PROF.DR. MUHARREM ÖZEN    
Adı : MUHARREM
Soyadı : ÖZEN
E-posta : ozen@law.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00-2142
Ünvan : PROF.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/muharrem-ozen
Kişisel Akademik Bilgiler

    ÖĞRENİM

·         Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

·         Yüksek lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku

·         Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku

MESLEKİ FAALİYETLER

·         Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (1986-1995)

·         Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti (1996-2005)

·         Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Doçenti (2005-2010)

·         Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Profesörü (2010- )

İDARİ GÖREVLER      

·         Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (2014- )

·         Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (2013- )

·         Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Danışma Kurulu Üyeliği (2015- )

·         Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Üyeliği (2010- )

·         Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği (1998-1999, 2006-2009, 2012-2016)

·         Anakara Üniversitesi Etik Kurul Başkanlığı (2012- )

·         Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Dekanı (2016- )

 

YAYINLAR VE TEBLİĞLER

·         Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

-           ÖZEN MUHARREM (2006).  Reference Value of International Conventions on Human Rights as Reflected in the Decisions of the Turkish Criminal Courts.  Free Law Journal (Yayın No: 1364594)

-           ÖZEN MUHARREM, SANCAR TÜRKAN (1998).  Legal Value of Voice Tapes in Turkish Law  Proceedings of the COST 250 Workshop on SpeakerRecognition by Man end by Machine.  Directions for Forensic Applicattions (Yayın No: 1364604)

·         Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

-              ÖZEN MUHARREM  Türk Ceza Kanununda Taksir.  Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, 3 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1364671)

 

-              ÖZEN MUHARREM  İşkence Yasağına İlişkin İç Hukuktaki Düzenlemeler ve Uygulamadaki Sorunlar.  İnsan hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı, Türkiye Barolar Birliği (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1364678)

 

-              ÖZEN MUHARREM  Hakaret Suçlarında Haber Verme ve Eleştiri Hakkı.  3. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 4. Ceza Günleri Etkinlikleri Çerçevesinde Yeni Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girişinin Üçüncü Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Uluslararası Sempozyum, Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1364675)

 

-              ÖZEN MUHARREM  Savunma Hakkı Bağlamında Savunma Dokunulmazlığı.  Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004, Avukatlık Mesleği ve Savunma Hakkı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1364680)

·         Kitaplar

-        Türk Ceza Hukuk Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar (2016)., HAFIZOĞULLARI ZEKİ,ÖZEN MUHARREM,  U-S-A, Basım sayısı:5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3288006)

-        Türk Ceza Hukuk Özel Hükümler Millete ve Devlete Karşı Suçlar (2016)., HAFIZOĞULLARI ZEKİ,ÖZEN MUHARREM,  U-S-A, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3287936)

-        Türk Ceza Hukuk Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar (2016)., HAFIZOĞULLARI ZEKİ,ÖZEN MUHARREM,  U-S-A, Basım sayısı:2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3288074)

-        Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (2016)., HAFIZOĞULLARI ZEKİ,ÖZEN MUHARREM,  U-S-A, Basım sayısı:9, Sayfa Sayısı 546, ISBN:9789757100317, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3287876)

-       Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (2015)., HAFIZOĞULLARI ZEKİ,ÖZEN MUHARREM,  US-A Yayıncılık, Sayfa Sayısı 558, ISBN:978-975-7100-18-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 23585)

-        Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar (2015)., HAFIZOĞULLARI ZEKİ,ÖZEN MUHARREM,  Us-A Yayıncılık, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 444, ISBN:978-975-7100-28-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 23609)

-        Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar (2012)., ÖZEN MUHARREM,HAFIZOĞULLARI ZEKİ,  US-A Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 475, ISBN:978-975-7100-23-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1363253)

-        Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Bilişim İnternet ve Ceza Hukuku (2011)., ÖZEN MUHARREM,  Adalet Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 408, ISBN:978-605-5412-96-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1363267)

-        Genel Tehlike Yaratan Suçlar (2010)., ÖZEN MUHARREM,  Us-A Yayıncılık, Sayfa Sayısı 104, ISBN:978-975-7100-16-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 23610)

-        Hakimin Cezai Sorumluluğu (2004)., ÖZEN MUHARREM,  Seçkin Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 312, ISBN:975-347-638-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1363229)

-        Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk (1998)., ÖZEN MUHARREM,  US-A Yayıncılık, Sayfa Sayısı 379, ISBN:975-7100-06-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 23605)

-        Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa (1995)., ÖZEN MUHARREM,  Seçkin Yayınevi, Sayfa Sayısı 190, ISBN:975-347-057-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 23608)

·         Kitap bölümleri

-       Prof  Dr  Nevzat Toroslu ya Armağan, Bölüm adı:(Devlete Karşı Savaşa Tahrik Suçu ve Düşmanla İşbirliği Yapmak Suçu) (2015)., ÖZEN MUHARREM,  Ankara Üniversitesi Yayını, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-136-204-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2481706)

·         Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

-       ÖZEN MUHARREM (2016).  Türk Ceza Muhakemesinde İstinaf.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2331-2388. (Kontrol No: 3325599)

-       ÖZEN MUHARREM,ÖZOCAK Gürkan (2015).  Adli Bilişim  Elektronik Deliller ve Bilgisayarlarda Arama ve El Koyma Tedbirinin Hukuki Rejimi  CMK M  134 .  Ankara Barosu Dergisi(1), 41-77. (Kontrol No: 2471909)

-       ÖZEN MUHARREM,ÖZEN MUSTAFA (2012).  Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil Yasakları.  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 3352598)

-       ÖZEN MUHARREM,HAFIZOĞULLARI ZEKİ (2010).  Hürriyete Karşı Suçlar.  Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, 2 (Kontrol No: 1364624)

-       ÖZEN MUHARREM,GÜNGÖR DEVRİM,OKUYUCU ERGÜN GÜNEŞ (2010).  AVrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığnda Türk Hukukunda Azami Tutukluluk Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirmeler.  Ankara Barosu Dergisi (Kontrol No: 3352963)

-       ÖZEN MUHARREM,EKİCİ ŞAHİN MERAL (2010).  Ötenazi.  Ankara Barosu Dergisi (Kontrol No: 3288750)

-       ÖZEN MUHARREM,HAFIZOĞULLARI ZEKİ (2010).  Türk Ceza Hukukunda Devlet Sırrına Genel Bir Bakış.  Ankara Barosu Dergisi  (Kontrol No: 1364616)

-       ÖZEN MUHARREM (2010).  Yargı Bağımsızlığını Zedeleyen Düzenleme  Uygulamalar ve Bağımsızlığı Sağlamaya Yönelik Çözüm Önerileri.  Ankara Barosu Dergisi  (Kontrol No: 1364612)

-       ÖZEN MUHARREM,HAFIZOĞULLARI ZEKİ (2009).  Özel Hayata ve hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar.  Ankara Barosu Dergisi (4) (Kontrol No: 1364652)

-       ÖZEN MUHARREM,TOZMAN ÖNDER (2009).  Türk Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi.  Amme İdaresi Dergisi , 42(4) (Kontrol No: 1364647)

-       ÖZEN MUHARREM (2008).  Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüklerin İhlali.  Prof. Dr. Bilge Öztan'a Armağan (Kontrol No: 1364655)

-       ÖZEN MUHARREM,HAFIZOĞULLARI ZEKİ (2008).  Hırsızlık.  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 12 (Kontrol No: 1364626)

-       ÖZEN MUHARREM (2003).  Türk Ceza Kanunu Tasarısının Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğuna İlişkin Hükümlerine Bir Bakış.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 52(1) (Kontrol No: 1364660)

-       ÖZEN MUHARREM (2002).  Hakaret ve Sövme Suçlarında Özel Tahrik Halleri.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 51(3) (Kontrol No: 1364662)

-       ÖZEN MUHARREM (2001).  Türkiye Cumhuriyeti nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Süreli ve Süresiz Yayınlarda Ceza Sorumluluğu.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 50(3) (Kontrol No: 1364667)

-       ÖZEN MUHARREM (1992).  Savunma Dokunulmazlığı.  Türkiye Barolar Birliği Dergisi (3) (Kontrol No: 1364721)

·         Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

-       ÖZEN MUHARREM  Yeni Türk Ceza kanunu Hakkında Görüşler.  03.03.2005 Tarihinde Düzenlenen “Yeni Türk Ceza Kanunu Hakkında Görüşler” Konulu Panel (/)(Yayın No:1364692)

-       ÖZEN MUHARREM  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda Gizli Soruşturma Tedbirleri.  TCK-CMK-Kabahatler Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerin Değerlendirilmesi Semineri Tebliğleri, 10-11 Şubat 2006, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1364728)

-       ÖZEN MUHARREM  Çekler Hakkındaki 3167 sayılı Kanunla ilgili Adalet Bakanlığı Taslağı ve karşı Görüşler.  Çekler Hakkındaki 3167 sayılı Kanunla ilgili Adalet Bakanlığı Taslağı ve karşı Görüşler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1364694)

-       ÖZEN MUHARREM  5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu Bağlamında Noterlerin Cezai Sorumluluğu.  Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1364683)

-       ÖZEN MUHARREM  Rekabet ve Ceza Hukuku  4054 sayılı Rekabetin korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanunda Değişiklik yapılmasına ilişkin Taslak.  Sempozyum Bildiriler-Tartışmalar-Panel (7-8 Ekim 2005), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1364685)

·         Diğer Yayınlar

-       ÖZEN MUHARREM,ÖZEN MUSTAFA (2008).  Terör Suçlarında soruşturma aşamasında Müdafii  Avukatı  ve Şüpheli İlişkileri.  Terazi Hukuk Dergisi (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1364707)

-       ÖZEN MUHARREM,TOZMAN ÖNDER (2008).  5237 Sayılı Türk Ceza kanunu Işığında İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Ceza Sorumluluğu.  MESS Sicil İş Hukuku Dergisi (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1364716)

-       ÖZEN MUHARREM,HAFIZOĞULLARI ZEKİ (2005).  5237 Sayılı Türk Ceza kanununda Fail  İsnat Yeteneği  İsnat Yeteneğini Azaltan veya Kaldıran Nedenler.  Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi(45) (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1364732)

-       ÖZEN MUHARREM (1992).  Vergi davasının konusu olarak kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem koşulu.  Mali Hukuk Dergisi  (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1364733)