoy N, GÜL N, Ayvalı c, KUtlu i. (2000).Alloksan diabetik sıçanlarda iskelet kaslarının  histokimyasal incelenmesi. Gazi Üniv Fen Bil Ens Dergisi, 13(3):599-611

6.GÜL N, Sayar H, Özsoy n, ayvalı c. (2001)  A study on endocrine cells in the midgut of  Agrotis segetum (Dennis and Schiffermüller) (Lepidoptera : Noctuidae). Turk J  Zool, 25(3):193-197

9. GÜL N,  AYVALI C. ( 2002 a)  Agrotis segetum (Denis ve Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae) hemolenf  lektininin hemaglutinasyonu. Gazi Fen Bil Ens Dergisi, 15(1):131-139  (Doktora Tezi)

10.             gül  N, ayvalı  c. (2002 b)  Purification  and  determination of molecular    structure of hemolymph lectin of  Agrotis  segetum (Denis.and Schiff.). Turk J Biol, 26(2):49-55 ( Doktora Tezi).

11.             KARAKAŞ  M, ÖZSOY N, GÜL N, CEBESOY S. (2003) Cuticle ultrastructure of second stage juvenile of Anguina tritici (Steinbuch,1799) (Nematoda:Anguinidae).  Fırat Üniv Fen Ed Fak Der, 15(3):321-327

12.    ÖZLÜK A, GÜL N. (2010)   The effect of  the neurosecretory material in the median neurosecretory cells on egg development of the endoparasitic Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae). Hacettepe J Biol and Chem, 38(2):131-137

13.    ÖZLÜK  A, GÜL  N. (2011) The paraldehyde fuchsin positive material in corpora cardiaca of  Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) during egg maturation. IUFS J Biology, 70(1):19-25

14.    GÜL N, ÖZLÜK A, Ozkorkmaz  EG. (2013) Ultrastructural  aspects of  corpora cardiaca in Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae). Hacettepe J Biol and Chem,41(1):37-41

15.    ÖZLÜK A, SALMAN D, YILMAZ D, CILAK A, GÜL N, SUİÇMEZ M. (2015) the cytologic investigation of brown adipose tissue of Dryomys laniger (Felten&Storch,1968) (Mammalia:Rodentia) in hibernation. Hittite J Sci. Engineer. 2(2):187-191.

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

1.  ÖZSOY N, ÇOŞKUN Ş, GÜL N. (2006) The effect of epidermal growth factor (EGF) implantation in incisional wounds of rabbits on leucocyte chemotaxis. Cell Signaling World 2006 Signal Transduction Pathways as Therapeutic targets, Jan. 25th to 28th, Luxembourg.

2.  GÜL  N, ÖZSOY  N, ÇOŞKUN Ş. (2006) Capillaries of oral wounds and epidermal growth factor of rabbits. 4th International conference on Innate Immunıty, 4-9 June, Corfu, Greece.

3.  ÖZSOY N, SELMANOĞLU G, KOÇKAYA E.A, GÜL N.  (2006) Effect of patulin  on the interdigitating dendritic cells (IDC) of rat thymus. 4th International conference on Innate Immunıty, 4-9 June, Corfu,Greece.

4.  CEBESOY  S, ÖZSOY  N, GÜL  N. (2007) Effects of vitamin C muscle ultrastructure in experimental diabetes. 32 nd FEBS Congress Molecular Machines, July 7-12, Vienna, Austria.

5. ÖZSOY N, ÇOŞKUN Ş, GÜL N. (2008) Role of the mast cells in the exogenous application on the Eepidermal Growth Factor (EGF) to the incisional  wound of the rabbits.  Apoptosis World 2008, February 21-23, Luxembourg.

6.  GÜL N, SHOMALİ N, ÖZLÜK A. (2009) Lectin binding midgut cells of Agrotis segetum (Den. and Schiff.) Lepidoptera:Noctuidae). 34 th FEBS CongressMolecular Machines, July 4-7, Praque, Chech Republic.

7.  Özlük A, GÜL N. (2010) The Ultrastructure of the Corpora Allata  of Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae). 35th FEBS Congress Molecules of Life , 26 Haziran-1  Temmuz, Göteburg-İsveç.

8.  Özlük A, GÜL N.  (2010) The paraldehyde fuchsin positive material in corpora cardiaca of Pimpla turionellae L.  (Hymenoptera : Ichneumonidae) during egg maturation. 35th FEBS Congress Molecules of Life , 26 Haziran-1  Temmuz, Göteburg-İsveç.

9.  OZKORKMAZ  EG,  GUL N, OZLUK A. Histological Investigations on Metotheraxate Treated  Liver Tissues in Balb/c Mice Model.36th FEBS Congress Molecules of Life, 26 Haziran-1  Temmuz, 2011 Torino-İtalya.

10.GUL N, OZKORKMAZ  E G, Kelesoglu  I, OZLUK A.  (2012) Effects of Proteus vulgaris OX19 on the spleen  cells of rabbit. 37th FEBS Congress Molecules of Life , 4-9 Eylül,  Sevilla-İspanya.

11.GÜL  N,  DİANİ  M,  BADALİ  MN. (2013) Lectın Bındıng Infected with Proteus vulgaris Cell Membranes Spleen of Rabbıts. 38th FEBS Congress Molecules of Life, 6-11 Temmuz, St Petersburg-RUSYA.

12. GÜL  NYİĞİT N, SAYGILI F, DEMİREL E, GENİŞ C. (2015) Comparison of the Effects of Difenacoum and Brodifacoum on the Ultrastructure of Rat Liver Cells. 10 th European Vertebrate Pest Management Congress, 21-25 September, Sevilla-İSPANYA.

13. YİĞİT N, ÇOLAK E, ÖZEREN SC, SAYGILI F, GÜL  N. (2015) A Brief Reviews on alien Vertebrates and  Vertebrate Pests in Turkey with an overview to rodent management. 10 th European Vertebrate Pest Management Congress, 21-25 September, Sevilla-İSPANYA.

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

1-    GÜL N,  AYVALI,  C. (1992) Agrotis segetum (Dennis ve Schiffermüller) (Lepidoptera:Noctuidae)’da hücresel bağışıklık üzerine araştırmalar. Türkiye II. Entomoloji Kongresi, 28-31 Ocak, Adana/Türkiye. ( Sözlü Bildiri)

2-    AYVALI C, GÜL N. (1989)  Agrotis segetum’un (Dennis ve Schiffermüller) (Lepidoptera: Noctuidae) Larval Kan Hücreleri. IX. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 29-31 Mayısİstanbul/Türkiye.(Poster)

3-    GÜL N, AYVALI C. (1996) Agrotis segetum’da (Dennis ve Schiffermüller) (Lepidoptera: Noctuidae) Lektin aktivitesi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül, İstanbul/Türkiye. (Poster)

4-AYVALI C, SAYAR H, Özsoy N, GÜL N. (1996) Agrotis segetum’da (Dennis ve Schiffermüller) (Lepidoptera: Noctuidae) Barsak Endokrin Hücreleri. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül İstanbul/Türkiye. ( Poster)

 

5-  CEBESOY S, ÖZSOY N, GÜL N, AYVALI C. (1998) Sıçanların iskelet kaslarına diyabetin etkisi. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül Samsun/Türkiye.  ( Sözlü Bildiri)

6-    CEBESOY S, ÖZSOY N, GÜL N, AYVALI C. (2000) Alloksan- diyabetik ratlarda iskelet kaslarının ince yapısındaki değişiklikler. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül Ankara/Türkiye. (Sözlü Bildiri)

7-    ERİNÇ K, BARÇIN C, ÖZTAŞ E, ÖZSOY N, GÜL N, SAĞ C, UZBAY T, UZUN M, AYVALI C, DEMİRTAŞ E. (2001) Alkolizmin miyokardiyal iskemi ve reperfüzyon üzerine etkisi. XVıı. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İZMİR. (Sözlü Bildiri)

8-      ÖZSOY N, GÜL N, BOSTANCI H, AYVALI C. Tip II (insuline-bağımlı olmayan) diyabetik sıçanların diş eti epitelindeki Langerhans hücrelerinin elektron mikroskobik olarak incelenmesi XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya/Türkiye (Sözlü Bildiri)

9-      ÖZSOY N, ÇOŞKUN Ş, GÜL N. (2006) Tavşanlarda insizyonal yaralara Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) implantasyonunun ağız mukoza epitelindeki lenfoid hücrelere etkisi.  18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran Kuşadası/AYDIN. (Sözlü Bildiri)

10-   KOÇKAYA  EA, SELMANOĞLU G, ÖZSOY N, GÜL N. (2006) Histological and Ultrastructural Changes in The Thymus of Patulin Treated-Growing MaleRats. 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, 02-05Kasım, Antalya/TÜRKİYE.(Poster)

11-   CEBESOY S, ÖZSOY N, ÖZER Ç, GÜL N. (2007) Streptozotocin diyabetik ve Benfluorex tedavili sıçanların gastronecmius kasını ince yapısı. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal 18. Elektron Mikroskopi Kongresi, 26-27 Ağustos, Eskişehir/TÜRKİYE. ( Sözlü Bildiri)

12-   GÜL N, CEBESOY S, ÖZSOY N, ÖZER Ç. (2007) Diyabetli ve Benfluoreks tedavili sıçanlarda kılcal damarların incelenmesi. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal 18. Elektron Mikroskopi Kongresi, 26-27 Ağustos, , Eskişehir/TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri)

13-   ÖZSOY  N, COŞKUN Ş, GÜL N. (2008) Ekzojen Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) Uygulanmış Kesi Yaralı Tavşanlarda İyileşme Bölgesine Epitel Hücre Göçü. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon/TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri)

14-   ÖZSOY N, COŞKUN Ş, GÜL N. (2008) Ekzojen Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) Uygulanmış Kesi Yaralı Tavşanlarda Fibroblast göçü. XXXIV. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 6-10 Ekim,  Erzurum/TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri)

15-   GUL N, OZLUK A, OZKORKMAZ EG.  (2011) Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidaae)’da Corpora Cardiaca Bezinin İnce Yapısı. 20.Uluslararası katılımlı Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 25-28 Ekim, Kemer-Antalya (Poster)

16-   GUL N, CEBESOY S, ÖZSOY N, GÜLER C. (2013) Lectin Stainning of Extensor Digitorum Longus Muscle Cell Membranes in Alloxan Diabetic Rats. II.Ulusal Glikobiyoloji Kongresi,11-14 Haziran, Çeşme-İZMİR.

17-   CEBESOY S, GUL N, ÖZSOY N. (2013) Lectins Binding During Alloxan-Induced Diabetes in Rat  Soleus Muscle. II.Ulusal Glikobiyoloji Kongresi,11-14 Haziran, Çeşme-İZMİR.

Düzenleme Tarihi:26.10.2016