PROF.DR. ALİ ÖZÇAĞLAR    
Adı : ALİ
Soyadı : ÖZÇAĞLAR
E-posta : ozcaglar@ankara.edu.tr
Tel : 0312310328071211
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

                                     

ÜNVANI, AD VE SOYADI:  Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR

DOĞUM YERİ: Zile/Tokat

DOĞUM TARİHİ: 25.12.1951

MEDENİ HALİ: Evli, 2 kız çocuk babası

YABANCI DİLİ: İngilizce

GÖREV ADRESİ: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

                             Coğrafya Bölümü,  Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı

                             06100, Sıhhiye-ANKARA

 

EĞİTİM

Öğrenim Dönemi

Derece (*)

Üniversite/ Okul

Öğrenim Alanı

1984-1988

Doktora

Ankara Üniversitesi

Coğrafya

1981-1983

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

Coğrafya

1971-1975

Lisans

Ankara Üniversitesi

Ülkeler Coğrafyası

1970-1971

Lise

Zile Lisesi/TOKAT

Edebiyat kolu birincisi

 

AKADEMİK KARİYER

Görev Dönemi

Unvan

Bölüm

Üniversite

28.07.1998

Prof.Dr.

D.T.C:F. Coğrafya Bölümü

Ankara Üniversitesi

01.12.1992

28.07.1998

Doç. Dr.

D.T.C:F. Coğrafya Bölümü

Ankara Üniversitesi

17.01.1992

01.12.1992

Yrd.Doç.Dr.

D.T.C:F. Coğrafya Bölümü

Ankara Üniversitesi

02.07.1981

01.12.1992

Asistan (Arş.Gör)

D.T.C:F. Coğrafya Bölümü

Ankara Üniversitesi

 

ÜNİVERSİTE ÖNCESİNDE ÇALIŞTIĞI YERLER:

AMASYA KIZ ÖĞRETMEN OKULU COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ: 1975-1976

YEDEK SUBAYLIK: Balıkesir İdari ve Lojistik Hizmetler Okulu-Kastamonu Araç Askerlik Şubesi Başkanlığı 1976-1978

ERBAA LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ: 1978-1981

 

ÜNİVERSİTEDE YÜRÜTTÜĞÜ İDARİ GÖREVLER:

 

Başlangıç tarihi

Bitiş tarihi

 

D.T.C.F. Yönetim Kurulu Üyeliği

 

 

23.02.2001

 

15.03.2007

 

D.T.C.F. Fakülte Kurulu Üyeliği

 

 

02.07.2001

 

02.07.2007

 

DTCF-Coğrafya Bölümü Başkanlığı

 

 

02.07.2001

 

02.07.2007

DTCF DEKAN YARDIMCILIĞI

08.03.2010

06.03.2013

DTCF-Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanlığı

2008

Devam ediyor

Ankara Üniversitesi Türkiye  Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

 

12.03.2002

 

 

Devam ediyor

 

DANIŞMANLIK DENEYİMİ

Görev Dönemi

Danışmanlık Konusu

Kuruluş

1998-2001

Lise Coğrafya ders programı

İlköğretim Sosyal Bilgiler ders programı

Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Dairesi-Ankara

2005-……Devam

Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu Üyeliği

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Gn.Md.

 

BİLİMSEL UZMANLIK ALANLARI:

Türkiye Coğrafyası

Coğrafyada Kavramlar ve Yöntemler

Bölge Kavramı ve Sistematiği

İdari Coğrafya

Yerleşme Coğrafyası

Arazi Kullanımı ve planlaması

Planlama Coğrafyası

 

KİTAPLARI:

1.     Türkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmeler, Ekol Yayınevi, 1997, Ankara.

2.     Ezinepazar Depresyonu’nun (Amasya) Coğrafyası, Ekol Yayınevi, 1997, Ankara

3.     Coğrafyaya Giriş: Sistematik, Kavramlar, Yöntemler. Ümit Ofset, 2009, Ankara

4.     İdari Coğrafya. Ümit Ofset,2011, Ankara

KİTAP BÖLÜMÜ: İlköğretimde Çevre Eğitimi Öğretmen El Kitabı. ( I. Bölümün 1.,2. Ve 3. Kısımları;Sayfa 1-9: Çevrenin Tanımı Ve Önemi ;Çevre Ve Doğal Denge;İnsan Ve Çevre İlişkileri), Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Yay., 1992, Ankara.

MAKALELERİ:

1- (1988) “ Türkiye’deki Tarım Alanlarının Coğrafi Dağılışının Doğal Çevreyle İlişkisi.” A.Ü.D.T.C.F. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, s.131-150, Ankara.

2- (1988) “ Kazova’da Zirai Faaliyetlerin Gelişimi.”A.Ü.T.C.F. Dergisi, Cilt : XXXII, Sayı : 1-2, s.307-318, Ankara.

3- (1989) “ Zile-Turhal Yöresinin Morfografik Özellikleri.”“Coğrafya Araştırmaları” Dergisi, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu,Coğrafya Bilim Ve Uygulama Kolu Yay.,Cilt: 1, Sayı :1, s.185-195, Ankara.

4- (1990) “ Bahçebaşı Kapması.”A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Cilt : XXXIII, Sayı : 1-2, s.389-396,  Ankara.

5- (1991) “ Kazova Ve Yakın Çevresinde Eski Yerleşmeler.”“Coğrafya Araştırmaları” Dergisi, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu,Coğrafya Bilim Ve Uygulama Kolu Yay., Sayı : 3, s.61-78, Ankara.

6- (1992) “ Kazova’nın İklim Özellikleri .” A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Cilt : XXXV, Sayı : 1, s.219-251, Ankara.

7- (1992) “ Türkiye’de Şeker Pancarı Ekim Alanlarının Coğrafi Dağılışı.”Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi,Sayı: 1, s.15-54, Ankara.

8- (1993) “ Türkiye’de Şeker Fabrikalarının Coğrafi Dağılışı Ve Şeker Üretimimiz.”Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı : 2, s.69-122, Ankara.

9- (1993) “ Marmara Bölgesinde Coğrafi Gözlemler.”Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,Sayı: 2, s. 123-155, Ankara. ( A. Köksal, M.Elibüyük ve E. M. Özgür ile birlikte)

 10- (1995)  “Çarşamba Ovası Ve Yakın Çevresinde Araziden Faydalanma."Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı : 3, s.93-128, Ankara.

11- (1995) “Zile’nin Kuruluşu Gelişmesi Ve Bugünkü Fonksiyonel Özellikleri.”Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı : 3, Ankara.

12- (1995) “Türkiye’de Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvanların Coğrafi Dağılışı.” Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı : 4, s.19-61, Ankara.

13- (1996) “ Türkiye’de Hanehalkı Sayılarının Coğrafi Dağılışı Ve Kır Kesimi Hanehalkı Sayısının Ekonomik Faaliyete Göre Ayrımı.”Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 5, s.1-27, Ankara.(Arş.Gör. Rüya Bayar ile birlikte)

14- (1996) “ Türkiye’nin İdari Coğrafyası Bakımından Köy, Bucak, İlçe, İl Ve Belde Kavramları Üzerine Düşünceler.”A.Ü.D.T.C.F. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı : 12, s.25-33, Ankara.

15- (1997) “ 1995 Yılında Türkiye’deki Belediye Örgütlü Yerleşmelerin Coğrafi Dağılışı.”Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 6,s.243-272, Ankara.

16- (1998) “ Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı’nın Kuruluşu, Gelişimi Ve Faaliyetleri. Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi Ve D.T.C.F.Sempozyumu (24-26 Nisan 1996), Bildiriler Kitabı,s.89-90, Ankara.

17- (2002)“Avrupa Birliği İle Uyum Sürecinde Şehir Ve Bölge Planlamada Coğrafya’nın Yeri” 10. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı. S..343-346., İstanbul.

18-  (2003) “Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası Araştırmalarında DTCF’nin Yeri- Coğrafya Bölümünün Çalışmaları.” Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 66. Kuruluş Yıl Dönümü Anı Kitabı, S.309-320, Ankara.

19- (2003) “Türkiye’de  Yapılan Bölge Ayrımları ve Bölge Planlama Üzerindeki Etkileri”  (The Region Divisions İn Turkey And Its Effects On Regional Planning) “COĞRAFİ Bilimler Dergisi” Cilt:1, Sayı:1, s.3-18, Ankara.

20- (2004) “Coğrafi Bilimlerin Kentsel Ekonomi,Kentsel Yönetim, Bölgesel İktisat Ve Bölge  Planlama Yönünden Analizi.” Kentsel Ekonomi Araştırmalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt II, Sayfa:94-101,DPT Müsteşarlığı-Pamukkale Üniversitesi Ortak Yayını, Ankara.

21- (2005) “Türkiye’de Mülki İdare Bölümlerinin İdari Coğrafya Analizi” Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:3,Sayı:1,Sayfa:1-25, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay. Ankara.

22- (2005) “Alaşehir İlçesinin Tarımsal Yapısı ve Planlamasına Dair Öneriler” Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:3,Sayı:2,Sayfa:1-19.(Karakuyu,M. ile birlikte), Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay. Ankara.

23-(2006) "Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri ile İstatistik Bölgelerinin Uygulamada Yarattıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri" 25-26 Mayıs 2006, Ankara Üniversitesi,Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu,Bildiri Özeti Kitabı, s.5-32, Ankara. 

24- (2006) “Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynak Tespitine Bağlı Olarak Geliştirilen Arazi Kullanım Kararları”.Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:4,Sayı:1,Sayfa:1-27,Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay. Ankara.(Özçağlar,A.,Somuncu,M.,Bayar,R., Yılmaz,M., Yüceşahin,M.M., Yavan,N.,Akpınar,N. ve N. Karadenizile birlikte),

25. (2006) "The Regional Distribution of Employed Population in Turkey" 20-21.10.2006, Jubilee National Conference with International Participation, Plowdiv Universty,"Twenty Years-Union of Scientists of Bulgaria-Branch Smolyan, Bulgaria (Bayar,R. ile birlikte).

26. (2006) "Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Kırsal Arazi Kullanımı" 16-17-18 Kasım 2006 1. Rize Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.616-627, Rize (Bayar,R. ile birlikte).

27.(2007) "Regional Development Plans and Devcelopment Agencies in Turkey in the Global Change Period". 20-22 April 2007 Balkan Geographical Association International Conferance : Global Changes and Problems. S.299-304, Sofia-Bulgaria.(Bayar,R. ile birlikte).

 28. (2009) “Zile’nin Coğrafi Potansiyeli ve Sürdürülebilir Kalınma Bakımından Önemi”

Tarihi ve Kültürü İle Zile Sempozyumu (09-12 Ekim 2008), Bildiriler Kitabı, s.200-206, İstanbul.

29. (2009) “Türkiye’deki Yerel Yönetim Alanlarının İdari Coğrafya, Ulusal Kalkınma, Yerel ve Bölgesel Kalkınma Bakımından Önemi”

Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler Sempozyumu (19-20 Ekim 2009), Bildiriler Kitabı 1. Cilt, TODAİE yay. S.301-315.

30. (2011) “Edebiyat-Coğrafya İlişkisi” II. Uluslar arası Edebiyat ve Bilim-I Sempozyumun Bildirileri. A.Ü.D.T.C.F.        Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ankara Üniversitesi  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  Yayın No: 407,.s.97-107

ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULMUŞ-YAYINLANMIŞ BİLDİRİLERİ:

1. (2006) "The Regional Distribution of Employed Population in Turkey" 20-21.10.2006, Jubilee National Conference with International Participation, Plowdiv Universty,"Twenty Years-Union of Scientists of Bulgaria-Branch Smolyan, Bulgaria (Bayar,R. ile birlikte).

2.(2007) "Regional Development Plans and Devcelopment Agencies in Turkey in the Global Change Period". 20-22 April 2007 Balkan Geographical Association International Conferance : Global Changes and Problems. Sofia-Bulgaria.(Bayar,R. ile birlikte).

3. Arın Namal, Deniz Ekinci, Ali Özçağlar (2012),“Beitrage deutscher Wisswnschaftler zur Entwicklung der geographischen Wissenschaft in der Türkei.” Beschreibung, Vermessung und Visualisierung der Welt: Beiträge der Tagung vom 6. bis 8. Mai 2011 an der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt [Taschenbuch]

ULUSAL SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULMUŞ- YAYINLANMIŞ BİLDİRİLERİ:

1- “ Kazova’da Zirai Faaliyetlerin Gelişimi.” I. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Araştırma Sonuçları Toplantısı. 20-22 Mayıs 1987,Ankara.

2- “ Silisözü Oluğunda ( Tokat ) Coğrafi Gözlemler.” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 52. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Haftası Konferansları. 11-15 Ocak 1988, Ankara. (Bu bildirinin adı eleştiriler doğrultusunda “Bahçebaşı Kapması”olarak değiştirilerek makale halinde yayımlanmıştır.

3- “ Kazova ve Yakın Çevresindeki Eski Yerleşim Alanları.” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi III. Araştırma Sonuçları Toplantısı. 3-7 Nisan 1989, Ankara. (Bu bildirinin adı eleştiriler doğrultusunda “Kazova ve Yakın Çevresinde Eski Yerleşmeler” şeklinde değiştirilerek makale halinde yayımlanmıştır.)

4- “ Türkiye’de Şeker Pancarı Ekim Alanlarının Coğrafi Dağılışı.” Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Sempozyumu. 29 Nisan-1 Mayıs 1991, Ankara. (Makale halinde yayınlanmıştır.)

5- “ Çarşamba Ovası ve Yakın Çevresinde Araziden Faydalanma.”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin işbirliğiyle düzenlenen COĞRAFYA MESLEK HAFTASI. 20-24 Kasım 1991, İzmir. ( Makale halinde yayınlanmıştır. )

6- “ Çarşamba Ovasında Araziden Faydalanma.”

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı. 13-14 Nisan 1992, Ankara.

7- “ Tükiye’de Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık.” Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi II. Sempozyumu. 6-8  Nisan 1994, Ankara. ( Bu bildirinin adı eleştiriler doğrultusunda “Türkiye’de Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvanların Coğrafi Dağılışı” şeklinde değiştirişlerek makale olarak  yayımlanmıştır.)

8- “ Türkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmelerin Coğrafi Dağılışı.”

Ankara Üniversitesi’nin Kuruluşunun 50. Yılı Kutlamaları münasebetiyle, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen  “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” konulu III. Coğrafya Sempozyumu. 15-19 Nisan 1996, Ankara. ( Bu bildirinin adı “1995 Yılında Türkiye’deki Belediye Örgütlü Yerleşmelerin Coğrafi Dağılışı” şeklinde değiştirilerek makale haline dönüştürülmüştür.)

9-“Avrupa Birliği İle Uyum Sürecinde Şehir ve Bölge Planlamada Coğrafya’nın yeri”

İTÜ’ de 17-18 Ekim 2002 tarihlerinde düzenlenen 10. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresinde sunulmuş olup Bildiriler Kitabının 343-346. sayfalarında yayınlanmıştır. 2002-İstanbul.

10- “Coğrafi Bilimlerin Kentsel Ekonomi, Kentsel Yönetim, Bölgesel İktisat ve Bölge Planlama Yönünden Analizi.” Keas 2003 Sempozyumu ,10-12 Eylül 2003 Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

11- “Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası Araştırmalarında DTCF’nin Yeri-Coğrafya Bölümünün Çalışmaları.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 66. Kuruluş Yıl Dönümü Anı Kitabı, s.309-320, Ankara,2003   

KATILDIĞI PANELLER, VERDİĞİ KONFERANSLAR

1- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Seminerler Dergisi tarafından 03 Mayıs 1995 tarihinde düzenlenen “ Coğrafya’nın Dünü, Bugünü, Yarını.”  konulu panelde, “ Türkiye’de Coğrafya’nın Gelişimi ve Sorunları” üzerine konuşma yapmıştır.

2- Ankara Üniversitesi’nin Kuruluşunun 50 Yılı Kutlama Programları içerisinde yer alan “Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu ( 24-26 Nisan 1996 )” unda, Coğrafya Bölümü Panelinde (PANEL C)    “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı’nın Kuruluşu, Gelişimi ve Faaliyetleri ”  üzerine konuşma yapmıştır.

3- Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın daveti üzerine 24 Mayıs 2001 tarihinde Oditoryum A Salonunda  "Coğrafi Planlama ve Uygulama Alanları" konusunda konferans vermiştir.

4-Türk Coğrafya Kurumu - Coğrafya Kurultayı. 09-12 Temmuz 2002

Yer: Gazi Üniversitesi Konferans Salonu, Beşevler-Ankara.

Konu: “Araştırmacı Coğrafyacı Kimliği, Mesleki Unvan Kullanımı ve İstihdam Sorunları”

5- Elazığ Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın daveti üzerine 10 Ekim 2002 tarihinde Bahaddin Öğel Konferans Salonunda  "Planlamada Coğrafyanın ve Coğrafyacının Rolü" konusunda konferans vermiştir.

6- 17-18 Ekim 2002 tarihleri arasında İTÜ’de düzenlenen 10. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresine “Avrupa Birliği İle Uyum Sürecinde Şehir ve Bölge Planlamada Coğrafya’nın yeri” adlı bildiri ile katıldım.

7- “Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası Araştırmalarında DTCF’nin Yeri-Coğrafya Bölümünün Çalışmaları.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 66. Kuruluş Yıl Dönümü Anı Kitabı, s.309-320, Ankara,2003

8- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 67. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri bağlamında Avrupa Eğitim Programları (Socrates-Erasmus) Kapsamında “Disiplinler Arası Sistem Bağlamında Bölümler Arasındaki İletişim ve Bilgi Akışının Önemi” Paneli - 20 Mart 2003 Yer:D.T.C.F. Muzaffer Göker Salonu Saat:10.00

 9- “Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Disiplinler Arası İletişimin Kurulması ve Bilgi Akışının Sağlanmasında Coğrafya Bölümü’nün Rolü”Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 67. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri bağlamında Avrupa Eğitim Programları (Socrates-Erasmus) Kapsamında “Disiplinler Arası Sistem Bağlamında Bölümler Arasındaki İletişim ve Bilgi Akışının Önemi” Paneli - 20 Mart 2003 Yer:D.T.C.F. Muzaffer Göker Salonu Saat:10.00

 10- “Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarım Sektöründe Meydana Gelen Gelişmeler”

Cumhuriyetimizin 80. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı tarafından 27.10.2003 düzenlenen "1923' ten Bugüne Türkiye’nin Sosoyo-Ekonomik Yapısında Meydana Gelen Gelişmeler Üzerine Konferanslar" DTCF- Muzaffer Göker Salonu, Saat:14.00, Ankara.

11- “İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Öğretim Programları Tasarımı Projesi” kapsamında “9-12. Sınıflar Coğrafya Dersleri Taslak Öğretim Programları Çalıştayı”

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 25-26 Aralık 2004, Başkent Öğretmenevi, Ankara.

12- “Üniversite Öğretiminde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi” konulu PANEL’e konuşmacı olarak katılım. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nin 69. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri, Tarih: 10 Ocak 2005, Saat 14.30. Yer: DTCF Farabi Salonu

13- “Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ile İstatistik Bölgelerinin Uygulamada Yarattıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu bildiri. TÜCAUM IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 25 Mayıs 2006, Ankara.

14- “Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Kırsal Arazi Kullanımı” Bildiri. Dr. R.Bayar ile

1. Rize Sempozyumu 16-17-18 Kasım 2006 Rize.

15- “Arazi Varlığının Tespitinde Alansal Sınırlandırmanın ve Bölge Sistematiğinin Önemi”(The importance of fixation of spatial boundaries and regional systematic in determination of land potential in Turkey) Bildiri.  V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 16-17Ekim 2009 Ankara.

KATILDIĞI ÇALIŞTAYLAR

1.    “İklim Değişikliğinin Arazi Kullanımıyla İlişkisi ve İklim Değişikliğinin Etkileri, Duyarlılık ve Uyum/Adaptasyon.” 2-3 Mart 2006 Antalya-Kemer Çalışma Toplantısı. Antalya.

2.     “ULAKBİM Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, 13-14 Aralık 2007.

       TÜBİTAK Feza Gürsoy Salonu, Ankara.

3.   “ULAKBİM ISI Atıf İndekslerinde Türkçe Bilimsel Dergiler Çalıştayı. 22 Nisan 2008. TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu, Ankara.

YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİ

Projenin konusu:  Kazova'nın Coğrafyası

Proje No: 87-35-00-01

Projenin sürdürüldüğü yıl: 1986-1988

Destekleyen kurum: Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü

                                              *******

Projenin konusu: Ezinepazar Depresyonu'nun Coğrafyası (Amasya)

Proje No: 90-01-03-04

Projenin sürdürüldüğü yıl: 1990-1992

Destekleyen kurum: Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü

                                              *******

Destekleyen kurumlar: TÜBİTAK Proje No: SBB-8007-Ankara Üniversitesi

Projenin konusu: “Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynakların Belirlenmesi ve Arazi Kullanım Kararlarının Geliştirilmesi”

Projenin başlaması: 01 Mart 2003 , Projenin Tamamlanması: Haziran 2006


KURUM DIŞI PROJE VE BENZERİ ÇALIŞMALARI

Projenin konusu

Destekleyen kuruluşlar

Başlangıç / Bitiş tarihleri

 

Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Projesi

Dünya Bankası

MEB EARGED

MEB Projeler Koodinasyon Merkezi

Başlangıç Tarihi: 01.02.2008

Bitiş Tarihi:

31.05.2008

 

EDİTÖRLÜK:

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM)

COĞRAFİ BİLİMLER DERGİSİ (TURISH JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES) Baş Editörü

 DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1- Deniz Beydilli, ( 1995 ) - Menemen İlçesi’nin Coğrafyası.

    AnkaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara.

2- Rüya Bayar ( Kasarcı ), ( 1996 ) - Karasu İlçesi ( Sakarya ) Coğrafyası.

    AnkaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara.

3- Çimnaz İbrahimova, (2000) - Azerbaycan'da Sanayi.

    AnkaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara.

4-  Soner Alcı, (2007)-Bolvadin İlçesinde Araziden Yararlanma.

    Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara.

5- Şenol Erten (2007)-Uşak-Sivaslı İlçesinde Araziden Yararlanma.  

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara.

6- Sibel Atak (2008)-Beypazarı’nın Kuruluşu Gelişmesi ve Şehiriçi Arazi Kullanımı.  

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara.

7- Feyza Evren (2010), Türkiye'de Bağ Alanlarının Coğrafi Dağılışı Ve Üzüm Üretimi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara.

8- Derya Kahvecioğlu (2013), Şehiriçi Arazi Kullanımı Yönünden Eskişehir'de Sağlık Tesislerinin Mekansal Dağılımı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara.

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

1- Zeki Koday,  (1995), Hopa İlçesinin Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

2- Rüya Bayar,  (2002), Anamur İlçesi'nde Araziden Yararlanma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.

3- Handan Çağlayan, (2002), Akçadağ İlçesinin Coğrafyası. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

4- Sedat Benek, (2005), Coğrafi Planlama Yönünden Şanlıurfa İlinin Tarımsal   Yapısı.

    Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

5- Barış Taş, (2006), Tosya İlçesinde Araziden Yararlanma ve Planlamaya Yönelik Öneriler.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

6- Nurettin Özgen, (2007), Bismil İlçesinin Coğrafyası. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

7- İsmail Ege, (2008), Bolkar Dağları’nın Doğu Kesiminde Jeomorfolojik Birimler Üzerinde Arazi Kullanımı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

8.Okan Türkan (2012), Beypazarı İlçesinde Arazi Varlığının Tespiti Ve Arazi Kullanım Planlamasına Yönelik Öneriler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.