DR.ÖĞR.ÜYESİ OLGU AYDIN    
Adı : OLGU
Soyadı : AYDIN
E-posta : oaydin@ankara.edu.tr, olgupolat@hotmail.com
Tel : +90 (312) 310 3280- 1203
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

OLGU AYDIN

Ankara Üniversitesi, 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Coğrafya Bölümü, Sıhhıye

06100 Ankara, TÜRKİYE

Tel: +90 (312) 310 32 80/1203

oaydin@ankara.edu.tr

drolguaydin@gmail.com

olgupolat@hotmail.comÖĞRENİM DURUMU

Doktora, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü (Fiziki Coğrafya), 2014

TEZ KONUSU: TÜRKİYE'DE YILLIK ORTALAMA TOPLAM YAĞIŞIN KRIGING YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ 

Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü (Bölgesel Coğrafya), 2009

TEZ KONUSU: ANKARA ŞEHRİNİN FİZİKSEL GELİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE UZAKTAN ALGILAMA (UA) TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ

Lisans, Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2002

BİTİRME TEZİ: ÇEVRESEL İZOTOPLARIN HİDROJEOLOJİDE KULLANILMASI, AKDENİZ VE İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER


YURTDIŞI DENEYİMİ

Harvard University, Centre for Geography Analysis, USA, 2007-2008, Araştırmacı

Ludwing Maximilian University, Department of Geography, Germany, 2006-2007 (Güz Dönemi),  Socrates/Erasmus Programı, Değişim Programı


İŞ DURUMU

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2006 –2015, Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2015 –Devam ediyor, Yrd. Doç.


İLGİ ALANLARI

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Mekansal Veri Analizi, Jeoistatistik, Mekansal Analiz ve Modelleme, Klimatoloji Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Kent Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Teknolojileri. 


YAYINLAR

Kitaplar

2. Aydin O.; Çiçek İ. (2015) Geostatistical Interpolation of Precipitation in Turkey, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany.

1. Raja N.B.; Aydin O. (2017) New Approaches To Flash Flood Forecasting In The Mediterranean Region, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany. 

Makaleler

21. Raja N.B.; Aydin O. (2019) "Regionalisation of precipitation in Mauritius: a statistical approach", Meteorological Applications, DOI: 10.1002/met.1798.

20. Aydın O.; Aslantaş Bostan P.; Özgür E.M. (2018) "Mekansal veri analizi teknikleriyle Türkiye'de toplam doğurganlık hızının dağılımı ve modellenmesi", Coğrafya Dergisi, 37, 1-19. DOI:10.26650/JGEOG434650

19. Raja N.B.; Aydin O.; Türkoğlu N.; Çiçek İ. "A reconstruction of Turkey's potential natural vegetation using climate indicators", Journal of Forestry Research, DOI:10.1007/s11676-018-0855-7.

18. Raja N. B.; Aydin O. (2018) "Trend analysis of annual precipitation of mauritius for the period 1981-2010, Meteorology and Atmospheric Physics, doi.org/10.1007/s00703-018-0604-7 

17. Raja N. B.; Aydin O.; Türkoğlu N.; Çiçek İ. (2018) "Characterising the seasonal variations and spatial distribution of ambient PM10 in urban Ankara, Turkey", Environmental Processes, 5(2), 349-362.

16. Aydin O. (2018) "Evaluation of Kriging with External Drift method in spatial modelling of precipitation: A case of Aegean Region, Turkey, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 56, 1-18.

15. Raja N.B.; Türkoğlu N.; Çiçek İ. Aydin O.; Kawasaki A. (2017) "Landslide susceptibility mapping of the Sera river basin using logistic regression model", Natural Hazards, 85(3), 1323-1346. DOI: 10.1007/s11069-016-2591-7

14. Raja N.B.; Aydin O.; Türkoğlu N.; Çiçek İ. (2017) "Space time kriging of precipitation variability in Turkey for the period 1976-2010", Theoretical and Applied Climatology, 129(1-2), 293-304. DOI:10.1007/s00704-016-1788-8

13. Aydın O.; Ünaldı Ü.E.; Duman N.; Çiçek İ.; Türkoğlu N. (2017) "Türkiye'de su kıtlığının mekansal ölçekte değerlendirilmesi", Türk Coğrafya Dergisi, 68, 11-18.

12. Türkoğlu N.; Aydın O.; Duman N.; Çiçek İ. (2016) "Türkiye'de yağışın farklı mekansal enterpolasyon yöntemleriyle karşılaştırılması"International Journal of Human Science, 13(3), 5636-5659.

11. Türkoğlu N.; Şensoy S.; Aydin O. (2016) "Effects of climate changes on phenological periods of apple, cherry and wheat in Turkey", International Journal of Human Science, 13(1), 1036-1057.

10. Aydın O.; Raja N.B. (2016) "Yağışın mekansal dağılışında deterministik ve stokastik yöntemler: Mauritius örneği, Doğu Afrika", Coğrafi Bilimler Dergisi, 14(1), 1-14.

9. Aydin O.; Türkoğlu N.; Çiçek İ. (2015) "The importance of geostatistics in physical geography", International Journal of Human Science, 12(2), 1397-1415.

8. Aydın O. (2015) "Karmaşık kent sistemi, kentsel büyüme kavramlarının anlaşılması ve kent modelleme teknikleri", Türk Coğrafya Dergisi, 64, 51-60.

7. Aydın O. Çiçek İ. (2013) "Ege Bölgesi'nde yağışın mekansal dağılımı", Coğrafi Bilimler Dergisi, 11(2), 101-120.

6. Ozgur E.M, Aydin O. (2012) “Spatial patterns of marriage migration in Turkey”, Marriage and Family Review, 48(5), 418-442.

5. Aydın O. (2011) “CBS temelli hücresel otomata yöntemiyle kentsel büyüme modeli: Ankara örneği”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 9(2), 135-157.

4. Özgür E.M., Aydın O. (2011) “Türkiye’de evlilik göçünün mekânsal veri analizi teknikleriyle değerlendirilmesi”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 9(1), 29-40.

3. Özgür E.M.; Aydın O. (2009) “Türkiye’de kadın evlilik göçü”, New World Sciences Academy (NWSA), e-Journal of New World Sciences Academy Nature Sciences, 4A0018, 5(1), 18-31.

2. Aydın O.; Özgür E.M. (2009) “Ankara’nın kentsel gelişiminin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleriyle ölçülmesi”, New World Sciences Academy (NWSA), e-Journal of New World Sciences Academy Nature Sciences, 4A0014, 4(4), 215-242.

1. Aydal D.; Polat O.; Yanalak M.; Aydal Y.G. (2007) “Computing excavated volume in a road project using GIS programs: A case study from Şırnak, Turkey”, Geosound, ISSN 1019-1003, 50-51, 1-11.


BİLDİRİLER

Bildiri, konferans ve seminer

22. Aydin O.; Raja N.B. (2018) Using artificial neural network method for modelling precipitation-runoff: the case of Artvin, International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 October 2018, Ankara.

21. Aydin O.; Raja N.B. (2017) Spatial and temporal characteristics of precipitation events in Artvin city, International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, 8-10 November 2017, Ankara.

20. Aydin O.; Raja N.B. (2017) Modelling particulate matter (PM10) and sulphur dioxide (SO2) concentrations in urban Ankara using climate parameters, International Symposium on GIS Applications in Geography&Geosciences, 18-21 October 2017, Çanakkale.

19. Raja N.B.; Aydin O. (2017) A statistical analysis of regional precipitation in Mauritius, International Symposium on GIS Applications in Geography&Geosciences, 18-21 October 2017, Çanakkale.

18. Aydin O.; Raja N.B.; Türkoğlu N.; Çiçek İ. (2016) Spatio-temporal analysis of air pollution in Ankara, International Geography Symposium, 13-14 October 2016, Ankara.

17. Raja N.B.; Aydin O. (2016) Urban flood modelling:the case of Bodrum, International Geography Symposium, 13-14 October 2016, Ankara.

16. Aydin O.; Türkoğlu N.; Çiçek İ.; Duman N. (2016) Spatial Modelling of the Precipitation in Turkey: A geostatistical Approach, International Journal of Arts and Sciences. 28 June-1 July 2016, Venice, Italy.

15. Aydin O.; Ünaldı Ü.E.; Duman N.; Çiçek İ.; Türkoğlu N. (2016) Estimation of Water Scarcity in Basins of Turkey, International Journal of Arts and Sciences. 28 June-1 July 2016, Venice, Italy.

14. Raja N.B.; Aydin O. (2016) Using Spatiotemporal Kriging for Interpolating Extreme Precipitation Events in Turkey: Case Study of the Flash-Flood Event of the 22-23 September 2015 in Bodrum, the Muğla Province, International Geographical Union, Commusion of the Mediterranean Basin (COMB), 1-4 June 2016, Antalya.

13. Duman N.; Çiçek İ.; Aydin O. (2016) Relationship of Temperature Trends and Urban Population Growth in Turkey, International Geographical Union, Commusion of the Mediterranean Basin (COMB), 1-4 June 2016, Antalya.

12. Ankara'da kentsel mekanın değişimi, "Ankara Kenti'nin Coğrafyası ve Ankara Üniversitesi", DTCF, 2016, Ankara.

11. Application of geostatistical methods for determining annual mean total precipitation in Turkey, GIS Colloguium, 2015, Boston, USA.

10. Aydın O.; Bostan Aslantaş P.; Özgür E.M. (2010) Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızının Mekânsal Veri Analizi ile Açıklanması ve Modellenmesi. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, VI.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, II. Seksiyon: Mekânsal ve Yaşamsal Nüfus Süreçleri. 3-5 Kasım 2010, Ankara.

9. Mekânsal değişimin kriging yöntemiyle modellenmesi ve açıklanması. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2010, Ankara.

8. Aydal D.; Polat O.; Uslu A.; Uslu, I. (2008) “Locating of the ore bearing zebra dolomites by using Landsat 7 ETM+ and Quickbird Satellite data in Hınzır Mountain, Kayseri, Turkey”. Third International Conference on the Geology of the Tethys, South Valley University, 8-11 January 2008, Aswan.

7. Aydal D.; Polat O. (2004) Volume Calculation of The Excavated Areas with the Help of GIS Programs in Open Mined Pits and Road Projects: Example from Şırnak City Turkey. Presented in the 57th. Geological Congress of Turkey, 8-12 March 2004, Ankara.

6. Aydal D.; Vural A.; Polat O. (2004) Definition of the Base Metal and Gold Bearing Hydrotermally Altered Areas in Volcanic Rocks by Using Landsat 7 TM Imagery: Case Study from Bayramiç (Çanakkale). Presented in the 57th. Geological Congress of Turkey, 8-12 March 2004, Ankara.

5. Aydal D.; Dumanlılar Ö.; Polat O. (2004) Determination of the Granitoid Originated Porphyry Copper Enrichments by Using Landsat 7 TM Imagery: Case Study from Malatya, Elazıg. Presented in the 57th. Geological Congress of Turkey, 8-12 March 2004, Ankara.

4. Aydal D.; Polat O. (2004) The Importance of GIS-RS Technics in Determining, Controlling and Redrawing Lithological Boundaries and Tectonic Lines: Case Study Area From Adana–Çiftehan to Kemerhisar, Çamardı-Niğde. Presented in the 57th. Geological Congress of Turkey, 8-12 March 2004, Ankara.

3. Aydal D.; Arslan İ.; Polat O. (2003) Investigation of the Auriferous Sulphide Mineralization and Surrounded Altered Areas by Using Landsat TM 7 imagery: Case study from Kisecik Village Hatay Turkey. Presented in 56.th. Turkish Geological Congress, 14-20 April 2003, Ankara.

2. Aydal D.; Altaş M.; Polat O. (2003) The Importance of GIS_RS Techniques in Controling Geological Maps and Mining Site Investigation in Kızıldağ Ophiolites, Hatay Turkey. Presented in 10th anniversary of Mersin University Geological Congress, Mersin Turkey, 12-15 October 2003, Mersin.

1. Aydal D.; Polat O.; Altaş M. (2003) Cross-examination of the Drainage Systems with the Lithological and Tectonic Data by using Landsat TM imagery in RS_GIS Enviroment. Case study from Nigde and Hatay Cities, Turkey. Presented in 10 th anniversary of Mersin University Geological Congress, 12-15 October 2003, Mersin.


PROJELER

3. 2017- 2019, Artvin şehrinde yağış-akış modelinin yapay sinir ağ yöntemiyle belirlenmesi, BAP Projesi, Yürütücü.

2. 2014- 2016, Türkiye'de yıllık ortalama toplam yağış dağılışının kriging ve co-kriging yöntemleriyle analizi, BAP Projesi, Araştırmacı.

1. 2013-2014, Türkiye’de yıllık ortalama yağışın mekânsal dağılımının farklı jeoistatistik teknikleri kullanılarak belirlenmesi, BAP Projesi, Araştırmacı.