DOÇ.DR. OYTUN OKAN ŞENEL    
Adı : OYTUN OKAN
Soyadı : ŞENEL
E-posta : osenel@veterinary.ankara.edu.tr
Tel : 3170315-4332
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER :

Doğum Yeri : Ankara
Doğum Tarihi : 11.01.1975
Medeni Hali : Evli
Tabiyeti : T.C
Yabancı Dil : İngilizce 
Kan Grubu : 0 Rh+

DEVAM EDEN GÖREVLERİ:

- Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite
  Koordinatör Yardımcısı

- Yükseköğretim Kalite Kurulu - Kurumsal Dış Değerlendirici

- Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) - Ölçütler Komitesi Üyesi

- AÜVF Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Acil Kliniği Sorumlusu

- AÜVF Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi

- AÜVF Yayın Alt Komitesi Üyesi

- AÜ Veteriner Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu Üyesi – Yabancı Dil Editörü

- Journal of Istanbul Veterinary Sciences - Yayın Kurulu Üyesi

- AÜVF Akreditasyon Komisyonu Üyesi

- AÜVF Basın, Yayın ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi

- AÜ Ziraat Fakültesi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı

- AÜVF Dans Topluluğu Sorumlusu

- ABB Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Hizmet Protokolü Fakülte Proje Sorumlusu

- AÜVF Hayvan Hastanesi Restorasyon Projesi Cerrahi AD Birim Sorumlusu

- AÜVF Hayvan Hastanesi Yerleşim Sorumlusu

- AÜVF İntörn Veteriner Hekim Birim Sorumlusu

- AÜVF Cerrahi Anabilim Dalı Klinik Rotasyon Sorumlusu

- AÜVF Tomografi Ünitesi Tesis Sorumlusu


ÜNİVERSİTE DIŞI GÖREVLERİ:

- Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı