PROF.DR. EMİNE OLCAY OBALI    
Adı : EMİNE OLCAY
Soyadı : OBALI
E-posta : obali@science.ankara.edu.tr
Tel : (0312) 212 67 20 / 1091
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yılı:

10. 06. 1951     

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı 06100 Tandoğan/ANKARA

Telefon :

(0312) 212 67 20 / 1091

Faks :

(0312) 223 23 95

e-posta :

obali@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

1974-1978

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Yüksek Lisans

1972-1974

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi

Botanik-Kimya

Lisans

1968-1972

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Yard. Doç.

1984-1988

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji / Hidrobiyoloji

Doç. Dr.

1988-2000

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji / Hidrobiyoloji

Prof. Dr.

2000-

UZMANLIK ALANLARI

Limnoloji, tohumsuz bitkiler, algoloji, göl restorasyon teknikleri

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Tohumsuz Bitkiler

Bentik Alg Ekolojisi

 

Göl Restorasyon Teknikleri

Fitoplankton Ekolojisi

 

Algoloji

 

Tatlısu Ekolojisi

 


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

 

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

3

Doktora

 

2

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Aykulu G., Obalı O., Kurtboğazı baraj gölü fitoplanktonunun kalitatif olarak incelenmesi Proje No: TBAG

Aykulu G., Obalı O.,  1978 Kurtboğazı Baraj Gölü Fitoplanktonunun Kalitatif Olarak İncelenmesi Proje No: TBAG

Çetinkaya G., Öztürk A., Çakmakçı L., Obalı O., Altındağ A., Elmacı A., 1995  Akşehir Gölü (Konya) Fotosentetik Bakteri Populasyonunun İncelenmesi Proje No: TBAG

Ayhan A., Güzel A., Küçüködük M., Durak Y., Obalı O., Tütüncü T.,  1996 Beyşehir Gölü Su Kaynaklarının Korunması, Kimyasal ve Bakteriyolojik Kirliliğin Araştırılması Proje No: DEBAG

Dönmez (Çetinkaya) G., Aksu Z., Obalı O., Toker C., Öztürk A., 1997  Ağır Metal İyonlarının Adsorpsiyonunda Mikroalg Kullanım Olanaklarının Araştırılması A.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 97

Obalı O., Toker C., Altındağ A., Atıcı T., Demiryürek E., 2000 Türkiye’deki Bazı Göl ve Baraj Göllerinde (Sarıyer Barajı, Abant Gölü, Beyşehir Gölü, Mogan Gölü) Su ve Planktonlarda Ağır Metal Kirlenmesi  A.Ü. Araştırma Fonu, Proje No. 98

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Çetinkaya Dönmez G., Öztürk A., Obalı O.,  1997  İsolation of Some Diatoms from Akşehir Lake(Konya- Turkey) and the Kurşunlu Waterfall(Antalya-Turkey). Tr.J. of Botany  21, 59-61

Elmacı A., Obalı O.,  1998  Akşehir Gölü Kıyı Bölgesi Alg Florası Tr. J. of Biology,  22(1),  81-89

Gönülol A., Obalı O.,  1998  Seasonal Variations of Phytoplankton Biomass in Suat Uğurlu Dam Lake(Samsun-Turkey).  Tr. J. of Botany.  22(2), 93-97

Gönülol A., Obalı O.,  1998  A Study of the Phytoplankton of Dam Lake Hasan Uğurlu (Samsun-Turkey).  Tr. J. of Biology, 22(4),  447-461

Çetinkaya Dönmez G., Öztürk A., Elmacı A., Obalı O., Çakmakçı L., 1999  Isolation and Abundance of Unicellular Cyanobacteria from Mosquito Development Sites. Tr. J. of Biology,  23(4),  451-456

Atıcı T., Obalı O., Akköz C., Elmacı A.,  2001  Isolation and Identification of Halophytic Algae from Salty Soil Around Salt Lake Turkey. Pakistan J. of Biological Science, 4(3), 298-300

Atıcı T., O. Obalı, H. Çalışkan, (2005)  Control of water pollution and phytoplanctonic algal flora in Bayındır Dam Reservoir (Ankara, Turkey)  Journal of Fisheries and Aquatic Science, Vol: 22, No: 1-2

Duman F., Obalı O., D. Demirgezen  (2006)  Seasonal changes of metal accumulation and distribution in shining pondweed (Potomogeton lucens).  Chemosphere  65 (11), 2145-2151

Atıcı T., Obalı O.,  (2006)  Seasonal variation of Phytoplankton and Value of Chlorophyll-a in the Sarıyar Dam Reservoir. Turkish Journal of Botany, Vol:30, No:5, 349-357

Çelekli A., Obalı O., Külköylüoğlu O.,  (2007)  The phytoplankton community (except Bacillariophyceae) of Lake Abant (Bolu-Turkey) Turkish Journal of Botany, Vol:31, No:2, 109-125

Duman F., Obalı O., Aksoy A., and Sezen G.,  (2007)  Abant Gölü Suyunda Bazı Ağır Metallerin Mevsimsel Konsantrasyon Değişiminin Karşılaştırmalı Analizi,  Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8(1), 131-138

Duman F. and Obalı O.,  (2008)  Seasonal Variation of Metal Accumulation and Translocation in Yellow pond-lily (Numphar lutea)   Chemical Speciation and Bioavailabity   20(3), 181-190

Atıcı T., Obalı O.,  (2010)  The diatoms of Asartepe Dam Lake (Ankara) with enviromental and some physicochemical properties. Turk. J. Bot. 34 (541-548)

Atıcı T., Obalı O., Altındağ A., Ahıska S., Aydın D.,  (2010)   The accumulation of heavy metals (Cd, Pb, Hg, Cr) and their state in phytoplanktonic algae and zooplanktonic organisms in Beysehir Lake and Mogan Lake, Turkey   African Journal of Biotechnology Vol. 9 (4), pp. 475-487,

Shelknanloymilan, L., Obalı, O., Atıcı, T., (2012) Removal of Nitrogen and Phosphate by Using Choleralla vulgaris Beijerinck on Natural and Synthetic Wate Water, Biological Diversity and Conversation 89-94,5/2.

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Duman F., Obalı O. Aydın D.  (2006)  Abant Gölü Sedimentlerinde Bazı Ağır Metallerin Mevsimsel Konsantrasyon Değişimi.  Sakarya Üni. Fen Edebiyat Derg. 8(1), 53-63

Atıcı T., Obalı O., Elmacı A., (2005)  Abant Gölü (Bolu) Bentik Algleri. Ekoloji, 14, 56, 9-15

Atıcı T., Obalı O., 2002  Yedigöller ve Abant Gölü (Bolu) Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişimi ve Klorofil-a Değerlerinin Karşılaştırılması. E.Ü. Su Ürünleri Derg. 19(3), 381-389

Obalı O., Atıcı T., Elmacı A., 2002  Abant Gölü (Bolu) Fitoplanktonu Üzerine Taksonomik Bir Araştırma.  Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9(1),  143-151

Demiryürek E., Obalı O., 2000  Etude sur la flore des algues benthiques de la zone littorale du lac d’ikizce (Ankara). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7(2),  223-249

Atıcı T., Obalı O.,  2000  Çoruh River’s (Bayburt-Turkey) Algae (exculuding Bacillariophyta). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7(1),  231-247

Akköz C., Küçüködük M., Obalı O., Öztürk O., Doğan H.,  2000  Beşgöz Gölü Alg Florası II: Epilitik ve Epifitik Algler.  S.Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Dergisi, 1(16),  5-11

Obalı O., Atıcı T.,  2000  Yedigöllerin (Bolu) Fitoplanktonik Algleri ve Dağılımı. G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Derg.  20(1),  91-98

Atıcı T., Obalı O.,  1999  Susuz Göleti(Ankara) Algleri ve Su Kalite Değerlendirmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Derg., 19(3),  99-104

Atıcı T., Obalı. O.,  1999  Diatoms on upper part of Çoruh River, Turkey. G.Ü. Fen Bil. Ens. Derg., 12(3),  473-496

Baysal A., Obalı O., 1999  Kırşehir-Seyfe Gölü Fitoplanktonu. İ.Ü. Su Ürün. Derg. Cilt:9-13, Sayı:1-10,  1-14

Çetikaya Dönmez G., Öztürk A., Elmacı A., Obalı O.,  1998  İsolation of Some Microalgae from Lake Mogan (Ankara-Turkey). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5(1),  103-106

Elmacı A., Obalı O.,  1997  Fitoplankton-Zooplankton İlişkileri.  Ekoloji ve Çevre Derg. Yıl:6, Sayı:23,  16-20

Obalı O., Atuk M.,  1997 İkizce Göleti(Ankara-Haymana) Fitoplanktonunda Bulunan Alglerin İncelenmesi. S.Ü. Fen Bil. Derg. Sayı:14, 10-24

Elmacı A., Obalı O.,  1992 Kırşehir-Seyfe Gölü Bentik Alg Florası. İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi. 1, 41-64

Obalı O., Gönülol A., Dere Ş.,  1989  Algal Flora in the Littoral Zone of Lake Mogan. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi, 1(3), 33-53

Toker C., Obalı O., 1988  Endosülfan, Azinfosmetil ve PCNB’nin Chlorella sp. Nin Gelişimine Etkisi. C.Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Bil.Derg. 7, 139-149

Gönülol A., Obalı O., 1986  Phytoplankton of Karamık Lake( Afyon-Turkey). Comm. De la Fac. Sci. d’Ank. Seri: 02, Vol:4, Number: 1-2, 105-128

Obalı O.,  1984  Mogan Gölü Fitoplanktonunun  Mevsimsel Değişimi.  Doğa Bil. Derg. Seri A2, 8(1),  91-103

Aykulu G., Obalı O., Gönülol A., 1983  Ankara Çevresindeki Bazı Göllerde Fitoplanktonun Yayılışı. Doğa Bilim Derg. Seri A2, 277-288

Obalı O., 1982  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Oksidasyon Havuzları Alg Florası Üzerinde Nitesel ve Nicesel Araştırmalar. Doğa Bilim Derg. Seri:A2, 6(3), 111-121

Aykulu G., Obalı O., 1981  Phytoplankton Biomass in the Kurtboğazı Dam Lake. Comm. De la Fac. Sci. d’Ank Seri:02 Tome:24, 29-45.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Atıcı T., Obalı O., Elmacı A., (2004)  Abant Gölü (Bolu) Bentik Algleri. I.Ulusal Limnoloji Çalıştayı İ.Ü. 16-19 Mayıs Sapanca

Atıcı T., Obalı O., Katırcıoğlu H.,  2002  Biyolojik Ortamların Oluşumunda Baraj Göllerinin Rolü ve Sarıyar Barajı Örneği.  4-7 Eylül,  XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya

Aktan Y ., G. Aykulu, O. Obalı  2000 “ Studies on the Epipelic Diatoms of Iznik Lake, Turkey 16 th International Diatom Symposium, 4, Greece

Akköz C., Obalı O.,  1998  Beşgöz Gölü Diyatomeleri7-10 Eylül, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Samsun

İşbakan B., Gönülol A., Obalı O.,  1998  Cernek Gölü (Bafra-Samsun) Fitoplanktonu.   7-10 Eylül, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Samsun

Obalı O., Atıcı T., 1997  Susuz Göleti Diyatomeleri. III. Ulusal ve Çevre Kongresi. 3-5 Eylül,  G.Ü. Kırşehir Eğitim Fak., Kırşehir

Elmacı A., Obalı O.,  1996  Pestisitlerin Algler Üzerine Etkileri. Tarım Çevre İlişkileri Sempozyumu “Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı” 13-15 Mayıs, Mersin Üniversitesi Müh. Fak., Mersin.

Kitaplar

Ketenoğlu O.,  Obalı O., Kurt L., Güney K., Tuğ G. N., Geven F., Bingöl M. Ü.,Körüklü S.T., (2011),  Ekonomik Bitkiler.  259pp. Palme Yayıncılık, Ankara.