PROF.DR. NURİ YİĞİT    
Adı : NURİ
Soyadı : YİĞİT
E-posta : nyigit@science.ankara.edu.tr
Tel : 03122126720/1068
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

TC Kimlik No / Pasaport No:

…………….

Doğum Yılı:

1963

Yazışma Adresi :

Ankara Ünv. Fen Fak. Biyoloji Bl. Beşevler / Ankara

Telefon :

0312 2126720 / 1068

Faks :

03122232395

e-posta :

nyigit@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

TR

Ankara

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1982-1986

TR

Ankara

Fen Fakültesi

Biyoloji

Y. Lisans

1986-1989

TR

Ankara

Fen Fakültesi

Biyoloji

Doktora

1989-1995AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

TR

Ankara

Biyoloji/Zooloji

Araş. Gör.

1987 - 1998

Ankara Üniversitesi

TR

Ankara

Biyoloji/Zooloji

Doçentlik ünvanını alış

1997

Ankara Üniversitesi

TR

Ankara

Biyoloji/Zooloji

Yrd. Doç. Kadrosuna atanma

1998 - 1999

Ankara Üniversitesi

TR

Ankara

Biyoloji/Zooloji

Doçentlik kadrosuna atanma

   1999 - 2003

Ankara Üniversitesi

TR

Ankara

Biyoloji/Zooloji

Profesörlük kadrosuna atanma

2003 -

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Omurgalı Hayvanlar Sistematiği, Populasyon Genetiği ve Ekolojisi

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Ekoloji

Omurgalılarda Evrim

Omurgalı Hayvanlar Biyolojisi

Türkiye Yarasaları

Çevresel Etki Değerlendirme

Omurgalı Hayvanlar Kolleksiyon Teknikleri

Kuş Bilimi

 

Herpetoloji

 

Hayvan Ekolojisi

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

3

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

1

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

 

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

15

8

Doktora

2

2

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Ekosistem, Yaban Hayatı Değerlendirme Raporları, Çevre  ve Biyosidal Ürünler Konusunda Danışmanlık ve Ar-Ge Faaliyetleri,

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

 1. Ank. Ünv. BAP projesi; Rattus cinsinin morfoloji ve karyoloji (YÜRÜTÜCÜ)
 1. Ank. Ünv. BAP projesi; Rattus cinsinde enzim varyasyonları (YÜRÜTÜCÜ)
 1. Ank. Ünv. BAP projesi; Dryomys cinsinde enzim varyasyonu (YÜRÜTÜCÜ)
 1. Tübitak (TBAG - 1574) - “Türkiye`deki Apodemus Kaup, 1829 ve Mesocricetus Nehring, 1989 (Mammalia: Rodentia) Cinslerinin Taksonomik Durumları ve Yayılışları” başlıklı proje (YÜRÜTÜCÜ)
 1. Tübitak (107T324) – “Türkiye’de yayılış gösteren Meriones Illiger 1811 (Mammalia: Rodentia) türlerinin biyometrik analizi ve filogenetik ilişkileri “ başlıklı projede (YÜRÜTÜCÜ)
 1. Tübitak – Julich “Almanya” Konu: Mesocricetus cinsi hamsterlerin genetic özellikleri ve evrimsel ilişkileri” (YÜRÜTÜCÜ)
 1. Tübitak – BAS “Bulgaristan” Konu: Microtus cinsi tarla farelerinin morfometrisi” (YÜRÜTÜCÜ)
 1. Tübitak – NSF (ABD), “Konu: Hamster (Mesocricetus auratus) sosyobiyolojisi” (YÜRÜTÜCÜ)
 1. Tübitak – Slovenya, Konu: “Güneydoğu Anadolu’da Yayılış Yapan Microtus türlerinin moleküler sistemaği” (Devam ediyor) (YÜRÜTÜCÜ)
 1. Tübitak- Hızlı destek; Panurus biarmicus’da allozim varyasyonları (YÜRÜTÜCÜ)

Bunun dışında çok sayıda bilimsel projede de yardımcı araştırıcı olarak yer almış bulunmaktayım

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 1. ÇOLAK, E., KIVANÇ, E. and YİĞİT, N., 1994. A Study on Taxonomic Status of Allactaga euphratica Thomas,1881 and Allactaga williamsi Thomas, 1897 (Rodentia: Dipodidae) in Turkey. Mammalia 58: 591 - 600 (SCI)
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., KIVANÇ, E. and SÖZEN, M. 1997. A new Gerbil from Turkey: Gerbillus dasyurus Wagner, 1836 (Rodentia: Gerbillinae). Israel J. of Zoology 43: 13-18 (SCI)
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., KIVANÇ, E and SÖZEN, M. 1997. Distribution and taxonomic Status of the genus Microtus (Mammalia: Rodentia) in southeastern Turkey. Israel J. of Zoology 43: 391-396 (SCI)
 1. KIVANÇ, E., SÖZEN, M., ÇOLAK, E. and YİĞİT, N., 1997. Karyological and Phallic Characteristics of Dryomys laniger (Rodentia: Gliridae) Felten and Storch, 1972 in Turkey. Israel J. of Zoology 43: 401-403 (SCI)  
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN. M. and ÖZKURT, Ş.1997. On the karyotype of Long eared hedgehog, Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) (Mammalia: Insectivora) in Turkey. Z. Säugetierkunde, 62: 372 - 374 (SCI)
 1. YİĞİT, N., KIVANÇ, E. and ÇOLAK, E. 1998. Contribution to Taxonomy and Karyology of Meriones meridianus (Pallas, 1773) and Meriones crassus Sundevall,1842 (Rodentia: Gerbillinae) from Turkey. Z. Säugetierkunde. 63: 311 - 314 (SCI)
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N. and VERİMLİ, R., 1999. On the karyotype of the Long-clawed mole rat, Prometheomys schaposhnikowi Satunin, 1901 (Mammalia: Rodentia), in Turkey. Z. Säugetierkunde. 64: 126 - 127 (SCI)
 1. SÖZEN, M., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., ÖZKURT, Ş. and VERİMLİ, R.,1999. Contributions to the karyolog and taxonomy of the genus Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Z. Säugetierkunde. 64: 210-219 (SCI)
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., VERİMLİ, R., 2000. The distribution, morphology, and karyology of the genus Mesocricetus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Folia Zool. 49(3): 167-174. (SCI)
 1. SÖZEN, M., ÇOLAK, E.,and YİĞİT, N., 2000. Contributions to the karyology and taxonomy of Spalax leucodon nehringi Satunin, 1898 and Spalax leucodon armeniacus Mehely, 1909 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Z. Säugetierkunde. 65: 309-312. (SCI)
 1. SÖZEN, M., YİĞİT, N., and ÇOLAK, E., 2000. A study on Karyotypic evoluation of the genus Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Isr. J. of Zoology, 46: 239-242. (SCI) 
 1. ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., 2002. Karyotype variation in Turkish populations of Spermophilus (Mammalia: Rodentia). Z. Säugetierkunde. 67: 117-119, (SCI)
 1. KARATAŞ, A., YİĞİT, N., ÇOLAK, E. and KANKILIÇ, T., 2003. Contribution to Rousettus aegyptiacus (Mammalia: Chiroptera) from Turkey. Folia Zool. 52 (2): 137 - 142. (SCI)
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., ÖZKAN, B., and ÖZKURT, Ş., 2003. On the Turkish Population of Dryomys nitedula (Pallas, 17779) and Dryomys laniger Felten and Storch, 1968 (Mammalia: Rodentia). Acta zool. hung. 49 (Suppl.1): 147 – 158 (SCI).
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M. and ÖZKURT, Ş., 2003. Data to the Cranial and Tooth Development of Glis glis orientalis Nehring, 1903 (Rodentia: Gliridae). Acta zool. hung. 49 (Suppl.1): 33 – 38 (SCI).
 1. YİĞİT, N., NEUMANN, K. ÖZKURT, Ş.,  ÇOLAK, E., COLAK, R. 2005. Biometric and genetic evaluation of Spermophilus (Mammalia: Rodentia) Populations in Western Turkey. Isr. J. of Zoology, 51: 191 – 198. (SCI)
 1. NEUMANN, K., MICHAUX, J., LEBEDEV, V., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., IVANOVA, N., POLTORAUS, A., SUROV, A., MARKOV, G., MAAK, S., NEUMANN, S. and GATTERMANN, R., 2006.  Molecular phylogeny of the Cricetinae subfamily based on the mitochondrial cytochrome b and 12S rRNA genes and the nuclear vWF gene. Molecular Phylogenetics and Evolution, 39: 135–148. (SCI)
 1. ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E., YİGİT, N. 2007. Estrase Variation in Rocky Mouse, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Acta Zoologica Bulgarica 59 (1): 47 – 52. (SCI-exp)
 1. ÖZKURT, Ş. Ö., SÖZEN, M., YIĞIT, N., KANDEMIR, İ., ÇOLAK, R., MORADİ, M. G. and ÇOLAK, E. 2007. Taxonomic status of the genus Spermophilus (Mammalia: Rodentia) in Turkey and Iran with description of a new species. Zootaxa 1529: 1–15. (SCI-exp).
 1. ÇOLAK, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., KANDEMİR, İ and SÖZEN, M., 2007.Morphometric and Biochemical Variation and the Distribution of the genus Apodemus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Acta zool. hung. 53 (3): 239 - 256 (SCI-exp).
 1. YİĞİT, N., BULUT, Ş., KARATAŞ, A., ÇAM, P., SAYGILI, F., 2008. Contribution to the Distribution, Morphological Peculiarities and Karyology of the Greater Noctule, Nyctalus lasiopterus (Chiroptera: Vespertilionidae), in Southwestern Turkey. Turk. J. Zool., 32 (1): 53 – 58 (SCI-exp).
 1. GATTERMANN, R., JOHNSTON, R. E.,YİĞİT, N., FRITZSCHE, P., LARIMER, S., OZKURT, Ş., NEUMANN, K., SONG, Z., COLAK, E., JOHNSTONE, J., McPHEE M. E., 2008. Golden Hamster are nocturnal in captivity but diurnal in nature. Biology Letter, 4: 253 – 255 (SCI-core).
 1. YİĞİT, N., ERTEN, D., GÜL, N., 2008. Hibernation Pattern and Importance of Superoxide Dismutase for the Turkish hamster, Mesocricetus brandti (Mammalia: Rodentia) Turk. J. Zool., 32 (4): 421-425 (SCI-exp).
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., KANDEMİR, İ, KANKILIÇ, T., ÇOLAK, R., BULUT, Ş., ÇAM, P., SAYGILI, F., SÖZEN, M, ÖZKURT, Ş., 2008. Allozyme variation in Rattus rattus (Rodentia: Muridae) in Turkey, with particular emphasis on the taxonomy. Zoology in the Middle East, 45: 19 - 28 (SCI-exp).
 1. MARKOV, G., YİĞİT, N, ÇOLAK, E., KOCHEVA, M. 2009. A refined method for craniometrical identification of the sibling vole species Microtus arvalis  and  Microtus rossiaemeridionalis in Europe and the Asiatic part of Turkey. North - Western J. of Zool., 5(1): 1- 7 (SCI-exp).
 1. OLGUN, G., ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E., and YİĞİT, N. 2009. Genetic variation in Rocky Mouse, Apodemus mystacinus (Danford & Alston) (Mammalia: Rodentia) in Turkey, Inferred from RAPDs. Acta Zoologica Bulgarica. 61 (2): 123 – 129 (SCI-exp).
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÖZKURT, Ş., ÖZLÜK, A., ÇOLAK, R., GÜL, N., SAYGILI, F., YÜCE, D., 2010. Allozyme variation in Wild Rats Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (Rodentia: Muridae) from Turkey. Acta Zoologica Bulgarica. 62 (1): 79 – 88 (SCI-exp).
 1. LEMSKAYA, N. A., ROMANENKO, S. A., GOLENISCHEV, F. N., RUBTSOVA, N. V., SABLINA, O. V., SERDUKUVA, N. A., O’Brien, P. C. M., Fu, B., YİĞİT, N., FERGUSON-SMITH, M. A., YANG, F., GRAPHODATSKY, A.S., 2010. Chromosomal evolution of Arvicolinae (Cricetidae, Rodentia), III. Karyotype relationships of ten Microtus species. Chromosome Research 18:459–471 (SCI-Core)
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., ÖZLÜK, A., GÜL, N., ÇAM, P., SAYGILI, F 2011. Biometric and Allozymic Variations in the genus Dryomys (Rodentia: Gliridae) in Turkey. Acta Zoologica Bulgarica. 63 (1): 67 – 75 (SCI-exp).
 1. YİĞİT, N., MARKOV, G., ÇOLAK, E., KOCHEVA,M., SAYGILI, F., YÜCE, D., ÇAM, P., 2012. Phenotypic features of the “guentheri” group vole (MAMMALIA: RODENTIA) in Turkey and the Southeast Bulgaria: evidence for its taxonomic detachment. Acta Zoologica Bulgarica. 64 (1): 23 – 32 (SCI-exp).
 1. HELVACI, Z., RENAUD, S., LEDEVIN, R., ADRIAENS, D., MICHAUX, J., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., KANDEMİR, İ., YİĞİT, N., and ÇOLAK, E., 2012. Morphometric and genetic structure of the edible dormouse (Glis glis): a consequence of forest fragmentation in Turkey. Biological Journal of the Linnean Society, 107: 611–623 (SCI).
 1. SAYGILI, F., YİĞİT, N., ÇAM, P., YÜCE, D., 2013. Morphometric and allozymic differences between Bearded Tit Panurus biarmicus (Aves: Passeriformes) subpopulations in a large wetland and a small pond in central Anatolia, Turkey. Turk. J. Zool., 37: 149-156 (SCI-exp).

 

 

Diğer hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler

 1. PİŞKİN, K., YİĞİT, N., KAROL, S. and NOYAN, A. 1992. Isolation Gangliosid from Neural Tissues. Turk. J. Med. 15: 40 - 45.
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N. and VERİMLİ. R., 1994. Periodic Cycles in Food Intake and Body Weight of Juvenile Dormice, Glis glis orientalis (Nehring, 1903) (Rodentia: Gliridae), in Northern Anatolia. Turk. J. Zool., 18: 241 - 244.
 1. KIVANÇ, E., VERİMLİ R., ÇOLAK E. and YİĞİT, N., 1995. Effect of Hibernation on Testis and Liver of Turkish Dormice, Glis glis orientalis (Nehring, 1903). Turk. J. Zool., 19: 187 - 190.
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E. and ÖZKURT, Ş. 1995. Biology of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillinae) in Turkey. Turk. J. Zool., 19: 337 - 341.
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E. and SÖZEN, M. 1996. Investigations on Biology of Meriones crassus Sundevall, 1842 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 20: 211 - 215.
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., ÖZKURT, Ş. and SÖZEN, M. 1997. Karyotype of Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) in Turkey. Turk. J. Zool., 21: 123 - 125.
 1. ÇOLAK, E., KIVANÇ, E. and YİĞİT, N., 1997. Taxonomic status of Allactaga williamsi Thomas, 1897 (Rodentia: Dipodidae) in Turkey. Turk. J. Zool., 21: 127 - 133.
 1. KIVANÇ, E., SÖZEN, M., ÇOLAK, E. and YİĞİT, N., 1997. Karyological and Phallic Acpects of Spiny Mouse, Acomys cilicicus Spitzenberger, 1978 (Rodentia: Muridae) in Turkey. Turk. J. Zool., 21: 167 - 169.
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., KIVANÇ, E. ve SÖZEN, M. 1997. Türkiye`deki Mesocricetus brandti (Nehring, 1898) (Mammalia: Rodentia)`nın Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. Turk. J. Zool., 21: 343 - 348.
 1. ÇOLAK, E., KIVANÇ, E. ve YİĞİT, N., 1997. Allactaga elater aralychensis (Satunin, 1901)`in Taksonomik Durumu ve Karyolojisi. Turk. J. Zool., 21: 355 - 360.
 1. YİĞİT, N., KIVANÇ, E. and ÇOLAK, E. 1997. Türkiye`deki Meriones Illıger,1811 (Rodentia: Gerbillininae) Türlerinin Teşhis Karakterleri ve Yayılışı. Turk. J. Zool., 21: 361 - 374.
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., KIVANÇ, E ve SÖZEN, M. 1997. Türkiye`deki Glis glis orientalis (Nehring, 1903) (Rodentia: Gliridae)`in Üreme Biyolojisi. Turk. J. Zool., 21: 375 -380.
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M. and ÖZKURT, Ş.1998. Hibernation and Body Weight in Dormice, Glis glis orientalis (Nehring, 1903) (Rodentia: Gliridae), Maintained under Uncontrolled Conditions. Turk. J. Zool., 22: 1 - 7.
 1. ÇOLAK, E. and YİĞİT, N., 1998. A new Subspecies of Jerboa from Turkey Allactaga euphratica kivanci subsp. n. Turk. J. Zool., 22: 93 - 98.
 1. YİĞİT, N., and ÇOLAK, E. 1998. A new Subspecies of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillinae) from Kilis (Southeastern Turkey); Meriones tristrami kilisi subsp. n. Turk. J. Zool., 22: 99 - 103.
 1. ÇOLAK. E. and YİĞİT. N., 1998. Ecology and Biology of Alllactaga elater, Allactaga euphratica and Allactaga williamsi (Rodentia: Dipodidae) in Turkey. Turk. J. Zool., 22: 105 - 117.
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN. M. and ÖZKURT, Ş.1998. A study on Taxonomic status of Microtus subterraneus (de Selys Longchamps, 1836) and Microtus majori Thomas, 1906 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 22: 119 - 129.
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN. M. and ÖZKURT, Ş.1998. A study on Long-eared hedgehog, Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) (Mammalia: Insectivora) in Turkey. Turk. J. Zool., 22: 131 - 136.
 1. YİĞİT, N., KIVANÇ, E. and ÇOLAK, E., 1998. Taxonomic Status of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillinae) in Turkey. Zoology in The Middle East. 16: 19 - 30.
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M. and ÖZKURT, Ş., 1998. A study on taxonomy and karyology of Rattus norvegicus Berkenhaut, 1769 and Rattus rattus Linnaeus, 1758 in Turkey. Turk. J. Zool., 22 (3): 203 - 212.
 1. ÖZKURT, Ş., SÖZEN, M., YİĞİT, N., and ÇOLAK, E., 1998. Notes on distributional records and some characteristics of five Carnivore species (Mammalia: Carnivora) in Turkey, Turk. J. Zool., 22: 285 - 288.
 1. ÇOLAK, E., SÖZEN, M., YİĞİT, N., and ÖZKURT Ş., 1998. A study on Ecology and Biology of Microtus guentheri Danford and Alston, 1880 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 22: 289 - 295.
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M. and ÖZKURT, Ş., 1998. Contribution to the Taxonomy, Distribution and Karyology of Martes foina (Erxleben, 1777) (Mammalia: Carnivora) in Turkey, Turk. J. Zool., 22: 297 - 301.
 1. YİĞİT, N., and ÇOLAK, E., 1998. Contribution to the Geographic Distribution of Rodent Species and Ecological analyses of Their Habitats in Asiatic Turkey, Turk. J. Biol., 22: 435 - 446.
 1. ÖZKURT, Ş., SÖZEN, M., YİĞİT, N. and ÇOLAK, E., 1999. A study on Vormela peregusna  Guldenstaedt, 1770 (Mammalia: Carnivora) in Turkey, Turk. J. Zool., 23: 141 - 144.
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., ÖZKURT, Ş. and SÖZEN, M. 1999. A study on Mustela nivalis Linnaeus, 1766 (Mammalia : Carnivora) in Turkey, Turk. J. Zool., 23: 119 - 122.
 1. ÇOLAK, E., SÖZEN, M., YİĞİT, N. and ÖZKURT Ş., 1999. Observations on Biology and Ecology of Gerbillus dasyurus (Wagner, 1842) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 23: 243 - 246
 1. ÖZKURT, Ş., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M. and VERİMLİ, R., 1999. Contributions to karyology and morphology of Arvicola terrestris (Lin.,, 1758)’in Central Anatolia. Turk. J. Zool., 23: 253 - 257.
 1. YİĞİT, N. and ÇOLAK, E., 1999. A study on Taxonomy and Karyology of Meriones persicus (Blanford, 1875) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool.,  23: 269 - 274.

30.  SÖZEN, M., ÇOLAK, E., YİĞİT, N. and ÖZKURT Ş., 1999. Age variations of Microtus guentheri Danford and Alston, 1880 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 23: 145 - 155.

 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÖZKURT, Ş. and SÖZEN, M., 1999. Meriones tristrami Thomas, 1892 (Mammalia: Rodentia)`nin Diş Gelişimi, Diş Aşınımı ve Yaş Tayini, Turk. J. Zool., 23 (Turkish Supplement 3): 965-971.
 1. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M., VERİMLİ, R. and ÖZKURT, Ş., 1999. A study on Karyology and Morphology of Prometheomys schaposhnikovi Satunin, 1901 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 23 (4): 415-421.
 1. ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E. ve SÖZEN, M., 1999. İç Anadolu bölgesinde yaşayan Microtus guentheri Danford and Alston, 1880 (Mammalia: Rodentia)`nin tarım alanları üzerine etkisi ve mücadele yöntemleri, Gazi Üniv. Fen Ed. Fak. Biyoloji Der. Cilt 12, No: 4: 907-922.
 1. ÖZKURT, Ş., SÖZEN, M., YIĞIT, N. AND ÇOLAK, E., VERIMLI, R., 1999. Contributions to Karyology and Morphology of Sciurus anomalus Gmelin, 1778 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Zoology in The Middle East. Vol.:18: 9-15.
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÖZKURT, Ş. and SÖZEN, M. 1999. Türkiye kemiricilerinin (Mammalia: Rodentia) Habitatları ve Tarım alanları üzerine etkileri, Gazi Üniv. Fen Ed. Fak. Biyoloji Der. Cilt 12, No: 4: 885-906.
 1. VERIMLI, R., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., 2000. Blood Serum Proteins of the Genus Mesocricetus Nehring, 1898 (Mammalia: Rodentia) in Turkey, Turk. J. Biol. 24 (4): 855-858.
 1. YİĞİT, N., ÖZKURT, Ş., ÇOLAK, E., and SÖZEN, M., 2000. A study on the Hibernation of Spermophilus xanthoprymnus (Bennett,1835) (Mammalia:Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 24 (1): 87-93.
 1. VERIMLI, R., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., 2000. Nonspecific Esterase Patterns of Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) in Western.   Turkey. Turk. J. Biol. 24 (4): 825-832.
 1. VERIMLI, R., ÇOLAK, E., YIĞIT, N., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., 2000. Electrophoretic Aspect of Blood-Serum Proteins of Apodemus mytacinus and Apodemus agrarius (Mammalia: Rodentia) in Turkey, Turk. J. Zool., 24 (2): 225-229.
 1. YİĞİT, N., VERİMLİ, R., SÖZEN, M., ÇOLAK, E., and ÖZKURT, Ş., 2000. The Karyotype of Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Zoology in The Middle East. 20: 21-23.
 1. ÖZKURT, Ş., SÖZEN, M., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., VERİMLİ, R.,2000. On coloration and karyology of the Marbled Polecat, Vormela peregusna, in Turkey. Zoology in The Middle East. 21: 13-18.
 1. YİĞİT, N., VERİMLİ, R., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., 2001. Blood-Serum Proteins of Rattus rattus and Rattus norvegicus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Biol., 25 (1): 83-88.
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., VERİMLİ, R., ÖZKURT, Ş., SÖZEN, M., 2001. A study on the distribution, morphology and karyology of Tatera indica (Hardwicke, 1807) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 25 (1): 67-70.
 1. VERİMLİ, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş.,2001. Blood-Serum Proteins of Apodemus flavicollis and Apodemus hermonensis (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 25 (1): 89-92.
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., VERİMLİ, R., 2001. Observations on the feeding biology and behaviour of the Fat Dormouse, Glis glis orientalis Nehring, 1903 (Mammalia: Rodentia) in captivity. Zoology in The Middle East. 22: 17-24.
 1. ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., VERİMLİ, R., 2001. Observations on the reproduction biology of Meriones meridianus Pallas, 1773 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Zoology in The Middle East. 23: 23 - 29.
 1. VERİMLİ, R., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., 2002. SDS - PAGE Patterns of Blood Serum Proteins in some Species of the Genus Meriones (Mammalia: Rodentia). Turk. J. Zool., 26 (2): 177 – 181.
 1. YİĞİT, N., and ÇOLAK, E., 2002. On the distribution and taxonomic status of Microtus guentheri (Danford and Alston, 1880) and Microtus lydius Blackler, 1916 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 26 (2): 197 - 204.
 1. ÖZKAN, B., YİĞİT, N. and ÇOLAK, E., 2003. A study on Micromys minitus (Pallas, 1771) (Mammalia: Rodentia) in Turkish Thrace. Turk. J. Zool., 27: 55 – 60.
 1. YİĞİT, N., 2003.  Age – Dependent Cranial Variations in Mesocricetus brandti (Mammalia: Rodentia) Distributed in Turkey. Turk. J. Zool., 27: 65 – 71.
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M and ÖZKURT, Ş., 2003. A study on the geographical distribution along with habitat aspects of rodent species in Turkey. Bonn. zool. Beitr., Bd. 50, H.4: 355-368.
 1. KARATAŞ, A., YİĞİT, N., ÇOLAK, E. and KANKILIÇ, T., 2003.  On the Distribution, Taxonomy and karyology of the genus Plecotus (Chiroptera: Vespertilionidae) in Turkey. Turk J. Zool., 27: 293 – 300.
 1. ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., 2003. The distributional Records of Turkish Carnivorees “A Bibliographic Approach”.  Methoden Feldökologischer Säugetierforschung, Band 2. Halle / Saale, 105 – 120.
 1. KARATAS, A., YİĞİT, N., KANKILIC, T., ÇOLAK, E., 2004. Contribution to the distribution and karyology of some vespertilionid bats (Mammalia: Chiroptera) from Turkey, Zoology in the Middle East, 31: 5-12.
 1. ÇOLAK, E., YİGİT, N., ÇOLAK, R., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., KANKILIÇ, T., 2004. Taxonomic Status and Distribution of Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 28 (4): 285 – 294.
 1. KASPAREK, M., KASPAREK, A., GOZCELIOGLU, B., COLAK, E., YIGIT, N., 2004. On the Status and Distribution of the Striped Hyaena, Hyaena hyaena, in Turkey. Zoology in the Middle East, 33: 93 – 108.
 1. ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN. M., GHARKHELOO, M. M., 2005. Observation on the Ecology, Reproduction and Behavior of Spermophilus Bennett, 1835 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk J Zool. 29 (1): 91 – 99.
 1. GÖZCELİOĞLU, B., ÇOLAK, R., ÇOLAK, YİĞİT, N., 2005. A Study on Mus domesticus Rutty, 1772 and Mus macedonicus Petrov and Ruzíc, 1983 (Mammalia: Rodentia) Distributed along the Line of Ankara, Bolu and Zonguldak. Turk. J. Zool., 29, 133-140.
 1. ÇOLAK, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., 2005. Morphometric, Karyotypic and Electrophoretic Analysis of the Genus Apodemus Kaup, 1826 (Mammalia: Rodentia) in Thrace  Turk. J. Zool., 29: 147-153.
 1. KANKILIÇ, Te., ÇOLAK, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., 2005., Allozyme Variation in Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Rodentia: Spalacidae) in the Area between Ankara and Beyşehir. Turk J. Zool. 29: 377 – 384.
 1. YİĞİT, N., ÖZKURT, Ş., KARATAŞ, A. DEMİRSOY, A., SAYGILI, F., ÇOLAK, E., 2005. Management and Wildlife Problems in Kazdağı “Ida Mountain” national Park / Turkey. Beiträge zur Jagd – und Wildforschung, Bd. 30: 384 – 391.
 1. YİĞİT, N., DEMİRSOY, A., KARATAŞ, A., ÖZKURT, Ş., ÇOLAK, E. 2006. Notes on the Mammals Found in Kazdağı National Park and Its Environ. Turk. J. Zool., 30 (1): 73 – 82.
 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., GATTERMANN, R., NEUMANN, K. ÖZKURT, Ş, MORADİ, M. G., FRITZSCHE, P. and ÇOLAK, R. 2006. Morphological and Biometrical Comparisons of Mesocricetus Nehring, 1898 (Mammalia: Rodentia) species distributed in the Palaearctic Region. Turk. J. Zool., 30 (3): 291 – 299.
 1. ÇOLAK, E., YİGİT, N., SÖZEN, M., ÇOLAK, R., ÖZKURT, Ş., KANKILIÇ, To., KANKILIÇ, Te. 2006. The morphological analyisis of Mus domesticus and Mus macedenicus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 30 (3): 309 - 317.
 1. KANKILIÇ, To., YİĞİT, N., and KANKILIÇ, Te. 2006. Chromosomal Polymorphism in Thracian Populations of Rattus rattus (Lin., 1758) (Rodentia: Muridae).  Turk. J. Zool., 30 (3): 319 - 327.
 1. YİĞİT, N., MORADİ, M. G., ÇOLAK, E., ÖZKURT, Ş., BULUT, Ş., KANKILIÇ, To., and ÇOLAK, R. 2006. The Karyotypes of Some Rodent Species (Mammalia: Rodentia) from Eastern Turkey and Northern Iran with a New Record, Microtus schidlovskii Argyropulo, 1933, from Eastern Turkey. Turk. J. Zool., 30 (4): 459 - 464.
 1. YİĞİT, N., KANKILIÇ, To., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., GATTERMANN, R., NEUMANN, K., ÖZKURT, Ş., GHARKHELOO, M. M. 2007. Allozyme Variations and Genetic Differentiation in Mesocricetus brandti Nehring, 1898 and Mesocricetus auratus (Waterhouse, 1839) (Mammalia: Rodentia). Turk. J. Zool., 31 (3): 219 – 228.
 1. SAYGILI, F. and YİĞİT, N. 2007. Nortes on the Nesting and Breeding of Delichon urbica (Linnaeus, 1758) (Aves: Passeriformes) near Köprüköy (Kızılırmak, Turkey) Turk. J. Zool., 31 (3): 271 – 280.
 1. YİĞİT, N., KANKILIÇ, To., ÇOLAK, E. 2007. Reproductive Biology and Postnatal Development of Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924 (Mammalia: Rodentia) Distributed in Turkey. Turk. J. Zool., 31 (3): 287-294.
 1. BULUT, Ş., and YİĞİT, N., 2011. Allozyme variation on Subspecies of Meriones tristrami (Rodentia: Gerbillinae) in Western Anatolia. Hacettepe J. Biol & Chem., 39 (1): 51 – 56

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 1. Teblig sunumu “İngilizce” (Chorin / Almanya) 16 – 20 Haziran 2005; Management and Wild Life Problems in Kazdagı “Ida Mountain” National Park; A sample of the hunting drive for Wild boar
 1. Uluslararası Gliridae kongresinde (Gödöllü / Macaristan) Poster sunumu “İngilizce” (Ağustos 2002)
 1. Tebliğ sunumu (İngilizce) “Microtus cinsi üzerine” 12. Uluslararası Rodent Biyolojisi Konferansı, 19-23 Temmuz 2010, Zonguldak
 1. Uluslararası Katılımlı Biyosidal Kongresi Başkanlığı (I.si Antalya 2011 and II.si Şanlıurfa 2012)

 

 

Kitaplar

Rodent of Turkey

Ornitoloji

Çevresel Etki Değerlendirme

Milli Parklar Gen. Müd. Av-Yaban Hayatı Danışmanlığı; Sürdürülebilir Avcılık Temel Eğitim Kitabında Bölüm yazarlığı (2001)

Şekilli Biyoloji Sözlüğü (Çeviri) Tübitak Popüler Bilim Kitapları

 

Düzenleme tarihi: Nisan 2013