PROF.DR. NİZAMETTİN KOÇ    
Name : NİZAMETTİN
Surname : KOÇ
E-Mail : nkoc@ankara.edu.tr
Phone Number : 0312 3633350/ 3118
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES
Department : Measurement and Evaluation
Personal Information

THE CURRICULUM VITAE OF NİZAMETTİN KOÇ

 

 

            Nizamettin Koç got the Bachelor’s Degree in Educational Psychology at the Faculty of Educational Sciences, Ankara University and got the diploma of Ankara Higher Teacher Education School in the same year. He got the Master’s Degree in “Psychometry” in 1973 and got the PhD in 1977. He became an Associate Professor in 1988, and a Professor in 1995.

 

He has been assigned as a Member of Faculty Board, Member of the Faculty Administrative Board, Head of the Department of Measurement and Evaluation, Director of Measurement and Evaluation Application and Research Center, Dean of the Faculty and the Senate member of the University since he became a research assistant at the Faculty of Educational Sciences at Ankara University.

 

In order to specialise and gain knowledge, he was assigned in the USA for one year and in England for eight months by Ankara University. He conducted research about measurement and evaluation in the various universities and research centers in the aforementioned countries.

 

He was assigned as a “Member of the Commission” and “Academic Advisor” in various commissions and study groups, particularly “Specialization Commission of Measurement and Evaluation”, organised by the Ministry of National Education.

 

He was the Member of Academic Board in Turkish Education Association (TED) Between 1984 – 1990. He is still the member of the Association.

 

He participated to many in-service training programmes, courses and seminars as a trainer conducted by the cooperation of Ankara University and various public and private utilities.

 

            Nizamettin Koç whose academic research interests are various purposes and decision areas of psychological tests, evaluation of student achievement, test development and adaptation has been lecturing the courses named Psychometry, Individual Intelligence Tests, Measurement and Evaluation, Development and Adaptation of Psychological Tests at undergraduate and graduate levels at the Faculty of Educational Sciences since he started to work in the Faculty in 1977.

 


PUBLICATIONS

BOOKS

 

 • Koç, N. (1981). Liselerde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Bir Araştırma. Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri ) Fakültesi Yayınları, No: 104.


 • Ataman, A., Dirik, Z. Ve Koç, N. (1976). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Mezunlar 1965-1975. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi Yayınları, No: 60.

 

 • Koç, N.( 1997). Kuder Tercih Envanteri Kişisel Form A-Uygulayıcı El Kitabı(çeviri). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 179.


 • Koç,N., D.Doğan, E.Furat ve T.Özmen (2012). Ankara Üniversitesinde “Öğrencinin Öğretimi Değerlendirmesi” Uygulamaları Hakkında Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri”.  Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No:1.


              EDITORSHIPS

 

 • Koç, N. (1978).  Yüksek Öğretime Giriş Sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, Bilim Dizisi, No: 1.

 

 • Koç, N. (1979). Ulusal Eğitim Politikamız. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, Bilim Dizisi, No: 2.

 

 • Koç, N. (1980). Çocuk ve Eğitim. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, Bilim Dizisi, No: 3.

 

 • Koç, N. (1982). Atatürk ve Eğitim. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, Bilim Dizisi, No: 5.

 

 • Koç, N. (1984). Okulöncesi Eğitim Sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, Bilim Dizisi, No: 7.

 

 • Koç, N. ve Ergen, N. (1985). Bugünden Yarına Ortaöğretimimiz. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, Bilim Dizisi, No: 8.

 

 • Koç, N. ve Poyrazoğlu O.N. (1987). Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, Bilim Dizisi, No: 10.

 

 • Demirel, Ö. Ve Koç, N. (1989). Yükseköğretimde Değişmeler. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, Bilim Dizisi, No:12.

 

 • Koç, N. (1992). Ortaöğretimde Ders Geçme ve Kredi Sistemi–İlk Uygulamalar. Ankara:  Türk Eğitim Derneği Yayını.

 

 • Koç, N. (1996). Üniversite Eğitimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Ortak Yayınları.

 

 • Koç, N., Gülleroğlu, D. ve Coşkuner, T. (2009). I.Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 237.         ARTICLES

 

 • Koç, N. (1973). “A. Ü. Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki İlgileri”, 50. Yıla Armağan. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 36,  253-276


 • Koç, N. ve Ülkü, S. (1975). “Öğrenci Kişiliğinin Değerlendirilmesinde Anekdot Kayıtları”.  Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Onuncu Yılına Armağan 1965-1975. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 10. Yıl yayınları, No: 2,  173-196.


 • Koç, N. ve Ülkü, S. (1979). “Faktör Analizi-Yetenekleri Sınıflama” (Çeviri). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-2, Ankara: 24-34.


 • Koç, N. (1980).  “Ölçme ve Öğretmen” (çeviri). Eğitim ve Bilim, Cilt: 5, Sayı: 27,  37-44.


 • Koç, N. (1982).  “Lise Başarı Notlarını ve Akademik Yetenek Testi Puanlarını Kullanarak Üniversite Birinci Sınıftaki Başarı Ortalamasının Kestirilmesi” (çeviri). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, Ankara:  23-26.


 • Koç, N. ( 1982). “Öğrenci Akademik Başarısı ile Öğretmen Tarafından Yapılan Kişilik Derecelendirmeleri Arasındaki İlişki” (çeviri). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, Ankara:  27-33.


 • Koç, N. (1985). “Standart Başarı Testlerinin, Bir Eğitim Sisteminde Verilen Çeşitli Kararlardaki Yeri ve Önemi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1-2, Ankara:  159-172.


 • Koç, N. ( 1986). “Personel Seçiminde Psikolojik Testler”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1-2, Ankara:  19-30.


 • Koç, N. (1987). “Öğrenci Gelişiminin Değerlendirilmesi-Okul Test Programları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1-2, Ankara:  281-294.


 • Koç, N. (1987). “Kuder Tercih Envanteri-Kişisel Form A’nın Uyarlanması, Güvenirliği ve Geçerliğine İlişkin Bir Ön Çalışma”, Eğitim ve Bilim, Cilt: 11, Sayı: 63, Ankara,  24-41.


 • Koç, N. (1987). “Psikolojik Hizmetlerde Psikolojik Ölçme Araçları ve Sorunlar”, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Sorunlar( Yayına Hazırlayanlar: Koç, N. ve Poyrazoğlu O.N.). Ankara:  Türk Eğitim Derneği Yayınları, Bilim Dizisi, No: 10, Ankara:  191-223.


 • Koç, N. (1988). “Temel Yetenek Testi 11-17’nin Okullarda Rehberlik Amaçları ile Kullanılmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1-2, Ankara:  67-80.


 • Koç, N. (1989). Yükseköğretime Girişte İki Aşamalı Sınav Sistemi İlk Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, Ankara: 655-674.


 • Koç, N. ve Dönmez A. (1992).“Sosyal Biliş (Social Cognition)” (Çeviri). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, Ankara: 107-131.


 • Koç, N. (1993).  “Eğitim Sistemimizde Ölçme ve Değerlendirme Alanındaki Gelişmeler”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, Ankara: 387-407.


 • Koç, N. (1994). “Kuder Tercih Envanteri - Kişisel Form’un Teknik Niteliklerine İlişkin Bir Araştırma”, Eğitim ve Bilim , Cilt: 18, Sayı: 93, Ankara: 59 – 71.


·        Koç, N. (1996). “Kuruluşunun 30. Yılında Eğitim Bilimleri Fakültesi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, Ankara: 1-13.

 

·       Özoğlu, S.Ç. ve Koç, N. (1996). “Çağdaş Üniversitede Öğrencinin Akademik Başarısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi”(İnceleme Raporu). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

 

 • Koç, N. (1998). “Öğrencileri Yönlendirme Etkinliklerinde Psikolojik Testlerin Yeri ve Önemi”. Türkiye’de Eğitim Yönetimi (Editörler: Haydar Taymaz ve Muhsin Hesapçıoğlu). İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları,  161-176.


 • Koç, N. (2002). “İnsan Kaynaklarını Değerlendirme ve Personel Seçiminde Psikolojik Testler”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 33, Sayı: 1-2, Ankara: 1-7.


 • Koç, N. (2005) “Üniversiteye Girişte Yönlendirmeye Dayalı Bir Seçme Sistemine Doğru”, Çağdaş Eğitim, 30 (322), Ankara: 6 – 12.


 • Koç, N. (2005). “Bilgi Çağında Eğitimin Geleceği”. Çağdaş Eğitim, 30(323) Ankara: 9 – 18.


 • Koç, N. (2005). “Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanmanın Getirdiği Sorunlar.” Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu: Bildiri Özetleri. Ankara:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yayını, 45 – 49.


 • Koç, N. (2007). “Öğretim Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme: Temel İlkeler”. İlköğretmen Eğitimci Dergisi. Sayı: 8,  Ankara: .23 – 27.


 • Koç, N. (2007). “Türkiye’de Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Seçme Sisteminin Değerlendirilmesi”. Çağdaş Eğitim. Sayı:342, 14 – 24.


 • Koç, N.(2007). “Türkiye’de Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Sisteminin Değerlendirilmesi: Yüksek Öğretmen Okuluna Öğrenci Seçme Sistemi İle Karşılaştırmalı Olarak”. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu – Bildiriler”(12 – 14 Mayıs 2007 , Bakü: Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi). (Yayına Hazırlayanlar: A.Yılmaz ve F.Gürsul). Ankara: TİKA Yayını, 523 – 527.


 • Koç, N. ve Coşkuner, T. (2007). “Öğrencinin Öğretimi Değerlendirmesi”. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5 – 7 Eylül 2007: Bildiriler 1.Cilt: Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayını, 226 – 231.


 • Koç, N. (2007). “ Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Seçme Sistemi ve Öğrencilerin Bu Programlar Konusundaki Görüşleri (4 + 1.5 Tezsiz Yüksek Lisans Programları İle İlgili Bir Araştırma)”. III.Lisansüstü Eğitim Sempozyumu : Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri – 17 – 20 Ekim 2007. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayını, 358 – 370.


 • Koç,N.(2008). “Eğitim Bilimleri Fakültesi(1964 – 2008): Eğitim Bilimlerinin Kurumsallaşmasına ve Öğretmen Yetiştirmeye Katkıları Açısından Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 41, Sayı: Özel Sayı, Ankara: 25 -51.


 • Koç, N. (2009). “Farklı Değerlendirme (Not Verme) Sistemi Uygulayan Üniversite Mezunu Olup, Ankara Üniversitesi Araştırma Görevliliği Kadrolarına veya Lisansüstü Programlara Başvuran Adayların Lisans Bitirme Derecelerinin Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerisi”. Prof.Dr.Ali Naim İnan’a Armağan (Editörler: M.Ünal, V.Başpınar, H.S.Ozanoğlu, S.Yılmaz). Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.1411 – 1413.


 • Koç,N.(2010). “Prof.Dr.İlhan Başgöz Kimdir?”. Öğretmen Dünyası Dergisi. Sayı: 372, Ankara: 15 – 17.


 • Koç, N.(2011). “Ortaöğretime (Liselere) Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Pedagojik Formasyon Sertifikası Uygulaması! (Yüksek Öğretmen Okulları İle Karşılaştırmalı Olarak). Prof. Dr. Yahya Akyüz’ e Armağan: Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2011, s.885 – 900.