DOÇ.DR. AYŞE OKVURAN    
Adı : AYŞE
Soyadı : OKVURAN
E-posta : okvuran@education.ankara.edu.tr
Tel : 0 542 653 12 63
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ayşe Okvuran

Doğum Tarihi:22.02.1962

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

1984

Y. Lisans

Eğitim Programları ve Öğretimi/Güzel Sanatlar Eğitimi

 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Eğitim Programları ve Öğretimi /Güzel Sanatlar Eğitimi

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler        

Enstitüsü

 

2000

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : . Yaratıcı drama eğitiminin empatik beceri ve empatik eğilim düzeylerine etkisi.Danışman: Prof.Dr.İnci San.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :   Yaratıcı dramaya yönelik tutumlar.Danışman:Prof.Dr.İnci San.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi ,Eğitim Bilimleri  Fakültesi EPÖ Böl. Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

1989-1999

Dr.Ar.Gör.  

 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

1999-2000

Dr.Öğr. Gör.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

2000-2012

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

2013-…

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Bilge Yıldırım.  YL tezi  . İlköğretim 3. Sınıf öğrencileriyle yaratıcı drama yoluyla gelecek teması .2005-2008

Müjgan Saraç .  YL tezi . Yaratıcı drama yoluyla bazı edebi sanatların öğretimi .2005-2008

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

MDG-F1792 İspanya hükümeti tarafından binyıl kalkınma hedefleri fonundan desteklenen  Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi için İttifaklar BM Ortak Programı kapsamında Ankara Üniversitesi,Kültür Bakanlığı,Başbakanlık Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu işbirliğiyle, 2010-2011 yıllarında Çocuk müze eğitimi ve dostluk treni projesinde danışman olarak görev alınmıştır.

TÜBİTAK PROJESİ,111B232  koduyla,A.Ü. Çocuk Üniversitesi,Tasarruf dedektifleri projesinde 1.8.2011-31.7.2012 tarihlerinde  drama eğitmeni olarak görev alınmaktadır.

 Avrupa Birliği Projesi  Sivil Toplum Hizmeti: AB –Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Bileşeni  (ICD-MUSE)‘’Çorum Müzesinde Bir Şeyler Oluyor’’TR0803.02-02/08  uluslararası projesi kapsamında 9-13 nisan 2012 çorum arkeoloji müzesinde performans  sanatları atölyesinde eğitimci olarak görev alınmıştır.

İdari Görevler :

1989-2000   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yaratıcı drama  topluluğu sorumlusu                  

1993-1995   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi kütüphane komisyonu üyeliği

 1998-2001  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi anaokulu komisyonu üyesi

2000-2009  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tiyatro topluluğu sorumlusu

1995-2000  Çağdaş Drama Derneği Denetleme Kurulu Üyesi

2003-devam     Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kütüphane Komisyonu üyeliği

2004-2010   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Denklik Komisyonu Üyeliği .

2009-devam A.Ü Çocuk Üniversitesi  Bilim Danışma Kurulu üyeliği

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :  Çağdaş Drama Derneği üyesi

                                              A.Ü.Çocuk Üniversitesi Bilim Danışma Kurulu üyesi

Ödüller :

 

 

 

 

 

 

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

 Öğretmenlik uygulaması 1-2 

 2

  6

 15

  Sanat ve estetik

  2

  0

 50

   Drama

  4

   2

 

 30

 

  Okulöncesinde müze eğitimi

 

  3

   0

 20

İlkbahar

  Drama

  2

   4

 60 

  Sanat eğitimi

  3

   2

 50

  İlköğretimde müze eğitimi

  2

   0

 25

  Öğretmenlik uygulaması 2

  6

 

    6

 

 15

 Toplumahizmet uygulamaları

 

 

  3

    2

 15

2011-2012

Güz

  Drama

  2

  4

  60 

  Sanat ve estetik

  3

  0

  50

  Okulöncesinde müze eğitimi

  3

  0

  15

İlkbahar

 Topluma hizmet uygulamaları

  3

  2

  15

İlköğretimde müze eğitimi

  2

 

  0

 

   25

 

Drama

  2

 

   4

 

   60

 

Eğitimde yaratıcı drama YL

  2

 

   0

 

   25

 

Drama ve öğretim bilgisi

  3

   0

   25

 

 

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Okvuran, A. (2009). Assesment of drama courses from the preschoolers  point of view. International  Journal  of Socıal  Scıences  (IJSS), 4(4).

A2.Okvuran,A.(2012).Müzede dramanın bir öğretim yöntemi olarak Türkiye’de kullanımı .The development of creative drama in the museums as a teaching method in Turkey .Eğitim  ve Bilim Dergisi( TED ‘ in 26.3.2012 tarih ve 12/TED/400/06/0403yazısı ile baskıdadır).(37(166),170-180)

 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Okvuran, A. (2005). Dramada yabancılaşma ve yabancılaştırma. Çağdaş Drama Derneği,

 IX. Uluslararası Yaratıcı Drama Semineri . Ankara: Naturel Yayıncılık,26-29.

B2. Okvuran, A. (2008). Drama gösterilerinin değerlendirilmesi. 13.Uluslar arası drama/tiyatro  kongresi. Ankara:SMG Yayıncılık.   137-143.

B3. Okvuran, A. (2010). The relations between arts education, museum education and drama education  in elemantary education. WCES-Procedia  Social  and  Behavorial  Sciences, 2(2), 5389-5392. Sciencedirect ‘te  indekslenmektedir.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1.Okvuran, A. (2010). History of drama as a teaching method in Turkey.                                                                                          Gregory Papanikos(Ed.)Issues on Education and Resarch 2.(323-329).Athens Instıtute for Education and Resarch(ATINER).

C2.Çakırİlhan,A.,Artar,M.,Okvuran,A.,Karadeniz,C.(2011).TheMuseumTrainingPackage(Kars,Erzurum,Adult,Peer,Activity Books)Ankara:MDGF,BM,UNICEF press.Yorum Matbaacılık.Eklerde sunulmuştur.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Okvuran,A.(1994).Sanat psikolojisine ilişkin bir uygulama:Franz Kafka ve Milena’ya Mektuplar.Anadolu Sanat Dergisi.2,105-119.

D2.Okvuran,A.(1995).Bilge Karasu’nun metinlerindeki temalar.Evrensel Kültür Dergisi.45,12-15.  

D3.Okvuran, A. (2002). Dramanın öğretimi ve dramaya dayalı öğrenme. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi. 1(1).115-131.

D4.Okvuran, A. (2003). Yaratıcı drama eğitimine katılma ve bazı demografik değişkenlerin dramaya yönelik tutumlara etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi,  2 (4), 225-241.

 

D5.Okvuran, A. (2003). Drama öğretmeninin yeterlilikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi .36(1-2 ),81-87.

D6.Okvuran, A. (2004). Dramada psikolojik boyutlar. Abece Eğitim ve Ekin Dergisi.212,8-9.

D7.Okvuran,(2007) .Prof.Dr. İnci San’ın dramaya katkısı .Öğretmen Dünyası Dergisi.Aralık (336),9-10.

D8.Okvuran,(2007).Drama tekniklerinin yapılandırılması ve sınıf öğretmenliği eğitimindeki önemi.İlköğretmen Dergisi .14,6-9.

D9.Okvuran,A.(2007).Toprak bilim okulunda drama etkinliği.İlköğretmen Dergisi.17.

 D10.Okvuran,A.(2008).Drama  gösterilerinin değerlendirilmesi.Yaratıcı Drama Dergisi .3 (6),103-105.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Okvuran, A. (1999). Drama etiği.Türkiye 1. Ulusal Drama Liderleri Semineri. Ankara: Fersa Matbaacılık,86-89.

E2.Okvuran, A. (2000). Eğitimde dramadaki dramatik kurgu ve gerilim öğeleri açısından okulöncesinden örneklerle çocuk yazınına bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. I. Ulusal Çocuk Edebiyatı Sempozyumu, Sorunlar ve Çözüm Yolları.Ankara:. Ankara Üniversitesi Basımevi,404-408.

E3.Okvuran, A. (2001). Sokakta çalışan çocuklar için drama projesi. Ankara Üniversitesi ve Adalet Bakanlığı İşbirliğiyle Düzenlenen ı. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu Nedenler ve Önleme Çalışmaları. Ankara: Tisamat Matbaacılık,297-310.

E4.Okvuran, A. (2002). Sanatsal yaratma süreci ve drama.Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi I. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu.  Ankara:Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi .269-273.

E5.Okvuran, A. (2004). Drama öğretmeninin yeterliliklerini/becerilerini sınıflama için öneriler. 6. Ulusal Oluşum Drama Liderleri Buluşması. Ankara: Fersa Matbaacılık,29-32.

E6.Okvuran, A. (2005). Yeni ilköğretim programlarında dramanın yeri: Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programları örneği. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Ankara: Sim Matbaası,421-430.

E7.Okvuran,A.,İlhan,A.Ç.,Tavşancıl,E.( 2007) .Çocuk tiyatrolarını içerik analizi :Ankara ili örneği.2. Ulusal Çocuk Edebiyatı Sempozyumu,739-748.

E8.Okvuran ,A.(2009). Eğitimde yaratıcı drama(EYD)alanındaki lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi(1985-2008).Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu .Ankara:A.Ü.Basımevi,223-241.

 

 

 

E9.Okvuran,A.(2010). Çocuk müzeleri ve müzelerde yaratıcı drama .Çocuk Müzeleri Nitelik ve İşlevleri Semineri . Ankara:Natürel yayınevİ,43-55

F. Diğer yayınlar :

F1.Okvuran,A.(1992).Antalya’da düzenlenen Dünya 2. Çocukların tiyatroları festivalinde workshop .

F2.İlhan,A.Ç.,Okvuran,A.(1993?).Ankara’da düzenlenen 2. Uluslar arası karikatür festivalinde workshop .

F3.Okvuran,A.A.Ü.EBF  drama topluluğu sorumlusu olarak kalem bayramı etkinliklerinde drama gösterileri(1993-1994 yılları arasında)

F4.Okvuran,A.Kocaeli Bölge Tiyatrosu 6.ve 7.Drama Seminerleri ve Dönem Sonu Oyunları Festivali atölyesi.

F5.Okvuran,A.MEB ve Zeka Vakfı tarafından düzenlenen eğitimde zeka ve yaratıcılık çalıştayında  atölye yürütücüsü13-16 kasım 2001

F6.Okvuran,A.KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi tarafından düzenlenen GENÇFEST 2007,2008 yıllarında yaratıcı drama workshopları.

F7.Okvuran,A.Kültür Bakanı Ertuğrul Günay tarafından açılan Boğazköy Sfenksinin açılış töreninde Çorum Arkeoloji Müzesinde çocuklarla drama gösterisi  -25-26 kasım 2011.

F8.Okvuran,A.Avrupa birliği ve T.C.ortak  ‘Çorum Müzesinde Bir Şeyler Oluyor’projesi kapsamında Performans sanatları atölyesi , 9-13 nisan 2012.

F9.Okvuran,A.MEB tarafından düzenlenen drama ,resim,müzik konulu yaz kurslarında drama atölye yürütücüsü: 1993 Aksaray, 1996 Nevşehir,1998 Ankara,2001 Rize,2002 Sinop,2003 Ankara hie sem,2005 Akçakoca.

F.10.Okvuran,A. A.Ü. tarafından düzenlenen eğitim fakültelerindeki drama dersini veren öğretim elemanlarının eğitimi programında drama atölye yürütücüsü 2002Ankara,2003 Çanakkale.

F11.Okvuran,A.Çağdaş Drama Derneği veTarih Vakfı işbirliğiyle istanbul’da HABİTAT 2 kapsamında Dünya Kenti İstanbul ve Anadolu’da Konut ve Yerleşme sergilerinde atölye  çalışmaları22-29.6.1996.

F12.Okvuran,A.Ankara il MEM tarafından düzenlenen 5. Resim ve 6. Tiyatro şenliğinde atölye etkinliği.

F13.Okvuran,A.Çankaya ilçe MEM tarafından düzenlenen 8. Tiyatro Şenliğinde seminer düzenleme .

F14.Okvuran,A.SEDER Sanat Eğitimcileri Derneği tarafından düzenlenen sanat eğitimi ve öğretimi seminerinde drama ve sanat eğitimi atölyesi.

F15.Okvuran,A.Berlin ve Erfurt şehirlerinde Alman Oyun ve Tiyatro Birliğinin(BAG)davetlisi olarak Türk drama ve tiyatro liderleriyle eğitim gezisine katılma 12-23 .6.1998.

 

F.16.Okvuran,A.MEB ‘na bağlı özel ilköğretim okullarının öğretmenleri için düzenlenen seminerlerde drama atölye lideri olarak görev alma :1994 aykan koleji,1997 bilim koleji, 1999-2000 TED Ankara koleji,2008 TED Batman koleji,2009 TED Zonguldak koleji,2010 AÜ vakıf koleji,2012 TED Antalya semineri.

F17.Okvuran,A.Özel ya da resmi kurum ve kuruluşlara sanat ve yaratıcılık ve drama eğitim atölyeleri:1995 MPM eğitimi, 3.HIV eczacılık eğitiminde drama atölyesi, 1999 Eğitimsen Ankara eğitimi, 2000 Türk Eğitim Gönülleri  ateşböceği projesi drama atölyesi, 2001 vagon fabrikaları yaratıcılık eğitimi.

F18.San,İ.,İlhan ,A, Üstündağ,T.,Adıgüzel,Ö.,Okvuran ,A.Munzur,F. 1996-1997 yıllarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği  ve Çağdaş Drama Derneği  işbirliğiyle gecekondu bölgelerinin kentle entegrasyonu - ilköğretimde alternatif sanat eğitimi projesinde ( Türkçe,hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ve sanat eğitimi   dersleri)görev alma .

F19.İlhan,A.,Okvuran,A. Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğü   yuva-müze projesi 1996.

F20. Okvuran,A. 1987-2003 yılları arasında 2.-9.  Uluslararası  Drama  Seminerlerine  katılma .

F21.Okvuran,A.Özel drama atölyelerine katılma:1993-1995 T.Levent,  1998 J.Somers,1999 D.Davis,E.Penington,  2007 D.Heathcote  vd.

F22.Okvuran,A.1984-1986 yıllarında Tamer Levent’le SKDS -Sanat Kurumu Deneme Sahnesi  topluluğu çalışmaları.

 

F23.Yazılan ulusal kitaplar veya kitap bölümleri

F23/1.Özdoğan, B., Mağden, D., Çok, F., Okvuran, A., diğ. (2002). Ailede sanat eğitimi. Ailede           eğitim       ve sorunları, 2001 Yılı Aile Raporu. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını.185 .(ÜAK-eserlerde C2/1 ‘de gösterilmiştir)

F23/2.Çakır İlhan, A., Okvuran, A. ve Adıgüzel,  Ö. (2004). Anadolu güzel sanatlar liseleri için DRAMA Ankara: MEB Yayınları.(ÜAK-eserlerde C1/1 ‘de gösterilmiştir).  Drama kitabı eklerde sunulmuştur.

F23/3.Çakır İlhan, A., Sağlam, T. ve Okvuran, A. (2006). Sanat etkinlikleri ders programı. Ankara: MEBYayınları.(ÜAK-eserlerde C1/2’de gösterilmiştir). SEP programı eklerde sunulmuştur.

F23/4.Çakırİlhan,A.,Artar,M.,Okvuran,A.,Karadeniz,C.(2011). Müze eğitimi etkinlik kitabı.BM,Unicef yayını. Ankara:Yorum matbaacılık.(ÜAK-eserlerde C1/3’de gösterilmiştir.).MDGF müze eğitim modülü eklerde sunulmuştur.

 

 

 

F24.Ulusal kongrede sunulmuş sözlü bildiri

        F24/1. İlhan,A.Ç.,Artar,M.,Okvuran,A.,Karadeniz,C.(2012,Mart).Müze Eğitimi ve Dostluk Treni Projesi:Müze Eğitim Modülü.9. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı2012.Sabancı Üniversitesi Eğitim ReformuGirişimi.İstanbul.

        

          F25.Uluslararası kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler

         F25/1.Okvuran, A. İlhan, A.Ç. (1996,Mayıs). Beyin yapısı, yaratıcı drama ve karikatür. 2. Uluslararası  Karikatür Festivali’nde sunulan bildiri.  Ankara.

         F25/2. Okvuran, A. (1999April). The attitudes towards creative drama. II .Research in Drama and Theatre in Education Conference in Exeter.

         F25/3.Okvuran,A.(2009, May). History of drama as a teaching method in Turkey.11.th                                                                                     International Conference  on Education.ATİNER  .Atina.

         F25/4.İlhan,A,Artar,M.,Okvuran,A.,Karadeniz,C.(2010,Haziran).Experiencesineducation.Museum education and friendship train project.  İnternational Conference on Education and New Learning Tecchnologies ..EDULEARN  10.İATED .Barcelona.

         F25/5. Okvuran,A.(2010,Şubat). The relations between arts education,museum education and drama education  in elemantary education.  WCES-World Conference on Educational Scıences . İstanbul.      

         F25/6.Okvuran,A.,Bayraktar,A.(2011)Fine arts education in teacher education  .İJADE  Conference.Chester.

           F25/7. Bayraktar,A.,Okvuran,A.(2012).Improving students’ writing through creative drama .World   Confrence on Design ,Arts and Education  .WCDAE –Antalya.1-3 mayıs 2012.

   

          F26.Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Düzenleyici/Danışma Kurulu Üyesi Olarak Görev    Alma

           21-23 kasım 2008 ‘de düzenlenen  13.uluslararası drama /tiyatro kongresi program komitesi üyesi.

            4-6 EKİM 2012 A.Ü.EBE kamusal eğitim sempozyumu düzenleme komitesi üyesi.

 

F27.Dergilerde editörlük veya hakemlikler  :Yaratıcı drama dergisi hakem ve danışma kurulu üyesi

 

F28.ATIFLAR:

Okvuran,A.(1993). Yaratıcı drama eğitiminin empatik beceri ve empatik eğilim düzeylerine etkisi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Yüksek Lisans Tezi)( www. google scholar )

1.Dinçyürek,U.S.(..).Üniversite öğrencilerinin empatik becerilerinin çeşitli değişkenleraçısından incelenmesi.marmaracoğrafya.comPDF

2.Sever,R.Yalçınkaya,E.(2010).Sosyal bilgiler öğretiminde etkili bir öğretim   yöntemi:Dramatizasyon.atauni.edu.tr alanındanPDF.

Okvuran,A. (2000) Yaratıcı dramaya yönelik tutumlar.Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yayınlanmamış doktora tezi.(www.google scholar)

1.Gürol,A.(..). Okulöncesi öğretmenleri ve okulöncesi öğretmen adaylarının  eğitimde dramaya ilişkin kendilerini yeterli bulma …..fıratedu.tr alanından PDF.

2.Serin,A. (2005).Yaratıcı ile kurgulanmış yaratıcı yazma çalışmalarına  ilişkin bir model önerisi.ankara.edu.tr alanından PDF.