DOÇ.DR. NECLA TÜRKOĞLU    
Adı : NECLA
Soyadı : TÜRKOĞLU
E-posta : nturkoglu@ankara.edu.tr
Tel : (312) 310 32 80/12 18
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Necla Türkoğlu

E-posta: nturkoglu@ankara.edu.tr

Tel: +90(312) 310 32 80/12 18

Unvan: Doç. Dr.

Fakülte: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Bölüm: Coğrafya


Kişisel Özel Bilgiler

Araştırma Konuları:

Hidrografya

Klimatoloji

Doğal Afetler

Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı

Uygulamalı Coğrafya Bakımından Güdül İlçesi, Tez danışmanı: Prof. Dr. Aydoğan Köksal

Doktora Tezi ve Danışmanı

Silifke Ovası’nın Coğrafyası, Tez danışmanı: Prof. Dr. Aydoğan Köksal

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 

1. Cansu Karşılı, “Türkiye’de Akarsu Havzalarında Kişi Başına Düşen Su Miktarının Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Analizi”,2011

2. Derya Acar, “Bursa’da Şehirleşmenin Yağış Üzerine Etkisi”, 2005.

3. Zeynep Çiftçi, “Doğu Anadolu’da Kar Yağışları İle Kuzey Atlantik Salınımının İlişkisi”, 2005.

4. Saida Kondo, “Bosna Hersek Coğrafyası”, 2003.

5. Esra Yazgan “Dağlık Alanların İklim Üzerine Etkisine Bir Örnek:Samanlı Dağları”, 2002

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1. Dilek Aykır” Türkiye’de Sıcaklığa Bağlı Sayılı günlerdeki Eğilimler” (Devam Ediyor)

2. Onur Çalışkan, ““Türkiye’nin Bioklimatik Koşullarının Analizi ve Şehirleşmenin Biyoklimatik Koşullar Üzerine Etkisinin Ankara Ölçeğinde İncelenmesi”, 2011

3. Abdullah Ceylan, “Meteorolojik Karakterli Bir Afet: Türkiye’de Dolu Yağışları ve Zararları”, 2007

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.Manavgat-Side Çevresinin Alüvyal(Geç Pleistosen-Holosen) Jeomorfolojisi. TÜBİTAK Proje No:101 Y 048 (Yürütücü) (Tamamlandı)

 

2. Karpuzçay Aşağı Çığırının Paleojeomorfolojisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü. Proje No: 2030901013 (Yürütücü) (Tamamlandı)

 

3. Manavgat-Side Çevresinin Alüvyal(Geç Pleistosen-Holosen) Jeomorfolojisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü. Proje No: 200209010008 (Araştırmacı)(Tamamlandı)

4.Ankara Şehri İnsan Biyoklimatolojisinin Analizi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü. Proje No:10B6055001 (Yürütücü) (Tamamlandı)

İdari Görevler :

2002-2007 Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcılığı

2013- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

Verdiği Dersler

Lisans

Toprak Coğrafyası, Hidrografya, Doğal Afetler ve Yönetimi, Oseanografya

Yüksek Lisans

Hidrografik Planlama, Taşkın Risk Analizi, Erozyon Tahmin Modelleri, Afet Bölgelerinde Coğrafi Planlama, Hidrografik Analiz Yöntemleri

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makaleler

 Çalışkan, O., Türkoğlu; N., Matzarakis, A. “The effects of elevation on thermal bioclimatic conditions in Uludağ (Turkey)” Atmósfera 26(1), 45-57 (2013)

 Türkoğlu, N., “Analysis of urban effects on soil temperature in Ankara”, Environmental Monitoring and Assessment, 169:439–450, 2010.

  Çiçek,İ., N. Türkoğlu, “The effects of urbanization on water vapour pressure

in a semi-arid climate”, Theor. Appl. Climatol. 95: 125–134,  2009.

 Akkemik,Ü., N. Türkoğlu, I. Poole, İ. Çiçek, N. Köse ve G. Gürgen, “Woods of a Miocene Petrified Forest near Ankara, Turkey”, Turk J Agric For 33, 89-97, 2008.

 Çiçek,İ., N. Türkoğlu, “Urban Effects on Precipitation in Ankara”, Atmosfera 18(3), 173-187, 2005.

 Türkoğlu,N., İ. Çiçek ve G. Gürgen, “Analysis of effect of meteorological factors on air pollutant concentrations in Ankara,Turkey”, Il Nuovo Cimento, Vol.27, N.4, 347-358, 2004.

 

 Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makaleler

 Türkoğlu,N. ve O. Çalışkan, “Nevşehir’de Termal Biyoklimatik Koşulların Analizi”, e-Journal of New World Sciences Academy, Vol. 6, N. 2, 80-92, 2011.

 Türkoğlu, N., “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 31 Ekim-1 Kasım 2006 Tarihlerinde Meydana Gelen Taşkınların Analizi”,  e-Journal of New World Sciences Academy, Vol. 4, N. 4, 243-254, 2009.

 Türkoğlu, N., İ. Çiçek ve G. Gürgen, “Çamlıdere Fosil Ormanının Doğal Ortam Koşulları ve Jeomiras Bakımından Önemi”,  e-Journal of New World Sciences Academy, Vol. 4, N. 3, 147-156, 2009.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

Sensoy, S.,Türkoğlu, N. , Akçakaya,A. , Ulupınar, Y., Atay, H., Tüvan, A., Demirbaş,H., “Trends in Turkey Climate İndices from 1960 to 2010” 6 th Atmospheric Science Symposium, 2013.

Çiçek,İ., N.Türkoğlu ve N.Duman, “Aksaray’da (İç Anadolu/Türkiye) Şehirleşmenin Su Buharı Basıncı Üzerine Etkisi”, Azerbaycan Tabiatının Ekocoğrafi Problemleri, C:12 2008.

Türkoğlu, N. ve İ.Çiçek, “Manavgat Ovası’nın Geç Pleistosen-Holosen’deki Doğal Ortam Özellikleri ve Gelişim Aşamaları”, Azerbaycan Tabiatının Ekocoğrafi Problemleri, C:12, 2008.

 Türkoğlu,N., G.Gürgen, İ.Çiçek ve A. Ceylan “Effects of North Atlantic Oscillation on Precipitation and Stream Flow at Buyuk Menderes Basin. Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Balwois 2006.

Çiçek, İ., N.Türkoğlu, A. Ceylan ve N. Korkmaz “Seasonal Rainfall Intensity and Frequency in Turkey”. Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Balwois 2006.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 Türkoğlu,N., Çalışkan, O., Çiçek, İ., Yılmaz, E., “ Şehirleşmenin Biyoklimatik Koşullara Etkisinin Ankara Ölçeğinde İncelenmesi” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, C:9, S:1, 2012

O. Çalışkan, Türkoğlu,N., “Ankara Şehrinin İnsan Biyoklimatolojisi Açısından Analizi”, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, C:8, S:2, 2011

Türkoğlu,N. ve O. Çalışkan, “Nevşehir Ve Ürgüp’te Şehirleşmenin Biyoklimatik Koşullar Üzerine Etkisi” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:51, s:1, 45-63, 2011

 Çiçek,İ., N. Türkoğlu ve G.Gürgen, “Karpuz Çay Deltasının (Antalya Doğusu) Paleojeomorfolojisi”, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, C:6, s:1, 21-38, 2008.

Çiçek, İ. ve N. Türkoğlu, “Konya’da Şehirleşmeye Bağlı Bağıl Nem ve Su Buharı Basıncı Değişiklikleri”, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, C:5, s:2, 13-25, 2008.

Gürgen, G., N. Türkoğlu ve İ.Çiçek, “Kuzey Atlantik Salınımının (KAS) Büyük Menderes Havzası’nda Yağış ve Akım Üzerine Etkileri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 15, s:2, 17-29, 2005.

Çiçek,İ., N. Türkoğlu ve G. Gürgen, “Ankara’da Hava Kirliliğinin İstatistiksel Analizi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 14, s:2, 1-18, 2004.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Tam metni yayınlanan bildiriler

Çalışkan, O., Türkoğlu, N., Yılmaz, E.,”Ankara’nın Biyoklimatolojisi ve Şehirleşmenin Biyoklimatik Koşullar Üzerine Etkisi” 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012

Yılmaz, E., Çiçek, İ., Erpul, G., Türkoğlu, N.,“Çamlıdere Barajı Havzasında Erozyon ve Çamlıdere Barajının Ekonomik Ömrü”, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 2012.

 Yılmaz, E., Çalışkan, O., Türkoğlu, N., Çiçek, İ., “ Türkiye’de Sıcaklık ve Yağışın Düzensizliği (1950-2003)” VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012.

 Duman,N., Türkoğlu, N.,  Çiçek, İ.,” Türkiye’de Yağış ve Ortalama Sıcaklıklarda Eğilimler” VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012.

 Çalışkan, O., Türkoğlu, N., “ Türkiye’de Aylık Ortalama Termal Konfor Koşullarının Zaman-Mekansal Analizi (1975-2008)” VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012.

 Türkoğlu, N., Çiçek, İ., Gürgen, G.,”Kuzey Atlantik Salınımının (KAS) Büyük Menderes Havzasında YağıĢ ve Akım Üzerine Etkileri”, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2010.

 Türkoğlu, N., Karşılı, C., “Türkiye'de Akarsu Havzalarında Kişi Başına Düşen Su

Miktarının Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Analizi”, Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, 2011.

Çiçek, İ., N. Türkoğlu ve A. Çalışkan, “Akdeniz Salınımı’nın (AS) Türkiye’de Sıcaklık Üzerine Etkisi. V.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 2008.

Akkemik, Ü., N. Türkoğlu ve N. Köse, “Ankara Civarının Tersiyer Florasındaki Bazı Odunsu Bitkiler”. 2.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi, 2006.

Türkoğlu, N., “Marmara Bölgesi’nin Sosyo-Ekonomik Özellikleri-Deprem İlişkisi”. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001, Deprem ve Sosyal Hizmetler, 2002.

 

Diğer yayınlar :

 Türkoğlu, N., “Türkiye’nin Yüzölçümü ve Nüfusunun Deprem Bölgelerine Dağılışı”, A.Ü.Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi S:8, s:133-148, 2001.

   Türkoğlu (Sırakaya), N., “Türkiye’de 1900 yılından Sonra Meydana Gelen VIII ve Daha Fazla Şiddetindeki Depremler” A.Ü.D.T.C.F. Der. C:XXXV, S:2, s:257-269, 1992.

 Türkoğlu,N.(1991), “Güdül İlçesinde Tarım Faaliyetleri” A.Ü.Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi S:1, s:151-168

  Türkoğlu,N.,”Güdül İlçesinde Yerleşme ve Konut Tipleri”, A.Ü.Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi S:4, s:189-209, 1992

 Türkoğlu, N., “Alanya İlçesinin Turizm Potansiyeli” Alanya Tarihi Kültür Seminerleri, ALSAV Yay. S:131-136, 1996

 Türkoğlu,N., “Türkiye’de Çeltik Alanlarının Dağılışı” A.Ü.Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi S:7,s:209-240, 1998