DOÇ.DR. NUR KOÇBERBER KILIÇ    
Adı : NUR
Soyadı : KOÇBERBER KILIÇ
E-posta : nrkilic@ankara.edu.tr
Tel : 03122126720-1442
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik BilgilerFormun Üstü

                                         ÖZGEÇMİŞ

 

                             Doç Dr.Nur Koçberber KILIÇ

 

 

 

TC Kimlik No / Pasaport No:

31672370290 

Doğum Yılı:

1979 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü  Beşevler-Ankara   06100  Ankara/Türkiye

Telefon :

(312) 2126720-1442 

Faks :

(312) 2232395 

e-posta :

nrkilic@ankara.edu.tr 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

Lisans

2000

Türkiye

Ankara Üniversitesi

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

Yüksek lisans

2003

Türkiye

Ankara Üniversitesi

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

Doktora

2008


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

2001-2008

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Dr. Araştırma Görevlisi

2008-2012

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doçent Dr.

2012-

 

UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji

 

 

PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Deri endüstrisi atıksularının arıtımında kullanım kapasitesine sahip mikrobiyel biyokütle eldesi, 6 numaralı proje

A.Ü. Biyoteknoloji araştırma projeleri


2002-2003

Yardımcı araştırıcı

Ulusal

Fenol Biyoremediasyonunda Karışık ve Saf Kültürlerin Kullanımı (13L4240011)

BAP


2013-2014

Yürütücü

Ulusal

Fenol ve Cr(VI)’nın Birlikte Gideriminde Mikroorganizma Kullanımı, (14H0430006)

BAP


2014-

Yürütücü

Ulusal

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

4

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

4

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı (scopus.com)

224

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı


Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans


4

DoktoraUzmanlıkDiğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.) 

 

 

ÖDÜLLER

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

Yurt içi yüksek lisans bursu

TÜBİTAK

2000-2002

Yurt içi-Yurt dışı bütünleştirilmiş doktora bursu

TÜBİTAK-BİDEB

2003-2007

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

(UBYT)

TÜBİTAK

1-11. yayınlar için

alınmıştır.

 

 

 

YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1.    G. Dönmez and N. Koçberber “Bioaccumulation of hexavalent chromium by enriched microbial cultures obtained from molasses and NaCI containing media,” Process Biochemistry, 40 (7), 2493-2498 (2005) (SCI)

2.    G. Dönmez and N. Koçberber “Isolation of hexavalent chromium resistant bacteria from industrial saline effluents and their ability of bioaccumulation,” Enzyme and Microbial Technology, 36 (5-6), 700-705 (2005) (SCI)

3.    N.K. Kılıç, J.L. Nielsen, M. Yüce and G. Dönmez “Characterization of a simple bacterial consortium for effective treatment of wastewaters with reactive dyes and Cr(VI),” Chemosphere, 67 (4), 826-831 (2007) (SCI)

4.    Z. Aksu, N.K. Kılıç, S. Ertuğrul and G. Dönmez “Inhibitory effects of chromium(VI) and Remazol Black B on chromium(VI) and dyestuff removals by Trametes versicolorEnzyme and Microbial Technology, 40 (5), 1167-1174 (2007) (SCI)

5.  N. Koçberber and G. Dönmez “Chromium(VI) bioaccumulation capacities of adapted mixed cultures isolated from industrial saline wastewaters,” Bioresource Technology, 98 (11), 2178-2183 (2007) (SCI)

6.   N.K. Kılıç and G. Dönmez “Hexavalent chromium bioaccumulation by Micrococcus sp. isolated from tannery wastewaters”, Fresenius Environmental Bulletin, 16 (12A), 1571-1577 (2007) (SCI-EXP)

7. N.K. Kılıç and G. Dönmez “Environmental conditions affecting exopolysaccharide production by Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus sp., and Ochrobactrum sp.” Journal of Hazardous Materials, 154 (1-3), 1019-1024 (2008) (SCI)

8.    N.K. Kılıç “Enhancement of phenol biodegradation by Ochrobactrum sp. isolated from industrial wastewaters” International Biodeterioration & Biodegradation, 63 (6), 778-781 (2009) (SCI-EXP)

9.    P. Karacakaya, N.K. Kılıç, E. Duygu, G. Dönmez “Stimulation of reactive dye removal by cyanobacteria in media containing triacontanol hormone” Journal of Hazardous Materials, 172 (2-3), 1635-1639 (2009) (SCI)

  1. N.K. Kılıç, A. Stensballe, D.E. Otzen, G. Dönmez “Proteomic changes in response to chromium(VI) toxicity in Pseudomonas aeruginosa” Bioresource Technology, 101 (7), 2134-2140 (2010) (SCI)

11.N.K. Kılıç, E. Duygu, G. Dönmez “Triacontanol hormone stimulates population, growth and Brilliant Blue R dye removal by common duckweed from culture media”  Journal of Hazardous Materials 182 (1-3), 525–530 (2010) (SCI)

12.N.K. Kılıç, S. E. Karatay, E. Duygu, G. Dönmez “Potential of Gonium spp. in synthetic reactive dye removal, possible role of laccases and stimulation by triacontanol hormone” Water Air & Soil Pollution 222 (1-4), 297-303 (2011) (SCI)

  1. N.K. Kılıç, P. Karacakaya, E. Duygu, G. Dönmez “Biodegradation of phenol by Synechocystis sp. in media including triacontanol hormone” Water and Environment Journal 26 (1), 94-99 (2012) (SCI)
  1. N.K. Kılıç, G. Dönmez “Remazol Blue removal and EPS production by Pseudomonas aeruginosa and Ochrobactrum sp.” Polish Journal of Environmental Studies 21 (1), 123-128 (2012) (SCI-EXP)

 15. N.K. Kılıç, G. Dönmez “Phenol biodegradation by different mixed cultures and the optimization of efficiency of the degradation” Environmental Technology34(15), 2251–2258 (2013) (SCI)

16. A. Avcı, N.K. Kılıç, G. Dönmez, S. Dönmez “Evaluation of hydrogen production by Clostridium strains on beet molasses” Environmental Technology, 35(3), 278-285 (2014)

17. G. Boduroğlu, N.K. Kılıç, G. Dönmez “Bioremoval of Reactive Blue 220 by Gonium sp. Biomass” Environmental Technology, 35 (19) 2410–2415 (2014)

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1. N.K. Kılıç ve G. Dönmez “Mikroorganizmalarda ağır metal stresine yanıtın proteom analizi ile araştırılması”, Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, 06(2); 27-33 (2008)  www.mikrobiyoloji.org/pdf/702080203.pdf

2. N.K. Kılıç ve G. Dönmez “Farklı ortam koşullarının Micrococcus sp. ekzopolisakkarit üretimine etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, Baskıda.

3. N.K. Kılıç “A study on EPS production by a microorganism exposed to copper(II) ions” Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C: Biology, Geological Engineering and Geophysical Eng, 23 (1-2), 1-12 (2011)


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1. N. Koçberber ve G. Dönmez, “Deri Endüstrisi Atıksularının Mikrobiyel Yolla Arıtımı”, XII. Biyoteknoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, 196. sayfa, Balıkesir, Türkiye, Eylül 2001.

2. N. Koçberber ve G. Dönmez, “Deri Endüstrisi Atıksularının Mikrobiyel Yolla Arıtımı” 16. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özetler Kitabı, 39. sayfa, Malatya, Türkiye, Eylül 2002.

3. M. Yüce, N.K. Kılıç ve G. Dönmez, “Arıtımı Yapılmamış Atıksularda Karışık Mikrobiyel Kütle Tarafından Reaktif Boyar Madde ve Krom(VI) Giderimi”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özetler Kitabı, 233. sayfa, Kuşadası, Türkiye, Haziran 2006.

4. N.K. Kılıç ve G. Dönmez, “Organik ve inorganik kirleticilerin Ochrobactrum sp. ekzopolisakkarit üretimine etkisi”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler kitabı, 110. sayfa Trabzon, Türkiye, Haziran 2008.

5. N.K. Kılıç ve G. Dönmez, “Bakır(II) gideriminde endüstriyel atıksulardan izole edilen mikroorganizma kullanımı”, XVI. Biyoteknoloji Kongresi, Bildiriler kitabı, 28. sayfa, Antalya, Türkiye, Aralık 2009.

6. S. Ertuğrul, N. Koçberber, G. Dönmez and S. Takaç, “Investigation of The Lipase Activity of The Bacteria Isolated from Olive Mill Wastewater” 12th European Congress on Biotechnology, Journal of Biotechnology, page S103, Copenhagen, Denmark, August 2005.

7. N.K. Kılıç and G. Dönmez, “Chromium(VI) Resistance Mechanisms In Gram-positive and Gram-negative Bacteria: a proteomic approach” 1st Hazardous Waste Management Conference, Proceedings, page 119, Chania-Crete, Greece, October 2008.

8. N.K. Kılıç, A. Stensballe, D. Otzen, G. Dönmez. 2009 “Investigation of Ochrobactrum sp. Cr(VI) resistance with proteome analysis” 3rd Congress of European Microbiologists Congress, Abstract CD. Gothenburg, Sweden, July 2009.

9. N.K. Kılıç, A. Stensballe, D. Otzen, G. Dönmez, “Proteome analysis of Cr(VI) stress response in several microorganisms”, 14th European Congress on Biotechnology, Abstract Book, Barcelona, Spain, September 2009.

10. P. Karacakaya, N.K. Kılıç, E. Duygu, G. Dönmez, “Degradation of phenol by a cyanobacterium: Synechocystıs sp. in media with triacontanol”, 14th European Congress on Biotechnology, Abstract Book, Barcelona, Spain, September 2009.

11. N.K. Kılıç, A. Avcı, G. Dönmez, S. Dönmez, “Potential of biohydrogen production in some Clostridium strains from molasses” 1st International Symposium on Microbial Resource Management in Biotechnology: Concepts & Applications, Scientific Program & Abstract Book, page 066, Ghent, Belgium, July 2011.

12. N.K. Kılıç, H. Kjeldal, I.B.Y. Lolas, J.L. Nielsen, A. Stensballe “Proteomic characterization of Cr(VI) resistant bacteria in wastewater effluents” 7th Danish Conference on Biotechnology and Molecular Biology, Vejle, Denmark, May 2012

13. N.K. Kılıç and G. Dönmez “Phenol biodegradation by mixed cultures sourced from different areas” 5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation, Abstract Book, page 132, Prague, Czech Republic, June 2012.

14. G. Kaplan, N.K. Kılıç and G. Dönmez “The usage of different mixed cultures in phenol removal process” 38th FEBS Congress Federation of European Biochemical  Societies “Mechanisms in Biology” FEBS Journal 280 (Suppl. 1) Abstracts of the 38th FEBS Congress, page 605, St. Petersburg, Russia, July 2013.

15. G. Boduroglu, N.K. Kılıç and G. Dönmez “Investigation of Gonium sp. biomass in possible usage of removing Reactive Blue 220” 38th FEBS Congress Federation of European Biochemical Societies “Mechanisms in Biology” FEBS Journal 280 (Suppl. 1) Abstracts of the 38th FEBS Congress, page 607, St. Petersburg, Russia, July 2013.

16. C. Bostancı, N.K. Kılıç, G. Dönmez, S. Dönmez “Enhancement of bioethanol production from peanut shells with soy flour supplementation” FEBS Journal 281 (Suppl. 1) 39th FEBS Congress, page 561, Paris, France, September, 2014.

17. S. Ertuğrul Karatay, N.K. Kılıç, G. Dönmez “Microbial removal of remazol blue by different bacteria” FEBS Journal 281 (Suppl. 1) 39th FEBS Congress, page 583, Paris, France, September, 2014.

Düzenleme Tarihi :17/01/2015

Formun Altı