DOÇ. DR. ÖMER FAİK ANLI    
Adı : ÖMER FAİK
Soyadı : ANLI
E-posta : omeranli@yahoo.com, oanli@ankara.edu.tr
Tel : 03123103280 / 1220
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/omer-faik-anli
Kişisel Akademik Bilgiler

Ömer Faik ANLI, Ph.D.


Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Ana Bina 5. Kat, 426 No’lu Oda Sıhhiye, Ankara.

0(312) 3103280 / 1220
oanli@ankara.edu.tr ; omeranli@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-5621-5145

TÜBİTAK ID: TBTK-0022-7812

 

Eğitim

 

Doktora:  

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe (Bilim Tarihi) Anabilim Dalı, 2008-2013 

Tez Konusu: “Pozitivizm Sonrası Karşıt-Bilim Tezleri ve XIX. Yüzyıl Bilim İmgesinin Dönüşümü” 

 

Yüksek Lisans:  

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe (Sistematik Felsefe ve Mantık) Anabilim Dalı, 2006-2008  

Tez Konusu: “Richard Rorty’de Pragmatizm – Realizm Uyumu”  

 

Lisans:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, 2002-2006 

Bitirme Tezi: “Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler Romanı Bağlamında Kierkegaard’ın ‘Varoluş Alanları’nın İncelenmesi”  

 

Akademik Görevler

 

Doçent Dr. : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 2017- Devam Ediyor.

Yardımcı Doçent Dr. : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 2014 – 2017.

Araştırma Görevlisi Dr. : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 2013 Aralık – 2014 Temmuz.

Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 2009 – 2013

İdari Görevler

A.Ü. DTCF Felsefe Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2016 – 2021.

A.Ü. DTCF Akademik Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, 2017- 2021.

 

Akademik İlgi / Araştırma Alanları

Bilim Tarihi ve Felsefesi, Epistemoloji, Bilim Sosyolojisi, Post-pozitivizm ve Post-modernizm

 

Verilen Dersler

Lisans

FEL123 Sofistler

FEL120/134 Bilgi Kuramı

FEL124 Eski Çağda Bilimsel Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi

FEL130 Bilimsel Yöntemin Doğuşu ve Gelişimi

FEL312/316 Bilimsel Düşüncenin Tarihi 

SKY116 Bilim Tarihi (Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü)

KOR 343 Felsefe I (Devlet Konservatuarı)

BBY119 Bilimsel Bibliyografik Değerlendirme (Veteriner Fakültesi)

VME 117 Scientific Bibliographic Consideration (Veteriner Fakültesi)

MSS 105 Bilim Tarihi (Mühendislik Fakültesi)

MSS 205 Bilim Felsefesi (Mühendislik Fakültesi)

PHI107 Epistemology I

PHI108 Epistemology II

PHI104 The Birth and Growth of Scientific Thought in Ancient Periods

PHI203 Science in Medieval Civilizations

PHI313 Scientific Theories in Modern and Recent Periods

CGM108 Çocuklar İçin Felsefe

DÖNEMLERE GÖRE VERILEN DERSLER

Lisans Üstü

08025082 Bilimsel Düşüncenin Evrimi(Yüksek Lisans Dersi)

08025095 Bilimsel Araştırma Modelleri (Yüksek Lisans Dersi)

08025097 Bilim Tarihinin Epistemolojik Temelleri (Yüksek Lisans Dersi)

49017013 Bilime Yeni Bakışlar ve Tekno-Bilim (Yüksek Lisans Dersi)

00002001 Bilim Etiği ve Bilim Tarihi (Doktora) [Sağlık Bilimleri Enstitüsü] – [Dersin yedi haftalık bölümü]

91005001/92006001 Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans / Doktora Dersi)

49017017 Bilim Etiği (Yüksek Lisans Dersi

GSSE599 Research Methods and Academic Publication Ethics (TEDU,  Institute of Sciencee and Technology)

08026069 Bilim Felsefesi I (Doktora)

08026079 Çağdaş Bilim Felsefesi Problemleri (Doktora)

2013-2014 Güz Dönemi : FEL 123

2013-2014 Bahar Dönemi : FEL 120, SKY 116

2014-2015 Bahar Dönemi : FEL 120, FEL 124, FEL 130, FEL 312, SKY 116, 08025082

2015-2016 Güz Dönemi: FEL 123, KOR 343, 08025095, 49017013

2015-2016 Bahar Dönemi: FEL 120, FEL 124, FEL 130, FEL 312, SKY 116, 08015082, 00002001

2016-2017 Güz Dönemi:  FEL 123, 08025097, 49017013, BBY119

2016-2017 Bahar Dönemi: FEL120, FEL124, FEL130, FEL312, SKY116, 08025095, 49017017, 91005001 / 92006001

2017-2018 Güz Dönemi: FEL 123, BBY119, VME 117, MSS 105, MSS 205, 08025097,  49017013,  GSSE599

2017-2018 Bahar Dönemi: FEL134, FEL124, FEL312, 08025082, 08026069,  91005001 / 92006001

2018-2019 Güz Dönemi: FEL123, MSS105, PHI107, 49017013, 08025082, 91005001/92006001

2018-2019 Bahar Dönemi: FEL134, FEL124, FEL316, PHI104, 08025097, 91005001/92006001 

2019-2020 Güz Dönemi: FEL123, PHI107, 08025097, 08026069, 91005001/92006001, 49017013

2019-2020 Bahar Dönemi: FEL134, FEL124, FEL316, PHI108, 08025082, 08026079, 91005001/92006001.

2020-2021 Güz Dönemi: FEL123, PHI203, PHI313, 91005001, 92006001

2020-2021 Bahar Dönemi: FEL134, FEL124, FEL316, CGM108, 08025097, 08026079, 91005001/92006001, 49017013

 

 

YAYIN LİSTESİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Akademik (Hakemli) Dergi Yayını

1.    “Meta-Paradoks: Post-Hakikat Çağında ‘Bilim’in Post-Normal Halleri”, Doğu Batı, Sayı: 96 (Şubat-Mart-Nisan 2021), 65-91.

2. “Türkiye’de Bilim ve Toplum Çalışmalarının Kurumsal Yapısına Dair Söyleşiler”, (Anlı, Ö. F., Güney, Ali). Özne Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları -Bilim ve Toplum Çalışmaları-, Sayı 33 (Güz 2020), 325-348.

3.   “Post-normal Zamanlarda Bilim Teorisi – Bilim Kavrayışı İlişkisi”, Felsefe Dünyası, Sayı: 71, 2020/Yaz, 46-78.

4. “Meta-Problem: Bilim ve Teknoloji Çalışmaları İçerisinde Bilim Tarihi Disiplininin Teorik ve Kurumsal Yeri”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(1), DOI: 10.21547/jss.706635.

5.     “Makro Epistemolojik Tartışmalar Işığında Coğrafya: Stiller, Paradigma(lar) ve Modeller”, (Anlı, Ö. F., Bekaroğlu, E.). Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 60 Sayı: 1 (2020-1), Ankara, s.278-311 (DOI:10.33171/dtcfjournal.2020.60.1.15).

6.     “Styles of Scientific Thinking in Geography”, (Bekaroğlu, E., Anlı, Ö.F.) Posseible Düşünme Dergisi, Sayı 15 (Bahar 2019), 38-50.

7.     “’Eppue Si Muove’siz Bilimin Olanağına Dair Eleştirel Bir İnceleme: Thomas Kuhn’un Bilim Teorisinden Bilim Psikolojisine” (Anlı, Ö. F., Yılmaz, T. E.), ViraVerita E-Dergi, Sayı: 9 (Bahar 2019), 48-73.

8. “Türk Coğrafyacılığında Jenerasyonlar: Disiplinin Tarihine Kohortçu Bir Yaklaşım”, (Bekaroğlu, E , Yavan, N , Anlı, Ö F.) Coğrafi Bilimler Dergisi, 17 (1), 55-77.

9. “Epistemolojik Dönüş ve Bilim Felsefesinin Ontolojisi -Bilimsel Dünya Kavrayışı’ndan Eleştirel Realizme Ontolojinin Epistemoloji ile Temellendirilmesi-, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(2), 736-758. DOI: 10.21547/jss.487405.

10.  “Post-Modern Epistemoloji Otopsisine Karşı Bilgi Kuramsal Bir Tez: Kant-Popper-Rorty”. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 18 (1), 75-113. Retrieved from DOI: 10.20981/kaygi.520269.

11.  “Evrim Teorisinin Işığında Epistemoloji: Bilim Teorisinin Gelişim Çizgisi Evrimseldir –Karl Popper’ın Teorisi ile Bilim Teorilerine Bakmak-”, Historia 1923 –Tarih ve Kültür Dergisi-, Sayı: 5 (Yaz 2018), Ankara, s.104-126.

12.  “Bilim, Sosyal Bilim ve Coğrafya: Bilgi-kuramsal Bir Yeniden Ziyaret”, Kilikya Felsefe Dergisi, Sayı 2017(3), Mersin, s. 34-73.

13.  “Epistemolojik Bir Çözümleme: Pozitivist / Neopozitivist Olmak ya da Olmamak –Bilimsel Felsefe ve Pozitivizm Bağlamında Nusret Hızır’ın Düşüncelerinin Epistemolojik Temelleri”, Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 26.Kitap (Bahar 2017), Konya, s.105-128.

14.  “Bilim Tarihine Sosyoloji İle Bakmak”, Historia 1923 –Tarih ve Kültür Dergisi-, Sayı: 3 (Haziran 2017), Ankara, s. 297-324.

15.  “Aydın Sayılı ve Nusret Hızır Bağlamında Bilim Tarihi ve Felsefesi Perspektifi –Ankara’da Kuramsallaşma ve Kurumsallaşma-“, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 56 Sayı: 2 (2016-2), Ankara, s.52-77 (DOI:  10.1501/Dtcfder_0000001480).

16.  “Pozitivist ve Konvansiyonalist Bilim Anlayışları Bağlamında Coğrafya Disiplininin Konumu”, Posseible Düşünme Dergisi, Sayı 9 (Bahar 2016), s.37-59 (www.posseible.com).

17.  “Snow’un İki Kültürü, Sosyal Bilimler ve Huzursuzlukları”, FelsefeLogos, Sayı 60 2016/1, İstanbul, s.159-180.

18.  “Sınırlandırma Ayracı Üzerine Yürütülen Bilgikuramsal Çalışmalar Olarak Neo-pozitivizm ve Bilimsel Felsefe”, Ethos Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Sayı 9(1), Ocak 2016, Antalya, s.143-172.

19.  “Wallerstein’ın Tezlerine Yanıt Olarak Eleştirel Rasyonalite Temelli Sosyal Bilimler Modeli: Sosyal Bilimlerin Krizi ve Çok-Paradigmalılık Bağlamında Karl Popper”, Kilikya Felsefe Dergisi, Sayı 2016/1, Mersin, s.30-63.

20.  “Ussallık, Dil, Anlam ve Bilgi İlişkisi Bağlamında ‘Temelsiz’ Söylemlerin Karşıt-Tezleri”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 55 Sayı: 2 (2015-2), Ankara, s.101-126 (DOI:  10.1501/Dtcfder_0000001449).

21.  “Pozitivist Bilim Tarihi Disiplinine ve Poppercı Bilim Tarihinin Olanaklılığına Dair Epistemolojik Bir İnceleme”, Dört Öge –Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları-, Sayı: 8 (2015-2), Ankara, s. 111-140.

22.  “Walter Benjamin’de ‘Sanat’ ve ‘Tarih’ Kavramları Bağlamında Bütünsel Bir Sosyal Kuramın Olanağı”, Posseible Düşünme Dergisi, Sayı 5 (Bahar 2014), s. 22-39 (www.posseible.com).

23.  “John Rawls’un Siyasal Liberalizminin Kantçı Temelleri ve ‘Temelsiz’ Bir Liberalizmin Tutarlılığı”, Posseible Düşünme Dergisi, Sayı 3 (Bahar 2013), s. 44-70 (www.posseible.com).

24.  “Wittgenstein’da ‘Dil-Oyunu’ Kavramı Bağlamında ‘Özel-Dil Sorunu’nun ve Yeni Bir Oyun Olanağı Olarak Metafor Kullanımının İncelenmesi”, Dört Öge –Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları-, Sayı:4 (2013-2), Ankara, s.149-175.

25.  “Bilim Sosyolojisi Bağlamında Bilimin Dışsal Belirleyenleri Olarak Değerler –Robert Merton, Paul Feyerabend”, Muhafazakâr Düşünce, Yıl 9, Sayı 36 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013), Ankara, s. 77-99.

26.  “Bir Karşıt-bilim Tezi Olarak Dilsel Görelilik: Wittgenstein, Kuhn, Rorty, Feyerabend”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15 (2013 Bahar), Ankara, s.145 - 170.

27.  “Bilim Sosyolojisi ve Aydın Sayılı’da Bilim Tarihinin Sosyolojik Boyutu”, Dört Öge –Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları-, Sayı: 3 (2013-1), Ankara, s.41-63.

28.  “Çağdaş Dil Felsefesinin ve Erken Alman Romantizminin ‘Anti-Temelcilik’ Anlayışlarının Karşılaştırılması”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 13 (2012 Bahar), Ankara, s. 165 – 187.

29.  “Levinas’ın Aşkınlık ve Yükseklik Kavramları Bağlamında ‘Ben’in Monadlaşması ve Ontolojinin Şiddeti”, Posseible Düşünme Dergisi, Sayı 1 (Bahar 2012), s. 12-32 (www.posseible.com).

30.  “Doğruluğun Uygunluk Kuramı ve Bilimsel Açıklama Modeli Bağlamında Pozitivizm ve Hempel”, Kaygı, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 17 (Güz 2011), Bursa, s. 71-91.

31.  “Sosyal Bir Fenomen olarak Bilimsel Bilgi: Bilim Sosyolojisinden Bilimsel Bilginin Sosyolojisine”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 12 (2011 Güz), Isparta, s. 53-79.

32.  “Hakikat (Doğruluk) Bağlamında Sosyal Bir İnşa Olarak Bilimsel Bilgi”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 (2011 Bahar), Isparta, s. 53-77.

33.  “Üst-anlatılara ‘İnanmazlık’ Çağında Bilimin Olanağı”, Ankyra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 2(1), s. 37-62, DOI: 10.1501/sbeder_0000000025.

34.  “Metafiziğin Dili: Dilin Şiddeti –Derrida’nın ‘Şiddet ve Metafizik’ Metni Bağlamında Şiddet-siz’liğin Olanağının İncelenmesi”, Kaygı, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 15 (Güz 2010), Bursa, s. 129 – 143.

35.  “Hermeneutik Temelli Tin-Doğa Ayrımı ile Hegel’in ‘Gerçek Bütündür’ Yaklaşımının Karşılaştırılması”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9 (2010 Bahar), Isparta, s.29 – 49.

36.  “Olumsallık ve Zorunluluk Kavramları Bağlamında Felsefe Tarihine İki Yaklaşım: Richard Rorty, G.W.F. Hegel”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 8 (2009 Güz), Isparta, s.71 – 91

37.  “Hegel’in Mantık Bilimi’nde (Felsefi Bilimler Ansiklopedisi Birinci Cilt) ‘Nesnellik’in İki Anlamının İncelenmesi”, Kaygı, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 12 (Bahar 2009), Bursa, s. 167 – 180.

38.  “Yararcı Doğruluk - Anlam Kuramı ve ‘Alet’ Olarak Dil Anlayışı Bağlamında Anlamın Temelsizliği Problemi”, Dil ve Yaratıcılık İnsan Bilimleri Dergisi, Sayı 4 (Aralık 2008), Ankara, s. 58 – 71.

39. “Deneyim Kavramı Bağlamında Hegel’in Empirizm Eleştirisinin İncelenmesi”, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Sayı 2 (Mayıs-Ağustos 2008), İstanbul, s. 76-101  

40.“Parmenides Düşüncesi Bağlamında Heidegger’in ‘Noein’ Kavramı Yorumunun İncelenmesi”, Kaygı. U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 9 (Güz 2007), Bursa, s. 85-99.

Yazılan ve katkıda bulunulan kitaplar

 

1.Telif Kitap

1.     Epistemolojik Bir Tartışma: Pozitivist Olmak ya da Olmamak -Hasan-Âli Yücel ve Nusret Hızır’ın Epistemolojik Düşünceleri-, Çizgi Kitabevi, Konya, 2020.

2.     Bilim Savaşları -Modern Bilim İmgesinin Dönüşümü-, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2016.

3. Bilim Felsefesi ve Mantık e-Öğrenme Kitabı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara, 2019 [Ders Kitabı].

2.Editörlük

1.  Alfred Jules Ayer (Ed.). Felsefede Devrim / Analitik Felsefenin Doğuşu, Çeviren: Ebubekir Demir, Yayına Hazırlayan: Ömer Faik Anlı, Fol Kitap, 2021, Ankara.

2.    James Robert Brown (Derleyen). Bilim FelsefesiYayına Hazırlayan: Ömer Faik Anlı, Fol Kitap, 2020, Ankara.

3.   Düşünme Krizinde Felsefeden Politikaya, (ed. Senem KURTAR ile birlikte), Bibliotech Yayınları, Ankara, 2016.


3.Kitap Bölümü

1.     “Bilimsel Bilginin Toplumsal Siyasal Belirleyiciliği”, Bilim İletişimi, ed. Çiler Dursun, Onur Dursun, s. 47-76, Siyasal Kitabevi, 2021.

2. “Immanuel Wallerstein: Mekân, Epistemoloji, Sosyal Bilim”, Mekân Varyasyonları, ed. Senem Kurtar, s. 135-172, NotaBene Yayınları, 2020.

3.     “Felsefe-Bilim-Toplum İlişkiselliğinde Diyalog -Pragmatist Bir Epistemolojiye Çağrı-“, Diyalog Kur-Söyle, ed. Ali Güney, s. 6-49, Morena Yayınevi, 2019.

4.     “Cumhuriyet Dönemi Bilim İmgesine Kesitsel Bir Bakış –Akademik Felsefede Pozitivist Olmak ya da Olmamak-“, Geç Osmanlı’dan Günümüze Modern Doğa Bilimciliği, ed. Sanem Güvenç-Salgırlı, Vefa Saygın Öğütle, s.39 – 126, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2019.

5.     “Epistemolojiden Bilim Teorisine: Felsefede Dönüşüm”, Sorgulanan Felsefe, ed. Abdüllatif Tüzer – Ali Utku, s.103-124, Elis Yayınları, 2018.

6.    "Bilim Merkezlerinin Felsefi Temelleri: Kurumsallasan Bilimin Epistemolojisi", Her Yönüyle Bilim Merkezi -Bilim Merkezlerine Dair Kavramsal Bir Okuma-, ed. Ali Güney, s.35-50, Çizgi Kitabevi, Konya, 2017.

7.  “John Rawls’un Siyasal Liberalizminin Kantçı Temelleri ve ‘Temelsiz’ Bir Liberalizmin Tutarlılığı”, Düşünme Krizinde Felsefeden Politikaya, ed. Senem Kurtar, Ömer Faik Anlı, s. 151-188, Bibliotech Yayınları, Ankara, 2016 [Bu bölüm bu listedeki 10 No’lu Ulusal Hakemli Dergi yayını maddesindeki metnin yeniden basımıdır].

8.  “Mevcut İmgesiyle Bilimin Sürdürülebilirliği Problemi ve Bilim Savaşları”, Günümüzü Felsefe ile Düşünmek, Editörler: Bahadır Gülşen, Erkan Bozkurt, Gülce Sorguç, Umut Morkoç, s. 39-51, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2014.

 

Ulusal Popüler Dergi Yayını

1.     “Bilim Tarihi Güncesi: Pozitivist Yaklaşımlar ve Objektiflik”, (Seri Editörü: Derya Gürses Tarbuck), Toplumsal Tarih, Sayı:332, Ağustos 2021, s. 70,71.

2. “Bilim Teorisinde Evrimsel Değişim -Fizikten Beşerî Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz 6-”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 300, Haziran 2019, s.72-76.

3.     “20. Yüzyıl Epistemolojinin Dönüşümü: Bilim Teorisi ve ‘İnce Ayar’ -Fizikten Beşerî Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz 5-”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 299, Mayıs 2019, s.44-48.

4. “Bilim Kültürünün Kurumsallaşması - Fizikten Beşerî Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz 4-“ Bilim ve Ütopya, Sayı: 298, Nisan 2019, s.38-42.

5.   “Fransız Devrimi Sonrası Yükselen ‘Sosyal Bilim’ Talebi - Fizikten Beşerî Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz 3-“ Bilim ve Ütopya, Sayı: 296, Şubat 2019, s.52-56.

6. “17. yüzyıldan 20. yüzyıla değişen ‘bilgi dünyası’-Fizikten Beşerî Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz 2-, Bilim ve Ütopya, Sayı: 295, Ocak 2019, s.40-42.

7.     “Fizikten Beşerî Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 294, Aralık 2018, s.46-49.

8.  “İki Kültürden Üçüncü Kültüre -Edebiyatın Bilimle, Bilimin Edebiyatla İmtihanı-“, Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, Yıl 14, Sayı 81, Mayıs-Haziran 2018, s. 78-82.

9. “Bilimin Sosyal Teorisi Olarak Marksizm -Bilimin Tarih ve Beşerî Gerçeklikle İmtihanı: Buharlaşanları Katılaştırmak-”, Bilim ve Ütopya, Sayı 287, Mayıs 2018, Ankara, s.66-73.

10. “Bilim Teorisi Perspektifi ve ‘Marksist Bilim’: Bilimsel Olmak ya da Olmamak İşte Bütün Mesele”, Düşünbil Felsefe Dergisi, Sayı 65, Mart 2018, Ankara, s. 39-43.

11. “Mağaradaki Resim, Bilişsel Devrim ve ‘Cehaletin Keşfi’: Deizm ve Hümanist Epistemoloji”, Bilim ve Ütopya, Sayı 282, Aralık 2017, Ankara, s.31-38.

12. “Eleştirel Akılcılık ve Sokrates -İki Kültür: Sokrates Hangi Kültürün Kahramanıdır?”, FelsefeYazın, Sayı 22, Mart - Nisan 2017, Ankara, s. 13-23.

13.  “Bilim ve Toplum Çalışmaları Programı”, (Prof. Dr. Remzi Demir, Ömer Faik Anlı), Herkese Bilim Teknoloji, Sayı 48, 24 Şubat 2017, İstanbul, s. 22.

14.  "Bilimi Sahte-bilimden Ayırmanın Bilgikuramsal Kısa Tarihi", Bilim ve Ütopya, Sayı 271, Ocak 2017, Ankara, s.18-22.

15.  “Olası Bir Epistemolojiden Politika Üretilebilir mi?”, Bilim ve Ütopya, Sayı 267, Eylül 2016, Ankara, s. 58-64.

16.  “Hümanizm, Aydınlanma, Epistemoloji İlişkisi -Antropo-epistemolojinin Olanağı-”, Bilim ve Ütopya, Sayı 263, Mayıs 2016, Ankara, s.21-24.

17. “Sokrates ve Bilim”, [n]Beyin Dergisi, Sayı 1, Ocak-Şubat 2016, Ankara, s.80-83

18.“Kapalı Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilimleri Açma Çağrısının Bilgi Kuramsal Temelleri”, Bilim ve Ütopya, Sayı 258, Aralık 2015, Ankara, s.50-55.

19. “Eleştirel Düşünme ve Merkezi Çoktan Seçmeli Sınav Sistemi”, Eleştirel Pedagoji, Sayı 42, Kasım – Aralık 2015, Ankara, s. 77 – 81.

20. “ ‘Bilim Savaşları’ Çağında ‘Bilimsel Felsefe’nin Güncelliği”, Bilim ve Ütopya, Sayı 253, Temmuz 2015, Ankara, s. 71-76.

21. “Modern – Postmodern Geriliminde Feyerabend’e Yapılan Göndermeler ve Değerler Sorunsalı”,  Eleştirel Pedagoji, Sayı 40, Temmuz - Ağustos 2015, Ankara, s. 57-63.

22.  “Yöntemini Arayan Düşünce II: 17. Yüzyıl Yöntem Çalışmaları, Rene Descartes”, Bilim ve Ütopya, Sayı 250, Nisan 2015, s. 82-88.

23.  "Yöntemini Arayan Düşünce: 17. Yüzyıl Yöntem Çalışmaları, Francis Bacon", Bilim ve Ütopya, Sayı 249, Mart 2015, Ankara, s.86-90.

24.  “Sokratik Diyalogu Eleştirel Pedagoji Olarak Yeniden Okumak”, (Nehir Durna, Ömer Faik Anlı), Eleştirel Pedagoji, Sayı 36, Kasım-Aralık 2014, Ankara, s. 78-81.

25.  “ Tümeller Tartışması: Ortaçağ Düşüncesinde Kırılan  Bir Fay Hattı”, Bilim ve Ütopya,, Sayı 243, Eylül 2014, İstanbul, s.75-79.

26.  “ ‘Bilim ve Teknoloji Çalışmaları’ Kuruluyor”, Bilim ve Ütopya, Sayı 242, Ağustos 2014, İstanbul, s.89-92.

27.  "Bilim Tarihi Disiplininin 'Bilim Savaşları'ndaki Olası İki Konumu Üzerine: George Sarton, Thomas Kuhn", Bilim ve Ütopya, Sayı 240, Haziran 2014, İstanbul, s.40-51.

28.  “Ortaçağ İslam Dünyasında Ontoloji ve Epistemoloji”, Bilim ve Ütopya, Sayı 238, Nisan 2014, İstanbul, s.71-75.

29.  “ ‘Bilim Savaşları’ ve Post-modern Bilim Eleştirileri Üzerine”, Bilim ve Ütopya, Sayı 236, Şubat 2014, İstanbul, s. 46-54.

30.  “Yeni-Platonculuk –Her Şeyin Kuramı-”, Bilim ve Ütopya, Sayı 220, Ekim 2012, İstanbul, s. 68-72.

31.  “Hellenistik Dönem Düşüncesi”, Bilim ve Ütopya, Sayı 218, Ağustos 2012, İstanbul, s. 75-79

32.  “Postmodern Dünyada Tarih Yazımına İlişkin Eleştiriler ve Yanıtlar”, Bilim ve Ütopya, Sayı 217, Temmuz 2012, İstanbul, s. 32-40.

33.  “Postmodern Dünyada Tarih Yazmak”, Bilim ve Ütopya, Sayı 217, Temmuz 2012, İstanbul, s.23-32.

34.  “Aristoteles ve Fizik”, Bilim ve Ütopya, Sayı 209, Kasım 2011, İstanbul, s. 68-72.

35.  “Kierkegaard’ın ‘Varoluş Alanları’nda Üç Benlik: Karamazov Kardeşler”, Sosyoloji Notları, Sayı:8, Ekim/Kasım/Aralık 2011, Ankara, s.56 – 66

36.  “Aristoteles ve Yöntem: Tümevarım ve Tümdengelim”, Bilim ve Ütopya, Sayı 208, Ekim 2011, İstanbul, s.63-69

37.  “Platon ve Bilgi”, Bilim ve Ütopya, Sayı 207, Eylül 2011, İstanbul, s. 70-75

38.  “Bilgi-Varlık İlişkisi ve Değişim Problemi - İki Gizli Müttefik: Parmenides ve Herakleitos”, Bilim ve Ütopya, Sayı 204, Haziran 2011, İstanbul, s. 70-74

39.  “Sofistler’e Gönderimlerle Görelilik ve Nihilizm Tartışması: Antik Yunan’ın Post-modernleri”, Bilim ve Ütopya, Sayı 203, Mayıs 2011, İstanbul, s. 64-71

40.  “Bilimsel Kuramsallaşmanın İlk Örnekleri mi Yoksa Metafizik mi? Antik Yunan’da Arkhe Arayışı”, Bilim ve Ütopya, Sayı 201, Mart 2011, İstanbul, s.70 – 75

41.  “Felsefeden Yansıyan Bilim: Bilim Felsefesi –Bilim Felsefesinin Temel Sorunları Bağlamında Kısa Tarihi”, Bilim ve Ütopya, Sayı 197, Kasım 2010, İstanbul, s. 51-57

42.  “Gerçeklik ve Gölgesi: Sanat ve Anlama”, Sosyoloji Notları, Sayı 6, Eylül 2008, Ankara, s. 45-51

43.  “Güzelliğin Serüveni”, (Tuğçem A. Şenol ile ortak çalışma), Sözcelem Felsefe – Edebiyat Dergisi, Sayı 2, Mayıs / Haziran 2008, Ankara, s. 49-52

44.  “Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe: Bir Nietzsche Okuması”, Sözcelem Felsefe – Edebiyat Dergisi, Sayı 2, Mayıs / Haziran 2008, Ankara, s. 25-27

45.  “Gelenek ve Anlam(a)”, Sosyoloji Notları, Sayı 4-5, Nisan 2008, Ankara, ss. 40-46

46.  “Deccal Üzerine Bir Deneme: Bir Nietzsche Okuması”, Sözcelem Felsefe – Edebiyat Dergisi, Sayı 1, Ocak / Şubat 2008, İstanbul, s. 47, 48

47.  “Frankfurt Okulu’nun Kültür ve Sanat Yaklaşımına Giriş”, Sosyoloji Notları, Sayı 3, Ekim / Kasım/Aralık 2007, Ankara, s. 8-14

48.  “Sokrates’ten Platon’a, Bilgisizlik Bilinci’nden Episteme’ye”, Bibliotech, Sayı 3, Eylül / Ekim 2007, Ankara, s. 32-36

49.  “Felsefede Kırılma Noktası, Sokrates”, Bibliotech, Sayı 3, Eylül / Ekim 2007, Ankara, s. 28-31

50.  “Kierkegaard’ta ‘Estetik Var-oluş Alanı’nın Temel Duygusu: Sıkıntı”, Felsefeyazın, Sayı 10, Temmuz / Ağustos 2007, Ankara, s. 76-78 

51.  “Doğruluk Kuramları” (Derleme), Bibliotech, Sayı 2, Mayıs / Haziran 2007, Ankara, s. 27-32

52.  “Wittgenstein’ın ‘Resim Kuramı’nda Doğruluk ve Anlam –Dil’in Ne’liği Üzerine Bir Resim Kuramı-”, Bibliotech, Sayı 2, Mayıs / Haziran 2007, Ankara, s. 14-26

53.  “Anlam(a) Üzerine Bir Deneme”, Bibliotech, Sayı 1, Mart / Nisan 2007, Ankara, s. 29-37

 

Bildiriler, sunumlar, konuşmalar

 

ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUM VE TOPLANTILAR

1.   "Bağımsız Bir Araştırma Programı Olarak Bilim Tarihi ve Trans-Disipliner Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Alanı”, 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 14-18 Nisan 2021, Çevrimiçi.

2.   “Bilim Tarihi, Neden Şimdi ve Nasıl?”, Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, 15-17 Kasım 2017, Kırşehir.

3.     “İki Kültür Tartışması Bağlamında Coğrafya Disiplininde Epistemik Bir Aradalığın Olanağı”, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 2015 –Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya-, 21-23 Mayıs 2015, Ankara.

4.     “Socratic Method of Dialogue to Look at Terms of Critical Pedagogy”, 4th International Conference on Critical Education, Critical Education in the Era of Crisis, 23-26 June 2014, Aristotle University of Thessaloniki, Greece [Nehir ÖZAĞ ile birlikte, 2. Yazar]

5.     “Pozitivist ve Konvansiyonalist Bilim Anlayışları ve Coğrafya Disiplini”, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 4-6 Haziran 2014, Muğla.


ULUSAL KONGRE, SEMPOZYUM VE TOPLANTILAR

1.     “Reform, Devrim, Anarşi: Epistemolojinin Görünmeyen Yüzü”, 4. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu, 05-06 Aralık 2019, Ankara.

2.     “İlişkisel Bir Sosyal Bilim Olarak Bilim Tarihi: Paradigmatik Bilim Tarihi”, 3. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, 13-14 Haziran 2019, İstanbul [Tansel Erdem YILMAZ ile birlikte].

3.     “Epistemolojiden Bilim Felsefesine: Felsefede Dönüşüm”, II. Ulusal Doğu Felsefe Günleri Kongresi, 16-18 Nisan 2018, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş.

4. “Bilim: Aydınlanmanın Diyalektiği ve Heidegger”, Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu VI, 5-7 Nisan 2017, Ankara.

5.     “İki Kültürlü Epistemolojik Dünyada Felsefe ve Edebiyat”, Felsefe ve Edebiyat Sempozyumu, 29-30 Nisan 2015, Van.

6.     “Richard Rorty’de Benliğin Olumsallığı ve Sosyal Bilimlerin Olanağı Sorunu”, 3. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu, 4-6 Ekim 2013, Ilgaz.

7.     “Bilimsel Felsefenin Güncelliği”, Ölümünün 30.Yılında Nusret Hızır, Ankara Üniversitesi, DTCF Bilim Tarihi Anabilim Dalı ve Bilim ve Bilimsel Felsefe Çevresi’nin İşbirliğiyle, 21 Aralık 2010, Ankara.

YAYINLANMIŞ ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUM VE TOPLANTI BİLDİRİLERİ

1.     “Bilim Tarihi, Neden Şimdi ve Nasıl?”, Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Hazırlayan: Orhan Neçare, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2018, s. 777-798.

2.     “İki Kültürlü Epistemolojik Dünyada Felsefe ve Edebiyat”, Felsefe ve Edebiyat Sempozyumu, Hazırlayanlar: Vefa Taşdelen, Zeki Taştan, Ahmet Eyim, Melih Erzen, Eren Rızvanoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van, 2015, s. 295-316 [Tam metin].

3.     “Richard Rorty’de Benlik’in Olumsallığı – Hakikatin Olumsallığı İlişkisi  ve Sosyal Bilimlerin Olanağı Sorunu”, Kişi, Kişilik ve Kimlik (Ilgaz Felsefe Günleri), Editörler: Sedat Yazıcı, Seyit Coşkun, Divan Kitap, Ankara, 2014, s.333-345 [Tam metin].

DİĞER KONUŞMA, PANEL, ÇALIŞTAY VB.

1. Ankara Psikoloji Öğrencileri Topluluğu, “Gayrisafi Fikirler Podcast Tartışması”, 21 Haziran 2021 (Çevrimiçi).

2.     Ankara Us Atölyesi, Seminer, “21. Yüzyılda Bilim Felsefesi, Bilim Teorisi ve ‘Bilimcilik’”, 17 Haziran 2021 (Çevrimiçi).

3.     Çukurova Sanat Girişimi – Çukurova Okulu, “Panel: Bilim ve Toplum”, 11 Mayıs 2021 (Çevrimiçi).

4.     Çukurova Sanat Girişimi - Çukurova Okulu, “Panel: Yeni Cehalet Çağı”, 7 Nisan 2021 (Çevrimiçi).

5.     Yıldız Teknik Üniversitesi Bilim Haftası, “21. Yüzyılda Bilimin Post-Normal Halleri”, 2 Nisan 2021 (Çevrimiçi).

6.     ODTÜ Mezunlar Derneği Koleksiyon Kulübü, 115. Toplantısı, "Doğa Filozoflarının İzinde", 3 Aralık 2020 (Çevrimiçi).

7.     “Bilim Teorisinde Sosyal İnşa Tezleri: ‘Bilim’ Yeterince ‘Bilimsel’ Değil mi?”, IV. ODTÜ Matematik Topluluğu Çalıştayı, 23 Şubat 2020, Ankara.

8.     “Sosyal Bilimlerin Felsefesinden Sosyal Bilimlerin Felsefileşmesine”, Sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları-05, 08 Şubat 2020, Ankara.

9.     “Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi: Akraba Benzerliğinin Ötesi”, Ankara Us Atölyesi Semineri, 03 Şubat 2020, Ankara.

10.  “Beşeri Disiplinlerden Bilime: Psikoloji ve Epistemoloji”, II. Bilişsel Deneysel Psikoloji Günü, 20 Aralık 2019, Ankara.

11.  “Evrimsel Epistemoloji: Popper vs Rorty”, DTCF Felsefe Konuşmaları, 29 Mayıs 2019, Ankara.

12.  “Mekân, Coğrafya, Sosyal Bilim: Epistemolojik Bir Analiz”, Coğrafya Söyleşileri-I, Gaziantep Üniversitesi, 10 Mayıs 2019, Gaziantep.

13.  “Felsefe-Kültür-Toplum: Felsefenin Kökenindeki Diyalog”, Diyalog Kur – Söyle, Felsefe Kültür Toplum, Konya Bilim Merkezi, 26 Ocak 2019, Konya.

14.  “Post-Truth Çağında Epistemoloji”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü, Dünya Felsefe Günü Konferansı, 15 Kasım 2018, Eskişehir.

15.  “Bilim nedir? Bilim Felsefesi Ne Yapar?”, Altındağ Bilim Festivali: Bilimin Aydınlığında Ulucanlar, 11 Ekim 2018, Ankara.

16.  “Bilime Yeni Bakışlar ve Tekno-Bilim İmajı”, Ankyra ASKAT Arkeoloji ve Sanat Kültür ve Araştırma Topluluğu, Bilim Tarihi Seminerleri, 03 Şubat 2018, Ankara.

17.  “18. Ve 19. Yüzyıllarda Bilim ve Felsefeye Genel Bir Bakış”, Ankyra ASKAT Arkeoloji ve Sanat Kültür ve Araştırma Topluluğu, Bilim Tarihi Seminerleri, 02 Aralık 2017, Ankara.

18.  “Yunan ve Roma’da Bilim ve Felsefe”, Ankyra ASKAT Arkeoloji ve Sanat Kültür ve Araştırma Topluluğu, Bilim Tarihi Seminerleri, 11 Kasım 2017, Ankara.

19.  “Bilim Kültürü ve Felsefe: Fizikten Beşeri Disiplinlere”, Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim Konferans Dizisi(Felsefe Kültür Sanat Derneği), 14 Ekim 2017, Ankara.

20.  “Bilim Savaşları: Modern Bilim İmgesinin Dönüşümü”, Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Tezgahtakiler, 24 Şubat 2017, İstanbul.

21.  “Karl Popper: Epistemoloji Hâlâ Yaşıyor mu?”, Düşünbil Seminerleri, 25 Ocak 2017, Ankara.

22.  “Aydın Sayılı ve Nusret Hızır Bağlamında Bilim Tarihi ve Felsefesi Perspektifi”, Aydın Sayılı Söyleşileri (Ankara’da Bilim Tarihi ve Felsefesi -Kurumsallaşma ve Gelişme Sancıları-), 4 Haziran 2016, Ankara.

23.  “Olası Bir Epistemolojiden Politika Üretilebilir mi?”, Felsefeciler Derneği, Felsefe Söyleşileri 4, 29 Nisan 2016, Ankara.

24.  “Tanrıyla Karşılaşmak ya da Düşünme Krizi”, Felsefe Söyleşisi (Senem Kurtar, Remzi Onur Kükürt ile birlikte), 23 Nisan 2016, Maarif Sanat-Antika, Ankara.

25.  “Eleştirel Rasyonalite ve Sokrates”, Anadolu Üniversitesi Felsefe Kulübü Etkinliği, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 20 Kasım 2015, Eskişehir.

26.  “Postmodern Dünyada Bilgi Kuramının Gerçek Bir Problemi Var mı?”, Aleph Kitabevi, 27 Haziran 2015, Ankara.

27.  “Sosyal Bilimlerin Huzursuzluğu”, Felsefe Kültür Sanat Derneği, 14 Mayıs 2015, Ankara.

28.  “İki Kültür ve Coğrafya”, 100. Yılında Türkiye’de Coğrafya Çalıştayı, 27-28 Mart 2015, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

29.  “Bilim ve Bilim Felsefesi”, Felsefe Semineri, Fikir Kulüpleri Federasyonu, 26 Aralık 2013, Ankara.

30.  “Bilgiden Enformasyona Felsefe”, Dünya Felsefe Günü Etkinliği, Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 25 Kasım 2013, Ankara.

ÇEVİRİLER

 

KİTAP, KİTAP BÖLÜMÜ

1.     James Robert Brown (Derleyen). Bilim Felsefesi. Yayına Hazırlayan: Ömer Faik Anlı, Çevrilen Bölüm Adı: Tarihsel Yaklaşımlar: Kuhn, Lakatos ve Feyerabend. Fol Kitap, 2020, Ankara.

2.     Holt-Jensen, Arild. Coğrafya Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları. Çeviri Editörü: Erdem Bekaroğlu, Çevirenler: Erdem Bekaroğlu, Ömer Faik Anlı, Hatice Turut, Suat Tuysuz. İdil Yayıncılık, 2017, İstanbul.

3.     Kuper, Adam (Ed.) & Kuper, Jessica (ed.), Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, çeviri editörü: Ahmet Kemal Bayram, Adres Yayınları / Liberte Yayın Grubu, 2016, Ankara [Çevrilen Maddeler: Kültür Tarihi, Epidemiyoloji, Tahmin ve Öngörü, Problem Çözme] .

MAKALE

1.    Vucinich, Alexander, “Sovyet Marksizmi ve Bilim Tarihi”, Bilim ve Ütopya, Sayı 209, Kasım 2011, İstanbul, s. 34-47.

2.    Laudan, Larry, “Bilimin Tarihi ve Bilim Felsefesi”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 204, Haziran 2011, İstanbul, s. 61-69.

DANIŞMANLIĞI YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER

Tamamlanan Tezler

  1. Görkem KIZILDAĞ, KONVANSIYONALIZMIN TÜRKIYE'DEKI TARIHI, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLI)/ (Tamamlanma Tarihi: 20.07.2017)
  2. Tansel Erdem YILMAZ, THOMAS KUHN’UN BILIMSEL DEVRIM TEORISI VE IMRE LAKATOS’UN ELEŞTIRISI, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ) / (Tamamlanma Tarihi: 20.06.2018)
  3. Ayşe SÖNMEZ, TEKNOLOJİK İLERLEMEYE İLİŞKİN EVRİM VE DEVRİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (ELEKTRİK TARİHİ BAĞLAMINDA), ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ) / (Tamamlanma Tarihi: 26.07.2019)
  4. Selin DAL, PARADİGMA BAĞLAMINDA SOSYOLOJİ DİSİPLİNİ: SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARINA DAİR EPİSTEMOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ) / (Tamamlanma Tarihi: 15.01.2020)
  5. Begüm SAVAŞ, IAN HACKING’DE PRAGMATİZM VE REALİZM UYUMU, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ) / (Tamamlanma Tarihi: 26.06.2020)
  6. Deniz HASANÇEBİ, Bilim İncelemelerinin Epistemolojik Olmayan Temeli: İçsel ve Dışsal Koşulların Çatışması, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ) / (Tamamlanma Tarihi: 23.06.2021).

 

Tamamlanan Projeler (Tezsiz Yüksek Lisans Programları)

6. Ceren BAĞRIYANIK, BİLİM ÇAĞINDA TOPLUMUN ENGELLİLERE BAKIŞ AÇISININ BELİRLENMESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM VE TOPLUM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZSİZ) / TAMAMLANDI

  1. Esra ARSLAN, Proje Başlığı: Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yöntemi İle Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilim/Sözde Bilim Ayrımı Farkındalığının Geliştirilmesi / ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM VE TOPLUM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZSİZ) / Tamamlandı.

Devam Edenler

  1. Pervin SADIGOVA, TÜRKIYE’DE BIR BILIM DALI OLARAK ANTROPOLOJININ PARADIGMATIK TARIHI – DTCF ANTROPOLOJI (BÖLÜMÜ) DOKTORA TEZLERI BAĞLAMINDA-, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ) / (Devam Ediyor)ARAŞTIRMA PROJELERİ

1. Araştırmacı, Proje Adı: Modern Türk Coğrafyasının Tarihsel Gelişiminin Eleştirel Bir Analizi, Proje Numarası: 114K063, Program Kodu: 3001- TÜBİTAK, Proje Başlama Tarihi: 01/07/2014, Proje Bitiş Tarihi: 05 / 12 / 2017.

2.  Araştırmacı, Proje Adı: Orta Düzey Yöneticilere Yönelik E-Öğrenme Materyalinin Hazırlanması ve Geliştirilmesi, Proje Kategorisi: Özel Kuruluş, Proje Başlama Tarihi: 05/07/2018 (Tamamlandı).

3.     Konuşmacı, Proje Adı: 118B731, Altındağ Bilim Festivali: Bilimin Aydınlığında Ulucanlar, Bilim ve Toplum, Sonuçlandı, BİLİM TOPLUM, Bilim Ve Toplum Programları Müdürlüğü, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 20.07.2018 - 20.02.2019, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 20.07.2018 - 20.02.2019.

4. Araştırmacı/Uzman, Proje Adı: Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları, 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı, Proje Numarası: 20AG003, Yürürlükte, ARDEB, KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.02.2021 - 01.02.2025, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.02.2021 - 01.02.2025.

5.     Eğitmen, Proje Adı: 121B333 Fizik Eğitiminde Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Uygulamalar, BİLİM VE TOPLUM, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.07.2021 - -, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.07.2021 - ---


DİĞER GÖREVLER

1.   Posseible Düşünme Dergisi (issn: 2147-1622), Editör Yardımcılığı, 2012- 2021.

2.   “Bilim ve Felsefe Paneli”, 26 Mart 2014, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, Düzenleme Kurulu Üyeliği

3.   Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, Çocuklar İçin Felsefe Programı, Yürütme Kurulu Üyeliği

4.   100. Yılında Türkiye’de Coğrafya ÇalıştayıOrganizasyon Komitesi Üyeliği, 27-28 Mart 2015, Ankara [Bu çalıştay 114K063 kodlu “Modern Türk Coğrafyasının Tarihsel Gelişiminin Eleştirel Bir Analizi adlı TÜBİTAK Projesinin iş paketidir].

5.   Felsefeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016- 2017.

6.   Sayı EditörlüğüFelsefeYazın Dergisi, Sayı 22, Mart-Nisan 2017.

7.   Sayı EditörlüğüFelsefeYazın Dergisi, Sayı 23, Ekim-Kasım 2017

8.  Sayı Editörlüğü, Özne Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları -Bilim ve Toplum Çalışmaları-, (Ed. Remzi Demir & Ömer Faik Anlı), Sayı 33, Güz 2020.

DİĞER ETKİNLİKLER

1.     Çocuklar İçin Felsefe Programı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, “Sokakta Çalışan Çocuklarla Buluşuyoruz Etkinliği”, 27 Temmuz 2015, Ankara.

2.     Çocuklar İçin Felsefe Programı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, “SKS Etkinliği”, 10 Temmuz 2015, Ankara.

3.     Çocuklar İçin Felsefe Programı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve Türk Eğitim Derneği Katkılarıyla, “Somalı Çocuklar İçin Soma’dayız Etkinliği”, 4-5 Temmuz 2015, Soma.

SERTİFİKALAR

  1. Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Belgesi, 15-29 Ocak 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen” Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı”na katılım, Ankara, Sertifika, 15.01.2018 -29.01.2018 (Ulusal)
  2. Online Öğretici Sertifikası, e-Öğrenme sürecini yönetme konusunda uzmanlık kazandırmayı amaçlayan 60 saatlik sertifika programı, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sertifika, 25.10.2020-30.10.2020 (Ulusal).