DOÇ. DR. OYTUN OKAN ŞENEL    
Adı : OYTUN OKAN
Soyadı : ŞENEL
E-posta : osenel@veterinary.ankara.edu.tr, oytunsenel@gmail.com
Tel : 3170315-4332
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ / CERRAHİ ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/oytun-okan-senel
Kişisel Akademik Bilgiler

AÜVF Hayvan Hastanesi Başhekimi

AÜVF Yönetim Kurulu Üyesi

AÜVF Toplumsal Katkı Koordinatörü


ÇALIŞMA ALANI

Görev Yeri: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

Mesleki Çalışma Alanları:

 • Yumuşak doku cerrahisi
 • Anesteziyoloji ve reanimasyon
 • Ağrı yönetimi
 • Hayvan hakları ve hayvan gönenci
 • Hayvanlarda ilk yardım ve acil girişim
 • Yaban hayvanları rehabilitasyonu
 • Veteriner hekimliği mevzuatı

Verdiği Lisans Dersleri:

       Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Programı:

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon (2012 -  )
 • Cerrahi (2012 -  )
 • Klinik Beceri Laboratuvarı - Anestezi Modülü (2017 -  )

       Ankara Üniversitesi İngilizce Veteriner Hekimliği Programı:

 • Anesthesiology and Reanimation (2018 -  )
 • Surgery (2018 - 2020)
 • Clinical Skills Laboratory - Anesthesia Module (2017 -  )
      Ankara Üniversitesi Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu:
 • Hayvanlarda İlk Yardım (2020 -  )
 • Yaban Hayvanlarında Rehabilitasyon (2020 -  )
 • First Aid for Animals (2020 -)
 • Wild Animal Rehabilitation (2020 - )

AKADEMİK GÖREVLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE ve AKREDİTASYON FAALİYETLERİ

·  Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)

    - Kurumsal Dış Değerlendirme Programı - Değerlendirici (2016 –  )

  * Tarsus Üniversitesi Kalite Dış Değerlendirme Ziyareti (Takım Üyesi/Raportör) (2021)

  * Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kalite Dış Değerlendirme Ziyareti (Takım Üyesi/Raportör) (2020)

  *  İstanbul Şehir Üniversitesi Kalite Dış Değerlendirme Ziyareti (Takım Üyesi/Raportör) (2019)

  * Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kalite Dış Değerlendirme Ziyareti (Takım Üyesi/Raportör) (2018)

   * Bingöl Üniversitesi Kalite Dış Değerlendirme Ziyareti (Takım Üyesi/Raportör) (2017)

   * Özyeğin Üniversitesi Kalite Dış Değerlendirme Ziyareti (Gözlemci/Raportör) (2016) 


- Kurumsal İzleme Programı -  Değerlendirici (2020 - )

     *  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kalite Dış Değerlendirme Ziyareti (Takım Üyesi/Raportör) (2021)

     * Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Takım Üyesi/Raportör) (2020)


· Ankara Üniversitesi

   -  Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatör Yrd. (2017-2018)

   -  "Ankara Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi" çalışma grubu üyesi (2018)

· Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

   -  Toplumsal Katkı Koordinatörü (2021-  )

   - Birim Kalite Komisyonu Üyesi (2018 -  )

   -  Birim Eğitim Programları Koordinasyon Kurulu Üyesi (2019 - 2021)

   -  Akademik Değerlendirme ve Kalite Komisyonu Üyesi (2017-2018)

   -  Akreditasyon Komisyonu Üyesi (2015 -  )

   -  Strateji Geliştirme ve İzleme Komisyonu Üyesi (2018 - 2021)

   -  Ankara Üniversitesi Birim Kalite Dış Değerlendirme Programı, Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Değerlendirme Ziyareti (Takım Üyesi - Değerlendirici - Raportör) (2019)

   -  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi EAEVE Akreditasyon Dış Değerlendirme Programı - Hayvan Hastanesi ziyaret sorumlusu (2018)

   - AÜVF Kalite İzleme Programı, Temel Bilimler Bölümü İzleme Ziyareti (Takım Başkanı) (2021)

   - AÜVF Birim Öz Değerlendirme Programı, Temel Bilimler Bölümü Değerlendirme Ziyareti (Takım Başkanı) (2022)


· VEDEK

   -  Ölçütler Komitesi Üyesi (2017 - 2020)

   - Kurumsal Dış Değerlendirici (2017 - 2019)

                 * Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akreditasyon Saha Ziyareti (Takım Üyesi-Raportör)                    (2018)


DİĞER AKADEMİK GÖREVLERİ

· Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi

vBaşhekim  (2021 -  )

vBaşhekim Yardımcısı (2018 - 2021)

vHastane Yönetim Kurulu Üyesi (2016 -  )

vProf. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Acil Kliniği Sorumlusu (2016 - 2021)

vProf. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Acil Kliniği Komisyon Üyesi (2007-2014) (2016 - 2021)

vVeteriner Tıbbi Ürün Perakende Satış Birimi Vekil Sorumlusu (2013-2018)

vAnkara Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Hizmet Protokolü Fakülte Proje Sorumlusu (2013 -  )

vTarım ve Orman Bakanlığı Yaban Hayvanlarına Yönelik Hizmet Protokolü Fakülte Temsilcisi (2010 -  )

vTomografi Ünitesi Tesis Sorumlusu (2012 - 2021)

vHayvan Hastanesi yerleşim sorumlusu (2016 – 2018)

vHayvan Hastanesi Restorasyon Projesi Birim Sorumlusu (2014 – 2018)

vDöner Sermaye Fiyat Belirleme Komisyonu Üyesi (2018 - 2021)

vCerrahi Kliniği rotasyon sorumlusu (2015-2018)

vProf. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Acil Kliniği nöbetçi veteriner hekim (2001-2014)

vAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gezici Kliniği (veteriner Hekim) (2001 - 2021)

·       Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

v Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (2017 -  )

v  Öğrenciye Destek Komisyonu Üyesi (2021 -  )

v Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Eğitimi Komisyon Üyesi (2019 –  2021)

v AÜ Veteriner Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı (Yabancı Dil Editörü) (2016-2017)

v  Muayene ve Kabul Komisyonu Başkan Vekili / Üye (2020)

v Yayın Alt Komitesi Üyesi (2016 - 2017)

v Dış İlişkiler, Basın-Yayın, Halkla İlişkiler Komisyonu Üyesi (2012 - 2021)

v Kültür-Sanat Komisyonu Üyesi (2011-2014)

v Yaban Hyv. Rehabilitasyon ve Sağaltım Öğrenci Topluluğu (YaRaSa) Danışmanı (2018-2019)

v  AÜVF Klinik Beceri Laboratuvarı  Cerrahi Birim Sorumlusu (2020 - )

v İntörn Programı Birim Sorumlusu (Cerrahi AD) (2015 -  )

v Ortak Alan Demirbaş Sorumlusu (2001-2018)

v Hayvanları Koruma Topluluğu Sorumlu Öğretim Elemanı (2002-2010)

v Dans Topluluğu Sorumlu Öğretim Elemanı (2007-2018)

·       Fakülte Dışı

v TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Uzman Üye / Raportör (Mayıs-Aralık 2019)

v Veteriner Hekimliği Çekirdek Eğitim Programı (VUÇEP) Çalışma Grubu Üyesi (2019)

v    TBMM Çevre Komisyonu Uzman Üye (Hayvanları Koruma Kanunu değişiklik çalışmaları) (2012-2013) 

v Ankara Üniversitesi Ankapella Korosu Koordinatörü (2004-2008)

v AÜZF Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı (2015-2018)

v AÜZF Hayvanları Koruma ve Kontrol Komisyonu Üyesi (2012-2015)

v Journal of Istanbul Veterinary Sciences - Yayın Kurulu Üyesi (2017- )

   Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - Danışma Kurulu Üyesi (2021- )

 

ÜNİVERSİTE DIŞI DİĞER GÖREVLERİ

 • Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı (2011-2018)
 • Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Haysiyet Divanı Üyesi (2018 - 2021)
 • Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Büyük Kongre Delegesi (2012-  )
 • Ankara Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyesi (2011 -  )
 • Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Danışma Kurulu Üyesi (2017 - 2021)
 • IV. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı (2018)
  - Mesleki Örgütlenme ve Mesleki Politikalar Komisyonu Başkanı
  - Eğitim Komisyonu Üyesi
 • Adli Yargı Ceza Mahkemeleri Bilirkişisi (2014 -  )
 • Adli Yargı Hukuk Mahkemeleri Bilirkişisi (2013 -  )
 • Kamu Denetçiliği Kurumu Bilirkişisi (2020- )
 • K.K. Atlıspor Eğitim Merkez Komutanlığı – Vet. hekim asteğmen/teğmen (2005 – 2006)
 • Kibbutz Magen Hayvanat Bahçesi (İsrail) – Stajyer veteriner hekim (1998)
 • Ti-Ho Hannover Veteriner Okulu (Almanya) - Stajyer veteriner hekim (1997)


KATKIDA BULUNDUĞU KİTAP ve BİLİMSEL RAPORLAR
 • Veteriner Anesteziyoloji  (Ankara Nobel Tıp Kitabevi - 2021): Yazar
 • Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Canine and Feline, 6th Edition --- Veteriner Hekimlikte 5 Dakikada Konsültasyon: Kedi ve Köpek (Ankara Nobel Tıp Kitabevi - 2020): Türkçe Çeviri Editörü ve Bölüm Çevirmeni
 • TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Raporu (2019): Uzman Üye ve Raportör
 • Veteriner Hekimliği Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) (2019):  Çalışma Grubu Üyesi
 • IV. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Mesleki Örgütlenme ve Mesleki Politikalar Raporu (2018): Komisyon Başkanı ve Raportör
 • IV. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Eğitim Raporu (2018): Komisyon Üyesi ve Raportör
 • Veteriner Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Medipres Yayıncılık - 2012): Yazar
 • Klinik Pratikte At Hekimliği (Medipres Yayıncılık - 2007): Bölüm Çevirmeni
Sayfanın son güncellenme tarihi: 07.03.2022