DOÇ. DR. ÖNCEL DEMİRDAŞ    
Adı : ÖNCEL
Soyadı : DEMİRDAŞ
E-posta : odemirdas@ankara.edu.tr
Tel : 03122126800/1340
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/oncel-demirdas
Kişisel Akademik Bilgiler

Yrd. Doç. Dr. Öncel DEMİRDAŞ