PROF.DR. FAHRETTİN ÖZDEMİRCİ    
Adı : FAHRETTİN
Soyadı : ÖZDEMİRCİ
E-posta : ozdemirci@ankara.edu.tr, fozdemirci@gmail.com
Tel : 0312 310 32 80 / 1688
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
  Kişisel Web Sitesi

ÖZGEÇMİŞ

1964 yılında Niksar’da doğan Özdemirci, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 1986 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’ndan 1989 yılında yüksek lisans derecesini, 1995 yılında “Belge Üretiminin Denetlenmesi” başlıklı tezle doktora derecesini aldı.

Özdemirci, 1986-1988 döneminde Maliye Bakanlığı Kızılbey Vergi Dairesi’nde memur, 1988-1990 yıllarında Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda uzman olarak çalıştı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent oldu. 2000-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı; 2005-2009 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özdemirci, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafaından üniversitenin belge yönetimi ve arşiv işlerini koordine etmek üzere görevlendirildi. Ankara Üniversitesi'nde belge ve arşiv işlerinin etkin ve sistematik bir yaklaşımla yürütülebilmesi için çalışmalar yürüten ve projeler geliştiren Özdemirci, “Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)” Koordinatörlüğü"nün kurulması  sürecini başlattı ve 2007 yılında başlatılan çalışmalarla BEYAS  Koordinatörlüğü'nün kurulmasını sağladı ve Koordinatör olarak görevlendirildi.

1986 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nde tamamladığı lisans tezi ile American Library Association adına verilmekte olan Emily Dean ikincilik ödülünü aldı. 1987 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye genelinde düzenlediği “Kitap ve Kütüphane” konulu yazı yarışmasında birincilik ödülünü aldı. 1995 yılında Belge Yönetimi alanında yapmış olduğu doktora çalışması, 1996 yılında “Kurum ve Kuruluşlarda Belge Üretiminin Denetlenmesi ve Belge Yönetimi” adıyla Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi tarafından; 2005 yılında iki yazarlı ortak çalışma olan “Yazışma Yönetimi ve Dosyalama İşlemleri” adlı kitabı yayınlandı. 2000 yılında Milli Kütüphane Kayıtlarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması Projesi’nde proje yürütücülerinden birisi olarak görev aldı. 2007 yılında hazırladığı “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Geliştirme Projesi (BEYAS)”, Ankara Üniversitesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklendi ve yürütücülüğünü yaptığı projeyi Kasım 2009 yılında tamamladı. Proje çalışması ile ortaya koyduğu üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemi modeline ilişkin kılavuz hazırladı. Modeli içeren kılavuz tüm üniversitelerde uygulamaya konulmak üzere Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunuldu. 2010 yılında hazırladığı “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi Projesi (e-BEYAS-M)”, TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi ve yürütücülüğünü yaptığı proje çalışmasını Nisan 2011 tarihinde başlattı. Kurumların elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemine geçiş sürecini etkin yönetebilmeleri için gerekliliklerin belirleneceği bu proje ile sistem tasarım mimarisinin kurgulanması ve modellenmesinin yapılarak sürdürülebilir e-belge sistemlerinin geliştirilmesine öncülük edilmesi hedeflenmektedir. Akademik çalışmalarını belge yönetimi ve arşiv alanında sürdüren Özdemirci, belge yönetimi, arşiv yönetimi, kurumsal bilgi yönetimi, bilgi mevzuatı, elektronik belge yönetimi, dijital arşiv konularında sürdürmektedir.

Tüm Yayınlar İçin
  Kişisel Web Sitesine bakınız

Makaleler/Articles

 1. Özdemirci, F. ve S. Alyakut. “Bilgi Yönetimi Projelerinde İzlenmesi Gereken Yol Haritası İçin Öneriler”, Bilgi Dünyası, 13:2 (2012), 557-564.

 2. Özdemirci, F. "Kurum Arşivlerinden Milli Arşive Kurumsallaşma Süreci ve Elektronik Belge Yönetiminden E-Devlete", Arşiv Dünyası, 13 (2012), 38-44.

 3. Aydın, C. ve F. Özdemirci,- . "Elektronik Belgelerin Arşivlenmesinde Gerçekliğin ve Bütünlüğün Korunması", Bilgi Dünyası, 12:1 (2011), 105-127.

 4. Özdemirci, Fahrettin. "Government records and records management: Law on the right to information in Turkey", Government Information Quarterly, 25:2 (2008), 303-312. Available online: http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2006.07.017

 5. Özdemirci, Fahrettin - Cengiz Aydın. "Kurumsal bilgi kaynakları ve bilgi yönetimi= Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management", Türk Kütüphaneciliği, 22:1 (2008), 59-81.

 6. Özdemirci, Fahrettin. "Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşivler", Türk Kütüphaneciliği, 21:2 (2007), 218-229.

 7. Özdemirci, Fahrettin. “Bilgi edinme hakkı kanunu: Kamu belgelerinin yönetimi ve arşivler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan / Yayına hazırlayan Doğan Atılgan.—Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004. İçinde 65- 77.

 8. Özdemirci, Fahrettin. “İlk uluslararası belge yönetim standardı: Ülkemiz açısından bir değerlendirme= The first international records management standard: An evaluation in point of Turkey”, Türk Kütüphaneciliği=Turkish Librarianship, 17: 3 (2003), 225-246.

 9. Özdemirci, Fahrettin. “Kamu yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları ve arşivler açısından bir değerlendirme”, Türk Kütüphaneciliği, 18: 3 (2004), 310-319.

 10. Özdemirci, Fahrettin. “Kamu yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları ve arşivler açısından bir değerlendirme”, Arşiv Dünyası, 3 (Nisan-Mayıs 2004), 8-11. (Türk Kütüphaneciliği, 18: 3 (2004), 310-319.’da yer alan yazının kısaltılmış biçimidir).

 11. Özdemirci, Fahrettin ve A. Oğuz İcimsoy. “Ülkemizde arşiv-eğitim öğretiminin yapılandırılması ve beklentiler konulu workshop sunuşu” / Fahrettin Özdemirci ve A. Oğuz İcimsoy (M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Öğretim Üyesi ile birlikte). Arşiv Araştırmaları Dergisi, 3 (Nisan 2001), 65-67.

 12. Özdemirci, Fahrettin. “A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde arşiv eğitim-öğretimi’nin kısa geçmişi ve yeri” Arşiv Araştırmaları Dergisi, 3 (Nisan 2001), 69-78.

 13. Özdemirci, Fahrettin - Sacit Arslantekin (raportör) ve Bengü Çapar (başkan). "VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu (81) Bilgi Hizmetleri ve İçerik Alt Komisyonu Raporu" Başkan: Prof.Dr.Bengü Çapar, Raportör: Yard.Doç.Dr. Sacit Arslantekin ve Yard.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci. Türk Kütüphaneciliği, 15: 2 (2001), 158-165.

 14. Özdemirci, Fahrettin. "Kitapların dünyasında çocuk çocuğun dünyasında kitaplar" Türk Kütüphaneciliği, 14: 2 (2000), 226-232.

 15. Özdemirci, Fahrettin. "Organizasyonlarda belge yönetimi ve toplam kalite= Records management in organization and total quality"Türk Kütüphaneciliği, 13: 2 (1999), 101-111.

 16. Özdemirci, Fahrettin. "Teknolojik gelişmelerin belge yönetimine etkisi ve arşivler=The impact of technological developments on records management and archives " Türk Kütüphaneciliği, 13: 1 (1999), 50-57.

 17. Özdemirci, Fahrettin. "Eğitim kütüphane ve gençlik", Türk Yurdu, 15: 91 (Mayıs 1995), 52-56.

 18. Özdemirci, Fahrettin. "Eğitim sürecinde kütüphaneler ve gençlik", Prof.Dr. Berin U. Yurdadoğ'a Armağan . / Yay. hazl. Fahrettin Özdemirci-Yusuf Kayan. (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994), 76–85.

 19. Özdemirci, Fahrettin. "Okul yaptırma kampanyası, okul kütüphaneleri ve öğretmenler", Türk Kütüphaneciliği, V: 2 (1991), 73-75.

 20. Özdemirci, Fahrettin. "Enflasyonun halk kütüphanelerine etkileri", Türk Kütüphaneciliği, V: 1 (1991), 14-21.

 21. Özdemirci, Fahrettin. "Halk kütüphanelerine türk bütçe kanunlarıyla verilen ödeneklerin analizi: 1973-1990", Türk Kütüphaneciliği, IV: 3 (1990), 108-126.

 22. Özdemirci, Fahrettin. "Halk kütüphanelerinin mali kaynaklarını geliştirme yolları", Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan. (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990), 108-121.

 23. Özdemirci, Fahrettin. "Beş yıllık kalkınma planlarında halk kütüphanelerimiz", Türk Kütüphaneciliği, I: 4 (1987), 196-208.

 24. Özdemirci, Fahrettin. "Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesinde kitap ve kütüphanelerin rolü", Milli Kültür, 57 (1987), 68–71. (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Birincilik Ödülü)

Telif Kitaplar

 1. Özdemirci, Fahrettin, Mehmet Torunlar ve Selvet Saraç. Üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemi-işlemleri (BEYAS) el kitabı.- (Ankara: 2009).

 2. Özdemirci, Fahrettin ve Hüseyin Odabaş. Yazışma yönetimi ve dosyalama işlemleri. / Fahrettin Özdemirci - Hüseyin Odabaş. (Ankara: Alter Yayıncılık, 2005).

 3. Özdemirci, Fahrettin. Belge yönetimi: Yayınlanmamış iki bildiri ve yayınlanmış bir kitap hakkında yazılanlar / Hazl. ve Yazan Fahrettin Özdemirci. (Ankara: 1997).

 4. Özdemirci, Fahrettin. Kurum ve kuruluşlarda belge üretiminin denetlenmesi ve belge yönetimi./ Fahrettin Özdemirci. (İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1996). ("Belge Üretiminin Denetimi" adlı doktora tezi temel alınarak hazırlanmıştır).

Kitap Editörlükleri

 1. Özdemirci, Fahrettin ve Sacit Arslantekin (yay. hazl.). Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship International Symposium 21-24 October 2004, Ankara: (Proceedings) / Hazırlayanlar Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci.—Ankara: A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.

 2. Özdemirci, Fahrettin ve Yusuf Kayan (yay. hazl). Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ'a armağan./ Yay. hazl. Fahrettin Özdemirci- Yusuf Kayan. (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994).

Uluslararası Bildiriler/ International Proceedings
 1. Bayram, Ö. - F. Özdemirci and M. T. Güvercin. “Developing Electronic Records Management Software Applications and Managing Institutional Differences: A Comparative Study”,  The 2nd International Conference on Integrated Information, IC-ININFO. August 30 -September 3, 2012, Budapest, Hungarian, 2012. (Paper).

 2. Bayram, Ö. - F. Özdemirci and M. T. Güvercin. “Developing Electronic Records Management Software Applications and Managing Institutional Differences: A Comparative Study”,  The 2nd International Conference on Integrated Information, IC-ININFO. August 30 -September 3, 2012, Budapest, Hungarian, 2012. (Presentation).

 3. Özdemirci, F. - Ö. G. Bayram and M. A. Ünal. “Mobile Approaches to Electronic Records Management in Transformation of Government Organizations in Turkey: Sample Practice in Ankara University”, 5th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2012, Rome, Italy, June 20-22, 2012. (Paper).

 4. Özdemirci, F. - Ö. G. Bayram and M. A. Ünal. “Mobile Approaches to Electronic Records Management in Transformation of Government Organizations in Turkey: Sample Practice in Ankara University”, 5th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2012, Rome, Italy, June 20-22, 2012. (Presentation).

 5. Bayram, Ö. and F. Özdemirci. “Transition process of e-records management and archiving system in universities: Ankara University”,  International Conference on Integrated Information, IC-ININFO. September 29 - October 3, 2011, Kos, island, Greece, 2011. (Paper).

 6. Bayram, Ö. and F. Özdemirci. “Transition process of e-records management and archiving system in universities: Ankara University”,  International Conference on Integrated Information, IC-ININFO. September 29 - October 3, 2011, Kos, island, Greece, 2011. (Presentation).

 7. Özdemirci, F. "Birleşen Ufuklar: Balkan Ülkeleri Ortak Hafızası Olarak Arşiv Kaynakları ", Uluslararası Sempozyum: Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne, 21-23 Ekim 2010, Edirne/Türkiye. / Yay. hazl. T. Karatepe ve B. Demirelli. Edirne: Trakya Üniversitesi, 2010, içinde 158-175.

 8. Özdemirci, F. and Ö. G. Bayram. “Approaches of E-Records Management in E-State Transformation Process in Turkey”, Second World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2009, Chania, Crete, Greece, September 16-18, 2009. Proceedings. M.D. Lytras et al. (Eds.): WSKS 2009, CCIS 49, pp. 395–403, 2009. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

 9. Özdemirci, Fahrettin. "Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Geliştirme ve Uygulama Projesi: Bir İşbirliği Örneği =Developing Records Management and Archive System for Universities and an Application Project: A Sample of Collaboration", Balkan ülkeleri kütüphanelerarası bilgi-belge yönetimi ve işbirliği sempozyumu bildirileri, 05-07 Haziran 2008, Edirne/Türkiye = Information-documentation management & cooperation among the libraries in the Balkan countries symposiumpapers, 05-07 Haziran 2008, Edirne/Turkey / Yay. hazl. Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci. Edirne: Trakya Üniversitesi, 2008. İçinde 225-235.
 10. Özdemirci, Fahrettin. “Cumhuriyet Dönemi Milli Arşivimizin Örgütsel Yapılanma Gereksinimleri”, (38. ICANAS-Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, Bilkent/Ankara) sunulan bildiri.

 11. Özdemirci, Fahrettin. “ Kurumsal iletişim ve belge yönetimi= Institutional communication and records management”, I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25–26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler). Yay.Hazl. Ayşe Üstün ve Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007. İçinde 315- 324.

 12. Özdemirci, Fahrettin. “ Bir disiplin olarak belge yönetimi=Records management as a discipline”, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship International Symposium 21-24 October 2004, Ankara: (Proceedings) / Hazırlayanlar Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci.—Ankara: A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004. İçinde 191- 210.

 13. Özdemirci, Fahrettin. "Arşivlerimizin kurumsal yapılanma gereksinimleri= Structural reorganization of Turkish archives", Bilginin serüveni: Dünü, bugünü, yarını: Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara= Adventure of Information: It’s Past, Present & Future: 50th Anniversary of the Establishment of Turkish Librarians’ Association Proceedings of the International Symposium, 17-21 November 1999, Ankara / Yayını hazl. Özlem Bayram... (ve başkaları). Ankara: TKD, 1999. İçinde, 366-383.

Ulusal Bildiriler / Çalıştaylar

 1. Özdemirci, F. “Üniversitelerde e-İmza Kullanımı ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Uygulamaları: Ankara Üniversitesi Deneyimi”, TÜBİTAK II. Kamu SM E-imza Platformu, 28 Kasım 2012, Ankara. (Sunum)

 2. Bayram, Ö. - F. Özdemirci - Z. Şen. “Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Sistemi Çalışmaları”,  Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir /Yaına hazırlayanlar: F. Subaşıoğlu, Oya Gürdal, Tülay Fenerci. - Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012. (Bildiri Metni).

 3. Bayram, Ö. - F. Özdemirci - Z. Şen. “Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Sistemi Çalışmaları”,  Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir, 2012. (Sunum).

 4. Özdemirci, F.- Ö. Bayram. “Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı”,  Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir, 2012. (Sunum).

 5. Özdemirci, F.- Ö. Bayram- B. Yalçınkaya- M. Torunlar. “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M",  Akademik Bilişim 2012 . 01-03 Şubat 2012, Uşak, 2012. Elektronik olarak yayınlanmış ve basılı olarak yayınlanacağı bildirilmiştir. İçinde: 115-122.ss. . (Bildiri Metni).

 6. Özdemirci, F.- Ö. Bayram- B. Yalçınkaya- M. Torunlar. “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M)”,  Akademik Bilişim 2012 . 01-03 Şubat 2012, Uşak , 2012. (Sunum).

 7. Özdemirci, F. “Arşivcilik ve Arşivlerin Geleceği: e-Dönüşüm Sürecinde e-Belge Yönetimi ve e-Arşivler”,  45. Kütüphane Haftası VEKAM Türkiye’de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları, 2-3 Nisan 2009, Ankara, Bildiriler/ Yay. Hazl. ve Editör:  B. Zeynep Önen, Mehtap Türkyılmaz, Turgut Berkes. Ankara: Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi, 2011.

 8. Özdemirci, F. "e-Belge Yönetimi Paneli Sunumu: Ankara Üniversitesi BEYAS Çalışmaları", 31 Mart 2010 tarihinde 46. Kütüphane Haftası’nda yapılan sunum. Yer: Milli Kütüphane Konferans Salonu.

 9. Özdemirci, F. ve B. Yalçınkaya. “Belge Yönetiminde Değişim Süreci: e-Belgelere Çok Yönlü Yaklaşım”, 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi: Sosyolojik ve Hukuki Boyutlarıyla Sekreterlik Mesleği, 14-16 Ekim 2009, Ankara / Düzenleyenler: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Elmadağ Meslek Yüksekokulu. Yayına Hazırlayanlar: Hülya Gürsoy ve Meral Güneş. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2009.

 10. Özdemirci, Fahrettin. "Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşivler", Muğla Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 43. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, 28.03.2007. Muğla: Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu, 28.03.2007. Türk Kütüphaneciliği Dergisinde Makale olarak yayınlanmıştır. Özdemirci, Fahrettin. "Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşivler", Türk Kütüphaneciliği, 21:2 (2007), 218-229.

 11. Özdemirci, Fahrettin. “Halk kütüphaneleri için mali kaynaklar ve fırsatlar” Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara/ Haz. Bülent Yılmaz.- Ankara: ANKOS, Türk Kütüphaneciler Derneği, 2003. İçinde, 65-66.

 12. Özdemirci, Fahrettin. "e-arşivlere giden yolda belge yönetim birimleri" e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler: 38. Kütüphane Haftası bildiriler, 25-31 Mart 2002 : Ankara. Yay. Hazl. Ali Can [ ve başkaları]. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2002. İçinde, 126–141.

 13. Özdemirci, Fahrettin. "Belge üretimi ve kurumsal bilgi yönetimi" 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu: Bildiriler (19–20 Nisan 2001:Hatay). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001. İçinde, 179–186.

 14. Özdemirci, Fahrettin. "Arşivciliğe felsefi yaklaşım" I. Milli Arşiv Şurası: 20-21 Nisan 1998: Ankara / T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. (Ankara: T.C. Başbakanlık DAGM, 1998), 461-470.

 15. Özdemirci, Fahrettin (komisyon başkanı). "Derleme sorunları ve bibliyografik kontrol komisyon raporu" IV. Ulusal Yayın Kongresi: Komisyon Raporları <16-19 Aralık 1998, Ankara>/ Düzenleyen T.C. Kültür Bakanlığı. (Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1998), 81-97. (Komisyon Başkanı olarak katkıda bulundum ve Kongre'de sunumunu yaptım).

 16. Özdemirci, Fahrettin. "Belge kontrolü ve belge yönetimi“ Yönetimde Verimlilik Sempozyumu-97: 19-20 Haziran 1997: Konya. (Konya: T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 1997), 163–174.

 17. Özdemirci, Fahrettin. "Bilgi merkezi olarak kurum arşivleri ve belge yönetimi", Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu: 7 Mart 1996: Ankara/ Yay. Hazl. Doğan Atılgan, Sacit Arslantekin. ( Ankara: Anakara Üniversitesi, 1996. 88-92. Ve Belge Yönetimi: Yayınlanmamış İki Bildiri ve Yayınlanmış Bir kitap hakkında yazılanlar / Hazl. Ve Yazan Fahrettin Özdemirci.. (Ankara: 1997), 15-19.

 18. Özdemirci, Fahrettin. "Arşiv sorunlarına bakış: belge üretim yaklaşımı", Belge Yönetimi: Yayınlanmamış İki Bildiri ve Yayınlanmış Bir Kitap Hakkında Yazılanlar / Hazl. ve Yazan Fahrettin Özdemirci. (Ankara: 1997), 1-15. (Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı tarafından 13-14 Kasım 1995 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen "Arşivcilik Sorunları Sempozyumu"nda sunulan bildiri metnidir.