PROF.DR. HÜSEYİN ÖZDEN ŞENER    
Adı : HÜSEYİN ÖZDEN
Soyadı : ŞENER
E-posta : osener@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 312 508 2220 (sekreterlik)
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/huseyin-ozden-sener
Kişisel Akademik Bilgiler

 İsim................................................

:

H. Özden Şener

 Akademik Ünvanı......................

:

Profesör

 Akademik Birimi.........................

:

Dahili Tıp Bilimleri 

Nöroloji Anabilim Dalı

 Yerleşke.......................................

:

İbni Sina Hastanesi

Akademik Yerleşke K-3

 Tel:  312 508 22 20 (sekreterlik)

 

 E-mail:

 osener@medicine.ankara.edu.tr

  


Akademik Yayınları

 

 

 

 Pub Med

:

Pubmed yayını için tıklayınız

 

Diğer Bilgiler

 

 

 

ULUSAL YAYINLAR:ULAKBİM-Türk Tıp Dizini

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM

Ankara Atatürk Lisesi 1975-1981.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981-1988.

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, 1988-1994.

Nöroloji Uzmanı, Havza Devlet Hastanesi, Samsun, 1994-1996.(Zorunlu Devlet Hizmeti)

Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, 1996-1998.

Yardımcı Doçent, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, 1998-2002.

Doçent,  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, 2002-2008.

Profesör, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, 2008-.


Özel Eğitimler

Kantitatif Elektromyografi, sinir iletim çalışmaları, uyarılmış potansiyel çalışmaları. Kopenhag Üniversitesi Tıp Fakültesi Rigshospitalet Klinik Nörofizyoloji Departmanı, Kopenhag, Danimarka, Ocak-Temmuz, 1992. 

Eğitim Becerileri Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Birimi, Ankara, Nisan, 1999. 

Etkili İletişim ve Sunum Becerisi Kursu, Diyalog Etkili İletişim Merkezi, Ankara, 2001. 

Probleme Dayalı Öğrenim Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara, 2002.


DİPLOMA ve BELGELER

Tıp Doktoru

Nöroloji Uzmanı

Nöroloji Doçenti


Profesör


Algoloji Uzmanı


Klinik Nörofizyoloji Uzmanı


DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER

Türk Nöroloji Derneği

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği

Türk Tabipleri Birliği Ankara Tabip Odası


BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER

Türk Nöroloji Dergisi Yardımcı Editör, 2008-2012

 

Medical Network

Beyin Damar Hastalıkları Dergisi Yayın Kurulu


STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Danışma KuruluARAŞTIRMA ALANLARI

Klinik Nörofizyoloji
 

EMG

Uyarılmış Potansiyeller


Nöropatik Ağrı

Nevraljiler

Karpal Tünel Sendromu

 

Tuzak Nöropatileri


Polinöropatiler


Baş Ağrısı

 KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER


Beşaltı Ö, Özak A, Şener HÖ, Pamuk K, Güleryüzlü AZ: Siyatik Sinir Yaralanmalarının Onarımında Diadinamik Akım, Faradik Akım ve Lazer Uygulamalarının Rejenerasyona Katkısı. TÜBİTAK VHAG 1641,2000-2002.

Gökçe AP, Beşaltı Ö, Şener HÖ, Özak A, Şenel OO, Güleryüzlü AZ: Deneysel Spinal Kord Transeksiyonlarında Yeni bir Operatif Yaklaşım. Ankara Üniversitesi  Araştırma Fonu, Proje No: 2000.08.10.022,2000-2002.  

Şener HÖ, Sarıkaya S. Karpal tünel sendromlu hastalarda soğutulmuş el-el bilek ateli ve soğutulmamış el-el bilek ateli kullanımının karşılaştırmalı çalışması. TÜBİTAK SBAG-AYD-444.2003-2005.

 

Şener HÖ, Durmaz Mercan N. Gıdaların Gerilim Tipi Baş Ağrısının Klinik Karakteristikleri ile İlişkisi TÜBİTAK -112S557

 

MEDİKAL KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

1. Sinir Kökü ve Pleksus Hastalıkları. Klinik Nöroloji. Editör: Nermin Mutluer, Antıp, Ankara, 1998, sf:177-180.

2. Tuzak Nöropatileri. Klinik Nöroloji
. Editör: Nermin Mutluer, Antıp, Ankara, 1998, sf:181-184. 

3. Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları. Klinik Nöroloji
. Editör: Nermin Mutluer, Antıp, Ankara, 1998, sf: 195-202.

4. Nörolojide Laboratuvar İncelemeleri. Klinik Nöroloji
. Editör: Nermin Mutluer, Antıp, Ankara, 1998, sf:209-212.

5. Müsküler Spazm, Kramp ve Ağrı. Klinik Bilimlere Giriş 2: Semptom ve Bulguların Analizi
. Editör: İsfendiyar Candan, Antıp, Ankara, 1999, sf:101-103. 

6. Anal Sifinkter Disfonksiyonunda Elektrofizyolojik İncelemeler. Anorektal Bölge Hastalıkları.
Editör: Necati Örmeci, Türkiye Klinikleri, Ankara,2001, sf:61-67.

7. Myastenia Gravis. Medikal Tedavi
. Editör: İsfendiyar Candan. Antıp, Ankara, 2003. Sf:1463-1465. 

İdari Görevler

Nöroloji Ana Bilim Dalı EMG- Uyarılmış Potansiyeller Laboratuvarı Sorumlusu, 1998-.

 

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2005.

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi Başkanı, 2005-2009.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-2011.

Türk Nöroloji Derneği, İkinci Başkan, 2011-2012.

 

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, 2010-2013.

 

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, 2013-.

 

Ankara Üniversitesi Özel Egitim Arastırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, 2013-.

 

Mesleki Geçici Görevler

 

Sağlık Bakanlığı Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri Hazırlama Kurulu Üyesi, 2003.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Hazırlama Kurulu Üyesi, 2006.

 

Meslek Örgütündeki Görevler


Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi 2010-2012

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2012-2014

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri 2014-2016Uzmanlık Tezi

Karpal tünel sendromlu hastalarda yüzük parmağı uyarımıyla yapılan duyusal iletim çalışması, Ankara, 1994. 

Verdiği Dersler ve Programlar

Nevraljiler (lisans)


Paresteziler (lisans)


Duyu bozuklukları (lisans)

 

Tuzak ve kompresyon nöropatileri (lisans) 

Kas ve nöromüsküler kavşak hastalıkları (lisans) 

Radikülopatiler (lisans) 

Polinöropatiler (lisans) 

Sinir sisteminin toksik ve metabolik hastalıkları (lisans) 

Karpal tünel sendromu (lisans) 

Periferik fasyal paralizi (lisans) 

Nörolojide laboratuvar incelemeleri (lisans) 

Beyin ödemi ve herniasyon (lisans) 

Beyin tümörleri (lisans) 

Baş dönmesi ve denge bozuklukları (lisans) 

Nörolojide acil durumlar (doktora)

 

Nöropatik Ağrı (doktora) 

Klinik Nörofizyoloji Programı (doktora) 

Tez danışmanlığı 

Nida Taşçılar, Kesin ve Olası Multipl Sklerozda Renkli Pattern Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Değeri, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, 1998. 

Didem Akgün, Repetitif Transkranyal Manyetik Stimülasyonun Parkinson Hastalığında Motor Performansa Etkisi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, 2000. 

Aylin Öcal, Myastenia Graviste Yüksek Sıcaklığın Nöromüsküler Jitter Üzerine Etkisi, Tıpta Uzmanlık Tezi,  Ankara, 2001.  

Sevda Sarıkaya, Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Soğutulmuş El-Bilek Ateli ve Soğutulmamış El-Bilek Ateli Kullanımının Çaprazlama Karşılaştırmalı Çalışması, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, 2005. 

Cemile Buket Tuğan Yıldız, Karpal Tünel Sendromunda Bilek-aya Segmenti İletim Çalışmasının Tanı Değeri, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara 2009.


Nazlı Durmaz Mercan, Gıdaların Gerilim Tipi Baş Ağrısının Klinik Karakteristikleri ile İlişkisi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara 2013.

Bilimsel toplantılarda yaptığı konuşmalar

Meralgia parestetika ve tarsal tünel sendromu. Tuzak Nöropatileri Paneli. 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Belek, Antalya, 2000.

Anal Sfinkter Disfonksiyonunda Elektrofizyolojik İncelemeler. Konferans.
Anorektal Bölge Hastalıkları Sempozyumu, Ankara, 2000.

Kronik Nörojenik Periferik Sinir Sistemi Hastalıklarında EMG Bulguları. Konferans.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi II. EEG-EMG Semineri, Ankara, 2002.

ALS’de Semptomatik Tedavi. ALS’de Tedavi Paneli.
38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kemer, Antalya, 2002.

Anal sfinkter ve Pelvik Taban Elektrofizyolojisi. Konferans.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi III. EEG-EMG Semineri, Ankara, 2003.

Frenik Sinir Elektrofizyolojisi. Konferans.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi III. EEG-EMG Semineri, Ankara, 2003.

Ardısıra Sinir Uyarımı. Nöromüsküler Hastalıkların Tanısında Eletrofizyolojik Testler Paneli.
39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Belek, Antalya, 2003.

Nörolog Gözüyle Diyabetik Nöropati. Konferans.
Diyabetik Nöropati Sempozyumu , Ankara, 2003.

Polinöropati Tanı ve Tedavisi. Konferans.
Pfizer İlaç Şti. Organizasyonu, Çubuk, Ankara, 2003.

Transkranyal Manyetik Uyarımın Tedavideki Yeri. Konferans.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi IV. EEG-EMG Semineri, Ankara, 2004.

Nöropatik Ağrı Tanı ve Tedavisi. Konferans.
Pfizer İlaç Şti. Organizasyonu, Sincan, Ankara, 2004.

Ağrının Klinik ve Laboratuvar İncelemesi. Nöropatik Ağrı Paneli.
40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Aksu, Antalya, 2004.

Olgularla Nöropatik Ağrı Tanı ve Tedavisi. Konferans.
Pfizer İlaç Şti. Organizasyonu, Kızılcahamam, Ankara, 2004.

Periferik Sinirlerde Anormal Motor İnnervasyonun Elektrofizyolojik Değerlendirmesi. Konferans.
21.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Samsun, 2004. 

Polinöropati Tanı ve Tedavisi. Konferans.
Pfizer İlaç Şti. Organizasyonu, Kızılcahamam, Ankara, 2004.

Ataksik Nöropatilerin Elektrofizyolojik Ayırıcı Tanısı. Konferans.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi V. EEG-EMG Semineri, Ankara, 2005.

Nöropatik Ağrı Tanı ve Tedavisi. Konferans.
Pfizer İlaç Şti. Organizasyonu, İstanbul, 2005.

Nöropatik Ağrı Tanısında Kullanılan Elektrofizyolojik Yöntemler. Konferans.
2.Nöropatik Ağrı Sempozyumu, İstanbul, 2005.

Motor Ünite Potansiyelleri ve Girişim Paterni Analizi. Elektromyografi Kursu.
41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 2005.

Nöropatik Ağrı Tanı ve Tedavisi. Konferans.
Pfizer İlaç Şti. Organizasyonu, Samsun, 2005.

Ulnar sinir tuzak nöropatileri. Konferans.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi VI. EEG-EMG Semineri, Ankara, 2006.

Elektromyografi. Konferans. Türk Nöroloji Derneği 2.Yeterlilik Kursu
, Ankara, 2006.

Olgularla Nöropatik Ağrı Tanı ve Tedavisi. Konferans.
Pfizer İlaç Şti. Organizasyonu, Ankara, 2006.

Elektromyografide Girişim Paterni Analizi. Konferans.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi VII. EEG-EMG Semineri, Ankara, 2007.

Fantom Ağrı. Konferans.
4.Nöropatik Ağrı Sempozyumu, Lara, Antalya, 2007.

Sıcaklık ve Elektrofizyoloji. Konferans.
24.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Aksu, Antalya, 2007.

Olgularla Nöropatik Ağrı Tanı ve Tedavisi. Konferans.
Pfizer İlaç Şti. Organizasyonu, Ankara, 2007.

Nöropatik Ağrı Tanısı ve Tedavisi. Konferans.
Pfizer İlaç Şti. Organizasyonu, Ankara, 2007.

Elektromyografi. Konferans. Türk Nöroloji Derneği 3.Yeterlilik Kursu
, Ankara, 2008.

Trigeminal Somatosensöryel Uyarılmış Potansiyeller. Konferans.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi VIII. EEG-EMG Semineri, Ankara, 2008.

Dilin ve Paravertebral Kasların Elektromyografisi. Konferans.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi VIII. EEG-EMG Semineri, Ankara, 2008.

Nöropatik Ağrı Tanısı ve Tedavisi. Konferans.
Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Aylık Toplantısı. Ankara, 2008.

Nöropatik Ağrı Tanısı ve Tedavisi. Konferans.
Pfizer İlaç Şti. Organizasyonu, Ankara, 2008.

Motor Nöron Hastalığında Elektrofizyoloji. Elektromyografi Kursu.
44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2008.

Travmatik nöropatili olgularda EMG. Vaka Tartışması.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi IX. EEG-EMG Semineri, Ankara, 2009.

Nöropatik Ağrıda Pregabalin. Seminer.
Pfizer İlaç Şti. Organizasyonu, Ankara, 2009.

İletim Bloğu ile Seyreden Simetrik Nöropatiler. İletim Bloğu Paneli.
25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Antalya, 2009.

Nöromüsküler Hastalıklarda Elektrofizyoloji. Vaka Tartışması.
25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Antalya, 2009.

Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Transkranyal Manyetik Stimülasyon. Transkranyal Manyetik Stimülasyon Paneli. VIII. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Bolu, 2009.

 

Myotoniler. Anormal İstirahat Aktiviteleri Paneli. 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Antalya, 2010.

 

Motor Nöron Hastalıkları. Konferans. 5. Çukurova Nöroloji Günleri, Kahramanmaraş, 2010.

 

Nöropati. Olgularla Yan Etki ve Komplikasyonlar Paneli. 1. Lenfoma Myeloma Kongresi, Antalya, 2010.

 

Nöropatik Ağrı. Konferans. Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği. Ankara, 2010.

 

*****

 

Sıcaklık ve Nörofizyoloji. İleri EMG Kursu. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Antalya, 2013.

Nefes Almak. Konferans. 9. Klinik Sorumlu Hemşireleri Sempozyumu. Bolu, 2013.

 

Duyu Bozukluğu ve Serebellar Bozukluklar. Konferans. 8. Çukurova Nöroloji Günleri. Gaziantep, 2013.

 

Motor Ünite Potansiyeli Analizi. EMG İncelemesi Kursu. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Antalya, 2014.

 

Pelvik Taban EMG’si. Pelvik Taban İncelemeleri Paneli. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Antalya, 2014.

 

Diyabetik nöropati- güncelleme, Diyabetin Komplikasyanları Paneli. 50. Diyabet kongresi, Antalya, 2014.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1. The effect of 90o thigh flexion to lateral femoral cutaneous nerve somatosensory evoked potential study in patients with meralgia paresthetica. HÖ Şener, S Ulkatan, D Selçuki. 9th European Congress of Clinical Neurophysiology, Ljubjana, Slovenia, 1998. 

2. Spinal somatosensory evoked potentials in adult patients with tethered cord syndrome. D Selçuki, M Selçuki, C Yücesan, Ö Şener. 9th European Congress of Clinical Neurophysiology, Ljubjana, Slovenia, 1998.    

3.  Functional imaging in reading epilepsy: a case report. A Yiğit, HÖ Şener, A Bingöl, Ö Küçük, E İbiş, N Mutluer. 8th Meeting and 10th Anniversary of the European Neurological Society, Nice, France, 1998. 

4. 
Chromatic and achromatic visual evoked potentials in Parkinson's disease. HÖ Şener, MC Akbostancı, C Yücesan, B Dora, D Selçuki. XI International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology, Prague, Czech Republic,1999.   

5. Nerve conduction velocity and pentoxifylline treatment in diabetic neuropathy. S Ozbas, S Aydıntuğ, O Sener, S Koçak, E Geçim, B Erkek, S Baskan. 38th World Congress of Surgery of the International Society of Surgery, Vienna, Austria, 1999.Proc. 38th World Congress of Surgery, Vienna, s120, 1999. 

6. Nerve Jitter-a new peripheral nerve conduction parameter. HO Sener. 10th European Congress of Clinical Neurophysiology, Lyon, France, 2000.

7. Contributions of Diadynamic and Faradic Current on Nerve Regeneratioon An Experimental Study. Beşaltı Ö, Özak A, Şener HÖ, Pamuk K, Güleryüzlü AZ, Ulkatan S. 27th World Veterinary Congress, Tunis, Tunis, 2002. 

8. Contributions of Laser İrradiadiation to the Regeneration of Sciatic Nerve İnjuries: An Experimental Study. Özak A, Beşaltı Ö, Ulkatan S, Pamuk K, Güleryüzlü AZ, Şener HÖ. 27th World Veterinary Congress, Tunis, Tunis, 2002. 

9.Intramasseteric botulinum toxin injection is as effective as oral overnight splint in nocturnal bruxism. HO Sener, N Oral, F Keyf. 13th  Congress of the International Headache Society, Stockholm, Sweden, 2007.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 

1.Nörolojik hastalıklarda kompleman aktivasyonu. Ö. Şener, N. Yücemen. V. Ulusal Nöroloji Kongresi, Marmaris, 1992.   

2.Nörolojik hastalıklarda serum ve beyin-omurilik sıvısı antikardiolipin antikorları. HÖ Şener, N Yücemen. V. Ulusal Nöroloji Kongresi, Marmaris, 1992.  

3.Erişkin başlangıçlı motor nöron hastalığı: retrospektif klinik değerlendirme. Ö Şener, N Taşcılar, N Yücemen. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994.
 
4.Renkli VEP: sağlıklı bireylerdeki ön çalışma. HÖ Şener, B Dora, C Yücesan, D Selçuki. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Çeşme, İzmir, 1996. 

5.Erişkin gergin medulla spinalis sendromunda spinal somatosensoryel uyartılmış potansiyeller- klinik, radyolojik, cerrahi ile izlem. D Selçuki, M Selçuki, C Yücesan, Ö Şener. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Çeşme, İzmir, 1996. 

6.EMG iğnesinin motor son plak bölgesinde meydana getirdiği ağrı. HÖ Şener, Ö Gökdemir, N Mutluer. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 1997. 

7.
Migrende VEP. C Yücesan, Ö Şener, N Mutluer. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 1997.      

8.Nörolojide intravenöz asiklovir ve renal disfonksiyon. A Öcal, HÖ Şener. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bursa, 1998.   

9.Motor, duyusal ve multipl kranial sinir bulgularıyla seyreden vertebral arter anevrizması. D Tuncel, C Işıkay, HÖ Şener, N Aydın. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3. Sempozyumu, Gaziantep, 1999.  

10.
Dural arteriovenöz malformasyona bağlı bilateral VI. kranial sinir paralizisi. F Tan, Ö Şener, N Yücemen, S Bilgiç, A Köktener, N Mutluer. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası, 1999.  

11. 
Multipl Sklerozlu hastada pontoserebellar köşe tümörü. E Özay, HÖ Şener, N Yücemen, N Mutluer. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası, 1999. 

12. 
Hapşırık refleksinin asosiye hareketleri. Ö Şener, F Kurtuluş, S Ulkatan, A Çulcuoğlu, N Mutluer. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası, 1999.   

13. 
Sinir jitteri-bir periferik sinir iletim parametresi. HÖ Şener. 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Belek, Antalya, 2000. 

14. 
Tavşan siatik sinirinde akut kompresyonun sinir jitterine etkisi. HÖ Şener, HÇ Uğur, Ö Beşaltı, A Özak. 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Belek, Antalya, 2000.  

15. 
Karın ağrısı olmayan akut intermittan porfiria vakası. Ö Gökdemir, Ö Şener, N Yücemen. 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 2000.   

16. 
Arefleksik dilate pupilli bir Guillain Barre varyantı olgusu. Z Aytürk, C Togay Işıkay, HÖ Şener.  39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Belek, Antalya, 2003.  

17. 
Bilateral talamik infarkt olgusunda modafinil ile hipersomni tedavisi. F Selçuk, Z Aytürk, C Yücesan, HÖ Şener. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Aksu, Antalya, 2004. 

18. 
Behçet Hastalığı ve bilateral optik nöropati: Olgu sunumu. B Tuğan, C Yücesan, Ö Şener, N Mutluer. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Belek, Antalya, 2004.

İndekslerde sınıflanmamış yurtdışı makaleleri

1. Sener HO, Sorgun MH, Atilla H, Yucesan C. Bilateral Adie’s Pupils Associated with Thymoma and Thymic Autoantibodies.  Digital J Ophtalmol 2007; http://www.djo.harvard.edu/site.php?url=/physicians/gr/1005 

2.  Besalti O, Ozak A, Senel OO, Eminaga S, Gokce AP, Sener HO. Scalp and Thoracolumbar Recorded Somatosensory Potentials Evoked by Tibial Nerve Stimulation in Cats. Vet Neurol Neurosurg J. 2007;9:1-10. 
 


İndekslerde sınıflanmamış yurtiçi makaleleri

1.  Yiğit A, Şener HÖ, Köse K, Güvener A. Uzun süreli difenilhidantoin kullanımı sırasındaki serum tiroksin, triiodotironin ve tirotropin düzeyleri. Nöroloji 1991;18:77-80.

2. 
Şener HÖ, Öge D. Subakut sklerozan panensefalitli bir hastada intraserebral hemoraji: Komplikasyon mu? Koinsidans mı? 4. Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı 1991;347-348.
  
3. Yiğit A, Şener HÖ, Avunduk MC, Çağlar İ, Bacacı K. Creutzfelt-Jacob hastalığı: Vaka takdimi. Nöroloji 1991;19:101-104.
 
4. Şener HÖ, Güvener A. Tek lif elektromyografisi. Nöroloji 1992;19:93-100.

5. Şener HÖ, Yücemen N. Median sinir tuzak nöropatileri. Nöroloji 1992;21:90-96.

6. Şener HÖ, Çulcuoğlu A, Yücemen N. Effect of nicardipine in ischemic stroke- A somatosensory evoked potential study. Nöroloji 1996;23:22-27. 

7.  
Şener HÖ, Demirci S, Mutluer N. Multipl sklerozda serum vitamin B12 ve folat düzeyleri. Türk Nörol Derg 1996;2:93-95.

8. Şener HÖ, Yücemen N, Mutluer N. Sensory conduction along the ring finger in patients with carpal tunnel syndrome. Turk J Med Sci 1998;28:79-84.

9. Tan F, Şener Ö. Nörotrofik faktörlerin periferik sinir sistemi üzerine etkileri. Nöroloji 1999;26:52-58.

10.
Balaban H, Şener HÖ, Akbostancı MC, Yücesan C, Yücemen N, Mutluer N. Multipl sklerozda fasial myokimi. Parkinson Hast Hareket Boz Der 2001;4: 100-102.
 
11. 
Özbaş S, Aydıntuğ S, Koçak S, Şener Ö. Diabetik ayak gelisiminde etkili risk faktörlerinin analizi. Klinik Bilimler & Doktor 2002;8:178–183.

12.Özbaş S, Aydıntuğ S, Şener Ö, Koçak S, Geçim E. Diabetik ayak ülserlerinin gelismis oldugu hastalarda pentoksifillinin periferik nöropati üzerine olan etkisi. Klinik Bilimler & Doktor 2002;8:43–47.  

13.Büyükçelik A, Demirkazık A, Yalçın B, Şener Ö, Utkan G, Tulunay G, İçli F.  An Unspecified Neurologic Paraneoplastic Syndrome Pointing out an Occult Relapse of Ovarian Cancer: A Case Report Int J Hematology Oncology 2005;15:199-202.

14. Özden A, Süleyman Z, Seven G, Arat M, Akın A, Şener Ö, Kuzu I, Keven K, Ensari A, Erden A, Tan E. POEMS syndrome: A case report. Turk J Gastroenterol 2008;19:276-280.
 

15. Şener HÖ, Parman Y, Şengün İ, Koç F, Oflazer P. Amyotrofik Lateral Sklerozda Kök Hücre Uygulamaları. Turk Norol Derg 2009;15:105-108.