ARŞ.GÖR. ÖZGÜR ULUBEY    
Adı : ÖZGÜR
Soyadı : ULUBEY
E-posta : ozgurulubey@gmail.com, oulubey@ankara.edu.tr
Tel : 0 312-363 33 50-59/7115
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Eğitim Programları
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı Soyadı                                         : Özgür ULUBEY

Doğum Tarihi ve Yeri                       : 16.03.1981- Kuyucak

Cinsiyeti                                             : Erkek

Adres :                                                : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları Bölümü Çankaya/Ankara

İş Tel                                                   : 90 312 363 33-50/ 7115

E-Mail                                                : ozgurulubey@gmail.com

 

EĞİTİM DURUMU

 

Doktora

ü  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Program Geliştirme 2009-…

Yüksek Lisans:

ü  Muğla Üniversitesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Felsefe Grubu Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans 2003–2004

ü  Almanya’nın Johannes Gutenberg Üniversitesi Pedagoji Bölümünde Erasmus Öğrenciliği 01.04.2007–30.08.2007

ü  Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi ABD 2004-2008

Lisans                     :                                                            

ü  Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-Sosyoloji Bölümü 1999–2003

ü  Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü (Çift Anadal) 2000–2003

Lise                         : Çok Programlı Kuyucak Lisesi (Süper Lise Bölümü) 1996–1999

Ortaokul                : Çok Programlı Kuyucak Lisesi 1993–1996

İlkokul                   : Çamdibi Köyü İlkokulu 1988–1993

 

 

AKADEMİK YAYINLARI

ü   Aykaç, N. ve Ulubey Ö. (2012). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45 (1), 63-82

ü  Gözütok, F. D., Ulubey, Ö. Alkın, S. ve Tunca, N. (2011). Eğitim Programları ve Öğretim Lisansüstü Programlarının Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği’nin 5–8 Ekim 2011‘de düzenlediği 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulmuş bildiri: Eskişehir.

ü  Gözütok, F. D., Alkın, S. ve Ulubey, Ö. (2010). Eğitim Programları ve Öğretim Alanının Amaçlarının Gerçekleştirilmesini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği’nin 13-15 Mayıs 2010‘da düzenlediği 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulmuş bildiri: Balıkesir-Ayvalık

ü  Kısakürek, M. A., Gözütok, F. D., Babadoğan, C. Bayram, D., Hayırsever, F., Parmaksız, R. Ş., Alkın, S., Ulubey, Ö., Dündar, A. G. ve Koçer, E. (2010). Eğitimde Program Geliştirme Programının Yeterlik ve Kazanımlarının TUNING Yaklaşımı Model Alınarak Belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği’nin 13-15 Mayıs 2010’da düzenlediği 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulmuş bildiri: Balıkesir-Ayvalık

ü  Aykaç, N. ve Ulubey Ö. (2010). 2005 Yılında Yapılandırmacı Yaklaşım Temel Alınarak Geliştirilen İlköğretim Programlarının Uygulama Düzeyinin Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği’nin 13-15 Mayıs 2010’da düzenlediği 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulmuş bildiri: Balıkesir-Ayvalık

ü  Aykaç, N. ve Ulubey Ö (2009). Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 7

ü  Aykaç, N. ve Ulubey Ö. (1-3 Ekim 2009). “18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi” “Sınıf Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterlilik Algıları ve Öğretmenlik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi” adlı bildiri, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sürmeli Otel, Selçuk, İZMİR

ü  Ulubey Ö., Duman B. (2008). Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 95-114.

ü  Ulubey Ö., Arıkan, S., Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki (İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda) Öğretmen Yetiştirme Anlayışı İle AB Giriş Sürecinde Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Anlayışının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 13-15 Eylül 2006 Sözlü Bildiri

ü   Arıkan, S., Ulubey, Ö., Köy Enstitülerinin Kuruluşu, Getirdikleri ve Kapatılışı XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 13–15 Eylül 2006 Sözlü Bildiri

 

YABANCI DİLİ

ü  İngilizce

ü  Almanca

 

KATILDIĞI ORGANİZASYONLAR

ü  “Ulusal Eğitim Felsefesi Kongresi” Düzenleme Kurulu Üyeliği 2013-…

ü   "Dijital Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı" katılımcısı.25-26 Eylül 2012.  “Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Konferansı” Organizasyon Komitesi Üyeliği 2007

ü  “3. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri Semineri” katılımcısı. 19–20 Eylül 2011. “Gençliğin Avrupası” adlı öğrenci forumunda Muğla Üniversitesi’nin takım lideri 2007

ü  “Eğitim Bilimleri Üzerinde Yeniden Düşünmek” adlı bilimsel etkinlikte “Eğitim Bilimlerinin Bugünü ve Geleceği” adlı panel konuşmacısı. 3 Mart 2011.

ü   Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak Öğretmen Çalıştayı (1.Grup: Öğretmen Yeterliklerine Uygun Olarak Öğretmen Yetiştirme Süreci),1–3 Mart 2010.

ü  “XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi” Düzenleme Kurulu Üyeliği 2006

ü   “II. Ulusal Sıtkı Koçman Sempozyumu” Düzenleme Kurulu Üyeliği 2007

 

SERTİFİKALARI

ü  Özel MEB Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Kursu 5. Aşama Sertifikası (2011)

ü  Özel MEB Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Kursu 4. Aşama Sertifikası (2010)

ü  Özel MEB Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Kursu 3. Aşama Sertifikası (2009)

ü  Özel MEB Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Kursu 2. Aşama Sertifikası (2009)

ü  Özel MEB Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Kursu 1. Aşama Sertifikası (2008)

ü  Bilgisayar Operatörlüğü ve İşletmeciliği Sertifikası 2007

ü  Bilgisayar İnternet Kullanımı Sertifikası 2007

ü  Ölçme ve Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası 2004

 

İLGİ ALANLARI

ü  Doğa ve Takım Sporları

ü  Sinema ve Tiyatro

ü  Yaratıcı Drama

ü  Müzik

ü  Gezi