ARŞ.GÖR. NİLÜFER PINAR KILIÇ    
Adı : NİLÜFER PINAR
Soyadı : KILIÇ
E-posta : npkilic@ankara.edu.tr, npk0207@gmail.com
Tel : 3123197714/5286
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 KİŞİSEL BİLGİLER

Soyadı, Adı                : Kılıç, Nilüfer Pınar
Adres                          : Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 06590 Cebeci /Ankara /Türkiye
Telefon                       : 0312 319 77 14  / 5286
Faks                            : 0312 362 27 17
E-mail                         : npkilic@ankara.edu.tr npk0207@gmail.com
Uyruk                         : TC
Doğum Tarihi             : 15.09.1980
Cinsiyet                      : Kadın

İŞ DENEYİMLERİ
Tarih                           : 2006-2012
İşi                               : Sivil Memur
Çalıştığı Kurum          : Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar ANKARA

Tarih                           : 2012 - ...
İşi                               : Araştırma Görevlisi
Çalıştığı Kurum          : Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 06590, Cebeci, Ankara

EĞİTİM
Tarih                           : 2013 - 2018
Eğitim                         : Doktora
Ana çalışma alanları   : Popülizm, sosyal paylaşım ağları
Tez başlığı                  : "Popülizm Tartışmaları Bağlamında Kemalist Eğilimli İleri Yaş Grubu Bireylerin Facebook Kullanım Pratikleri"

Eğitim veren kurum    : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ABD


Tarih                           : 2009 - 2012
Eğitim                         : Yüksek Lisans
Ana çalışma alanları   : Halkla İlişkiler Uygulamaları
Tezin başlığı               : “Türkiye’de Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Halkla İlişkiler Uygulamaları”
Eğitim veren kurum    : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD
 

Tarih                           : 2002 - 2007
Eğitim                         : Lisans 
Eğitim veren kurum    : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
            

YAYINLAR

Kılıç, Nilüfer Pınar (2018), "Kuşaklararası İletişim: Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılarla İletişim Biçimleri" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 11 Sayı: 55, ss. 849-860. Issn: 1307-9581

Kılıç, Nilüfer Pınar (2017), "Sağlık Hizmetlerinde Bireysel Yaşlı Ayrımcılığı", Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi eKurgu, 25(3): 53-77. 

Kılıç, Nilüfer Pınar (2014), “Yeni Kapitalizm Kültüründe Otomobil Reklamları: Audi ve Skoda Reklamları Örneği” Akdeniz İletişim Dergisi, Aralık 2014, Sayı 22, ss. 107-129, ISSN 1304 3846

Becerikli, S., Kılıç N. P. (2014), “Yaşlılar ve Teknoloji Kullanımı: Literatürdeki Araştırmalar Üzerinden Bir Değerlendirme”, Yeni Medya Pratikler Olanaklar içinde (Ed. Emel Baştürk Akca), Kocaeli: Umuttepe Yayınları. ss. 45-58

Becerikli, S., Kılıç N. P. (2012), “Merkez ve Doğu Avrupa’da Halkla İlişkiler Uygulamaları: Romanya Örneği” , Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), ss. 89-112

Kılıç, N.P.(2014), Etkinlik Değerlendirmesi  “LaborComm 2014 Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı“, Kültür ve İletişim, 17(2), syf. 211-218

Kılıç, N.P., (2010), “Kitap Tanıtımı: Using Public Relations Strategies to Promote Your Nonprofit Organization”, iletişim : araştırmaları dergisi, 8(1) , syf. 135-141

KONFERANS


BİLDİRİ: "Halkla İlişkiler Alanında Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları" Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı, 19-20 Nisan 2018 Ankara 

BİLDİRİ: "Sanal Mezarlıktan Mytrustedwill'e Ölümün Değişen Yüzü", Uluslararası Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü Sempozyumu, 15-16 Mart 2018, Lefkoşa/KKTC (Beris Artan Özoran ile birlikte)

BİLDİRİ: "Sağlık Alanında Bireysel Yaşlı Ayrımcılığı", II. Sağlık İletişimi Sempozyumu, 03-04 Kasım 2016, Eskişehir/Türkiye.

BİLDİRİ: “Fight Against The Economic Crisis: Communication Campaign Samples in Turkey” International Association of Media and Communications Research (IAMCR), tarafından düzenlenen, “Crises, Creative Destruction and the Global Power and Communication Orders” Konferansı, 25-29 Haziran 2013, Dublin/İrlanda.

BİLDİRİ: "Yazılı Basında Yaşlı Haberleri ve Yeniden Üretilen Kalıpyargılar", 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 03-04 Eylül 2015, İstanbul/Türkiye