DOÇ.DR. NURİ YAVAN    
Adı : NURİ
Soyadı : YAVAN
E-posta : nuri.yavan@ankara.edu.tr, nuriyavan@hotmail.com
Tel : 0312 3103280 Dahili (Ext.):1212
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Kısa CV/Özgeçmiş:

Nuri Yavan, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Coğrafya Bölümünden, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini de aynı üniversitesinin Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalından aldı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Yavan, 2003-2004 yılında Güney Kore Devlet Araştırma Bursunu (NIIED) kazanarak 1 yıl süreyle Seoul National Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2009 yılında Yrd. Doç., 2013 yılında da Doçent olan Yavan, halen bu bölümdeki görevine devam etmektedir.

Yavan’ın ilgi alanı ve araştırmaları üç alan üzerinde yoğunlaşmaktadır: (1) Ekonomik Coğrafya (yer seçimi, sanayi bölgeleri, kümelenme, küreselleşme, ülke içine ve yurtdışına yapılan yabancı yatırımlar, kent ekonomisi, perakende ve tüketim mekanları), (2) Bölgesel Kalkınma ve Politikası (girişimcilik ve inovasyon, sektörel ve bölgesel teşvik ve destekler, kalkınma politikaları), (3) Coğrafyanın Tarihi, Felsefesi ve Metodolojisi (coğrafi düşünce ve mekan teorisi, felsefi yaklaşımlar ve çağdaş paradigmalar, Türk coğrafyasının tarihsel ve kritik analizi ve araştırma yöntemleri ve istatistiksel analiz).

Yavan, bugüne kadar 7 kitap, 10 kitap bölümü, 20 tanesi araştırma makalesi olmak üzere, 11 çeviri makalesi ve 6 bildiri makalesi ile birlikte toplam 37 makale ve 25 tane proje raporu yayınladı. Ayrıca Yavan, 3 tanesi uluslararası olmak üzere toplam 12 projede yürütücü, danışman veya araştırmacı olarak görev almış, ulusal ve uluslararası konferanslarda toplam 113 bildiri sunmuştur.

Yavan, 2005 yılında Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin “YASED Akademik İnceleme Yarışması Birincilik Ödülünü”, 2006 yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın “Ünal Aysal Ödülünü” ve 2010 yılında da Maliye Hesap Uzmanları Vakfı’nın “Ekonomik ve Mali Araştırma Yarışması Birincilik Ödülünü” kazanmıştır.

Yavan, ulusal ölçekte Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi ve Kalkınma Ajansları gibi çeşitli kamu kurumları ile OSTİM, DİTAM, KENTTAM, VEKAM ve TEPAV gibi özel sektör kuruluşlarına danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Türkiye’nin 10. ve 11. Kalkınma Planının hazırlanmasında görev almıştır.

Yavan, çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve çalıştay organize etmiş, 50’dan fazla bilimsel toplantının yürütme, düzenleme ve bilim kurullarında yer almış ve 40’dan fazla bilimsel dergi, uluslararası yayınevi ve araştırma kurumu için hakemlik yapmıştır.

Yavan, şuanda dünyaca ünlü global yayınevinden biri olan Routledge’ın “Dynamics of Economic Space” kitap serisinin editörü iken, Springer’in “Economic Geography” kitap serisinin de editörlerinden biridir. Yavan, aynı zamanda ekonomik coğrafya, beşeri coğrafya ve iktisat alanlarında yayın yapan 4 uluslararası alan indeksli bilimsel derginin editöryal kurulunda yer almaktadır.

Son olarak Yavan, ulusal ve uluslararası düzeyde coğrafya ve bölge bilimi alanında faaliyet gösteren çeşitli bilimsel kuruluşların üyesi, Uluslararası Coğrafya Birliği Ekonomik Coğrafya Komisyonu’nun (IGU Commission on the Dynamics of Economic Spaces) da Başkanıdır.