UNIVERSITY LECTURER NESLİHAN YILMAZ SEZER    
Name : NESLİHAN
Surname : YILMAZ SEZER
E-Mail : nyilmaz@ankara.edu.tr, ylmzneslihan@hotmail.com
Phone Number : 0312 3191450-1214
Title : UNIVERSITY LECTURER
Unit : FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Department : Miswifery Department
Personal Information

Name Surname:       Neslihan YILMAZ SEZER

Place, Date of Birth: SAMSUN, 17.08.1984

Adress : Ankara University, Health Sciences Faculty, Altındağ, 06340 Ankara, Turkey

Phone  : 0 312 319 14 50-1214

E-mail : nyilmaz@ankara.edu.tr 

       

 EDUCATIOANAL BACKGROUND

2003-2007      Ankara University, Health Science Faculty, Nursing Programme

2009-2012      Master, Hacettepe University Institute of Health Sciences, Obstetric & Gynecology Nursing Programme

Title of Master Thesis: The Status of Knowledge and Usage of Nonpharmacological Methods in Labour Pain Management of Midwives and Nurses Working in Delivery Rooms

2012- 2018     PhD, Gazi University Institute of Health Sciences, Nursing Programme

Title of PhD’s Thesis: Development Of A Scale For Measuring Attitude About Sexuality In Pregnancy

   

    WORK EXPERIENCE

2007-2008      Başkent University Hospital, Nurse

2009-2010      Health Research System Hospital, Nurse

2010-2016      Ankara University, Health Science Faculty, Research Assistant

2016-             Ankara University, Health Science Faculty, Lecturer

FOREIGN LANGUAGE

English

 

PUBLICATIONS

 

International Publications

Yılmaz, S., Yılmaz-Sezer N., Gönenç, İ.M¸  Erkal-Ilhan, S. ve Yılmaz, E. (2018). Safety Of Clomiphene Citrate: A Literature Review. Cytotechnology, 70:489–495.https://doi.org/10.1007/s10616-017-0169-1

Terzioglu, F., Kok, G., Guvenc, G., Ozdemir, F., Gonenc, I.M., Demirtas-Hicyilmaz, B. ve Yilmaz-Sezer, N. (2018). Sexual and Reproductive Health Education Needs, Gender Roles Attitudes and Acceptance of Couple Violence According to Engaged Men and Women. Community Mental Health Journal,  54 (3); 354–360.

National Publications

 

Şentürk-Erenel, A. ve Yılmaz-Sezer, N. (2017). Doğum Sonu Dönemde Kullanilabilecek Aile Planlamasi Yöntemleri Ve Hemşirelerin Rolleri. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 32-38.

Gönenç, I.M., Yılmaz-Sezer, N., Erkal-İlhan, S. ve Öztaş-Karataş, D. (2016). Ebelik öğrencilerinin erkeklerin mesleğe katılması konusunda görüşlerinin belirlenmesi. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, (2),79-87.

Öztürk, D., Yılmaz-Sezer, N. ve Eroğlu, K. (2016). Perinatolojide kanıta dayalı uygulamalar. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1-2-3), 13-28.

Terzioğlu, F., Gönenç, İ.M., Özdemir, F.,  Güvenç, G.,  Kök, G., Yılmaz-Sezer, N.  ve Demirtaş, B. (2016). Flört şiddeti tutum ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması.  Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(4), 225-232.

Yılmaz-Sezer, N. ve Gönenç, İ.M. (2014). Alternatif doğum pozisyonları ve ebe-hemşirenin rolü. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 9, 19-24.

Yılmaz-Sezer, N. ve Gönenç, İ.M. (2014). Ebelik bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin kalıcı aile planlamasi yöntemleri hakkındaki görüşleri: Nitel bir araştırma. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi, 2(1).

Gönenç, İ. ve Yılmaz-Sezer, N. (2013). Hemşirelikte yeni bir uygulama; maternal akupressür  kullanımı. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 1, 16-18.

Yılmaz-Sezer, N., Öztürk, D. ve Gönenç, İ.M. (2012). Dördüncü sınıf ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin doğum sonu cinsel sağlık yönetimine ılişkin bilgi ve tutumları. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 165-181.

International Proceedings

Terzioglu F, Kok G, Guvenc G, Ozdemir F, Gonenc IM, Demirtas Hicyilmaz B, Yilmaz Sezer N (2017).               Sexual/Reproductive Health Education Needs, Attitudes Of Engaged Men And Women Towards Gender Roles And Acceptance Of Couple Violence (Oral Presentation). Internatıonal Congress On Nursıng (Icon-2017), 16 – 18 March, Antalya.

Terzioğlu F, Gönenç İ.M., Özdemir F,  Güvenç G,  Kök G, Yılmaz-Sezer N  ve Demirtaş B. (2016). Flört Şiddeti Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması.( Oral Presentation) 3. Uluslararası Dogu Akdeniz Hemsirelik Kongresi, 26-29 May, Adana.

Topuz, Ş. ve Yılmaz-Sezer, N. (2017). Çocuk evlilikler ve kaybedilen gelecek (Oral Presentation). 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5-6 October 2017.

Yılmaz-Sezer N., Gönenç İ.M., Aker M.N., Çakırer-Çalbayram N. (2017). Ebelik bölümü öğrencilerinin ebelik mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği hakkindaki görüşlerinin swot analizi ile incelenmesi (Oral Presentation). 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi.

Aker, M.N. ve Yılmaz-Sezer, N. (2017). The effect of garlic on treatment of vaginal candida (Poster Presentation). 1st International Congress On Medicinal And Aromatic Plants, Konya.

Gönenç İ.M. ve Yılmaz-Sezer, N. (2017). Nonstres test uygulama becerisinin geliştirilmesinde farklı eğitim tekniklerinin etkinliğinin değerlendirilmesi (Oral Presentation). 2. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi.

Yılmaz-Sezer, N. (2017). Meleis’in Geçiş Teorisinin Göçmenlerin Hemşirelik Bakımında Kullanımı. (Poster Presentation) .ÖHDER I. Uluslararasi IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir.

Yılmaz-Sezer, N. ve Aker, M.N. (2017). Effects of aromatherapy on dysmenorrhea. (Poster Presentation). 1st International Congress On Medicinal And Aromatic Plants, Konya.

Çakırer-Çalbayram, N.,  Yılmaz-Sezer, N. ve  Gönenç, I.M. (2016). Ebelik öğrencilerinin fetal istismar ıle ilgili görüşleri. (Oral Presentation).3. Uluslar Arası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye

Erkal-İlhan, S., Yılmaz, S., Gönenç, İ.M., Çakırer-Çalbayram, N. ve Yılmaz-Sezer, N. (2016).Visualization of basic care concepts bundle among midwifery students. (Oral Presentation) X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saray Bosna, Bosna-Hersek.

Yılmaz-Sezer, N. (2016). Basında Suriye’li göçmen kadınlara yönelik haberlerin analizi; 2015 yılı google arama motoru örneği. (Oral Presentation ). 1. Uluslar Arası Kadın Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi Kongresi. Kocaeli, Türkiye.

Terzioğlu, F., Gönenç, İ.M., Özdemir, F.,  Güvenç, G.,  Kök, G., Yılmaz-Sezer, N.  ve Demirtaş, B. (2016). Flört şiddeti tutum ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. (Oral Presentation) 3. Uluslararası Dogu Akdeniz Hemsirelik Kongresi, Adana.

Gönenç, İ.M. ve Yılmaz-Sezer, N. (2014). Post-graduate study of midwifery and nursing in Turkey. (Poster Presentation) 1st International Conference with the theme: Quality and perspectives Faculty of Health Studies, University Pardubice, Pardubice, Czech Republic,.

Yılmaz-Sezer, N. ve Gönenç, İ.M. (2014). Undergraduate study of midwifery and nursing in Turkey. (Poster Presentation) 1st International Conference with the theme: Quality and perspectives Faculty of Health Studies, University Pardubice, Pardubice, Czech Republic,.

Erkal-İlhan, S., Gönenç, İ.M. ve Yılmaz-Sezer, N. (2013). Türkiye’nin ilk erkek ebe öğrencisinin ebelik mesleği hakkındaki görüşleri. (Oral Presentation). 3. Ulusal 2.Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye.

Gönenç, İ.M., Yılmaz-Sezer, N., Erkal-İlhan, S. ve Öztaş-Karataş, D. (2013). Ebe öğrencilerin erkek ebelerin mesleğe katılması konusunda görüşlerinin belirlenmesi. (Oral Presentation). 3. Ulusal 2.Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye.

International Proceedings

Yılmaz-Sezer, N., Gönenç, I.M. ve Erkal-İlhan, S. (2016). Gebe okulu programı ve deneyimlerimiz. (Poster Presentation) 2. Ege G/Ebelik Ve Doğum Kongresi, İzmir.

Yılmaz-Sezer, N., Ünal, F., Turan, Z. ve Şentürk-Erenel, A. (2014). Cinsel sağlık sorunlarının saptanmasına yönelik hemşirelik yaklaşım modelleri. (Poster Presentation). İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, İstanbul.

Yılmaz-Sezer, N. ve Gönenç, İ. (2013). Alternatif doğum pozisyonları ve ebe/hemşirenin rolü. (Poster Presentation). I. Doğal Doğum Kongresi, İstanbul.

Yılmaz-Sezer, N. ve Öztürk, D. (2013). Perinatoloji alanında kanıta dayalı uygulamalar (Poster Presentation). 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun.

Yılmaz-Sezer, N., Öztürk, D. ve Gönenç, İ. (2013). Dördüncü sınıf ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin doğum sonu cinsel sağlık yönetimine ilişkin bilgi ve tutumları. (Poster Presentation). (Uluslarası Katılımlı) 1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir.

Erkal-İlhan, S., Gönenç İ. ve Yılmaz-Sezer, N. (2013). Türkiye’nin İlk Erkek Ebe Öğrencisinin Ebelik Mesleği Hakkındaki Görüşleri. (Oral Presentation). 3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi. 20-23 Kasım, Papillon Zeugma Hotel Antalya.

Gönenç İ., Yılmaz-Sezer, N., Öztaş-Karataş, D. ve Erkal-İlhan, S. (2013). Ebe öğrencilerin erkek ebelerin mesleğe katılması konusunda görüşlerinin belirlenmesi. (Oral Presentation). 3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi. 20-23 Kasım, Papillon Zeugma Hotel Antalya.

Gönenç, İ. ve Yılmaz-Sezer, N. (2012). Hemşirelikte yeni bir alan; perinatal hasta güvenliği hemşireliği (Poster Presentation). 1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, Ankara.

Gönenç, İ. ve Yılmaz-Sezer, N. (2012). Maternal akupressür kullanımı (Poster Presentation). Uluslar Arası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimci Ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir.

Gönenç, İ., Demirtaş, B., Yılmaz-Sezer, N. ve Akkuzu, G. (2012). Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin doğum algısının belirlenmesi (Poster Presentation). Uluslar Arası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimci ve Eğiticiliği Kongresi. İzmir.

Yılmaz-Sezer, N. ve Gönenç, İ. (2012). Doğal aile planlaması yöntemlerinden standart günler metoduna yenilikçi bir yaklaşım: CycleBeads kullanımı ve hemşirenin rolü. (Poster Presentation). 1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, Ankara.

Books

Yılmaz-Sezer, N. (2017). Uyku düzeninde bozulma. İçinde:Editörler; Erkal İlhan S., Ançel G., Hakverdioğlu G.  Hemşirelik tanıları girişimleri sonuçları, Andaç Yayınevi, Ankara.

Projects  

Yılmaz Sezer, N. (Yardımcı Araştırmacı) (2013). Flört şiddeti tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Ankara.

Proje No: 14H0241002 Ankara Üniversitesi BAP Destek Birimi, Bitirme Tarihi: Şubat, 2016.

Academic Awards

Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Second Award of Oral Notification, 2016.