ARŞ.GÖR. ÖZLEM KANAT SOYSAL    
Adı : ÖZLEM
Soyadı : KANAT SOYSAL
E-posta : osoysal@ankara.edu.tr
Tel : 0312-363 33 50-5017
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Akademik Yaşam

2012 (Devam ediyor): Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Doktora Programı

2012- Tezli Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

2008- Lisans: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı (Yan Alan: Türkçe Öğretmenliği)

2009- Araştırma Görevlisi (Devam ediyor)- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü 


Çalışma Alanları

Çocuk edebiyatı, Türkçe eğitimi, dil ve edebiyat eğitimi.


Tez

Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatının Gelişimi: Tevfik Fikret’ten Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya (1914-2008)

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Yayımlanan Bildiriler

Türk Çocuk Edebiyatında Kahramanın Tanıklığında Kadın İmgesi (1980-2010 Örneği) (2012), 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler ve Atölye Çalışmaları Kitabı, Ankara Üniversitesi ÇOGEM Yayınları.

Çetin Öner’in Çocuklara Seslenen Yapıtlarında Kahraman Çerçevesi (2011) Prof. Dr. Cahit KAVCAR Türkçe Eğitimi Çalıştayı Bildiri Kitabı, Ankara Üniversitesi Yayınları.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Yayımlanan Bildiriler

Çok Yazarlı Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Dil Kullanımları Üzerine Bir İnceleme (Aytül Akal- Mavisel Yener Örneği) (2012), Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Üzerine Çalışmalar, Pegem Akademi Yayınları.

 

Güncel Bilim-Sanat Dergilerinde Yayımlanan Yazılar

Yaramaz Sözcükler ve Balina ile Mandalina Adlı Yapıtların Okuma Kültürü Edinme Sürecinde Çocuğun Dilsel Gelişimine Katkıları Üzerine Bir İnceleme (2013) Çoluk Çocuk Dergisi, Nisan Sayısı.