DOÇ.DR. ÖMÜR AYDIN    
Adı : ÖMÜR
Soyadı : AYDIN
E-posta : omuraydin@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 595 72 96
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ömür Aydın

Doğum Tarihi: 01.06.1975

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

 Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Göğüs Hastalıkları

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2003

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Tez başlığı: Sigara içen asemptomatik bireylerde akciğer radyografisi, solunum fonksiyon testi ve yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisi bulguları ile küçük hava yolu hastalıkları arasındaki korelasyon

Tez danışmanı: Prof. Dr. Bahar KURT, Doç. Dr. A. Berna DURSUN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Asistan doktor

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1999-2003

Uzman doktor

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2003-2005

Uzman doktor 

 Gümüşhane Devlet Hastanesi

2005-2005

Uzman doktor

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları BD

2005- 2014

Doçent doktor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları BD

2014- halen

 

Yönetilen Uzmanlık Tezleri  :

Halen Yürütülmekte Olan Tezler (tez konusu)

Tez Öğrencisinin Adı

Allerjik rinitli hastaların nazal steroid tedavisine uyumlarının ve tutumlarının değerlendirilmesi

 

DR. BEGÜM GÖRGÜLÜ

2018-2019 Döneminde Tamamlanmış Tezler (tez konusu)

Tez Öğrencisinin Adı

Akut pulmoner embolide klinik ve BT anjiografik parametrelerin prognostik önemi

DR. SÜMEYYE AYÖZ

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1.       Türk Toraks Derneği

2.       Ulusal Allerji ve İmmunoloji Derneği

3.       Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

4.       European Respiratory Society

5.       European Asthma Allergy and Clinical Immunology Society


Yayınlar:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aydin+O