PROF.DR. NURAY YILDIZ    
Adı : NURAY
Soyadı : YILDIZ
E-posta : nyildiz@eng.ankara.edu.tr
Tel : 312 2033437
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

(Kasım 2018)

 

 

Adı Soyadı     

: Nuray YILDIZ (KARABUDAK)

Adresi

: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi   

  Kimya Mühendisliği Bölümü

  06100 Tandoğan, Ankara

Tel     

: (312) 203 34 37

Faks                          

: (312) 2121546

E-mail                        

:  nyildiz @ eng.ankara.edu.tr

DoğumYeri           

:  Yapraklı- Çankırı


 

 

EĞİTİM DURUMU :

 

1.

Lisans

: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi  

  Kimya Mühendisliği Bölümü

Haziran 1988

2.

Yüksek Lisans

: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi  

  Kimya Mühendisliği Bölümü

Şubat 1993

3.

Doktora

: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi  

  Kimya Mühendisliği Bölümü

Aralık 1997

4.

Doçentlik

: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Kimya Mühendisliği Bölümü

 

Kasım 2001

   5.  Profesörlük                : Ankara Üniversitesi Mühendislik                                                                      Fakültesi  Mayıs 2008   

                                            Kimya Mühendisliği Bölümü 

ARAŞTIRMA KONULARI :

 

1.Süperkritik Akışkan Uygulamaları

a.       İleri Kimyasalların Sentezi

b.       Mikro/Nano Tanecik Tasarı10mı (RESS yöntemiyle)

c.       Adsorbanların Süperkritik Akışkanlar ile Rejenerasyonu

d.       Polimerizasyon

 

2. Nanoteknoloji Uygulamaları

a. Nanohidroksiapatit, nanokitosan sentezi

b. Nanokompozit (Nanohidroksiapatit-kitosan, nanokil) sentezi

c. Grafen ve kompozitlerinin sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları

d. Metalik nanotaneciklerin biyosentezi

e. Karbon temelli nanokompozitlerin süperkapasitör uygulamaları

 

3. Killerin  reolojisi ve aktivasyon işlemleri

 

4. Adsorpsiyon/Biyosorpsiyon Çevre Uygulamaları

a.       Organobentonitler

b.       Alg-Mantar-Likenler

 

 

 

İŞ TECRÜBESİ :

 

Haziran1989–Ağustos 2000

: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

  Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi


Ağustos 2000- Kasım 2001

: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

  Kimya Mühendisliği Bölümü  Yardımcı Doçent


Kasım 2001-Mayıs 2008

: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

  Kimya Mühendisliği Bölümü   Doçent


Şubat 2007-  Şubat 2010

: Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitü Kurulu       üyesi


Mayıs 2008-                     

                             


Temmuz 2013- Ağustos 2014 Haziran 2013 -               :  :


Ocak 2015-                   

 :  Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

  Kimya Mühendisliği Bölümü   Profesör: Kimya Müh. Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı


 


Kadın Platformu Koordinatörlüğü Fakülte Danışmanı


: YÖK Bilim Kurulu Üyesi
 

A.       Science Citation Index (SCI) Kapsamındakİ Dergİlerde YayıMlanan Araştırma   Makalelerİ

 

 

1.       

Yıldız, N., Erol, M., Baran, B., Sarıkaya Y. and  Çalımlı, A., 1998. Modification of Rheology  and  Permeability of Turkish Ceramic Clays Using Sodium Silicate, Applied Clay  Science, 13, 1, 65-77.

 

2.       

Yıldız, N., Sarıkaya, Y., Çalımlı, A.,  1999. The Characterization of Na2CO3 Treated Kütahya Bentonite, Turkish Journal of Chemistry, 23, 3, 309-317.

 

3.       

Yıldız, N., Sarıkaya, Y., Çalımlı,A., 1999. The Effect of the Electrolyte Concentration and pH on the Rheological Properties of the Original and  the Na2CO3 – Activated Kütahya     Bentonite” Applied Clay Science, 14, 319-327. 

 

4.       

Çelik, A., Yıldız, N., Çalımlı, A., 1999. Sorption Characteristics of Organic Compounds On Three Hexadecyl-trimethylammonium-smectites Having Different Cation Exchange Capacities, Reviews in Chemical Engineering, 15, 4,349-362.

 

5.       

Çelik, A. Yıldız, N., Çalımlı, A., 2000. Adsorption of Some Organic Compounds by Hexadecyltrimethylammonium-Bentonite, Reviews in Chemical Engineering, 16(3):301-309.

 

6.       

Yıldız, N., Kapucu, H., Çalımlı, A.,  2000. Response Surface Optimization of the Phenol Adsorption onto HDTMA-Bentonite” Reviews in Chemical Engineering, 16(1): 55-70.

 

7.       

Kapucu, H., Yıldız, N. Gönülşen, R. and Çalımlı A, 2002..Investigation of Benzoic Acid Adsorption onto ODTMA-Bentonite by Surface Response Optimization, Adsorption Science and Technology, 20(8): 729-740.

 

8.       

Yıldız, N. and Çalımlı, A. 2002 Alteration of Three Turkish Bentonites by Treatment with  Na2CO3 and H2SO4 Turkish Journal of Chemistry , 26., 393-401.

 

9.       

Gönülşen, R., Yıldız, N., and Çalımlı, A., 2003, Adsorption of Organic Compounds on to Bentonites Modified with Single or Dual Quaternary Ammonium Cations , Adsorption Science and Technology, 21 (2), 135-147 .

 

10.   

Salgın, U., Yıldız, N. and Çalımlı, A. 2004,  Regeneration of Modified Bentonite Loaded with Phenol using Supercritical Fluids,  Adsorption Science and Technology , 22(1),39-50.

 

11.   

Yıldız, N., Erol, M., Aktas, Z. and Çalımlı, A. 2004, Adsorption of Aromatic Hydrocarbons on BTEA-Bentonite, Adsorption Science and Technology, 22 (2), 145-154.

 

12.   

Yıldız, N., Aktaş, Z. and Çalımlı, A. 2004. Sulphuric Acid Activation of a Calcium Bentonite. Particulate Science and Technology, 22: 21-23 .

 

 

13.   

Salgın, U., Yıldız, N., Çalımlı, A., 2004. Desorption of Salicylic Acid from Modified Bentonite using Supercritical Fluids in Packed Bed Column, Separation Science and Technology, 39(11): 2677-2694.

 

 

14.   

Yıldız, N., Gönülşen, R., Koyuncu, H., Çalımlı, A., 2005, Adsorption

of Benzoic acidand Hydroquinone by Organically Modified Bentonites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 260:87-94.

 

15.   

Koyuncu, H., Kul, A., Çalımlı, A., Yıldız, N., Ceylan, H.,  2007,             Adsorption of Dark Compounds With Bentonites In Apple Juice, LWT-Food Science and Technology,  40 (3), 489-497

 

16.   

Salgın, U.,Yıldız N., Köroğlu, F., Çalımlı A. , 2007. A parametric study of phenolic compounds desorption performence from organobentonite by supercritical fluids, J.Supercritical Fluids, 39: 296-303.

 

17.   

Koyuncu, H., Kul, A., Yıldız, N., Çalımlı, A., Ceylan, H.,  2007,Equilibrium and Kinetic Studies for The Sorption of 3-Methoxybenzaldehyde on Activated Kaolinites, Journal of Hazardous Materials, 141, 128–139.

 

18.   

Ateş, A., Yıldız, A. Yıldız, N. and Çalımlı, A., 2007. Heavy metal removal from aqueous solution by Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, Annali di Chimica, 97 (5-6), 385-393.

 

19.   

Yıldız, N., Tuna, Ş., Döker, O., Çalımlı, A.,2007, “Micronization of Salicylic Acid an Taxol (Pactitaxel) by Rapid Expansion of Supercritical Fluids (RESS)”, Journal of Supercritical Fluids, 41, 440-451.

 

20.   

Celebi, N.,Yıldız, N., Demir, A.S., Calımlı, A., 2007.Enzymatic Synthesis of  Benzoin  in Supercritical Carbondioxide, Journal of Supercritical Fluids, 41, 386-390


21.   

Geçer, A., Yıldız, N., Erol, M., Çalımlı, A., 2008. Synthesis of chitin calcium phosphate composite in different growth media 

, Polymer Composites,  29 (1) ,84-91

 

22.   

Cengiz ,B., Gokce,Y., Yıldız, N., Aktas, Z. and Çalımlı, A.,2008 Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite Nanoparticles, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 322, 29-33.

 

23.   

Celebi, N.,Yıldız, N., Demir, A.S., Calımlı, A., 2008. Optimization of benzoin synthesis in supercritical carbon dioxide by response surface methodology (RSM), Journal of Supercritical Fluids, 47, 227-232

 

24.   

Geçer,A., Yıldız, N., Kavak,D., Çalımlı, A.,2009. Comparison of chitosan apatite composites synthesized by different methods , Polymer Composites, 30(3) 288-295.

 

25.   

Atila, C., Yıldız, N. and Çalımlı, A., 2010, “Particle size design of digitoxin in supercritical fluids”,  Journal of Supercritical Fluids, 51 (3), 404-411

 

 

26.   

Döker, O., Salgın, U., Yıldız,  N., Çalımlı, A., Aydoğmuş, M., 2010 Extraction of Sesame Seed Oil using supercritical CO2 and Mathematical Modeling  , Journal of Food Engineering, 97, 360-366.

 

27.   

Yalçınkaya,  S.E., Yıldız, N., Saçak, M. and  Çalımlı, A. 2010,Preparation of Polystyrene / Montmorillonite Nanocomposites: Optimization by Response Surface Methodology (RSM), Turkish Journal of Chemistry, 34, 581-592.

 

28.   

Geçer, A., Yıldız, N., Turan, B., Çalımlı, A., 2010, Trimethyl Chitosan Nanoparticles Enhances Dissolution of the Poorly Water  Soluble Drug Candesartan-Cilexetil, Macromolecular Research, 18 (10),986-991.

 

29.   

Yılmaz M., Eğri S., Yıldız N., Çalımlı A., Pişkin E., 2011, Dispersion polymerization of L -lactide in supercritical carbon dioxide”,  Journal of Polymer Research, 18, 975-982.

 

30.   

Yıldız, N., Salgın, U., Koyuncu, H., Köroğlu, Fatma Nur, Çalımlı, A.,2011, Adsorption of  o-, m- and p- Nitrophenols Onto  Organically Modified Bentonites”, Journal of Hazardous Materials, 185, 1332–1339.


  31.  Yılmaz M., Eğri S., Yıldız N., Çalımlı A., Pişkin E., 2011, Ring- 

          Opening        Copolymerization of L-Lactide and ε-Caprolactone in                   Supercritical Carbon Dioxide Using Triblock Oligomers of 

         Caprolactone and PEG as Stabilizers, Polymer Journal, 43 (9), 785-791. 


 32.    Çıplak,Z., Yıldız, N. And Çalımlı, A., 2015, Investigation of                  

          Graphene/Ag Nanoparticle Nanocomposites Synthesis Parameters For    

          Two Different Synthesis Methods, Fullerenes, Nanotubes and 

          Carbonstructures  23:4, 361-370, DOI:10.1080/1536383X.2014.894025


33.  . Atila Dinçer C., Yıldız N., Aydoğan N., Çalımlı A., 2014. “A    

         Comparative Study of Fe3O4 Nanoparticles Modified withDifferent     

         Silane  Compounds”, Applied Surface Science, 318 (2014) 297–304 1.      

        (DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.06.069 )


34.   Yıldız, N., Ateş, Ç., Yılmaz, M., Demir, D., Yıldız, A., Çalımlı, A.,2014. 

        “Investigation  of lichen based green synthesis of  silver nanoparticles 

          with response surface methodology “ Green Processing and Synthesing.,

          3(4): 259–270 (DOI 10.1515/gps-2014 0024)


35.    Gökçe, Y. Cengiz, B. Yıldız, N, Çalımlı, A.,Aktaş, Z., 2014,      

         Ultrasonication of chitosan nanoparticle suspension: influence on 

         particlesize Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 

         Aspects  462,75-81.( DOI: 10.1016/j.colsurfa.2014.08.028)
 
 36.   Atila Dinçer C, Yıldız N, Karakeçili A, Aydoğan N, Çalımlı A,  2017  

        Synthesis and characterization of Fe3O4-MPTMS-PLGA 

        nanocomposites for anticancer drug loading and release studies,         

        Artificial       Cells Nanomed Biotechnol      

       (DOI:10.1080/21691401.2016.1243546 )   45(7), 1408–1414.

 

37. Yıldız, N., Özkul, D.K.,2017,  Purification of organic impurities from [18O]H2O used for production of [18F]fluoride as target material | [[18F]Flor üretiminde hedef olarak kullanilan [18O]H2O içindeki organik safsizliklarin giderimi], Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32 (2),  593-605.

 

38.  Çıplak, Z.,   Gökalp, C., Getiren, B.  Yıldız, A.  and  Yıldız, N., 2018.               Catalytic performance of Ag, Au and Ag-Au nanoparticles synthesized by         lichen extract, Green Process Synth,  7: 433–440


39. Yıldırım, S.,  Demirtaş, T.T.,  Dinçer, C.Aa,  Yıldız, N.,  Karakeçili, A. Preparation of polycaprolactone/graphene oxide scaffolds: A green route combining supercritial CO2 technology and porogen leaching, Journal of Supercritical Fluids Volume 133, March 2018, Pages 156-162.


40. Çıplak, Z., Yıldız, N., 2018, A parametric study for the synthesis of graphene–AgAu nanocomposites: perormance as electrode material, Journal  of Materials Science:Materials in Electronics, 29(12), pp. 10411-10426.

 41.  Çelikkol Ö.Şahin, E.Yildiz,N., Bayraktar,E. 2018, The effect of acetylation on the hydrolytic degradation of PLA/clay nanocomposites,  Journal of Polymers and the Environment, 26(10):4131–4140.

 
 
B.ULUSAL VE ULUSLARARASI  HAKEMLİ DERGİLERDEKİ MAKALELER

 

 

1.

 

N.Yıldız, H.Kapucu, A.Çalımlı ,2003, Adsorption of 4-Toluene Sulfonic Acid on a Modified Bentonite : Optimization by Response Surface Methodology (RSM),  Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 27, 397-407.

 

2.

N.Yıldız, F.Köroğlu, A.Çalımlı, 2006, HDTMA-Bentonitinin Sentez veKarakterizasyonu, Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.XIX (2), 21-33.


3

Yıldız, N., Gönülşen, R., Çalımlı, A., 2006, Tek ve çift katyonlu organobentonitlerin hazırlanması ve karakterizasyonu, Kil Bilimi ve Teknolojisi Dergisi,1(2), 21 – 33.

 

  

C. ULUSLARARASI     KONGRELERDE  SUNULMUŞ      BİLDİRİLER

 

1.

Çelik,A.,  Yıldız, N.,  Çalımlı, A., “The separation of some organic polluations in wastewater by using organobentonites” 35th Annual Conference and Tri-National American- Turkish.- Israeli Conference, Haifa, İsrael, March 1999, p: 117-118.

 

2.

Yıldız, N. and  Çalımlı, A., “Adsorption of Toluene and Xylenes on BTEA-Bentonite 

From Aqueous Solutions” , EMCC 2nd Chemical Engineering Conference for         Collaborative Research in Eastern Mediterrnean, May 20-24, 2001. Book of Abstracts, SEP4.6, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

 

3.

Salgin, U., Yıldız, N. and Çalımlı A., “Desorption of Phenol From ODTMA-Bentonite by  Supercritical Fluid Technology” Appropriate Environmental and Solid Waste Managemant and Technologies for Developing Countries, ISWA 2002 world Enviroment Congress and Exhibition, Vol.3, 1563-1570, İstanbul, Turkey .

 

4.

Salgin, U., Döker, O., Yıldız, N., Çalımlı, A. and Yürüm, Y., Particle Formation of Phermaceutical by Rapid Expension of Supercritical Solutions (RESS) Process, 3rd Chemical Engineering Conferance for Collobrative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-3),  May 14-16, 2003, Thessaloniki, Greece .

 

 

5.

Salgin, U., Yıldız, N.  and Çalımlı, A. Regeneration of an  Adsorbent by Supercritical CO2, 3rd Chemical Engineering Conferance for Collobrative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-3),  May 14-16, 2003, Thessaloniki, Greece .

 

 

 6.

Çelebi, N., Yıldız, N., Salgın, U., Demir, A.S.,  Çalımlı, A.,  Enzymatic Synthesis of  Benzoin  in Supercritical Fluids (SCF), Jordan International Chemical Engineering Conference V (JICEC05) (JICEC05-BCHE-1-35), Amman- Jordan,  September 12 - 16, 2005.

 

 

 7.

Tuna, Ş., Döker, O., Salgın, U., Yıldız, N., Çalımlı, A.,Micronization of Salicylic Acid by RESS, Jordan International Chemical Engineering Conference V (JICEC05) (JICEC05-MEC-1-52), Amman- Jordan,  September 12 - 16, 2005.

 

 

 8.

Erol,M.,Gürbüz,G., Yıldız, N., Özer,A., Çalımlı,A. Alternative Methods for Wastewater Treatment: Biosorption with Algaes, 3rd International Conference on Ecological Protection of the Planet (Earth), June 10-11, 2005, İstanbul

 

 

9.

Geçer, A., Kavak, D., Yildiz, N.,  Erol  M. and Çalimli A.,Growth of Calcıum Phosphate On Chıtın And Chıtosan, EuroNanoforum 2005, Nanotechnology and the Health of the EU Citizen in 2020, European and International Forum of Nanotechnology, Catalogue of Posters p.8,, 5-9 September, 2005,  Edinburgh (Scotland)

 

 

10.

Şebnem Tuna, Onur Döker, Nuray Yıldız, Ayla Çalımlı, Micronization of Paclitaxel (Taxol) used Cancer Teraphy by Supercrıtıcal Fluıds", The 5th International Congress of Pathophysiology, 28 June-1 July, 2006, Pekin/Çin  

 

 

11.

Yıldız, N., Çelebi, N., Demir, A.S., Çalımlı, A., “Chiral Synthesis of Benzoin in Supercritical Fluids”, 1st International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry, 10 – 15 September, 2006, Dresten, Germany. 

 

 

12.

Özcan, A., Aydoğmuş, M., Yıldız, N., Çalımlı, A., “Determination of optimum conditions for supercritical carbon dioxide extraction of sesame oil from sesame seeds using response surface methodology”, 1st International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry, 10 – 15 September, 2006, Dresten, Germany.

 

 

13.

Yıldız, N., Köroğlu, F., Çalımlı, A., “Adsorption of Nitrophenols onto Ionic and Non-Ionic Organobentonites”, Fourth Mediterranean Clay Meeting, 5 – 10 September 2006, Ankara, Turkey.

 

 

14.

 Cengiz, B.,Gökçe, Y.,  Yıldız, N., Aktaş, Z., Çalımlı, A., “Synthesis and characterization of hydroxyapatite” Somer Symposium 1, May 14-15, 2007, Ankara, Turkey.

 

 

15.

Döker, O.,Yıldız, N.,  Çalımlı, A.”  Micronization of Erythromycin by RESS” 3rd international  Symposium on Chemistry, 5-8 June, 2007, Santa Clara/Küba,

 

 

 16.

Gökçe, Y.,  Cengiz, B., Yıldız, N., Aktas, A., Calımlı A.,”Effect of Ultrasonication on the Size of Chitosan Nanoparticles” 8th International Conference of the European Chitin Society, 8-11 September ,2007, Antalya, Turkey

 

       17.

 

Geçer, A., Yıldız, N., Turan B., Çalımlı A, ”Candesartan Cilexetil and Candesartan Loaded Trimethyl Chitosan Nanoparticles’’ 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 23-26 June, 2009, Ankara, Turkey.

 

 

18

Gökçe, Y.,  Cengiz, B., Yıldız, N., Aktas, A., Calımlı A., ”Synthesis of Nanohydroxyapatite-Chitosan Composite Using Calcium Phospor Tris Solution”, Nanoparticles, 2-4 September, 2009, Liverpool, England.

 

 

19

Yılmaz, M., Eğri, S., Yıldız, N., Çalımlı, A., Pişkin, E., “Triblock Copolymers of ε-CL and PEG as Stabilizer in Ring-Opening Copolymerization of L-Lactide and ε-CL in Supercritical Carbon Dioxide” , BIOTECH, METU, 27-30 September 2009, Ankara, Turkey.

 

 

20

Atila, C., Yıldız, N., Çalımlı A, “Applications of  SC-CO2 to Pharmaceutical Active Agent as a Green Solvent”, BIOTECH, METU, 27-30 September 2009, Ankara, Turkey.

 

 

21

Geçer, A., Yıldız, N., Turan B., Çalımlı A, ”The Examination of Candesartan-Cilexetil Loaded Trimethyl Chitosan Nanoparticles by HPLC, FTIR and AFM Analyses”, BIOTECH, METU, 27-30 September 2009, Ankara, Turkey.

 

 

22.

Yılmaz, M., Eğri, S., Yıldız, N., Çalımlı, A., Pişkin, E., “Ring-Opening Homopolymerization of L-Lactide and Copolymerization of L-Lactide and ε-CL in Supercritical Carbon Dioxide with Triblock Copolymers of ε-CL and PEG as Stabilizer”,  5th European Symposium on Biopolymers and Workshop on Supercritical Fluid Processing of Biopolymers and Biomedical Materials, 16-20 November, 2009, Funchal, Madeira, Portugal.

 

 

23.

Geçer, A., Yıldız, N., Turan B., Çalımlı A, “Ultrasonic Loading Technique for Candesartan has better Efficiency than Ionic Gellation”,  2nd International Conference on Drug Discovery and Therapy (2nd ICDDT 2010), 1-4 February 2010, Dubai.

 

 

24.

Geçer, A., Yıldız, N., Turan B., Çalımlı A, Çalımlı, “The Particle Size Determination of Candesartan-Cilexetil and Candesartan Loaded Nanoparticles”, 6th  Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries, EMCC-6, 7- 12 March 2010, Belek, Antalya, Turkey.

 

 

25.           Gecer A., Gokce Y.,  Tekin S.,  Yaglioglu G., Elmali A., Yildiz N.,  Aktas Z., Calimli A.2010.  Preparation of nanohydroxyapatite-chitosan composite film using spin coating technique, In 3rd International Conference Advanced Composite Materials Engineering COMAT 2010 27-29 October 2010, Brasov, Romania and International Conference Research &Innovation in Engineering, Bigoni, D., Vlase, S., Chiru A. (eds), Infomarket Publishing House, ISSN 1844-9336,Vol.1, pp. 69-72, Brasov, Romanya.


26,     Gecer A., Gokce Y.,  Tekin S.,  Yaglioglu G., Elmali A., Yildiz N.,  Aktas Z., Calimli A.2010.  Preparation of nanohydroxyapatite-chitosan composite film using spin coating technique, In 3rd International Conference Advanced Composite Materials Engineering COMAT 2010 27-29 October 2010, Brasov, Romania and International Conference Research &Innovation in Engineering, Bigoni, D., Vlase, S., Chiru A. (eds), Infomarket Publishing House, ISSN 1844-9336,Vol.1, pp. 69-72, Brasov, Romanya.

 27.    Atila Dinçer C., Yıldız N., Aydoğan N., Çalımlı A., Surface                                 Modification and             Characterization of Iron Oxide                                     Nanoparticles,           1st International Symposium on   Nanoparticles /               Nanomaterials and                  Applications (ISN2A-2014),   20-22                     January            2014,       Portugal.

28.   N. Celebi, N. Yıldız,  A. Calımlı,  ''Synthesis and Characterization of Clay-chitosan and Clay-organoclay Nanocomposites'', International Congress on Natural and Engineering Sciences kongresi, ,Abstract Book, pg 35.  9-13 Eylül 2015 , Saraybosna, Bosna Hersek.

 

29.  Ö. Çelikkol, E. Bayraktar, N.Yıldız Characterization of PLA, PLA-Ac/Organo-Modified Montmorillonite Nanocomposites Derived fromPLA, PLA-Ac Synthesised with Ring Opening Polymerization, 12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, Abstract book, pg.38, 3-5 June 2016, Darıca Kocaeli-Türkiye.

 

30.   C.Atila Dinçer, E.Yıldız, and N.Yıldız, 5-Fluorouracil (5-Fu) Loading on Magnetic Glycol Chitosan Nanocomposites, 12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, Abstract book, pg.204, 3-5 June 2016, Darıca Kocaeli-Türkiye.

 

31.   C.Atila Dinçer, N.Yıldız , N.Aydoğan and A. Çalımlı, PLGA Coating Efficiency of Modified Fe3O4 Nanoparticles, 12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, Abstract book, pg.479, 3-5 June 2016, Darıca Kocaeli-Türkiye.

 

32.   Z.Çıplak, N.Yıldız, G.Çöçü, S. Türköz, The effect of synthesis parameters on graphene-AgAu nanocomposites, 12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, Abstract book, pg.253, 3-5 June 2016, Darıca Kocaeli-Türkiye.

 

33.   Z.Çıplak, N.Yıldız, G.Çöçü, S. Türköz Synthesis and characterization of PANI/Au composites via a different approach, 12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, Abstract book, pg.254, 3-5 June 2016, Darıca Kocaeli-Türkiye.

 

34.    E. Şahin, E.Bayraktar and N.Yıldız, Synthesis of PLA/Organo Clay and Acetylated PLA/Organo Clay Nanocomposites, 12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, Abstract book, pg.219, 3-5 June 2016, Darıca Kocaeli-Türkiye.

 

35.    A. Yıldız, N. Kunt, N. Yıldız Fungicides, herbicides and insecticides biosorption from aqueus solution by Cetraria islandica (L.) Ach. International Congress on Natural and Engineering Sciences , Abstract Book, pg.46  01-05, September 2016, Macedonia,

 

36.      B. Getiren, C. Gökalp, A. Yıldız, Z. Çıplak, C. Atila Dinçer, N. Yıldız Investigation of catalytic performance of AuNPs synthesized by lichen extract International Congress on Natural and Engineering Sciences , Abstract Book, pg.59  01-05, September 2016, Macedonia

   

37.  Çöçü G.,Çıplak Z.,Türköz S.,Yıldız N. ,Atila Dinçer C. (2017).  High performance supercapacitor based on rGO-Fe3O4/PANI nanocomposite.  Internatıonal Congress On Chemıstry And Materıals Scıence (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3604232), Ankara

  38.  Türköz S.,Yıldız N.,Çıplak Z.,Çöçü G.,Atila Dinçer C. (2017).                           Investigation of Fe3O4/rGO nanocomposite performance for                              supercapacitor application.  Internatıonal Congress On Chemıstry And             Materıals Scıence (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3604226), Ankara

 

39.  Çıplak Z.,Yıldız N.,Yıldız A. (2017).  Preparation of rGO based containing monometallic (Ag or Au) and bimetallic (AgAu) nanoparticles nanocomposite with a green approach.  3rd International Conference On Science, Ecology And Technology (/Poster)(Yayın No:3604215), Roma,Italy

 

40.  Çıplak Z.,Yıldız N (2017).  Green synhesis of Graphene-Ag nanocomposite for supercapacitor application.  3rd International Conference On Science, Ecology And Technology (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3604217), Roma Italy.

  

41.  Çıplak Z.Atila Dinçer C.,Yıldız N.,Yıldız A. (2017).  Optimization of Capacitance Performance of Graphene Based Nanocomposites by Response Surface Method (RSM).  3rd International Conference on Science, Ecology and Technology (ICONSETE 2017) (/Poster)(Yayın No:3596447), Roma Italy.


 42.  Yıldız A.,Okuş F.,Atila Dinçer C., Yıldız N. (2017).  Pesticides                           Adsorption from Aqueous Solution by Activated Carbon.  International            Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES 2017) (/Poster)             (Yayın No:3560432), Belgrad, Sırbia.

  

43.  Coşkun  G.,Çıplak Z.,Yıldız N.,Mehmetoğlu Ü. (2017).  Immobilization of lipase enzyme on nanosized materials and investigation of the enzymatic activity.  22. Uluslararası Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (Biomed 2017) (/Poster)(Yayın No:3604251), Ankara

  

44  AtilaDinçer C.,Yıldız N. (2017).  A Comparative Study on the Magnetic Polymer Nanocomposites for Drug Delivery Systems.  22nd International Biomedical Science & Technology Symposium (BIOMED 2017) (/Poster)(Yayın No:3539482), Ankara

 

 

D. Ulusal Kongrelerde Sunulmuş  Bİldİrİler

 

1.       

N. Karabudak, M. Erol, B. Baran, Y. Sarıkaya, A. Çalımlı, Kil-su Süspansiyonlarına Elektrolit ilavesinin Viskoziteye Etkisi, VIII. Kimya ve Kimya Müh. Sem. (Tebliğ), Marmara Üniv. Yay. No. 518, s. 67-71, Eylül 1992, İstanbul.

 

 

2.       

N. Karabudak, M. Erol, B. Baran, Y. Sarıkaya, A. Çalımlı, Kil-su Süspansiyonlarına

Elektrolit ilavesinin Viskozite ve Tanecik Dizilimine Etkisi, IX. Kimya ve Kimya Müh. Sem. (Tebliğ), Karadeniz Tek. Üniv., Bildiriler Kitabı, s.517, 20-24 Eylül 1993, Trabzon.

 

 

3.       

N. Yıldız, Y. Sarıkaya, A. Çalımlı, Kütahya Bentonitinin Soda Aktivasyonu”, UKMK-2, Bildiriler Kitabı, s.167-172, 9-12 Eylül 1996, İTÜ, İstanbul.

 

 

4.       

N. Yıldız, Y. Sarıkaya,  A. Çalımlı, Aktiflenmiş Bentonitin Reolojik Özeliklerine Katkı Maddelerinin Etkileri, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiriler Kitabı, s.311, 16-20 Haziran 1997, Van.

 

 

5.       

N.Yıldız, Y.Sarıkaya, A. Çalımlı, 1998 ” Kütahya Bentonitinin Teknolojik Özelikleri”    UKMK-3, Bildiriler Kitabı, s.1186-1191, 1-    4 Eylül,     Erzurum.

 

 

6.       

A.Çelik, Ş.Tunç, N.Yıldız, A.Çalımlı, 1999  “ Atık Sulardaki  Organik Kirliliklerin     Organobentonitlerle Giderilmesi” XIII. Ulusal Kimya Kongresi , Bildiriler Kitabı, S-1027, s.478, 31 Ağustos-4 Eylül,   Samsun.

 

 

7.       

N.Yıldız, Ş.Tunç, Z. Aktaş, A. Çalımlı, 2000. Çankırı Bentonitii Asit Aktivasyonunun İncelenmesi,  XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiriler Kitabı s.538, 10-15 Eylül,  Diyarbakır.

 

 

8.       

N.Yıldız, H.Kapucu, A. Çalımlı, 2000.  HDTMA-Bentonitine Fenol Adsorpsiyonunun    

İncelenmesi,  UKMK-4 , Bildiriler Kitabı, s.117,  İstanbul.

 

 

9.       

Yıldız, N. ve Çalımlı,A., İşlem Görmüş Bentonitlerin Karakterizasyonu,  10.Ulusal Kil Semp.Bildiriler Kitabı, s.186-194, Selçuk Üniversitesi, Konya, 19-22 Eylül, 2001.

 

 

10.   

Gönülşen, R., Yıldız, N., Kapucu, H. And  Çalımlı, A., ODTMA-Bentonitine Benzoik Asit Adsorpsiyonunun Cevap Yüzey Yöntemi (RSM) ile İncelenmesi” XV.Ulusal Kimya Kongresi, Bildiriler Kitabı, ÇKS4, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 4-7 Eylül 2001 .

 

 

11.   

Gönülşen, R., Yıldız, N. ve  Çalımlı, A., Çift   Katyonlu   Organobentonitlere Organik Kirleticilerin Adsorpsiyonu,  XV.Ulusal Kimya Kongresi, Bildiriler Kitabı, ÇKS11 . Boğaziçi Üniversitesi,  İstanbul,  4-7 Eylül 2001.

 

 

12.   

Salgın, U., Yıldız, N. ve Çalımlı A., ODTMA-Bentonitinin Süperkritik CO2 ile Rejenerasyonu, V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 5), 2-5 Eylül 2002, Ankara.

 

 

13.   

Aylin Geçer, Uğur Salgın, Nuray Yıldız, Murat Erol, Ayla Çalımı, “Kitin Kalsiyum Fosfat Biyoseramik Kompozitinin Hazırlanışı ve Karakterizasyonu, XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos 2003, (TIBP-7), Çanakkale

 

 

14.

Çelebi, N.,  Salgın, U.,  Yıldız, N.,  Demir, A.S., Çalımlı, A. Süperkritik Akışkan Ortamında Benzoinin Enzimatik Sentezi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, (KM,p 742), Kars.

 

 

15.

Geçer, A., Kavak, D.,  Salgın, U.,  Güngünoğlu, H.,  Aktürk, S,  Erol, M., Yıldız, N.,  Çalımlı, A., Biyoseramik Kompozitlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, (KM,p. 748), Kars.

 

 

16.

Tuna, S.,  Salgın, U., Yıldız N. ve  Çalımlı, A., Salisilik Asit Tanecik Oluşumunun Ress Prosesi ile Incelenmesi, VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 6), 7-10 Eylül 2004, (YMN06), İzmir

 

 

17.

Geçer, A.,  Kavak, D.,  Salgın, U.,  Yıldız, N.,  Erol M., ve  Çalımlı, A., Kitin/Kitosan Lifler Üzerine Kalsiyum Fosfat Birikiminin İncelenmesi, VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 6), 7-10 Eylül 2004, (YMN07), İzmir.

 

 

18

Köroğlu, F., Salgın, U.,  Yıldız N. ve  Çalımlı, A.,  HDTMA-Bentonitine Adsorplanmış  m-Nitrofenollerin Süperkritik Akışkan Teknolojisi ile Desorpsiyonu, VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 6), 7-10 Eylül 2004, (TOA-02), İzmir.

 

 

19

Koyuncu, H., Kul, A.R., Ceylan, H., Yıldız,N., Çalımlı, A., Aktive Edilmiş Bentonit Üzerinde 3-Hidroksibenzaldehitin Adsorpsiyon Kinetiği,

12. Ulusal Kil Sempozyumu, 5-9 Eylül 2005, Van.

 

 

20.

Koyuncu, H., Kul, A.R., Ceylan, H., Yıldız,N., Çalımlı, A., 3-Hidroksibenzaldehitin Doğal Ve Aktive Edilmiş Bentonit Üzerindeki  Adsorpsiyon Denge Çalışmaları 12. Ulusal Kil Sempozyumu, 5-9 Eylül 2005, Van.

 

 

21.

Koyuncu, H., Kul, A.R., Ceylan, H., Yıldız,N., Çalımlı, A., Aktive Edilmiş Kaolinler Üzerinde 3-Metoksibenzaldehitin Sorpsiyon Kinetik Sabitlerinin Geometrik Yaklaşımla Belirlenmesi, 12. Ulusal Kil Sempozyumu, 5-9 Eylül 2005, Van.

 

 

22.

Koyuncu, H., Kul, A.R., Ceylan, H., Yıldız,N., Çalımlı, A., Doğal Ve Aktive Edilmiş Kaolinler Üzerinde   3-Metoksibenzaldehitin Sorpsiyon Dengesi ve Termodinamiği, 12. Ulusal Kil Sempozyumu, 5-9 Eylül 2005, Van.

 

 

 

23.

Geçer, A., Kavak, D., Yıldız, N., Erol, M., ve Çalımlı, A., Synthesis of Micro and Nano Sized Bio Materials, Nanotechnology and Nanoscience I, 25-27 Mayıs 2005,Bilkent, Ankara

 

 

24.

Tuna, Ş., Döker, O., Yıldız, N., ve Çalımlı, A., Particle Formation of Salicylic Acid by Rapid Expansion of Supercritical Solution Process (RESS), Nanotechnology and Nanoscience I, 25-27 Mayıs 2005, Bilkent, Ankara

 

 

25.

Cengiz, B., Gökçe, Y., Yıldız, N. Aktaş, Z. and Çalımlı, A., Sythesis and

Characterization of Hydroxyapatite, Nano-TRII: Nanoscience and

Nanotechnology, 3-5 Mayıs, 2006, METU, Ankara

 

 

26.

Tuna, Ş., Döker, O., Yıldız, N., Çalımlı, A., “Taksol ve Salisilik Asit Tanecik Oluşumunun RESS Prosesi ile İncelenmesi”, VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-7), 5 – 8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

 

27.

Çelebi, N., Yıldız, N., Demir, A., Çalımlı, A., “Süperkritik Akışkan Ortamında Benzoinin Enzimatik Sentezle İşletme Parametrelerinin Etkisi”, VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-7), 5 – 8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

 

28.

Gökçe, Y., Cengiz, B., Yıldız, N., Aktaş, Z., Çalımlı,A.,” Synthesis of chitosan nanoparticles”Nano-TRIII: Nanoscience, Nanotechnology, Nanobiotechnology, nanomedicine Conference, 11-14 June, 2007, Ankara-Turkey.

 

 

29.

Gökçe, Y.,  Cengiz, B., Yıldız, N., Aktas, A., Calımlı, “The use of ultrasonication fort he synthesis of ionically crosslinked ultrafine chitosan nanoparticles, 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, NanoTR-4, 9-13 Haziran 2008, İstanbul.

 

 

30.

Mehmet Yılmaz, Nuray Yıldız, Ayla Çalımlı, Sinan Eğri, Erhan Pişkin ‘Süperkritik Akışkan Ortamında Poli(L-laktat) Sentezi’, UKMK-8 Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-30 Ağustos 2008.

 

 

31.

Ceren ATİLA, Ayla Çalımlı, Nuray Yıldız,“Süperkritik Akışkan Ortamında Dijitoksinin Tanecik Büyüklüğünün İncelenmesi” UKMK-8 Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-30 Ağustos 2008.

 

 

32.

S. Erdem Yalçınkaya, Ayla Çalımlı, Nuray Yıldız, Mehmet Saçak, “PolistirenKil Nanokompozitinin Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu” UKMK-8 Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-30 Ağustos 2008

 

 

 

33.

Zeynep Mirza , Afife Güvenç , Nuray Yıldız , Ülkü Mehmetoğlu,” Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Boyar Maddelerin Farklı Adsorbanlarla Giderimi UKMK-8 Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-30 Ağustos 2008

 

 

34.

Atila, C., Yıldız, N., Çalımlı A, ”Particle Size Design of Glimepiride in Supercritical Fluids’’ 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, NanoTR-5, 8-12 Haziran, 2009, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

 

 

35

Geçer, A., Yıldız, N., Turan B., Çalımlı A, ”Enhancing the Solubility of Candesartan- Cilexetil Using Trimethyl Chitosan Nanoparticle, Gum Arabic and Commercial Water Soluble Chitosan’’, 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, NanoTR-5, 8-12 Haziran, 2009, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

 

 

36.    Çelebi, N., Yıldız, N., Çalımlı, A., “Kil-Kitosan Nanokompoziti Sentezi ve

         Karakterizasyonu”, XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, Anorganik Kimya Özet Kitabı,

         sf.305 1-6 Ekim 2012, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla.

37.   Çelebi, N., Yıldız, N., Çalımlı, A., “Kil-Kitosan ve Kil-Trietil Kitosan (TEC)

        Kompozitlerinin Karakterizasyonu”,  IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi

       5- 8 Eylül 2012, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

 

38.  Atila Dinçer C., Yıldız N., Aydoğan N., Çalımlı A., “Süperkritik Akışkan Ortamında 
      PLGA Polimerizasyonuna Yüzey Aktif Madde Etkinliğinin İncelenmesi”, 10. Ulusal  
      Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK10), 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, 
      İstanbul.

 

39.  Çıplak Z., Yıldız N., Çalımlı A., “Grafen / Gümüş Nanokompozitinin Sentezi ve 
        Karakterizasyonu”, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK10), 3-6 Eylül   

        2012, Koç Üniversitesi, İstanbul.


40.    Atila Dinçer C., Yıldız N., Çalımlı A., “Synthesis and Characterization of Magnetic            Nanoparticles Modified by a Silane Compound”, 9. Ulusal Nanobilim ve                              Nanoteknoloji Konferansı, NanoTR-9, 24-28 Haziran 2013, Atatürk Üniversitesi,                   Erzurum.

 41. Çıplak Z., Yıldız N., Çalımlı A., “Synthesis of Graphene / AgNPs Nanocomposite by a       Sequential Reducing Method”, 9. Ulusal ve                                               Nanobilim  Nanoteknoloji Konferansı,NanoTR-9, 24-28 Haziran 2013, Atatürk Üniversitesi,  Erzurum.

 42. Zeren Y., Atila Dinçer C., Yıldız N., “Demiroksit (Fe3O4) Nanoparçacıklarının Sentezi ve Karakterizasyonu”, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK2), 4-6 Mayıs 2013, Ankara Üniversitesi, Ankara

 43.Çıplak Z., Yıldız N., Çalımlı A., “Grafen Temelli Polianilin Gümüş Nanokompozitlerinin Sentez ve Karakterizasyonu”, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-11), 2-5 Eylül 2014, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

 

 

E. PROJELER

 

Tamamlanan Projeler 

 

1.       

" Kütahya Bentonitinin Soda Aktivasyonu" Ankara Üniversitesi Araştırna

Fonu (95-25-00-02)    (1994-1997, Tamamlandı) (Araştırmacı). 

 

2.       

"Organobentonitlerin Atık Su Arıtımında Kullanılması", Ankara Üniversitesi    Araştırna Fonu ( 98-05-04-09 ) (1998 - 2000, Tamamlandı) (Araştırmacı).

 

3.       

"Endüstriyel Atıkların Adsorpsiyonu"  Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

(20000705034), 2000- 2003             (Araştırmacı).

 

4.       

" Çevre Atık Sularının Arıtılmasında İşlem Görmüş Bentonitlerin  Kullanılması"  Ankara Üniversitesi  Araştırma Fonu ( 2000-07-05-032), 2000-  2003        (Araştırmacı).

 

5.       

“Süperkritik Akışkan Ortamında Adsorbantların Rejenerasyonu” Ankara Üniversitesi Bilimsel Projeler Araştırma Müdürlüğü, (2002 0745011) 2002- 2004 (Yürütücü)

 

6.       

“Kitin Kalsiyum Fosfat Biyokompozitinin Sentezi ve Karekterizasyonu” Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Araştırma Projesi (Proje No: AÜ/BT.2003-88), 2003- 2005   (Araştırmacı)

 

7.       

“Süperkritik Akışkan Ortamında Enantiyomerik Aşırılıkta Kiral Hidroksi Ketonların Enzimatik Sentezi”(TÜBİTAK-104T352)  , 2005-2007 (Yürütücü)

 

8.       

“Süperkritik Akışkan Ortamında Enantiyomerik Aşırılıkta Kiral Hidroksi Ketonların Enzimatik Sentezi” BAP-20050745014HPD, 2006-2007. (Yürütücü)

 

 

9.       

“Süperkritik Akışkan Teknolojisi ile Nanoyapıdaki Farmasötik İlaç Etken Maddelerin Tasarımı” Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Araştırma Projesi , A.Ü./BT-77, 2002- Ekim 2007   (Araştırmacı).

 

10.   

“Nano yapıdaki kitosan, hidroksiapatit ve kompozitlerin sentezi ve parçacık

karakterizasyonu” TÜBİTAK-104M412)  , 2005-2008 (Araştırmacı)

 

11.   

“Süperkritik CO2 Ortamında Lipaz Enziminin Kararlılığı ve Yapısal Bozunmasının İncelenmesi”, TÜBİTAK MAG Projesi, ,104M388, 2005 – 2008 (Danışman)

 

12.

“Polistiren-Nanokil Nanokompozitinin Sentezi ve Karakterizasyonu” BAP 20080745001, Aralık 2007-2008(Araştırmacı)

 

13.

Süperkritik Karbondioksit Ortamında L-Laktat/ ε-Kaprolaktan Kopolimerlerinin Sentezi, )TÜBİTAK -108M155), (2008-2009) (Yürütücü)

 

14.    Gümüş nanopartiküllerinin liken özü ile biyosentezi  BAP, 10Ö4343004, 

           Kasım        2010-2011 Ekim. (Yürütücü)

 

15. Kil-kitosan Nanokompoziti Sentezi ve Karakterizasyonu,  BAP,      11B4343002, Şubat 2011-   . (Yürütücü)

16.   Manyetit Nanotaneciklerinin Sentezi ve Yüzey Modifikasyonu 

 

         BAP,12Ö4343003, Ocak 2012- 2013 (Yürütücü)

 

17. Grafen Temelli Polianilin-Gümüş Nanokompozitinin Sentezi ve

      Karakterizasyonu, BAP, 25 Ocak 2012- Ağustos 2014 (Yürütücü)18. Süperkritik Akışkan Ortamında Fe3O4@PLGA Çekirdek / Kabuk         

      Nanotaneciklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (BAP, 13B4343006 2013-

      2016) (Araştırmacı)


19.Asetillenmis Poli(Laktik Asit)/Kil Nanokompozitlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu” (TÜBİTAK, (MAG 115M018) ( Araştırmacı , 2015-2016).

20. Modifiye Edilmiş Manyetik Nanoyapılara İlaç Yükleme ve Salım                      Uygulamaları (BAP,  15B0443007), (2015-  2017) (Yürütücü).

 21. Grafen temelli nanokompozitlerin süperkapasitör uygulamaları için                  performanslarının incelenmesi (TÜBİTAK, 115M456) (2015-  2018)

Devam Eden Projeler

22NIR duyarlı, grafen kuantum noktası (GKN) içeren nanokompozitlerin              sentezi, karakterizasyonu ve fototermal kemoterapi etkinliklerinin                      incelenmesi, (TÜBİTAK, MAG117M232) (2017-Yürütücü.

23.  Azot Katkılı Grafen Temelli Nanokompozitlerin Sentezi ve                               Süperkapasitör Uygulamaları İçin Performanslarının İncelenmesi  (BAP-         17L0443003) (2017-yürütücü)

  


 

 F.VERDİĞİ DERSLER


LİSANS (zorunlu)

-Fizikokimya
-Termodinamik
-Mühendislik Termodinamiği
-Kimyasal Teknolojiler
-Enstrumental Analiz
-Kimya Mühendisliği Labaratuvarı

LİSANS (Seçmeli)

-Nanoteknolojiye Giriş
-Yeni Teknolojiler

LİSANSÜSTÜ

-Nanomalzemelere Giriş
-Kimya Mühendisliğinde Gelişmeler