PROF.DR. NUR KOÇBERBER KILIÇ    
Adı : NUR
Soyadı : KOÇBERBER KILIÇ
E-posta : nrkilic@ankara.edu.tr
Tel : 03122126720-1065
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nur-kocberber-kilic
Kişisel Akademik Bilgiler

 


Doğum Yılı :

1979 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100  Besevler-Ankara/Türkiye

Telefon :

+90 (312) 2126720-1065, 1442 

Fax :

+90 (312) 2232395 

E-mail :

nrkilic@ankara.edu.tr 

 


 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2000

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Yüksek Lisans

2003

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Doktora

2008

AKADEMİK/MESLEK DENEYİMİ

Üniversite

Ülke  

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

2001-2008

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Dr. Araştırma Görevlisi

2008-2012

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doçent Dr.

2012-

UZMANLIK ALANLARI

Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, atıksu Arıtımı, Biyoremediasyon, Nanobiyoteknoloji

 

EĞİTİM/ÖĞRETİM DENEYİMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA

BİY 208 Moleküler Biyoloji II

804571 Biyolojik Arıtım 

BİY 209 Genel Mikrobiyoloji I

804582 Mikrobiyel Direnç ve Nanoantimikrobiyeller

BİY 210 Genel Mikrobiyoloji II

 

BİY 479 Biyoremediasyon

 

BİY 426 Nanobiyoteknoloji

 

 

 DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

5

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

-

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı (scopus.com)

355             h index: 10

 

 

Tamamlanan

Devam eden

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

Yüksek Lisans

4

1

Doktora

 

2

Uzmanlık

2

5

ÖDÜLLER

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

Yurt içi yüksek lisans bursu

TÜBİTAK

2000-2002

Yurt içi-Yurt dışı bütünleştirilmiş doktora bursu

TÜBİTAK-BİDEB

2003-2007

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

(UBYT)

 

TÜBİTAK

 

1-11. yayınlar için alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Deri endüstrisi atıksularının arıtımında kullanım kapasitesine sahip mikrobiyel biyokütle eldesi, 6 numaralı proje

A.Ü. Biyoteknoloji araştırma projeleri

2002-2003

Yardımcı araştırıcı 

Ulusal

Fenol Biyoremediasyonunda Karışık ve Saf Kültürlerin Kullanımı (13L4240011)

BAP

2013-2014

Yürütücü 

Ulusal

Fenol ve Cr(VI)’nın Birlikte Gideriminde Mikroorganizma Kullanımı, (14H0430006)

BAP

2014-2015

Yürütücü 

Ulusal

 

YAYINLARI 
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1.    G. Dönmez and N. Koçberber “Bioaccumulation of hexavalent chromium by enriched microbial cultures obtained from molasses and NaCI containing media,” Process Biochemistry, 40 (7), 2493-2498 (2005) (SCI)

2.    G. Dönmez and N. Koçberber “Isolation of hexavalent chromium resistant bacteria from industrial saline effluents and their ability of bioaccumulation,” Enzyme and Microbial Technology, 36 (5-6), 700-705 (2005) (SCI)

3.    N.K. Kılıç, J.L. Nielsen, M. Yüce and G. Dönmez “Characterization of a simple bacterial consortium for effective treatment of wastewaters with reactive dyes and Cr(VI)” Chemosphere, 67 (4), 826-831 (2007) (SCI)

4.    Z. Aksu, N.K. Kılıç, S. Ertuğrul and G. Dönmez “Inhibitory effects of chromium(VI) and Remazol Black B on chromium(VI) and dyestuff removals by Trametes versicolor” Enzyme and Microbial Technology, 40 (5), 1167-1174 (2007) (SCI)

5.    N. Koçberber and G. Dönmez “Chromium(VI) bioaccumulation capacities of adapted mixed cultures isolated from industrial saline wastewaters” Bioresource Technology, 98 (11), 2178-2183 (2007) (SCI)

6.    N.K. Kılıç and G. Dönmez “Hexavalent chromium bioaccumulation by Micrococcus sp. isolated from tannery wastewaters” Fresenius Environmental Bulletin, 16 (12A), 1571-1577 (2007) (SCI-EXP)

7.    N.K. Kılıç and G. Dönmez “Environmental conditions affecting exopolysaccharide production by Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus sp., and Ochrobactrum sp.” Journal of Hazardous Materials, 154 (1-3), 1019-1024 (2008) (SCI)

8.    N.K. Kılıç “Enhancement of phenol biodegradation by Ochrobactrum sp. isolated from industrial wastewaters” International Biodeterioration & Biodegradation, 63 (6), 778-781 (2009) (SCI-EXP)

9.    P. Karacakaya, N.K. Kılıç, E. Duygu, G. Dönmez “Stimulation of reactive dye removal by cyanobacteria in media containing triacontanol hormone” Journal of Hazardous Materials, 172 (2-3), 1635-1639 (2009) (SCI)

  1. N.K. Kılıç, A. Stensballe, D.E. Otzen, G. Dönmez “Proteomic changes in response to chromium(VI) toxicity in Pseudomonas aeruginosa” Bioresource Technology, 101 (7), 2134-2140 (2010) (SCI)

11. N.K. Kılıç, E. Duygu, G. Dönmez “Triacontanol hormone stimulates population, growth and Brilliant Blue R dye removal by common duckweed from culture media” Journal of Hazardous Materials 182 (1-3), 525-530 (2010) (SCI)

12. N.K. Kılıç, S. E. Karatay, E. Duygu, G. Dönmez “Potential of Gonium spp. in synthetic reactive dye removal, possible role of laccases and stimulation by triacontanol hormone” Water Air & Soil Pollution 222 (1-4), 297-303 (2011) (SCI)

  1. N.K. Kılıç, P. Karacakaya, E. Duygu, G. Dönmez “Biodegradation of phenol by Synechocystis sp. in media including triacontanol hormone” Water and Environment Journal 26 (1), 94-99 (2012) (SCI)
  1. N.K. Kılıç, G. Dönmez “Remazol Blue removal and EPS production by Pseudomonas aeruginosa and Ochrobactrum sp.” Polish Journal of Environmental Studies 21 (1), 123-128 (2012) (SCI-EXP)
  1.   N.K. Kılıç, G. Dönmez “Phenol biodegradation by different mixed cultures and the optimization of efficiency of the degradation” Environmental Technology 34(15), 2251–2258 (2013) (SCI)
  1.   A. Avcı, N.K. Kılıç, G. Dönmez, S. Dönmez “Evaluation of hydrogen production by Clostridium strains on beet molasses” Environmental Technology, 35(3), 278-285 (2014) (SCI)
  1. G. Boduroğlu, N.K. Kılıç, G. Dönmez “Bioremoval of Reactive Blue 220 by Gonium sp. Biomass” Environmental Technology, 35(19) 2410–2415 (2014) (SCI)
  1.  S.E.Karatay, N.K. Kılıç, G. Dönmez “Removal of Remazol Blue by azoreductase from newly isolated bacteria” Ecological Engineering, 84 301-304 (2015) (SCI)
  1.  N.K. Kılıç, G. Kürkçü, D. Kumruoğlu, G. Dönmez” EPS production and bioremoval of heavy metals by mixed and pure bacterial cultures isolated from Ankara Stream”
  1.  N.O Keskin, N.K. Kılıç, G. Dönmez, T. Tekinay, “Green synthesis of silver nanoparticles using cyanobacteria and evaluation of their photocatalytic and antimicrobial activity” Journal of Nano Science 40 120-127 (2016) (
  1. N.K. Kılıç, G. Dönmez “Dual bioremediation of phenol and Cr(VI) by mixed microbial cultures in the presence of molasses” Water Science and Technology 75 (12) 2883-2890 (2017)


 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1. N.K. Kılıç ve G. Dönmez “The investigation of heavy metal response in microorganisms with proteome analysis response”, Electronic Microbiolgy Journal TR, 06(2); 27-33 (2008)  www.mikrobiyoloji.org/pdf/702080203.pdf

2. N.K. Kılıç “A study on EPS production by a microorganism exposed to copper(II) ions” Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C: Biology, Geological Engineering and Geophysical Eng, 23 (1-2), 1-12 (2011)

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1. N. Koçberber and G. Dönmez, “Treatment of tannery wastewaters with microbial pathway”, XII. Biotechnology Congress, Abstract Book, 196. pp, Balıkesir, Turkey, September, 2001.

2. N. Koçberber and G. Dönmez, “”Treatment of tannery wastewaters with microbial pathway” 16. National Biology Congress, Abstract Book, 39. pp, Malatya, Turkey, September 2002.

3. M. Yüce, N.K. Kılıç and G. Dönmez, “Removal of reactive dye stuff and Cr(VI) from non-treated wastewaters by mixed microbial culture”, 18. National Biology Congress, Abstract Book, 233. pp, Kuşadası, Turkey, June 2006.

4. N.K. Kılıç and G. Dönmez, “The effect of organic and inorganic pollutants onto Ochrobactrum sp. exopolisaccharide production”, 19. National Biology Congress, Abstract Book, 110. pp Trabzon, Turkey, June 2008.

5. N.K. Kılıç and G. Dönmez, “The usage of microorganism in Cu(II) removal which was isolated from industrial wastewaters”, XVI. Biotechnology Congress, Abstract Book, 28. pp, Antalya, Turkey, December 2009.

6. S. Ertuğrul, N. Koçberber, G. Dönmez and S. Takaç, “Investigation of The Lipase Activity of The Bacteria Isolated from Olive Mill Wastewater” 12th European Congress on Biotechnology, Journal of Biotechnology, page S103, Copenhagen, Denmark, August 2005.

7. N.K. Kılıç and G. Dönmez, “Chromium(VI) Resistance Mechanisms In Gram-positive and Gram-negative Bacteria: a proteomic approach” 1st Hazardous Waste Management Conference, Proceedings, page 119, Chania-Crete, Greece, October 2008.

8. N.K. Kılıç, A. Stensballe, D. Otzen, G. Dönmez. 2009 “Investigation of Ochrobactrum sp. Cr(VI) resistance with proteome analysis” 3rd Congress of European Microbiologists Congress, Abstract CD. Gothenburg, Sweden, July 2009.

9. N.K. Kılıç, A. Stensballe, D. Otzen, G. Dönmez, “Proteome analysis of Cr(VI) stress response in several microorganisms”, 14th European Congress on Biotechnology, Abstract Book, Barcelona, Spain, September 2009.

10. P. Karacakaya, N.K. Kılıç, E. Duygu, G. Dönmez, “Degradation of phenol by a cyanobacterium: Synechocystıs sp. in media with triacontanol”, 14th European Congress on Biotechnology, Abstract Book, Barcelona, Spain, September 2009.

11. N.K. Kılıç, A. Avcı, G. Dönmez, S. Dönmez, “Potential of biohydrogen production in some Clostridium strains from molasses” 1st International Symposium on Microbial Resource Management in Biotechnology: Concepts & Applications, Scientific Program & Abstract Book, page 066, Ghent, Belgium, July 2011.

12. N.K. Kılıç and G. Dönmez “Phenol biodegradation by mixed cultures sourced from different areas” 5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation, Abstract Book, page 132, Prague, Czech Republic, June 2012.

13. G. Kaplan, N.K. Kılıç and G. Dönmez “The usage of different mixed cultures in phenol removal process” 38th FEBS Congress Federation of European Biochemical  Societies “Mechanisms in Biology” FEBS Journal 280 (Suppl. 1) Abstracts of the 38th FEBS Congress, page 605, St. Petersburg, Russia, July 2013.

14. G. Boduroglu, N.K. Kılıç and G. Dönmez “Investigation of Gonium sp. biomass in possible usage of removing Reactive Blue 220” 38th FEBS Congress Federation of European Biochemical Societies “Mechanisms in Biology” FEBS Journal 280 (Suppl. 1) Abstracts of the 38th FEBS Congress, page 607, St. Petersburg, Russia, July 2013.

15. C. Bostancı, N.K. Kılıç, G. Dönmez, S. Dönmez “Enhancement of bioethanol production from peanut shells with soy flour supplementation” FEBS Journal 281 (Suppl. 1) 39th FEBS Congress, page 561, Paris, France, September, 2014.

16. S. Ertuğrul Karatay, N.K. Kılıç, G. Dönmez “Microbial removal of remazol blue by different bacteria” FEBS Journal 281 (Suppl. 1) 39th FEBS Congress, page 583, Paris, France, September, 2014.

17. D.N Çakır, B.E. Taştan, Kılıç, N. K., G. Dönmez “ Boron biosorption by a novel B-resistant fungus isolated from boron mining wastewater” International Conference on Bio-Medical Engineering and Environmental Technology (BMEET-15) Proceedings of 2015 International Conference on Bio-Medical Engineering and Environmental Technology (BMEET-15), ISBN 978-93-84468-19-4, London, UK, March 2015.

18. S. Ertuğrul Karatay, N.K. Kılıç, G. Dönmez “Evaluation of bacterial enzymes in degradation of textile dyes”  6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015), FEMS-0993, Maastricht, Netherlands, June, 2015.

19. D.N. Çakır, B. E. Taştan, N.K. Kılıç, G. Dönmez “Boron removal from aqueous solutions using Rhodotorula mucilaginosa as a biosorbent” 6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015), FEMS-0999, Maastricht, Netherlands, June, 2015.

20. Kılıç, N. K.., Kürkçü, G., Kumruoğlu, D. And Dönmez, G. Removal of Ni(II), Cu(II) and Cr(VI) and EPS Production by Bacterial Cultures Isolated from Ankara Stream. 6th Congress of European Microbiologists (FEMS) 7-11 June 2015, Maastricht, Netherlands.

21. Durmuş, N. T., Kılıç, N. K. and Dönmez G. Co-metabolic bioremediation of phenolic substances by mixed cultures of bacteria 10th International Society for Environmental Biotechnology Conference 1-3 June, Proceedings of the 10th International Society for Environmental Biotechnology Conference, p: 308, 2016, Barcelona, Spain.

22. Kılıç, N. K. and Dönmez G. Rapid Copper(II) Removal by Living Biomass of Microalgae Namely Gonium sp.  X. International Biometals Symposium 10-15 July, Abstract Book, p:136, 2016, Dresden, Germany.

23. Kılıç, N. K. and Dönmez G. Chromium(VI) Bioremediation by Novel Thermophilic Microalgal Strains From Contaminated Wastewaters. X. International Biometals Symposium 10-15 July, Abstract Book, p:135, 2016, Dresden, Germany.

24. Kılıç, N.K. and Dönmez G. The usage of Microalgae Biomass in the Treatment of Nickel(II) Contaminated Wastewaters. X. International Biometals Symposium 10-15 July, Abstract Book, p:137, 2016, Dresden, Germany.

25. Kılıç, N.K. and Dönmez G. Copper(II) Containing Dye Bioremoval By Newly Isolated Thermophilic Microalgae. X. International Biometals Symposium 10-15 July, Abstract Book, p:138, 2016, Dresden, Germany. 

24. Bostancı, C., Karatay S.E., Kılıç, N.K. and Dönmez G. Development of Alternative Pretreatment Methods for Bioethanol Production from Peanut Shells. Power of Microbes in Indsutry and Environment 28 September-01 October, Book of Abstracts, p:58, 2016, Krk, Croatia.

25. Kılıç, N.K., Safran E., Dönmez G. Assessment of Antimicrobial Activity of Extracts from Dunaliella sp. on Bacteria. 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment 22-24 March, Abstract Book, p: 232, 2017, Çeşme, Turkey.

26. Kılıç, N.K., Erdem K., Dönmez G. Production of Bioactive Compounds by Halophytic Microalgal Strains. 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment 22-24 March, Abstract Book, p: 237, 2017, Çeşme, Turkey.

27. Erdem K., Kılıç, N.K., Dönmez G. Antimicrobial Activity Of Bioactive Compounds By Halophytic Microalgae Against Escherichia coli ATCC 25922. 13th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection 25-27 May, Abstract Book  2017, Budapest, Hungary.

28. N.K. Kılıç, G. Kaplan and G. Dönmez Biological Treatment Of Phenol By Mixed Microbial Cultures. 13th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection 25-27 May, Abstract Book  2017, Budapest, Hungary.

29. Safran E., Kılıç, N.K., Dönmez G.  Chromium(VI) Bioremoval By Filamentous Cyanobacteria. 13th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection 25-27 May, Abstract Book  2017, Budapest, Hungary.

 

 03.10.2017