DOÇ. DR. ÖZGE SIZMAZ    
Name : ÖZGE
Surname : SIZMAZ
E-Mail : ozgeabacioglu@gmail.com, ozgeabacioglu@gmail.com
Phone Number : +90 312 317 0315/4357
Title : DOÇ. DR.
Unit : FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Department : Animal Nutrition and Nutritional Diseases
Personal Information

2012-	        Postdoc, Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseseas, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankara, Turkey
2007 -2012	Doctoral Thesis, Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseseas, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankara, Turkey
2011 (3 months) Researcher, Institute of Animal Nutrition and Functional Plant Compounds, University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria
2001 -2006	Diploma studies in Veterinary Faculty, University of Ankara, Turkey
LIST OF PUBLİCATIONS

Journal Article

1. YILDIZ, G., KÖKSAL B.H., SIZMAZ Ö. (2011). Rasyonlara İlave Edilen Maya ve Borik Asitin Broylerlerde Performans, Karkas ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 17(3): 429-434.

2. P. SACAKLI, A. ERGUN, B.H. KOKSAL, A.G. BAYRAKTAROGLU, O. SIZMAZ(2011). Effects of diets supplemented with yeast (Saccharomyces cerevisiae) products or/and hops (Humulus iupulus) on growth performance and intestinal morphology in broilers. Revue de Medecine Veterinaire, 11:531-537.

3. Koksal B.H., Yildiz G., Sizmaz O. (2012). Effects of boric acid and humate supplementation on some performance and egg quality parameters of laying hens. Brazilian Journal of Poultry Science,14(4): 283-289.

4. Yildiz G., Koksal B.H., Sizmaz O. (2013). Effects of dietary boric acid addition on growth performance, cholesterolemia, some carcass and tibia characteristics in different rearing periods in broiler chickensRevue de Medecine Veterinaire, 164 (4): 219-224.

5. Yildiz G., Koksal B.H., Sizmaz O. (2013). Influence of dietary boric acid and liquid humate inclusion on growth performance, carcass traits and bone characteristics in broiler chickens. Archiv für Geflügelkunde, 77(4): 260-265.

6. Sizmaz O., Yildiz G. (2014). Effect of dietary boric acid and ascorbic acid on performance, some blood and bone parameters in broilers, KafkasUniv. Vet. Fak. Derg., 20(1): 65-71.


Published Paper for a Scientific Event in Proceedings


International

1. SIZMAZ Ö., YILDIZ G., KOKSAL, B.H., CAKIN, K. (2010). Using of Boric Acid with Some Organic Materials (Yeast Culture, Organic Acid, Vegetable Oil) in Yearling Ram Rations, XXVI World Buiatrics Congress, November 14-18, Santiago, Chile (Poster)

2. SIZMAZ, Ö., YILDIZ G. (2011). Effect of Boric Acid and Ascorbic Acid on Some Bone Parameters in Broilers, 17thInternational Symposium on Boron, Borides and Related Materials, 11-17 September 2011, İstanbul, p: 327 (Poster)

3. SIZMAZ, Ö., YILDIZ G. (2011). Effect of Boric Acid and Ascorbic Acid on MDA (Malondialdehit) Levels in Broilers, 18thEuropean Symposium on Poultry Nutrition, October 31 - November 04, 2011 Çeşme – İzmir, Turkey, p.: 254 (Poster)

National

1. YILDIZ, G., ABACIOĞLU, Ö. (2007). Sağlık ve Hayvan Besleme Açısından Bor. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 24-28 Haziran 2007, Bursa, s.:481-487. (Poster)

2. YILDIZ, G., ÖZÇELİK, F., KÖKSAL, H., BAGDER, S., ABACIOĞLU, Ö. (2008). Organik Bor Üretilebilirliği ve Broyler Rasyonlarında Bor ile Humatın Kullanımı, 2. Ulusal Bor Çalıştayı Bildirileri Kitabı, s.:597-604, 17-18 Nisan 2008, Ankara. (oral)

3. YILDIZ, G., KÖKSAL, B. H., ABACIOĞLU, Ö. (2009). Rasyonlara Farklı Zamanlarda İlave Edilen Borik Asitin Broylerde Performans ve Karkas Üzerine Etkisi. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 30 Eylül-03 Ekim 2009, Tekirdağ/Çorlu, s.: 443-447. (Poster)

4. YILDIZ, G., KÖKSAL, B. H., ABACIOĞLU, Ö. (2009). Rasyonlara Borik Asit ve Sıvı Humat (Humik-Fulvik-Ulmik-Humatomelanik Asit) İlavesinin Broylerde Performans ve Karkas Üzerine Etkisi. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 30 Eylül-03 Ekim 2009, Tekirdağ/Çorlu, s.: 448-453. (Poster)

5. YILDIZ, G., KÖKSAL, B. H., ABACIOĞLU, Ö. (2009). Rasyonlara İlave Edilen Maya ve Borik Asitin Broylerde Performans ve Karkas Üzerine Etkisi. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 30 Eylül-03 Ekim 2009, Tekirdağ/Çorlu, s.: 438-442. (Poster)

6. KÖKSAL, B. H., YILDIZ, G., ABACIOĞLU, Ö. (2009). Yumurta Tavukları Rasyonlarına İlave Edilen Bor ve Humatın Performans Parametrelerine Etkileri. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 30 Eylül-03 Ekim 2009, Tekirdağ/Çorlu, s.: 124-129. (oral)

7. SAÇAKLI P., SIZMAZ Ö., KÖKSAL BH., ERGÜN A. (2011). Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri (DDGS) İçeren Yumurta Tavuğu Rasyonlarında DL Metiyonin veya DL Metiyonin Hidroksi Analoğu Kullanılmasının Yumurta Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 29 Haziran-02 Temmuz 2011, Samsun, s.:259-263 (Poster).

8. SIZMAZ Ö., YILDIZ G. (2011). Broyler Rasyonlarına İlave Edilen Borik Asit ve Askorbik Asidin Performans ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri, VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 29 Haziran-02 Temmuz 2011, Samsun, s: 264-268. (Poster)

PROJECTS

Completed

1. DPT - Proje No: 2003K12019021-6: Yıldız, G., Küçükersan S, Küçükersan K, Tuncer, Ş. D., Özçelik F, Köksal, B. H., Abacıoğlu, Ö. (2006-2008) Organik Bor Üretimi ve Bu Ürünün Broyler ve Yumurtacı Tavuklar ile Koyun Beslemede Kullanılabilirliğinin Araştırılması (Boron production and utilization of this production in broilers, laying hens nad sheep nutrition).

2. BOREN- Proje No: 2011.Ç0302: Yıldız, G., Sızmaz, Ö., Köksal, B.H. (2011-2012) Borik Asit ve Kimi Organik Madde (Maya Kültürü, Organik Asit, Yağ) Karışımının Toklu Rasyonlarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması (Investigation the usage of boric acid and some organic materials (yeast culture, organic acid, oil) in yearling ram rations).