DOÇ. DR. NEVZAT ÖZEL    
Adı : NEVZAT
Soyadı : ÖZEL
E-posta : nozel@ankara.edu.tr, nevzatozel@gmail.com
Tel : 3123103280/1718
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nevzat-ozel
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

2008-2014
Doktora
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

 

2004-2007
Tezli Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

 

1999-2004
Lisans
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Kütüphanecilik Bölümü

 

1999-2000
İngilizce Hazırlık
Hacettepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu

 

1996-1998
Diploma
Bursa Cumhuriyet Lisesi
Sosyal Bilimler

 

AKADEMİK GÖREVLER

 

2017-
Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

2013-2017
Araştırma Görevlisi Doktor
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

2009-2013
Araştırma Görevlisi
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

2008-2009
Uzman
Hacettepe Üniversitesi
Rektörlük
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

2004-2008
Araştırma Görevlisi
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

İDARİ GÖREVLER

 

2017-
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doçent Temsilcisi

 

2015-2017
Bologna Bölüm Koordinatör Yardımcısı

 

2013-2017
Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü

 

2013-2017
Erasmus Bölüm Koordinatörü

 

2013-2017
Farabi Bölüm Koordinatörü

 

ÜNİVERSİTE DIŞI GÖREVLER

 

2015-
Yardımcı Editör
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

 

2012-2015
Editör
Bilgi Dünyası Dergisi

 

2012-2015
Başkan
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

 

2007-2012
Yardımcı Editör
Bilgi Dünyası Dergisi

 

2006-2007
Editör Yardımcısı
Türk Kütüphaneciliği Dergisi

 

2004
Yarı Zamanlı Kütüphaneci
Bilkent Üniversitesi
Merkez Kütüphanesi
Müzik Odası

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

 

2014-
Türkiye ve Ankara Üniversitesi Temsilcisi
European RDA Interest Group (EURIG) [Avrupa RDA Çalışma Grubu]

 

2013- 
Üye
Türkiye Sayısallaştırma Çalışma Grubu

 

2013-
Üye
Türkiye Bilişim Derneği Avrupa Sayısal Gündem Çalışma Grubu

 

2012-
Üye
RDA Türkiye Çalışma Grubu

 

2010-2011
Üye
IEEE Region8 Turkey Section

 

2009-
Üye
Türk Kütüphaneciler Derneği

 

2006-
Üye
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

 

Bilimsel Toplantılarda Kurul Üyelikleri

 

2016-2017
Düzenleme Kurulu Eş Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi
Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu

 

2016-2017
Bilim Kurulu Üyesi
e-BEYAS 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

 

2017
Bilim Kurulu Üyesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu

 

2016
Bilim Kurulu Üyesi
Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu

 

2016
Bilim Komitesi Üyesi
II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

 

2014-2015
Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi
e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği – Dijitalleştirme – Elektronik Arşiv – Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu

 

2013-2014
Düzenleme Komitesi Başkanı ve Bilim Komitesi Üyesi
ÜNAK 2014: Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi

 

2013-2014
Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi
e-BEYAS 2014: Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu

 

2013-2014
Düzenleme Komitesi Üyesi
5th International Symposium on Information Management in a Changing World

 

2012-2013
Düzenleme Komitesi Başkanı ve Bilim Komitesi Üyesi
ÜNAK 2013: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı

 

2013
Düzenleme Kurulu Başkanı
Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı

 

2013
Düzenleme Kurulu Başkanı
Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak Konferansı

 

2012-2013
Yerel Komite Üyesi
ECIL 2013: The European Conference on Information Literacy

 

2012-2013
Düzenleme Kurulu Üyesi
The 21st International BOBCATSSS Conference: From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”

 

2012
Düzenleme Komitesi Üyesi
Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyumu

 

2011-2012
Düzenleme Kurulu Üyesi
Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu

 

2011
Program Komitesi Üyesi
“EMPATIC International Workshop: The Importance of Information Literacy in the Vocational Sector”

 

2006-2007
Yerel Komite Üyesi
Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

 

VERDİĞİ DERSLER

 

2017-2018
BBY 157 Enformasyon Okuryazarlığı (Güz)
BBY 437 Halk ve Çocuk Kütüphaneleri (Güz)
BBY 439 Okul Kütüphaneleri (Güz)
BBY 334 Öğretim Yöntemleri (Bahar)
BBY 430 Müzelerde Bilgi Yönetimi (Bahar)

 

2016-2017
BBY 157 Enformasyon Okuryazarlığı (Güz)
BBY 437 Halk ve Çocuk Kütüphaneleri (Güz)
BBY 439 Okul Kütüphaneleri (Güz)
BBY 334 Öğretim Yöntemleri (Bahar)
BBY 430 Müzelerde Bilgi Yönetimi (Bahar)

 

2015-2016
BBY 153 Bilginin Organizasyonuna Giriş (Güz)
BBY 157 Enformasyon Okuryazarlığı (Güz)
BBY 231 Araştırma Yöntemleri (Güz)
BBY 437 Halk ve Çocuk Kütüphaneleri (Güz)
BBY 439 Okul Kütüphaneleri (Güz)
BBY 168 Bilginin Organizasyonu-I (Bahar)
BBY 334 Öğretim Yöntemleri (Bahar)
BBY 430 Müzelerde Bilgi Yönetimi (Bahar)

 

2014-2015
BBY 153 Bilginin Düzenlenmesine Giriş (Güz)
BBY 237 Araştırma Yöntemleri (Güz)
BBY 405 Bilgi Merkezleri ve Yönetim (Güz)
PSİ 134 Enformasyon Okuryazarlığı [Psikoloji Bölümü Dersi] (Bahar)
BBY 168 Bilginin Organizasyonu-I (Bahar)
BBY 334 Öğretim Yöntemleri (Bahar)

 

VERDİĞİ EĞİTİMLER

 

11-15 Eylül 2017 – Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Kursu (2017000349), Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO, Aziziye, Erzurum

 

25 Ağustos 2017 – T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Yeni Göreve Başlayan Kütüphanecilere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, Ankara

 

21-25 Ağustos 2017 – Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Kursu (2017000307), Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kuşadası, Aydın

 

10-14 Temmuz 2017 – Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Kursu (2017000222), Çınarçık Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO, Yalova

 

2-5 Mayıs 2017 – Kataloglama ve İndeksleme Eğitimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara

 

18 Nisan 2017 – Bilginin Düzenlenmesi ve Erişime Sunulmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar Semineri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

 

26-30 Eylül 2016 – Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Semineri (2016000394), Milli Eğitim Bakanlığı, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ayvalık, Balıkesir

 

29 Ağustos-2 Eylül 2016 – Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Semineri (2016000391), Milli Eğitim Bakanlığı, Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kuşadası, Aydın

 

24 Ağustos 2016 – Yöneticilerin Eğitimi: Kamu Kurumlarında Arşiv Hizmetlerinin Yapılandırılması ve Arşiv Bilincinin Geliştirilmesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara

 

11-15 Temmuz 2016 – Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Semineri (2016000390), Milli Eğitim Bakanlığı, Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bodrum, Muğla

 

21-25 Aralık 2015 – Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Semineri (2015000309), Milli Eğitim Bakanlığı, Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Ataşehir, İstanbul

 

7-11 Aralık 2015 – Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Semineri (2015000308), Milli Eğitim Bakanlığı, Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO, Çayeli, Rize

 

21-22 Kasım 2015 – Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Keçiören, Ankara

 

12-16 Ekim 2015 – Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Semineri (2015000307), Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Aksaray

 

Haziran 2015 – Kütüphan-e Türkiye Projesi, Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Sistemi, Halk Kütüphanelerinde Yönetim ve Mevzuat

 

18 Nisan 2015 – Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yenimahalle, Ankara

 

27-29 Mart 2015 – Lisansüstü Öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Keçiören, Ankara

 

18-22 Temmuz 2011 – Kütüphanecilik Kursu (574), T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı. Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Ilıca, Erzurum

 

2008-2009 – Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, EndNote Referans Yazılımı. Hacettepe Üniversitesi, Sıhhiye-Beytepe, Ankara

 

PROJELER

 

2016-
Araştırmacı
Ankara Üniversitesi Bilimsel Altyapı Projesi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi’nin Açık Dergi Sistemi ile Yeniden Yapılandırılması, Üstveri Tanımlamalarının Gerçekleştirilmesi ve Uluslararası Görünürlüğünün Sağlanması

 

2010-2014 
Bursiyer

TÜBİTAK Projesi
InterPARES 3 Projesi – Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi
Proje No: 109K518

 

2013-2014
Proje Koordinatörü

Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi
Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi
Proje No: TR51/13/TD/59

 

2008-2010
Bursiyer

TÜBİTAK Projesi
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde Tam Metin Erişim Sağlanan Elektronik Veri Tabanlarının 2007 Yılı İçin Etkinlik Analizi
Proje No: 108K350

 

2008-2009
Araştırmacı

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Altyapı Projesi
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesinin Yapılandırılması

 

2007-2011
Araştırmacı

Uluslararası Araştırma Projesi
InterPARES 3: The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems

 

 

YAYINLAR

 

TEZLER

 

Özel, N. (2013). Araştırma Görevlilerine Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bağlamında Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. G. Nazlı Alkan)

 

Özel, N. (2007). Üniversite Kütüphanelerinin Kataloglama Birimlerinde Çalışan Kütüphanecilerin Eğitim Gereksinimleri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. K. Gülbün Baydur)

 

KİTAPLAR

 

International Federation of Library Associations and Institutions Acquisition and Collection Development Section. (2016). Gifts for the Collections: Guidelines for Libraries [Bağış Koleksiyonlar: Kütüphaneler İçin Rehber.]. Çev. N. Özel ve H. Kıpçak. Hague: IFLA. ISBN 978-90-77897-32-4

 

Özel, N. ve Çakmak, T. (Eds.). (2016). Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi: Bildiriler = International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions : Proceedings / Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Kağıthane, İstanbul, Türkiye. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. ISBN: 978-605-66349-1-8

 

Özdemirci, F., Özel, N., Çakmak, T., Akdoğan, Z. ve Yalçınkaya, B. (Editörler). (2016). e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Ankara Üniversitesi, Gölbaşı, Ankara Bildiriler Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü. ISBN: 978-605-61009-5-6

 

Rukancı, F., Anameriç, H. ve Tuzcu, K. (2016). Yazma Eserlerin Bibliyografik Denetimi. Yayına Hazırlayan N. Özel. İstanbul: Hiperlink. ISBN: 978-605-9143-16-5

 

Güneş, G., Özel, N., Çakmak, T. (Editörler). (2016). ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler, 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul Bildiriler Kitabı. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. ISBN: 978-605-66349-0-1

 

Özdemirci, F., Özel, N., Çakmak, T., Akdoğan, Z. ve Yalçınkaya, B. (Editörler). (2015). e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Teknokent Konferans Salonu Gölbaşı/Ankara Bildiri Özetleri Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü. ISBN: 978-605-84441-1-9

 

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu Nadir Eserler ve Özel Dermeler Bölümü [International Federation of Library Associations and Institutions Rare Books and Special Collections Section]. (2015). Nadir ve Yazma Eser Dermelerinin Dijitalleştirilmesinin Planlanması İçin Kılavuzlar [Guidelines for Planning the Digitization of Rare Book and Manuscript Collections]. Özel, N. (Çev. ve Yay. Haz.). Ankara. ISBN 978-605-84441-0-2

 

Polat, C. ve Binici, K. (2015). Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı. Yayına Hazırlayanlar ve Redaktörler N. Özel ve T. Çakmak. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. e-ISBN 978-975-95295-9-8

 

Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2015). Kamusal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi: Organizasyonlar ve Üniversitelere Yönelik Koşulların Analizi. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. ISBN: 978-975-491-376-7

 

Özel, N. ve Er-Koçoğlu, N. (Yay. Haz.). (2014). Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60.Yıl Armağan Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi. ISBN 978-605-136-187-1

 

Çakmak, T., Körpeoğlu, H., Akın, H. F., Özel, N. (Yay. Haz.). (2013). ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler, 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Bildiri Özetleri. İstanbul: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. ISBN: 978-975-95295-8-1

 

Külcü, Ö. Çakmak, T., Özel, N. (Yay. Haz.). (2012). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. ISBN: 978-975-491-334-7

 

Yıldızeli, A, Çakmak, T., Özel, N. (Yay.Haz.). (2012). ÜNAK 2010: “Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri, 07-09 Ekim 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun: Bildiriler Kitabı. Samsun: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. ISBN: 978-975-7636-98-4

 

 

KİTAP İÇİ BÖLÜMLER

 

Özel, N., Çakmak, T. (2012). Yeni Nesil Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0. Ö. Külcü, T. Çakmak ve N. Özel (Yay. Haz.). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan içinde (ss. 111-116). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

 

MAKALELER

 

Özel, N. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 17(2), 247-264.

 

Özel, N. (2016). Müzelerde Bilginin Düzenlenmesi ve Erişime Sunulması: Ankara’daki Müzelere Yönelik Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 56(1), 177-209.

 

Özel, N. (2016). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkisiyle Değişen Bilgi Kaynakları, Hizmetleri ve Öğrenme Ortamları. Milli Eğitim Dergisi, 209, 270-294.

 

Oberg, D. ve Jones, B. S. (2016). Yeni Uluslararası Okul Kütüphanesi Rehberi [New International School Library Guidelines].Çeviren N. Özel. Milli Eğitim Dergisi, 208, 121-157.

 

Atılgan, D., Özel, N., Çakmak, T. (2015). RDA in Turkey: Perceptions and Expectations on Implementation. Italian Journal of Library, Archives, and Information Science, 6(2), 162-180.

 

Özel, N. (2015). Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA). Bilgi Dünyası, 16(1), 1-22.

 

Özel, N. (2014). Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Eğitim Gereksinimleri: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 15(2), 253-283.

 

Atılgan, D., Özel, N., Çakmak, T. (2014). Awareness, Perceptions, and Expectations of Academic Librarians in Turkey about Resource Description and Access (RDA). Cataloging & Classification Quarterly, 52(6-7), 660-676.

 

Özel, N. (2014). Türkiye’nin Bilgi ve Kültürel Birikiminin Uluslararası Platformlarda Görünürlüğü Sağlanmalı. Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, 42(166), 94-95.

 

Külcü, Ö., Çakmak, T., Özel, N. (2013). Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi. Bilgi Dünyası, 14(2), 251-269.

 

Çakmak, T., Özel, N., Yılmaz, M. (2013). Evaluation of the Open Course Ware Initiatives within the Scope of Digital Literacy Skills: Turkish Open CourseWare Consortium Case. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 83, 65-70.

 

Çakmak, T., Özel, N., Yılmaz, M. (2012). Open Educational Resources and Academic Libraries: Reflections from Turkey. Global Journal on Technology, 1, 1002-1006.

 

Özel, N., Çakmak, T. (2011). Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarına Yönelik Kullanıcı Beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği. Bilgi Dünyası, 12(1), 30-45.

 

BİLDİRİLER VE SÖZEL SUNUMLAR

 

Uluslararası / Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

Özel, N. (2016). Kültürel Miras Varlıklarının Dijitalleştirilmesi Sürecinde Planlama Çalışmalarının ve Üstveri Tanımlamalarının Önemi. ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi / International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions, 17-20 Eylül 2014, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul Bildiriler içinde (ss. 160-166). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.

 

Yılmaz, M., Çakmak, T., Özel, N. (2013). Application of Computer Mediated Communication in the Delivery of Virtual Reference Services. Z. Taşkın, T. Çakmak, G. Doğan (Eds.). The 21st International BOBCATSSS Conference: From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”, 23-25 January 2013, Ankara, Turkey Proceedings içinde (ss. 179-185). Ankara: Hacettepe University Department of Information Management.

 

Çakmak, T., Özel, N. (2012). Dijital Varlık Yönetimi ve Bilgi Hizmetleri. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi / International Congress of “The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of Land Registry Archives”, 21-23 Kasım 2012, İstanbul içinde (ss. 571-576). İstanbul: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü.

 

Özel, N., Arslantaş, Y., Baydar, B., Koşal, B. (2012). Perceptions of Librarians on Next Generation Information Services. Information in e-Motion. Proceedings BOBCATSSS 2012. 20th International Conference on Information Science, 23-25 January 2012, Amsterdam, Netherlands.

 

Özel, N., Çaltı, Ö., Girgin, H. B. (2012). Utilizing Mobile Technologies in Academic LibrariesThe Case of Turkey. Information in e-Motion. Proceedings BOBCATSSS 2012. 20th International Conference on Information Science, 23-25 January 2012, Amsterdam, Netherlands.

 

Özel, N., Çakmak, T. (2010). Users’ Expectations on Restructuring OPACs through Social Network Applications. 2010 IEEE/ACM Int’l Conference on Green Computing and Communications & Int’l Conference on Cyber, Physical and Social Computing, 18-20 December 2010, Hangzhou, Zhejiang, China.

 

Çakmak, T., Özel, N. (2010). Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarının Sosyal Ağlarla Yeniden Yapılandırılması: Yazılımlar ve Projeler. ÜNAK 2010: “Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri, 07-09 Ekim 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitabı içinde (ss. 29-36). Samsun: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.

 

Özel, N., Çakmak, T. (2010). Sosyal Kataloglama Siteleri ve Yeni Nesil Kütüphane Katalogları. ÜNAK 2010: “Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri, 07-09 Ekim 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitabı içinde (ss. 121-130). Samsun: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.

 

Özel, N. (2005). Bibliyografik Kayıtlar İçin İşlevsel Gerekler. ÜNAK’05 Bilginin Organizasyonu ve Pazarlanması Konferansı, 22-24 Eylül 2005, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

 

Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılmamış Sözel Bildiriler / Davetli Konuşmalar

 

Özel, N. (2017). Dijital Beşeri Bilimler Hareketi ve Kütüphaneler. Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu, 6-8 Eylül 2017, Bursa.

 

Özel, N. (2017). Bilgi Okuryazarlığı: Yeni Teknolojilerin Etkisiyle Değişen Bilgi ve Beceriler. 53.Kütüphane Haftası: Bilgi Okuryazarlığı ve Yeni Bilgi Teknolojileri Paneli. 29 Mart 2017, Milli Kütüphane, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2016). Müzelerde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Qulto International Çalıştayı – Müzeler: 21.Yüzyılın Cazibe Merkezleri, 3 Kasım 2016, Milli Kütüphane, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2016). Müzelerde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Qulto International Çalıştayı – Müzeler: 21.Yüzyılın Cazibe Merkezleri, 1 Kasım 2016, Macar Kültür Merkezi, Kâğıthane, İstanbul. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2016). Dijital Kent Kütüphaneleri, Arşivleri ve Müzelerinin Kurulması ve Yönetilmesi. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi, Bursa.

 

Özel, N. (2016). Müzelerde Bilgi ve Bilgi Sistemlerinin Yönetimi. 8. Çanakkale Müzeler Buluşması: Müzeler ve Müzecilik Çalışmalarında Telif Hakları, 5-6 Mart 2016, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi, Çanakkale. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2015). Dijitalleştirme ve Dijital Hakların Yönetimi. e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Ankara Üniversitesi, Gölbaşı, Ankara.

 

Özel, N. (2015). Erasmus+. Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu Kariyer Günleri 2015. 7-8 Mayıs 2015, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Kırmızı Salon, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2015). Kültürel Miras Ögelerinin Yönetimi ve Tanımlama Standartları. Kültürel Mirasın Yönetilmesinde Stratejik Yaklaşımlar Paneli, 1 Nisan 2015, İzmir Üniversitesi, İzmir. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2015). Niteleme, Üst Veri, Standartlar. Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Çalıştayı 2015, 11-14 Mart 2015, Limak Limra Otel, Antalya. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2015). Dijital Kütüphaneler ve Veri Bankaları. Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı, 18-21 Şubat 2015, Afyonkarahisar. (Davetli Moderatör)

 

Özel, N. (2014). Kültür Objelerinin Dijitalleştirilmesi Sürecinde Planlama Çalışmalarının ve Üstveri Tanımlamanın Önemi. Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu, 5 Aralık 2015, Koç Üniversitesi VEKAM, Ankara.

 

Rukancı, F., Özel, N. (2014). Resource Description and Access (RDA) ve Yazma Eserlerin Bibliyografik Denetimi. ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul.

 

Özel, N., Çakmak, T. (2014). Arşiv Belgelerinin Dijital Ortamda Tanımlanması ve Erişime Sunulması. e-BEYAS 2104: Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu, 20-21 Mart 2014, Gölbaşı, Ankara.

 

Özel, N. (2014). Kütüphanecilik Mesleğinin Gelişiminde Mesleki Örgütlerin Rolü. Türkiye’de Kütüphanecilik Mesleği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli, 1 Nisan 2014, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2013). Meslek Derneklerinde Gençlik Kolları: TKD Kampüs ve Genç ÜNAK. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu Çarşamba Konferansları, 27 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2013). Kataloglamanın Geleceği. Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı, 26 Mart 2013, Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2012). Sosyal Medya ve Bilgi Merkezleri. 48. Kütüphane Haftası: Sosyal Medyanın Kütüphane ve Kütüphane Kullanıcıları Üzerindeki Etkisi Paneli, 29 Mart 2012, Atılım Üniversitesi, İncek, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2012). Yeni Nesil Bilgi Hizmetleri ve Kütüphaneciler. Bilkent’te Kütüphanecilik Seminerleri: Web 2.0, 12 Ocak 2012, Bilkent Üniversitesi, Ankara. (Davetli Konuşmacı)


Çakmak, T., Özel, N. (2011). Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

 

Özel, N. (2011). Bilgi Okuryazarlığı ve Kullanıcı Eğitimi. 47.Kütüphane Haftası Konferansı, 30 Mart 2011, Uludağ Üniversitesi, Bursa. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2011). Bilgi Çağı Temel Becerilerinin Bireylere Kazandırılması. Kaşgarlı Mahmut Öğrenme Merkezi: Bilgi Kullanıcıları ve Yöneticilerinin Buluştuğu Platformlar Olarak Bilgi-Belge Merkezleri Sempozyumu, 5-8 Mayıs 2011, Ardahan Üniversitesi, Ardahan. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2010). Bilgi Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar: Sosyal Ağlar. Kütüphanelerde Yeni Yaklaşımlar Paneli, 25 Mart 2010, İzmir Üniversitesi, İzmir. (Davetli Konuşmacı)

 

Özel, N. (2005). Bilimsel Bilgiye Açık Erişim ile İlgili Yaklaşımlar. Akademik Bilişim ’05, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep.