PROF.DR. ZEYNEP ÖKTE    
Adı : ZEYNEP
Soyadı : ÖKTE
E-posta : zokte62@yahoo.com, okte@ankara.edu.tr
Tel : 2965665
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

TEMEL EĞİTİM VE

AKADEMİK GELİŞİM:

2008- Profesör

1998- Doçent

1993- Doktora- Ankara Üniversitesi

1986-Mezuniyet-Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1979-Lise- TED Ankara Koleji

ARAŞTIRMA ALANLARI:

Profilaksi, epidemiyoloji, restoratif materyaller

VERDİĞİ DERSLER:

5-6 sömestr

Çocuklarda davranış yönlendirmesi

Çocuklarda çürükten korunma yolları

7-8 sömestr

Pedodontide sedasyon 

Doktora dersleri

Çocukta ağrı kontrolü ve anestezi teknikleri 

Çürük tanısında güncel yöntemler 

Sedasyon

 

 

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER:

 

TPD Ankara Şubesi

 

BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK:

 

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:

 

ULUSLARARASI YAYINLAR:

 

Okte Z, Ökte Z

ULUSAL YAYINLAR:

 

Zeynep Ökte

KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI:

-

FAKÜLTEDE ALDIĞINIZ İDARİ GÖREVLER:

Anabilim Dalı Başkanı 2010- 20013

GEREKLİ GÖRDÜĞÜNÜZ DİĞER BİLGİLER: