PROF.DR. NEVİN ÖZKAN SPEELMAN    
Adı : NEVİN
Soyadı : ÖZKAN SPEELMAN
E-posta : ozkann@ankara.edu.tr
Tel : +9(0.312) 310 32 80/1574
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

Özgeçmiş

1960 yılında Atina'da doğdu.

1981 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. 1988 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1996 yılında Doktor unvanını aldı. 1997 yılında Doçent unvanını ve yetkisini aldı. 2003 yılında Profesör unvanına hak kazandı. Halen aynı Anabilim Dalında Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

 

Doktora Tezi:
Gabriele D'Annunzio'nun Edebi Kişiliği ve Çağdaş İtalyan Edebiyatındaki Konumu, Ankara, 1996, Türkçe özet dahil s.1-145.

 

İdari Görevler

Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü (Ekim 2012- Ekim 2015)

 

Yayınlar

Kitaplar:

1. Conversiamo in Italiano, İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1995 (Prof. Dr. Durdu Kundakçı ile birlikte hazırlanan gramer alıştırma kitabı), s.1-96.

2. İtalyanca Konuşma Kılavuzu, Alkım Yayınları, Ankara, 1997 (Kitabın Kaseti uzman Carlo Guarrera tarafından hazırlanmıştır), s.1-156.

3. Yeni Başlayanlar için İtalyanca, Alkım Yayınları, Ankara, 1997 (Kitabın kaseti uzman Carlo Guarrera tarafından hazırlanmıştır), s. 1-172.

4. Gabriele D’Annunzio – Seçme Şiirler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2001.

5. Modena Devlet Arşivindeki Osmanlı Devletine İlişkin Belgeler, T.C. Kültür ve Turizm

Bakanlığı, Ankara, 2004.

6. Çağdaş İtalyan Edebiyatından Fantastik Öyküler, Phoenix Yayınları, Ankara, 2006.(Raniero Speelman ile birlikte)

7. Sicilya Öyküleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2002.

8. Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin Pietro Della Valle'nin Çalışma Defteri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011. (Mustafa Çiçekler ve Raniero Speelman ile birlikte)

9. The Future of Ecocriticism: New Horizons, Editor: Serpil Oppermann, Ufuk Özdağ, Nevin Özkan and Scott Slovic, Cambridge, 2011.

         10. “Italian Linguistic Landscape, Edebiyat Öğretimi ve Çeviriye Uygulamalı ve Teorik Yaklaşımlar" başlıklı uluslararası konferansın bildiri kitabı editörlüğü.

Makaleler :

1. Gabriele D'Annunzio'nun Yapıtlarında Kadın Kavramı, Gündoğan Edebiyat, Ankara, 1993. 

2. Le Figure Femminili dei "Romanzi della Rosa " Viste dall'Oriente, Rassegna Dannunziana, Sayı 31, Pescara, 1997.

3. Venedik Senatosu Sekreteri Pietro Busenello'nun İstanbul Gözlemleri ( 1742-1746), Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Sayı XX, İstanbul, 2000. 

4. La Destruction de l’Empire du Turc Diviseé en Trois Parties (Le rapport d’un observateur français du XVII. siècle), EJOS, Hollanda, 2002. 

5. Bir İtalyan Arşiv Belgesine Göre Şehzade Mehmet’in Sünnet Düğünü (1582),Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa, 2003.

6. Pietro della Valle, Osmanlı Topraklarında bir İtalyan Gezgin, A.Ü.D.T.C.F.Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Yıl 2006.

7. Le figure femminili di D’Annunzio viste dall’Oriente, Quaderni de Il Garda, Yıl II, Sayı 5, 2008.

8. Doruk’s Plight: Human/Non-Human Relations in Abbas Sayar’s Yılkı Atı, The Future of Ecocriticism: New Horizons, Cambridge, 2011.

9. “Stefano Benni’s Ecological Fiction” Ecological Literature, Shengtai Wenxue içinde; yayına hazırlayan Liu Qinghan, Renmin Chobanshe Yayınevi, Pekin, 2012, s. 547-558.

10. Orta Doğu’da Marius Bauer: Oryantalistler ve Hollanda, Raniero Speelman ile birlikte, Türk Yurdu Dergisi, Ankara, Haziran 2013.

11. L’Influsso Della Cultura Italiana Nella Turchia Repubblicana, Raniero Speelman ile birlikte, In Memoriam Filiz Öktem içinde, Ankara Üniversitesi Basımevi, Yayın No:415, 2014, Ankara.

12. From the Modena Archives: A Report on the 1582 Circumcision Festivities at the Ottoman Court, Raniero Speelman ile birlikte,  Celebration, Entertainment and Theatre in the Ottoman World içinde, Edited by Suraiya Faroqhi and Arzu Öztürkmen, Seagull Books, 2014, India.

13. Gabriele D’Annunzio Romantik Bir Sanatçı Sayılabilir mi? Batı Dilleri ve Kültürlerinde Romantizm içinde, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2014.

14. “İtalyan ve Fransız Kaynaklarında Dervişler Üzerine” Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, Volume 42, Edited by Cemal Kafadar ve Gönül Tekin, Guest Editor Zeynep Dörtok Abacı, 2014, Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü Yayını, s.229-242.

15.“Collezioni imperiali, abiti e simboli. Dall’Impero ottomano alla Repubblica di Atatürk” La moda contiene la storia e ce la racconta puntualmente içinde; Quaderni el dottorato in storia d’Europa, a cura di Giovanna Motta, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2015, s. 111-126.

16.“Meditations on a cigarette pack - Some remarks on multilingualism: people, places, problems and possibilities”, Raniero Speelman ile birlikte Gelebte Mehrsprachigkeit-Living Multilingualism, Verlag, Dr. Kovac, 2015, S. 11-27., Hamburg, Almanya.

17. Goethe'nin İtalya Seyahati Batı Kültür ve Edebiyatlarında Klasik Dönem içinde, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2016.

18. Fetih Sonrası Galata ve Buradaki İtalyan Varlığı, Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 2/Prof. Dr. Halil İnalcık, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, s. 122-135. Bursa, 2015.

19. “Marius Bauer: Oryantalistler ve Hollanda” Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye içinde, yayına hazırlayan Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir ve Dr. Yunus Emre Tekinsoy, Türk Yurdu Yayınları, Ankara, 2016, s. 307-323.

20. "Venedik Morosini Kodeksi’nde Sultan İkinci Murad", içinde Türk Tarihçiliğinin Asırlık Çınarı Halil İnalcık'a Armağan, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Ankara, 2017. (Raniero Speelman ile birlikte)

21. "Momenti di Presenza Italiana a Costantinopoli-İstanbul", Studia Polensia, Vol. 7 No. 1, 2018, Pula/Hırvatistan. 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=orcid_auth&code=EuAQtJ&state=%7B%22id_a%22:%22410405%22,%22hash%22:%22vW3xvW%22%7D


Tanıtım Yazıları :

1. Marco Lodoli ve " Aylaklar" ı, Cumhuriyet Kitap Eki, Sayı 196, Kasım 1993, s.4.

2. Dino Buzzati: Yaşamı ve Sanatı, Littera, Cilt 6, Ankara, 1995, s.78-81.

3. Primo Levi, Cumhuriyet Kitap Eki, Sayı 314, 22 Şubat 1996, s.9.


Çeviriler :

1. Alzona, Minnie: İki Sessizlik Arasındaki Söyleşi, İtalyan Filolojisi Dergisi, Yıl 15, Sayı 16, Ankara, 1989, s.123-129.

2. Tasso, Torquato: Maurizio Cataneo'ya Mektup, (çeviri) Mektup seçkisi, Gündoğan Edebiyat, Ankara, 1992, s.124-128.

3. Veli, Orhan: Illusion:, Poeti del "Corimbo", Amici della Poesia, Cenova, 1993, s.55.

4. Saba, Umberto: Düşünce ve Keçi, (şiir çevirisi), Littera, Cilt 4, Ankara, 1993, s.91-92.

5. Pasolini, Pier Paolo: Kapadokya'dan Şiirler, (şiir çevirisi) İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1194, s.8-23.

6. Pasolini, Pier Paolo: Timsah ve Geçicilik Peşinde (şiir çevirisi), Tömer Edebiyat Çeviri Dergisi, Yıl 1, Sayı 4, Bursa 1994, s.113-114.

7. Quasimodo, Salvatore: Şiirler, (şiir çevirisi) İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1994, s.14-35.

8. Quasimodo, Salvatore: Ve hemen akşam oluveriyor, Ölüler, Ana'ya Mektup (şiir çevirisi) Littera, Cilt 5, Ankara, 1994, s.50-54.

9. Alvaro, Corrado: Bir Devlet Adamının Çalışma Mekanı ("Viaggio in Turchia" adlı yapıttan çeviri), Gezi Notları Seçkisi, Gündoğan Edebiyat, Ankara, 1994, s. 215-221.

10. Buzzati, Dino: Pelerin (öykü çevirisi) Littera, Cilt 6, Ankara, 1995, s. 85-86.

11. Montale, Eugenio: Şiirler, (şiir çevirisi) İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1995, s.46-63.

12. Maccari, Mino: Deyişler ve Dizeler, (çeviri) İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1996, s.10-47.

13. Evren, Ergun: Sırılsıklam, Bir Şarkı, Mutlu musun? (şiir çevirisi) " Birşeyler Olacak Yarın ve Seçme Şiirler" adlı derleme, İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1996, s.24-29.

14. Pazzi, Roberto: Bedenlerin Ağırlığı (şiir çevirisi) Alkım Yayınları, İstanbul, 2001.

15. Bauer, Marius: Mektuplar, Kebikeç, Ankara, 2008.

16. “Tre poeti della Turchia moderna”, Raniero Speelman ile birlikte, Poeti e Poesia, Pagine, Agosto 2015 No:35, s. 96-118, Roma, İtalya.

 

Kitap Çevirisi :

1. Lodoli, Marco: Aylaklar, (roman çevirisi) İletişim Yayınları, Ankara, 1993, s.1-83.

2. Levi, Primo: Şimdi Değilse Ne Zaman?, (roman çevirisi) İletişim Yayınları, Ankara, 1996, Ankara, s. 1-382.

3. De Amicis, Edmondo: Çocuk Kalbi, (roman çevirisi), Alkım Yayınları, Ankara, 1997, s. 1-233.

4. Grassi, Fabio L.: İtalya ve Türk Sorunu (1912 – 1923), Kamuoyu ve Dış Politika,

(inceleme çevirisi), YKY, İstanbul, 2002.

5. Levi, Primo: Şimdi Değilse Ne Zaman? (roman çevirisi) Efil Yayınları, Ankara, 2011, s. 1-416.

6. Edmondo de Amicis:Çocuk Kalbi (Roman çevirisi),Dipnot Yayınevi, Ankara, 2017.

Bildiri :

1. Yunus Emre, un pensatore mistico orientale che ricorda un grande nome della letteratura italiana: Dante, Patmos ( Yunanistan), Haziran 2001. 

2. Primo Levi in Turkey, Hofstra University (NY), 2002.

3. Le coordinate spaziotemporali tra realismo e ideale nella letteratura italiana fra ‘200 e ‘400, Marakeş, 2002. 

4. La Ricezione di Primo Levi in Turchia, Torino, 2003.

5. The Observations on Istanbul of Pietro Busenello, Secretary of the Venetian State

(1742-1746), Ankara Üniversitesi, 2004. 

6. An Italian Description of the Circumcision Feast in 1582, Boğaziçi Üniversitesi, 2004. 

7. Pietro Della Valle, Dortmund, 2005. 

8. İtalyan Kaynaklarında Dervişler, Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı, 2005. 

9. Pietro Della Valle, un viaggiatore nelle terre ottomane, Ankara Üniversitesi, 2006. 

10. Cornelis de Bruyn’s Turkey revisited, Bilkent Üniversitesi, 2008. 

11. Stefano Benni's ecological fiction, Beyond Thoreau: American and International Responses to Nature, Tsinghua University, Pekin, Çin, 2008. 

12. Parola Versus Silenzio: il 'galateo' dell'Ambasciatore Marino Cavalli il vecchio, Il Potere della Parola La parola del Potere,Tra Europa e Mondo Arabo-Ottomano Tra Medioevo ed Età Moderna, Università 'Ca Foscari, Venezia 7 Novembre 2008.

13. “Out of İstanbul: Nature in Sait Faik Abasıyanık’s Short Stories” 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, İstanbul, 2009.

14. “Environmental Conscience in Some Contemporary Turkish Authors and its Socio-Political Impact”, Environmental Change-Cultural Change, University of Bath, Eylül 2010.

15. “Evliya Çelebi’nin İzinde”, Unesco 2011 Evliya Çelebi Yılı Etkinlikleri, Città del Vaticano, 17 Ekim 2011.

16. “Türkiye’de İtalyan Sanatçılar”, Il Libro di Astolfo, Banja Luka Üniversitesi, Bosna Hersek Cumhuriyeti, Haziran 2012.

17.The Critical Edition of Pietro Della Valle’s Works and Italian Travelers and Men of Letters in East from the XVIIth to the XIXth Century, Roma III. Üniversitesi, Roma, İtalya, Mart 2013.

18. "Errando si impara... ma fin dove errare?", CHERNARUS, Ai Margini- Fra i margini- Oltre i margini (CHERNARUS, Sınırlarda- Sınırlar Arasında- Sınırların Ötesinde), Banja Luka Üniversitesi, Bosna Hersek Cumhuriyeti, Haziran 2013.

19. “Per un'edizione critica di alcune opere di PIETRO DELLA VALLE (ROMA 1586-1652)” adlı bildiri 05-07 Haziran 2014, "ITALIANISTICA 2.0" kapsamında,  Banja Luka Üniversitesi’nde, (Bosna Hersek) Raniero Speelman ile birlikte sunulmuştur.

20. Ljublijana, Slovenya’da 09-11 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen ICOJIL-7 ITALO-EBRAICA E CULTURA MITTLEEUROPEA (ICOJIL-7 İTALYAN EDEBİYATI VE ORTA AVRUPA KÜLTÜRÜ) adlı uluslararası toplantıya Bilimsel Kurul Üyesi olarak katılmış ve oturum yönetmiştir.

21. “Gabriele D’Annunzio ve Ata” adlı bildiri 13 ve 14 Eylül 2014 tarihlerinde Ohrid’de (Makedonya Cumhuriyeti), Ss Cirillo e Metodio di Skopje (Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi) Üniversitesi’nde düzenlenen “Paralellismi linguistici, letterari e culturali-55 anni di studi italiani”(Dilbilimsel, edebi ve kültürel koşutluklar-İtalyanca çalışmalarının 55. Yılı) kapsamında sunulmuştur.

22. “Meditations On A Cigarette Pack - some remarks on multilingualism: people, places, problems and possibilities” adlı bildiri 05-07 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen IPHRAS-Interphraseologie für Studien und Berufsmobile (Avrupa Birliği Öğrenim ve Çalışma Hareketliliğine Yönelik Çok Dilli Frazeoloji Modülleri Tasarımı ve Online Öğretimi)  projesi kapanış etkinliği kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (İstanbul) Raniero Speelman ile birlikte sunulmuştur.

23. “Gianfranco Rossi e gli animali” 2015 yılı Mart ayında İtalya, Ferrara’da “Giorgio Bassani ve Ferrara ile Çevresinde Kültür” temasıyla düzenlenmiş olan uluslararası ICOJIL-8 International Conference on Italian Literature kapsamındaki konferansta sunulmuştur.

24. 02-03 Kasım 2015 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri dizisinin ikinci şöleni Prof. Dr. Halil İnalcık Bilgi Şöleni’ne “Fetih Sonrası Galata ve Buradaki İtalyan Varlığı” adlı bildiri.

25. 25-27/05/2016 Lectio Magitralis: Italiani Studenti e Studiosi del Turco: Lezioni tra il Cinque e il Seicento, YTÜ, İstanbul.

26. 21-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Ljubjana Üniversitesi (Slovenya)’nde "Letteratura tra Trieste ebraica e Jugoslavia dalla seconda guerra mondiale in poi: il mondo di Fulvio Tomizza" temasıyla düzenlenen 9. ICOJIL konferansında “Ancora su Saba: Ernesto, un romanzo autobiografico” başlıklı yayınlanmış bildiri. (yayın tarihi 2018- https://icojil.sites.uu.nl/atti-icojil-9-lubiana-letteratura-tra-trieste-ebraica-e-jugoslavia-dalla-seconda-guerra-mondiale-ad-oggi/).

27. 9 Mart 2017 tarihinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde düzenlenen Italian Linguistic Landscape, Edebiyat Öğretimi Ve Çeviriye Uygulamalı Ve Teorik Yaklaşımlar, başlıklı uluslararası konferansta “Si impara … errando!” başlıklı bildiri.

28. 07-08 Nisan 2017 tarihleri arasında Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "II. Bayezid ve Dönemi" başlıklı sempozyumda "Venedik ve Sultan Bayezid: 1500'lerde Güç Savaşları. Savaştan Barış Görüşmelerine" başlıklı bildiri. (Doç. Dr. Raniero Speelman ile birlikte)

29. 28-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Szeged Üniversitesi (Macaristan) 10. ICOJIL konferansında “Alcuni pensieri sulle ‘Istantanee’ di Claudio Magris” başlıklı bildiri.

30. 1-03 Haziran 2017 tarihleri arasında Wroclaw Üniversitesi (Polonya), II. Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana "Grammatica Italiana fra Teoria e Didattica başlıklı sempozyumda “Insegnare l’italiano in periferia: Olanda, Sud Africa e Turchia” başlıklı bildiri. (Doç. Dr. Raniero Speelman ile birlikte)

·         31. 22-29 Mart 2018 tarihleri arasında Selanik Aristoteles Üniversitesi (Yunanistan) İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde "İtalyan edebiyatının kökenleri" üzerine bir dizi seminer verilmiştir.

 ·         32. 5-6 Nisan 2018 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenelenen "Yavuz Sultan Selim ve Bursa" başlıklı bilimsel toplantıda "Yavuz Sultan Selim İçin İtalyanca Yazılmış Bir Selimname" başlıklı bildiri sunulmuştur.

 ·         33. 10 Temmuz-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Utrecht Üniversitesi (Hollanda) İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından İtalyanca için yeni öğretim materyalleri, öğretim teknikleri ve stratejileri üzerine yuvarlak masa toplantıları ile İtalyan edebiyatı ve çeviri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 ·         34. 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Ruhr-Universität Bochum (Almanya) gerçekleştirilen III. International Conference on Linguistics (CILGI 3) başlıklı uluslararası konferansta “L‘italiano nel turco” başlıklı bildiri sunulmuştur.

 ·         35. Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, 22-24 Ekim 2018, İstanbul, “Italians and Others in the Shadow of Abdulhamit Khan” başlıklı bildiri sunulmuştur. (Doç. Dr. Raniero Speelman ile birlikte.)

 ·         36. 23-25 Kasım 2018 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Konur Alp Gazi ve Düzce Tarihi Sempozyumu'da "Karadeniz'de Ceneviz Varlığı" başlıklı bildiri sunulmuştur.

 ·         37. 28 Kasım 2018 Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nin ev sahipliğinde, Belgrad İtalyan Kültür Merkezi'nin işbirliğiyle ve Belgrad İtalya Büyük Elçiliği himayelerinde gerçekleştirilen "İtalya'nın Dışındaki İtalyanca: Bölgesel Üniversiteler Arasındaki İşbirliği Olanakları" başlıklı toplantılarına İtalyan Dili ve Edebiyatı Yuvarlak Masa Anabilim Dalı'nı temsilen katılım olmuştur.
Uluslararası Bilimsel Dergilerde Alınan Görevler

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

Roma- La Sapienza Üniversitesi Bilimsel Yayın Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Mediterraneo Dergisi Hakemliği

Banja Luka Üniversitesi, I Quaderni di Astolfo Dergisi Bilimsel Yayın Kurulu

 

Çeşitli Faaliyetler

16 yıldır İtalyan Dili Haftası Düzenlenme Kurulu Üyeliği

Venedik- Ca’ Foscari Üniversitesi ile uluslararası işbirliği anlaşmalarının imzalanması

Roma- La Sapienza Üniversitesi ile uluslararası işbirliği anlaşmalarının imzalanması

Perugia- Università per Stranieri ile uluslararası işbirliği anlaşmalarının imzalanması

Siena- Università per Stranieri ile uluslararası işbirliği anlaşmalarının imzalanması

Bosna Hersek- Banja Luka Üniversitesi ile uluslararası işbirliği anlaşmalarının imzalanması

04-05 Nisan 2013 tarihinde İtalya Ferrara'da düzenlenen “Kökenleri Aramak. Okuyucu olarak Primo Levi- Primo Levi’nin okuyucuları” (Ricercare le radici. Primo Levi lettore-lettori di Primo Levi) adlı uluslararası toplantıda Bilimsel Kurul üyesi sıfatıyla görev almıştır.

2015-2016 Güz Yarıyılı 16-23 Kasım 2015 tarihleri arasında Utrecht Üniversitesi, Modern Diller Bölümü, İtalyanca Çalışmaları kürsüsünde ders verme etkinliği.

1.05.2017-15.05.2017 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti, Cape Town Üniversitesi bünyesinde bulunan School of Languages and Literatures’da "İtalyan Sineması” ile “17. ve 18. Yüzyılda İtalyan Seyyahlar" üzerine seminer dersleri.

 

Verdiği Dersler

Lisans

ITA407 Çeviri V (I. Dönem)

ITA408 Çeviri VI (II. Dönem)

ITA309 SINTASSI I

ITA 413 ÇAĞDAŞ İTALYAN EDEBİYATI

ITA310 SINTASSI II

ITA411 Yazılı İtalyanca Çalışmaları I

ITA412 Yazılı İtalyanca Çalışmaları II

Lisansüstü

ANTONIO TABUCCHI'DE ZAMAN VE MEKAN

LETTERATURA MODERNA: LA POESIA DEL NOVECENTO

LETTERATURA MODERNA: GABRIELE D'ANNUNZIO-PROSATORE

OSMANLI-VENEDİK DİPLOMATİK ve KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ (1453-1571) UZMANLIK ALAN DERSİ

UGO FOSCOLO VE YAPITLARI

UGO FOSCOLO'DA DİL VE ÜSLUP

İTALYAN FANTASTİK EDEBİYATI

 

Araştırma Projeleri

Son 3 yılda aktif durumda olan araştırma projeleri

25-26 Haziran 2008 tarihlerinde İstanbul Hollanda Enstitüsü’nde gerçekleştirilen ‘Orient et Occident’ adlı Sempozyumun düzenleme komitesinde görev almıştır.

 

02-04 Mayıs 2011 tarihlerinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin 75. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri çerçevesinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleştirilen, Uluslararası, Ortadoğu Balkanlar ve Türkiye, Politik ve Kültürel Perspektifler Sempozyumu’nun Düzenleme Komitesinde görev almıştır.

 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, II. Uluslararası Edebiyat ve Bilim-I Sempozyum Bildirileri Kitabı Yayın Kurulunda görev almıştır.


ICOJIL (International Conferences on Jewish Italian Literature) ve CILGI (Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana) Bilimsel Komitelerinde görev yapmaktadır.

 

 

Son 10 yılda gerçekleştirilen projeleri 

Modena Devlet Arşivleri’nde Türklerle ilgili belgelerin incelenmesi ve Osmanlı-İtalya İlişkileri üzerinde çalışmalar.

 

Vatikan Arşivleri’nde ünlü İtalyan gezgin Pietro della Valle ile ilgili belgelerin araştırılması ve Pietro della Valle’nin yapıtlarının Türk kültürüne etkileri üzerine çalışmalar.

 

Türk Dil Kurumu tarafından İtalyanca ile ilgili yayınlanan eserlerin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve yayına hazır hale getirilmesine ilişkin çalışmalar.