PROF.DR. NAZAN TUTAŞ    
Adı : NAZAN
Soyadı : TUTAŞ
E-posta : ntutas@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 310 32 80 / 1538
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nazan-tutas
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Nazan TUTAŞ

Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan lisans; Bilkent Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, MA TEFL (Yabancı Dil Öğretimi) programından Yüksek Lisans ve 1993 yılında YÖK bursu ile gittiği İngiltere’de, Reading Üniversitesi, Uygulamalı Diller Bölümü’nden ikinci Yüksek Lisans ve yine aynı bölümden Doktora derecelerini aldı.

1989 yılında Araştırma Görevlisi olarak Selçuk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışmaya başladı. Aynı üniversitede Yardımcı Doçent olarak İngiliz Dilbilimi Anabilim Dalı Başkanlığını ve Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında Konya İl Akademik Koordinatörlüğünü yürüttü.

2005 yılında Yardımcı Doçent, 2011 yılında Doçent ve 2017 yılında Profesör unvanlarını alarak Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Lisans düzeyinde ‘Çağdaş İngiliz Tiyatrosu’, ‘İngiliz Edebiyatının Anahatları’, ‘Çeviri’, ‘Edebiyat ve Eleştiri Kuramları’, 'İngiliz Dilbilimi' Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise ‘Yazınsal Metinlerde Biçembilimsel İnceleme’, ‘Rönesans Dönemi İngiliz Şiiri’ ve 'Romantik Dönem İngiliz Şiiri' derslerini vermektedir. Yazınsal metinlerin dil öğretiminde kullanımı ve yazınsal metinlerde dil ve biçem incelemeleri alanında akademik çalışmaları bulunmaktadır.