PROF.DR. METİN OLGUN    
Name : METİN
Surname : OLGUN
E-Mail : olgun@agri.ankara.edu.tr
Phone Number : O 312 5961219
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : FARM STRUCTURES and IRRIGATION
Personal Information

Personel Information

First name: Metin

Surname: OLGUN

Date and place of Birth: 30 / 06 / 1955 - Ankara

Nationality: Turkish

Civil Status: Married

Foreing Language: English

Department: Farm Structures and Irrigation

Adress: Ankara University, Faculty of Agriculture, Farm Structures and Irrigation Department, 06110 Dışkapı / ANKARA / TURKEY

E-mail: olgun@agri.ankara.edu.tr

Professional Expertise: Farm Structures (Livestock Buildings, Storage Buildings, Manure Management, Biogas Facilities, Glasshouses) Planning and Designing, Control of Environmental Conditions, Building Materials.

Education and Academic Experiments

Professor    27/05/1998    

Ankara Univ. Agricultural Fac. Farm Structures & Irrigation Department

Associate Professor    09/10/1989 

Ankara Univ. Agricultural Fac. Farm Structures & Irrigation Department

Assistant Professor    1987

Ankara Univ. Agricultural Fac. Farm Structures & Irrigation Department

PhD.    29/03/1984

Ankara Univ. Agricultural Fac. Farm Structures & Irrigation Department

Research Assistant    02/01/1979

Ankara Univ. Agricultural Fac. Farm Structures & Irrigation Department

BsC.    June/1978

Ankara Univ. Agricultural Fac. Farm Structures & Irrigation Department

BsC. Courses

Farm Structures,

Agricultural Civil Engineering,

Desing of Farm Structures,

Reinforced Concrete,

Surveying,

Construction materials,

Construction knowledge,

Static and strength of materials,

Planning of animal buildings,

Designing of glasshouses,

Irrigation,

Engineering mechanic.


MsC. Courses

Statically Indeterminate  Structures,

Animal Production Structures,

Design of waste management systems at livestock buildings,

Design of climatic environment at livestock buildings.

Publications


Olgun, M.2016. MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (Statik) Üçüncü Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1566, Ders Kitabı:519, 293 s., Ankara. 

Olgun, M.2016. TARIMSAL YAPILAR (Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1577, Ders Kitabı:529, 445 s., Ankara. 

Kaya, B., Baytorun, N.,Olgun, M. ve Kendirli, B. 2014. Determining the Greenhouse Fuel Consumption in Mersin Conditions. 25 th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, Poster Session Plant Production, p. 305-308, İzmir.

Olgun, M.2013. TARIMSAL İNŞAAT. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1612, Ders Kitabı:564, 483 s., Ankara.

Olgun,M.2012. Hayvancılık İşletmelerinde Gübre Yönetim Sistemleri. Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Dergisi, Yıl:4, Sayı:14, Balıkesir.

 • Olgun, M. 2011.Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Gübre Yönetimi.Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi Yıl:13,Ankara.
 • Polat, H.E. ve Olgun, M. 2011. Using an Environmental Friendly Energies-A Biogaz Case Study.Proceedings of 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP 2011), Antalya, Turkey.
 • Olgun, M. 2011. Tarımsal Yapılarda Çevre Koşulları ve Denetimi (Tarımsal Yapılar ve Sulama, 248 s., Editörler: Olgun,M. ve Demir,A.O.). Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2269, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1266,Eskişehir.
 • Olgun, M. 2011. Hayvansal ve Bitkisel Üretim Yapıları (Tarımsal Yapılar ve Sulama, 248 s., Editörler: Olgun,M. ve Demir,A.O.). Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2269, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1266,Eskişehir.
 • Polat, H.E. ve Olgun, M. 2011. GAP Bölgesindeki Hayvan Barınaklarında İç ve Dış Ortam Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. GAP VI. Tarım Kongresi, Bildiri Kitabı, SS.261-267, ISBN: 978-975-7113-29-4, 09-12 Mayıs Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Şanlıurfa, Türkiye.
 • Kendirli, B., Polat, H.E., Kaya, B. ve Olgun, M. 2011. Eskişehir İli Seracılığının Geliştirilmesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan, ss.957-968, Eskişehir, Türkiye
 • Olgun, M.2011. TARIMSAL YAPILAR (İkinci Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1577, Ders Kitabı:529, 445 s., Ankara
 • Olgun, M.2011. MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ(Statik)İkinci Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1566, Ders Kitabı:519, 293 s., Ankara
 • Polat, H.E., Kendirli, B. ve Olgun, M. 2010. Seraların Isıtılmasında Biyogazdan Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2010, Kahramanmaraş.
 • Olgun, M.2009. TARIMSAL YAPILAR. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1577, Ders Kitabı:529, 445 s., Ankara
 • Polat, H.E. ve Olgun, M. 2009. Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetimi Uygulamalarının Su Kirliliği Üzerine Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,s.71-80,Tokat.
 • Olgun, M.2008. MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ(Statik). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1566, Ders Kitabı:519, 293 s., Ankara
 • Olgun, M., M. Y. Çelik ve H.E. Polat, 2007. Determining of Heat Balance Design Criteria for Laying Hen Houses Under Continental Climate Conditions. Building and Environment 42(1)355-365,ISSN:0360-1323, Elsevier Publication, UK.
 • Polat,H.,E.and Olgun,M. 2007.Assessment of Cattle Waste Management Systems Near Settlements in Central Anatolia, Turkey. Journal of Engineering and Applied Sciences 2(6):1103-1110,Medwell Journal.
 • Olgun, M. and H.E. Polat 2006. Water pollution from livestock wastes and required strategies in efforts to adapt to European Union. Proceedings of 10th International Specialized Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management. September 18-22, ITU, Istanbul-Turkey.
 • Olgun, M, M.Y. Çelik, H.E. Polat 2006. Economical Supporting System Design for Laying Hen Poultry Houses. International Journal of Poultry Science 5(10)921-926,ISSN 1682-8356, Asian Network for Scientific Information, Faisalabad, Pakistan.
 • Olgun, M. and H. E. Polat,2005. Livestock Waste Management Systems and Environmental Protection. II. International Environmental Protection Symposium Proceedings, September 8-10 th., Dumlupınar University, Kütahya, Turkey.
 • Olgun, M. ve H. E. Polat,2005. Ülkemizdeki Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım 2005, s. 206-211, İstanbul.
 • Polat, H.E. ve M.Olgun ,2004. Yeni Kurulan Yerleşim Alanlarındaki Tarımsal Yapıların Analizi.Tarım Bilimleri Dergisi, 10(2), s. 222-230, Ankara.
 • Polat, H.E. ve M.Olgun ,2004. Biyogaz Tesislerinin Tasarımı ve Ülkemizde Kullanımı.II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi,26-28 Mayıs 2004, s. 505-512, Kütahya.
 • Olgun , M. ve M.Y. Çelik ,2004. Koyunların Çevre İstekleri ve Ülkemizde Koyun Ağıllarında Karşılaşılan Sorunlar. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Yıl:20, Sayı: 387, s. 15, Ankara.
 • Polat, H.E. ve M.Olgun ,2004. Analysis of the Rural Dwellings at New Residental Areas in The Southeastern Anatolia , Turkey . Building and Environment, 39 (12) 1505-1515 , ISSN:0360-1323,Elsevier Ltd., U.K.
 • Olgun, M. ve M.Y.Çelik,1999. Süt Sığırları İçin Bağlı Durak Tasarımı. Türk - Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Yıl:3, Sayı: 7, s. 57-62., Ankara.
 • Olgun, M. ve M.Y.Çelik, 1999. Koyun Ağılları ve Ülkemizde Karşılaşılan Sorunlar. Türk - Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Yıl:3, Sayı: 10, s. 62-69., Ankara.
 • Olgun,M.1998. Besi Sığırı Barınakları ve Ülkemizde Karşılaşılan Sorunlar. Türk - Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Yıl:2, Sayı: 3, s. 56-63., Ankara.
 • Olgun, M. ve M.Y.Çelik,1998. Hayvan Barınaklarında Havalandırma. Türk - Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Yıl:2, Sayı: 5, 5 s, Ankara.
 • Olgun,M.1997. Ülkemizde Hayvan Barınakları İçin İklimsel Tasarım Değerlerinin Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1488, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 815,73 s., Ankara.
 • Olgun,M., A.Öneş, H.Yaprak ve M.Y.Çelik,1997. Hayvan Barınaklarında Ekonomik Taşıyıcı Sistem Tasarımı. 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi , 5-8 Haziran 1997, s. 705-714, Bursa.
 • Olgun,M., B.Kendirli ve M.Y.Çelik,1997. Yalova İlinde Farklı Özelliklerdeki Seralar İçin Isıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi , Cilt:3, Sayı: 3, s.1-7 , Ankara.
 • Olgun,M. ve H.Yaprak,1997. Tarımsal Yapılar İçin Farklı Kafes Kiriş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi , Cilt:3, Sayı: 3, s.34-42 , Ankara.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1997. Yumurta Tavuğu Kümeslerinde Havalandırma Kapasitelerinin Belirlenmesi. YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs 1997, s. 142-152, İstanbul.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1997. Ahırlarda Farklı Planlama Sistemi, Yalıtım Düzeyi ve Hayvan Sayısının Minimum Havalandırma Kapasitesi Üzerine Etkisi. 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi , 5-8 Haziran 1997, s. 695-704, Bursa.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1997. Hayvan Davranışları ve Barınak Tasarımı. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, s. 687-694, Bursa.
 • Bayhan,M. ve M.Olgun,1996. Polatlı İlçesindeki Besi Sığırı Ahırlarının Yapısal Özellikleri ve Geliştirilme Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1468, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 808, 20 s., Ankara.
 • Gürel, Ö. ve M.Olgun,1996. Polatlı İlçesindeki Koyun Ağıllarının Yapısal Özellikleri ve Geliştirilme Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 2 (2), s. 33-38, Ankara.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1996. Hayvan Rahatlığı Yönünden Serbest Durak Tasarımı. Hasad Aylık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 130, s. 41-45, İstanbul.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1996. Hayvan Barınaklarında Bilgisayar Destekli Çevre Denetimi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dergisi Yıl: 10, Sayı: 57, s. 25-27, Ankara.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1996. Hayvan Barınaklarında Elektronik Kontrol Sistemlerinin Kullanımı. Süt Teknolojisi Dergisi Yıl: 1, Sayı: 1, s. 16-18, İstanbul.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1996. Hayvan Barınaklarının Tasarımında Son Yıllardaki Gelişmeler ve Ülkemizdeki Durum. Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi 18-20 Eylül 1996, s. 815-823, İzmir.
 • Yalçın,E. ve M.Olgun,1996. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Zamanlarının Planlanması. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın No: 96-3, 41 s., Ankara.
 • Kodal,S., M.Olgun, M.F.Selenay, Y.E. Yıldırım, A.Öztürk, A.Güney ve K.Demir,1995. Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Verimine Etkisi. 5.Ulusal Kültürteknik Kongresi , 30 Mart-2 Nisan 1995, s. 407-422, Antalya.
 • Olgun,M.1995. Tarımsal Yapı Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması. Kültürtekniğe Giriş. Editör: A.Balaban, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1402, Ders Kitabı: 404, s. 181-195, Ankara.
 • Öztürk,T. ve M.Olgun,1995. Samsun İli Ticari Tavukçuluk İşletmelerinde Kümes İçi Çevre Koşullarının İncelenmesi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (3): s. 31-43, Samsun.
 • Öztürk,T. ve M.Olgun,1993. Samsun İlindeki Kümeslerin Yapısal Özellikleri ve Geliştirilme Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1330, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 735, 82 s., Ankara.
 • Balaban.A., A.Öneş, M.Olgun, S.M.Yener, M.Beyribey, K.Sönmez, M.Ş.Yargıcı,1992. GAP Alanında Kurulacak Hayvan Barınaklarına İlişkin Proje Kriterlerinin Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1250, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 690, 69 s., Ankara.
 • Kodal,S., M.A.Tokgöz, M.Olgun, F.Öztürk, M.F.Selenay ve M.Beyribey,1992. Yağış, Toprak ve Bitki Deseninin Sulama Suyu Miktarı ile Sistem Kapasitesine Etkisi. IV.Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, s. 15-24, Erzurum.
 • Olgun,M. ve M.F.Selenay,1992. Buzağı Barınakları. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 39, s. 17-24, Ankara.
 • Olgun,M. ve S.Kodal,1992. Süt Sığırı Ahırlarında İç ve Dış Ortam Proje Değerlerinin Çevre Koşullarının Denetimi Üzerine Etkisi. IV.Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, s. 346-357, Erzurum.
 • Olgun,M. ve T.Öztürk,1992. Farklı Kümes Tiplerinin Boyutsal Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1249, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 689, 23 s., Ankara.
 • Olgun,M. ve T.Öztürk,1992. Yumurta Tavukları için Geliştirilen Alternatif Kümes Sistemleri. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, s. 346-357, Erzurum.
 • Olgun,M.1991. Tarımsal İnşaat ve Hayvan Barınakları. T.C. Ziraat Bankası Eğitim ve Organizasyon Müdürlüğü, Teknik Elemanlar Eğitimi Ders Notu, 136 s., Ankara.
 • Öneş,A., S.Mutaf, M.Olgun ve İ.Çilingir,1991. Ülkemizde Hayvan Barınaklarının Durumu ve Geliştirilme Olanakları. İkinci Hayvancılık Kongresi, 17-19 Haziran 1991, s. 193-204, Ankara.
 • Türkoğlu,M., M.Olgun ve O.Elibol,1991. Broiler Üretiminde Genotip, Kümes İçi Sıcaklık ve Barındırma Sisteminin Performansa Etkileri. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi 91, 22-25 Mayıs 1991, s. 335-345, İstanbul.
 • Benli,E., A.Balaban, S.Kodal, M.A.Tokgöz, M.Olgun, F.Öztürk, M.F.Selenay, Y.E.Yıldırım ve L.Şaylan,1990. Türkiye Buğday Üretiminin Tahmini. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1191, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 654, 52 s., Ankara.
 • Olgun,M.1989. Süt Sığırı Ahırlarında İç Ortam Sıcaklık ve Bağıl Nem Değerlerinin Yapı Elemanları Toplam Isı İletim Katsayıları Üzerine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1111, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 604, 29 s., Ankara.
 • Olgun,M.1989. Farklı Sistem ve Kapasitede Planlanan Süt Sığırı Ahırlarında Ahır Boyutları ile Yapı Yüzey Alanları Arasındaki İlişkiler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1139, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 627, 22 s., Ankara.
 • Olgun,M.1989. Serbest Duraklı Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması ve Yapısal Özellikleri. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnşaat ve Kültürteknik Daire Başkanlığı Yayınları No: 10, 74 s., Ankara.
 • Olgun,M. ve A.Öneş,1989. TİGEM İşletmelerindeki Hayvan Barınaklarında Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 21, s. 2-12, Ankara.
 • Olgun,M., A.Öneş ve K.Sönmez,1989. Kerpicin Özelliklerinin İyileştirilmesinde Uçucu Külün Kullanım Olanakları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt: 40, Fasikül 1-2, s. 79-90, Ankara.
 • Olgun,M. ve M.A.Tokgöz,1989. Saatlik Sıcaklık Değerlerinin Tarımsal Yapıların Projelenmesinde Kullanılma Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1114, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 606, 21 s., Ankara.
 • Olgun,M., M.A.Tokgöz ve A.Balaban,1989. Determination of Outdoor Air Design Values In Controlling The Environmental Conditions of Agricultural Buildings. University of Ankara Publications of Faculty of Agriculture: 1118, Scientific Research Reports: 609, 14 s., Ankara.
 • Olgun,M. ve S.Kodal,1989. Dış Ortam Havasına İlişkin Proje Değerlerinin Ahırlarda Isı Dengesinin Sağlanması Üzerine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1137, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 625, 16 s., Ankara.
 • Olgun,M., S.Kodal ve A.Öneş,1989. Ülkemizde Yapılacak Olan Süt Sığırı Ahırlarında Kullanılabilecek Uygun Malzeme Düzenleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 40, Fasikül 1-2, s. 91-103, Ankara.
 • Öneş,A. ve M.Olgun,1989. Tarımsal Yapılarda Planlama ve Projelendirme Kriterleri. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bülteni, Sayı: 104, Yıl: 21, s. 27-35, Ankara.
 • Tokgöz,M.A. ve M.Olgun,1989. Rüzgar Hızı ve Yönünün Hayvan Barınaklarının Projelenmesi Üzerine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1132, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 620, 26 s., Ankara.
 • Olgun,M.1988. Süt Sığırı Ahırlarında Optimum Çevre Koşulları. Hasad Aylık Tarım Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 39, s. 21-24, İstanbul.
 • Olgun,M.1988. Hayvan Barınaklarında Yalıtım. Hasad Aylık Tarım Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 40, s. 28-29, İstanbul.
 • Olgun,M.1988. Izgara Tabanlı Ahırlar. Hasad Aylık Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 42, s. 18-20, İstanbul.
 • Olgun,M.1988. Ülkemizde Süt Sığırı Ahırlarının Planlanmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:30, s. 14-16, Ankara.
 • Olgun,M., A.Tokgöz ve A.Balaban,1988. Tarımsal Yapılarda Çevre Koşullarının Denetiminde Kullanılabilecek Dış Ortam Havasına İlişkin Tasarım Değerlerinin Belirlenmesi. 3. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Cilt: 2, 20-23 Eylül 1988, s.645-654,İzmir.
 • Olgun,M. ve F.Güler,1988. Hayvan Barınaklarında Doğal Havalandırma. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 15, s. 17-21, Ankara.
 • Olgun,M. ve K.Sönmez,1988. Sığır Barınakları için Delikli Çatılar (Çeviri). Hasad Aylık Tarım Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, s. 31-32, İstanbul.
 • Öneş,A., M.Olgun ve K.Sönmez,1988. Çeşitli Katkı Maddeleri ile Hazırlanan İnşaat Malzemelerinin Tarımsal Yapılarda Kullanılma Olanakları. 3. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Cilt: 2, 20-23 Eylül 1988, s.631-644, İzmir.
 • Girgin,İ., A.Öneş, M.Olgun, N.Sönmez ve A.Balaban,1986. Yerleşme Düzenlemesi ve Altyapı Sorunları. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Simpozyumu, 18-21 Kasım 1986, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 63-90, Ankara.
 • Öneş,A. ve M.Olgun,1986. Tokat Yöresinde Kurulacak Hayvan Barınaklarında Uygun Çevre Koşullarının Sağlanmasına İlişkin Planlama Kriterlerinin Saptanması. Hayvancılık Sempozyumu, 5-8 Mayıs 1986. Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 16, s. 17-41, Tokat.
 • Olgun,M. ve N.Sönmez,1984. Orta Anadolu Bölgesinde Bulunan Devlet Üretme Çiftliklerindeki Süt Sığırı Ahırlarının Yapısal Durumu ve Geliştirilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: KT. 5, 19 s., Ankara.
 • Sönmez,N. ve M.Olgun,1984. Ahırlarda Havalandırma Sistemlerinin Planlanması. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yetiştirici Broşürleri Serisi: 84-6, 46 s., Ankara
 • Benli,E. ve M.Olgun,1981. Ahır Planlamasında Yararlanılan Sistemler ve Türkiye’deki Uygulamalar. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 48 s., Ankara.
 • Sönmez,N. ve M.Olgun,1984. Ahırlarda Havalandırma Sistemlerinin Planlanması. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yetiştirici Broşürleri Serisi: 84-6, 46 s., Ankara
 • Benli,E. ve M.Olgun,1981. Ahır Planlamasında Yararlanılan Sistemler ve Türkiye’deki Uygulamalar. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 48 s., Ankara.