ARŞ.GÖR. NURİYE ÖZAN    
Adı : NURİYE
Soyadı : ÖZAN
E-posta : nkiziltepe@ankara.edu.tr, nuriyekiziltepe@gmail.com
Tel : +90 312 310 32 80 / 1688
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Bilgi ve Belge Yönetimi
Kişisel Akademik Bilgiler
Öğrenim Durumu

2014 -  / Y. Lisans
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi

2009 - 2012/ Lisans(ÇAP)
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi

2006 - 2011/ Lisans
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı

2008 - 2010/ Önlisans
Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım