PROF.DR. NEVİN ÖZKAN SPEELMAN    
Name : NEVİN
Surname : ÖZKAN SPEELMAN
E-Mail : ozkann@ankara.edu.tr
Phone Number : +9(0.312) 310 32 80/1574
Title : PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : Italian Studies
Personal Information


Nevin Özkan is a professor of Italian Language and Literature at Ankara University, Ankara, Turkey. She is the author of  Turkish Documents in Modena Archives ( 2004)  in Turkish. Her fields of research include contemporary Italian literature, travel writing, ecocriticism and manuscripts regarding the relations between the Italian States and The Ottoman Empire. She translated in Turkish poems of Montale, Quasimodo and Pasolini and novels of De Amicis, Primo Levi and Marco Lodoli. She is the editor of Sicilian Tales (2002), of Poems from Gabriele d’Annunzio (2001) and of Fantastic Tales (2006) written in Turkish. She was one of the organizers of Turkey’s first ecocriticsm conference on “The Future of Ecocriticism: New Horizons”  (2009). She is a member of ASLE. Her forthcoming book is Pietro Della Valle: The Note-book of a Traveler to the Ottoman Empire.
PhD Thesis:
Gabriele D'Annunzio'nun Edebi Kişiliği ve Çağdaş İtalyan Edebiyatındaki Konumu, Ankara, 1996, Türkçe özet dahil s.1-145.

 

Pubblications:

Books:

1. Conversiamo in Italiano, İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1995 (Prof. Dr. Durdu Kundakçı ile birlikte hazırlanan gramer alıştırma kitabı), s.1-96.

2. İtalyanca Konuşma Kılavuzu, Alkım Yayınları, Ankara, 1997 (Kitabın Kaseti uzman Carlo Guarrera tarafından hazırlanmıştır), s.1-156.

3. Yeni Başlayanlar için İtalyanca, Alkım Yayınları, Ankara, 1997 (Kitabın kaseti uzman Carlo Guarrera tarafından hazırlanmıştır), s. 1-172.

4. Gabriele D’Annunzio – Seçme Şiirler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2001.

5. Modena Devlet Arşivindeki Osmanlı Devletine İlişkin Belgeler, T.C. Kültür ve Turizm

Bakanlığı, Ankara, 2004.

6. Çağdaş İtalyan Edebiyatından Fantastik Öyküler, Phoenix Yayınları, Ankara, 2006.(Raniero Speelman ile birlikte)

7. Sicilya Öyküleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2002.

8. Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin Pietro Della Valle'nin Çalışma Defteri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011. (Mustafa Çiçekler ve Raniero Speelman ile birlikte)

9. The Future of Ecocriticism: New Horizons, Editor: Serpil Oppermann, Ufuk Özdağ, Nevin Özkan and Scott Slovic, Cambridge, 2011.

Articles:

1. Gabriele D'Annunzio'nun Yapıtlarında Kadın Kavramı, Gündoğan Edebiyat, Ankara, 1993. 

2. Le Figure Femminili dei "Romanzi della Rosa " Viste dall'Oriente, Rassegna Dannunziana, Sayı 31, Pescara, 1997.

3. Venedik Senatosu Sekreteri Pietro Busenello'nun İstanbul Gözlemleri ( 1742-1746), Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Sayı XX, İstanbul, 2000. 

4. La Destruction de l’Empire du Turc Diviseé en Trois Parties (Le rapport d’un observateur français du XVII. siècle), EJOS, Hollanda, 2002. 

5. Bir İtalyan Arşiv Belgesine Göre Şehzade Mehmet’in Sünnet Düğünü (1582),Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa, 2003.

6. Pietro della Valle, Osmanlı Topraklarında bir İtalyan Gezgin, A.Ü.D.T.C.F.Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Yıl 2006.

7. Le figure femminili di D’Annunzio viste dall’Oriente, Quaderni de Il Garda, Yıl II, Sayı 5, 2008.

8. Doruk’s Plight: Human/Non-Human Relations in Abbas Sayar’s Yılkı Atı, The Future of Ecocriticism: New Horizons, Cambridge, 2011.

9. “Stefano Benni’s Ecological Fiction” Ecological Literature, Shengtai Wenxue içinde; yayına hazırlayan Liu Qinghan, Renmin Chobanshe Yayınevi, Pekin, 2012, s. 547-558.

10. Orta Doğu’da Marius Bauer: Oryantalistler ve Hollanda, Raniero Speelman ile birlikte, Türk Yurdu Dergisi, Ankara, Haziran 2013.

11. L’Influsso Della Cultura Italiana Nella Turchia Repubblicana, Raniero Speelman ile birlikte, In Memoriam Filiz Öktem içinde, Ankara Üniversitesi Basımevi, Yayın No:415, 2014, Ankara.

12. From the Modena Archives: A Report on the 1582 Circumcision Festivities at the Ottoman Court, Raniero Speelman ile birlikte,  Celebration, Entertainment and Theatre in the Ottoman World içinde, Edited by Suraiya Faroqhi and Arzu Öztürkmen, Seagull Books, 2014, India.

13. Gabriele D’Annunzio Romantik Bir Sanatçı Sayılabilir mi? Batı Dilleri ve Kültürlerinde Romantizm içinde, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2014.

14. “İtalyan ve Fransız Kaynaklarında Dervişler Üzerine” Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, Volume 42, Edited by Cemal Kafadar ve Gönül Tekin, Guest Editor Zeynep Dörtok Abacı, 2014, Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü Yayını, s.229-242.

15.“Collezioni imperiali, abiti e simboli. Dall’Impero ottomano alla Repubblica di Atatürk” La moda contiene la storia e ce la racconta puntualmente içinde; Quaderni el dottorato in storia d’Europa, a cura di Giovanna Motta, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2015, s. 111-126.

16.“Meditations on a cigarette pack - Some remarks on multilingualism: people, places, problems and possibilities”, Raniero Speelman ile birlikte Gelebte Mehrsprachigkeit-Living Multilingualism, Verlag, Dr. Kovac, 2015, S. 11-27., Hamburg, Almanya.

17. Goethe'nin İtalya Seyahati Batı Kültür ve Edebiyatlarında Klasik Dönem içinde, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2016.

18. Fetih Sonrası Galata ve Buradaki İtalyan Varlığı, Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 2/Prof. Dr. Halil İnalcık, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, s. 122-135. Bursa, 2015.

19. “Marius Bauer: Oryantalistler ve Hollanda” Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye içinde, yayına hazırlayan Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir ve Dr. Yunus Emre Tekinsoy, Türk Yurdu Yayınları, Ankara, 2016, s. 307-323.

20. "Venedik Morosini Kodeksi’nde Sultan İkinci Murad", içinde Türk Tarihçiliğinin Asırlık Çınarı Halil İnalcık'a Armağan, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Ankara, 2017. (Raniero Speelman ile birlikte)


Book Reviews:

1. Marco Lodoli ve " Aylaklar" ı, Cumhuriyet Kitap Eki, Sayı 196, Kasım 1993, s.4.

2. Dino Buzzati: Yaşamı ve Sanatı, Littera, Cilt 6, Ankara, 1995, s.78-81.

3. Primo Levi, Cumhuriyet Kitap Eki, Sayı 314, 22 Şubat 1996, s.9.


Translations :

1. Alzona, Minnie: İki Sessizlik Arasındaki Söyleşi, İtalyan Filolojisi Dergisi, Yıl 15, Sayı 16, Ankara, 1989, s.123-129.

2. Tasso, Torquato: Maurizio Cataneo'ya Mektup, (çeviri) Mektup seçkisi, Gündoğan Edebiyat, Ankara, 1992, s.124-128.

3. Veli, Orhan: Illusion:, Poeti del "Corimbo", Amici della Poesia, Cenova, 1993, s.55.

4. Saba, Umberto: Düşünce ve Keçi, (şiir çevirisi), Littera, Cilt 4, Ankara, 1993, s.91-92.

5. Pasolini, Pier Paolo: Kapadokya'dan Şiirler, (şiir çevirisi) İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1194, s.8-23.

6. Pasolini, Pier Paolo: Timsah ve Geçicilik Peşinde (şiir çevirisi), Tömer Edebiyat Çeviri Dergisi, Yıl 1, Sayı 4, Bursa 1994, s.113-114.

7. Quasimodo, Salvatore: Şiirler, (şiir çevirisi) İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1994, s.14-35.

8. Quasimodo, Salvatore: Ve hemen akşam oluveriyor, Ölüler, Ana'ya Mektup (şiir çevirisi) Littera, Cilt 5, Ankara, 1994, s.50-54.

9. Alvaro, Corrado: Bir Devlet Adamının Çalışma Mekanı ("Viaggio in Turchia" adlı yapıttan çeviri), Gezi Notları Seçkisi, Gündoğan Edebiyat, Ankara, 1994, s. 215-221.

10. Buzzati, Dino: Pelerin (öykü çevirisi) Littera, Cilt 6, Ankara, 1995, s. 85-86.

11. Montale, Eugenio: Şiirler, (şiir çevirisi) İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1995, s.46-63.

12. Maccari, Mino: Deyişler ve Dizeler, (çeviri) İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1996, s.10-47.

13. Evren, Ergun: Sırılsıklam, Bir Şarkı, Mutlu musun? (şiir çevirisi) " Birşeyler Olacak Yarın ve Seçme Şiirler" adlı derleme, İtalyan Kültür Heyeti Yayınları, Ankara, 1996, s.24-29.

14. Pazzi, Roberto: Bedenlerin Ağırlığı (şiir çevirisi) Alkım Yayınları, İstanbul, 2001.

15. Bauer, Marius: Mektuplar, Kebikeç, Ankara, 2008.

16. “Tre poeti della Turchia moderna”, Raniero Speelman ile birlikte, Poeti e Poesia, Pagine, Agosto 2015 No:35, s. 96-118, Roma, İtalya.

 

Book Translations:

1. Lodoli, Marco: Aylaklar, (roman çevirisi) İletişim Yayınları, Ankara, 1993, s.1-83.

2. Levi, Primo: Şimdi Değilse Ne Zaman?, (roman çevirisi) İletişim Yayınları, Ankara, 1996, Ankara, s. 1-382.

3. De Amicis, Edmondo: Çocuk Kalbi, (roman çevirisi), Alkım Yayınları, Ankara, 1997, s. 1-233.

4. Grassi, Fabio L.: İtalya ve Türk Sorunu (1912 – 1923), Kamuoyu ve Dış Politika,

(inceleme çevirisi), YKY, İstanbul, 2002.

5. Levi, Primo: Şimdi Değilse Ne Zaman? (roman çevirisi) Efil Yayınları, Ankara, 2011, s. 1-416.

6. Edmondo de Amicis:Çocuk Kalbi (Roman çevirisi),Dipnot Yayınevi, Ankara, 2017.

Conferences:

1. Yunus Emre, un pensatore mistico orientale che ricorda un grande nome della letteratura italiana: Dante, Patmos ( Yunanistan), Haziran 2001. 

2. Primo Levi in Turkey, Hofstra University (NY), 2002.

3. Le coordinate spaziotemporali tra realismo e ideale nella letteratura italiana fra ‘200 e ‘400, Marakeş, 2002. 

4. La Ricezione di Primo Levi in Turchia, Torino, 2003.

5. The Observations on Istanbul of Pietro Busenello, Secretary of the Venetian State

(1742-1746), Ankara Üniversitesi, 2004. 

6. An Italian Description of the Circumcision Feast in 1582, Boğaziçi Üniversitesi, 2004. 

7. Pietro Della Valle, Dortmund, 2005. 

8. İtalyan Kaynaklarında Dervişler, Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı, 2005. 

9. Pietro Della Valle, un viaggiatore nelle terre ottomane, Ankara Üniversitesi, 2006. 

10. Cornelis de Bruyn’s Turkey revisited, Bilkent Üniversitesi, 2008. 

11. Stefano Benni's ecological fiction, Beyond Thoreau: American and International Responses to Nature, Tsinghua University, Pekin, Çin, 2008. 

12. Parola Versus Silenzio: il 'galateo' dell'Ambasciatore Marino Cavalli il vecchio, Il Potere della Parola La parola del Potere,Tra Europa e Mondo Arabo-Ottomano Tra Medioevo ed Età Moderna, Università 'Ca Foscari, Venezia 7 Novembre 2008.

13. “Out of İstanbul: Nature in Sait Faik Abasıyanık’s Short Stories” 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, İstanbul, 2009.

14. “Environmental Conscience in Some Contemporary Turkish Authors and its Socio-Political Impact”, Environmental Change-Cultural Change, University of Bath, Eylül 2010.

15. “Evliya Çelebi’nin İzinde”, Unesco 2011 Evliya Çelebi Yılı Etkinlikleri, Città del Vaticano, 17 Ekim 2011.

16. “Türkiye’de İtalyan Sanatçılar”, Il Libro di Astolfo, Banja Luka Üniversitesi, Bosna Hersek Cumhuriyeti, Haziran 2012.

17.The Critical Edition of Pietro Della Valle’s Works and Italian Travelers and Men of Letters in East from the XVIIth to the XIXth Century, Roma III. Üniversitesi, Roma, İtalya, Mart 2013.

18. "Errando si impara... ma fin dove errare?", CHERNARUS, Ai Margini- Fra i margini- Oltre i margini (CHERNARUS, Sınırlarda- Sınırlar Arasında- Sınırların Ötesinde), Banja Luka Üniversitesi, Bosna Hersek Cumhuriyeti, Haziran 2013.

19. “Per un'edizione critica di alcune opere di PIETRO DELLA VALLE (ROMA 1586-1652)” adlı bildiri 05-07 Haziran 2014, "ITALIANISTICA 2.0" kapsamında,  Banja Luka Üniversitesi’nde, (Bosna Hersek) Raniero Speelman ile birlikte sunulmuştur.

20. Ljublijana, Slovenya’da 09-11 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen ICOJIL-7 ITALO-EBRAICA E CULTURA MITTLEEUROPEA (ICOJIL-7 İTALYAN EDEBİYATI VE ORTA AVRUPA KÜLTÜRÜ) adlı uluslararası toplantıya Bilimsel Kurul Üyesi olarak katılmış ve oturum yönetmiştir.

21. “Gabriele D’Annunzio ve Ata” adlı bildiri 13 ve 14 Eylül 2014 tarihlerinde Ohrid’de (Makedonya Cumhuriyeti), Ss Cirillo e Metodio di Skopje (Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi) Üniversitesi’nde düzenlenen “Paralellismi linguistici, letterari e culturali-55 anni di studi italiani”(Dilbilimsel, edebi ve kültürel koşutluklar-İtalyanca çalışmalarının 55. Yılı) kapsamında sunulmuştur.

22. “Meditations On A Cigarette Pack - some remarks on multilingualism: people, places, problems and possibilities” adlı bildiri 05-07 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen IPHRAS-Interphraseologie für Studien und Berufsmobile (Avrupa Birliği Öğrenim ve Çalışma Hareketliliğine Yönelik Çok Dilli Frazeoloji Modülleri Tasarımı ve Online Öğretimi)  projesi kapanış etkinliği kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (İstanbul) Raniero Speelman ile birlikte sunulmuştur.

23. “Gianfranco Rossi e gli animali” 2015 yılı Mart ayında İtalya, Ferrara’da “Giorgio Bassani ve Ferrara ile Çevresinde Kültür” temasıyla düzenlenmiş olan uluslararası ICOJIL-8 International Conference on Italian Literature kapsamındaki konferansta sunulmuştur.

24. 02-03 Kasım 2015 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri dizisinin ikinci şöleni Prof. Dr. Halil İnalcık Bilgi Şöleni’ne “Fetih Sonrası Galata ve Buradaki İtalyan Varlığı” adlı bildiri.

25. 25-27/05/2016 Lectio Magitralis: Italiani Studenti e Studiosi del Turco: Lezioni tra il Cinque e il Seicento, YTÜ, İstanbul.

26. 21-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Ljubjana Üniversitesi (Slovenya)’nde "Letteratura tra Trieste ebraica e Jugoslavia dalla seconda guerra mondiale in poi: il mondo di Fulvio Tomizza" temasıyla düzenlenen 9. ICOJIL konferansında “Ancora su Saba: Ernesto, un romanzo autobiografico” başlıklı bildiri.

27. 9 Mart 2017 tarihinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde düzenlenen Italian Linguistic Landscape, Edebiyat Öğretimi Ve Çeviriye Uygulamalı Ve Teorik Yaklaşımlar, başlıklı uluslararası konferansta “Si impara … errando!” başlıklı bildiri.

28. 07-08 Nisan 2017 tarihleri arasında Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "II. Bayezid ve Dönemi" başlıklı sempozyumda "Venedik ve Sultan Bayezid: 1500'lerde Güç Savaşları. Savaştan Barış Görüşmelerine" başlıklı bildiri. (Doç. Dr. Raniero Speelman ile birlikte)

29. 28-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Szeged Üniversitesi (Macaristan) 10. ICOJIL konferansında “Alcuni pensieri sulle ‘Istantanee’ di Claudio Magris” başlıklı bildiri.

30. 1-03 Haziran 2017 tarihleri arasında Wroclaw Üniversitesi (Polonya), II. Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana "Grammatica Italiana fra Teoria e Didattica başlıklı sempozyumda “Insegnare l’italiano in periferia: Olanda, Sud Africa e Turchia” başlıklı bildiri. (Doç. Dr. Raniero Speelman ile birlikte)