PROF.DR. BERRİN ÖZKAYA    
Name : BERRİN
Surname : ÖZKAYA
E-Mail : ozkayab@ankara.edu.tr
Phone Number : 3122033300/ 3610
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF ENGINEERING
Department :
Personal Information


   

Degree

University

Date

BS

Ankara

1984

MS

Ankara

1986

Ph.D

Ankara

1989

Education

   

Promotion Title and Dates

 

Title

Organization

Date

Assist. Professor

 

 

Assoc. Professor

Ankara University Faculty of Agriculture

1993

Professor

Ankara University Faculty of Agriculture

2000

 

 

 

·          Courses

Course Name / Code

Course (Hour / Week)

Practice (Hour / Week)

Grad. /Undergrad.

GDM306 Food Analysis

2

2

Graduate

GDM304 Food packaging

2

-

Graduate

GDM 411 Food engineering laboratory operations -I

-

4

Graduate

GDM 412 Food engineering laboratory operations -II

-

4

Graduate

GDM 413 Food engineering design operations-I

2

2

Graduate

GDM 414 Food engineering design operations-II

2

2

Graduate

ZFD 402 Food technology

2

 

Graduate

GDM405 Cereal technology

2

 

Graduate

809501 Experimental Baking

2

2

 Undergraduate

809544  Biscuit Technology

3

-

 Undergraduate

809521  Chemical food additives

2

2

 Undergraduate

809516  Principles of Milling

3

-

 Undergraduate

BES453 Food packaging

2

-

Graduate

BES223 Food additives

2

-

Graduate

 

 

 

  Number of Graduate Students

 

MS

Ph.D

Graduated

12

1

Ongoing

4

2

 

Projects

 


2012-2014

 

Project

Principal and co-investigators

Start and end date

Supporting Institution

The possibilities of ımproving baking quality of flours by adding gluten dried with different method

H. Özkaya

B. Özkaya,

R. Seçkin

1985

TÜBİTAK

Studies on the possibilities of improving the baking quality of soya and wheat germ fortified flours.

H. Özkaya

B. Özkaya,

 R. Seçkin

1986

BAP

Researches on the effects of some natural ıngredients on macaroni quality of semolina

H. Özkaya

B. Özkaya

1986

BAP

Enrichment of bread in point of quality and nutrition

A. Ekşi

B. Özkaya

H. Özkaya

1995

DPT

Effects of breadmaking methods on some properties and phytic acid contents of corn bread.

B. Özkaya

E. büyükikiz

1999-2000

TÜBİTAK

The effect of wheat variety and flour extraction rate on phytic acid content of bread

B. Özkaya

S. Türksoy

2002-2004

BAP

The effect of wheat variety and flour extraction rate on phytic acid content of bread

B. Özkaya

S. Türksoy

2003-2004

TÜBİTAK

Use of Fiber Concentrates of Fruit and Vegetable as a Source of Dietary Fiber and Polyphenols in Cookie

B. Özkaya

S. Türksoy

Ş.Akbaş

H. Özkaya

2008-2010

TÜBİTAK

 Effects of the addition of fruit fibre concentrates on the rheological characteristics of wheat flour dough and on biscuit quality

 

B. Özkaya

S. Türksoy

2008-2010

BAP

 The Effects of Cereal Brans That are Dephytinized by Various Methods on Functional Properties and Technological Quality of Bread

H. Özkaya

B. Özkaya

 


2011-2013


TÜBİTAK

 The Effects of Cereal Brans That are Dephytinized by Various Methods on Functional Properties and Technological Quality of Cookie

 

H. Özkaya

B. Özkaya

 

 2011-2013

 

 BAP

Effects of dielectric properties of cakes and cake doughs on microwave-cooked different formulations on final product quality

 

Ö.Şakıyan

 B.Özkaya

 

2012-2014

 

 BAP

 The Availability of Micro and Nano Particulated Bulgur and Chickpea Bran as a Source of Dietary Fiber in Bread

 B.Özkaya

 H.Özkaya

 

 2014-2016

 

 TÜBİTAK

Effects of Microfluidized Bulgur and Chickpea Brans on Cookie Properties

 B.Özkaya

 H.Özkaya

 

2015-2017

 

BAP


Project

Principal and co-investigators

Start and end date

Supporting Institution

The effect of microfluidized flaxseed flour addition on cookie properties

B. Özkaya

G. Karakurt

2017-2018

BAP

17L0443006

Usability of microfluidized flax seed as a functional additive in bread

B. Özkaya

2017-2018

BAP

17H0443007

 *Ankara University, Scientific Research Project (BAP), Turkish Scientific and Technical Research Council (TÜBİTAK) ,  State Planning Organisation (DPT)

 

Project

Principal and co-investigators

Start and end date

Supporting Institution

Improvement of Functional Properties of Hull-Less Barley and Investigation of Its Possible Usability in Cookies

B. Özkaya

A. Özer

2018-2019

BAP

18L0443013

COMPLETE LIST OF PUBLICATIONS (SORTED BY DATE)

 Özkaya, H. Ve Kahveci, B., 1989. Makarnaların Bazı Mineral ve Vitamin Miktarlarına Pişirme Yönteminin Etkisi Üzerinde Araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı. 40 (1-2) 27-39.

Özkaya, H. Ve Kahveci, B., 1989. Muhtelif Değirmen Pasajlarının Bazı Kimyasal Özellikleri ve Makarnalık Kalitesi Üzerinde Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı. 40 (1-2) 41-50.

Özkaya, H. Ve Kahveci, B., 1989. Muhtelif Buğday Çeşitlerinin Bulgura İşlenmesi Sırasında Kimyasal Bileşiminde Meydana Gelen Değişmeler. TÜBİTAK, Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 13 (3a) 644-653.

Kahveci, B. Ve Özkaya, H., 1989. Farklı Oranlarda Ekmeklik Buğday Katılmış Bazı Durum Çeşitlerinin Makarnalık Kalitesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK, Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 13 (3b) 1033-1048.

 Özkaya, H., Kahveci, B. Ve Seçkin, R., 1989. Una Değişik Yöntemlerle Kurutulmuş Gluten Katarak Ekmeklik Kalitesini Düzeltme Olanakları . 1. Kurutulmuş Glutenlerin Muhtelif Unların Farinogram ve Ekstensogram Özelliklerine Etkileri. TÜBİTAK, Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 13 (3b) 1203-1214.

Özkaya, H., Kahveci, B. Ve Seçkin, R., 1989. Una Değişik Yöntemlerle Kurutulmuş Gluten Katarak Ekmeklik Kalitesini Düzeltme Olanakları . 2. Kurutulmuş Glutenlerin Muhtelif Unların Ekmeklik  Kalitesine Etkisi, TÜBİTAK, Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 13 (3b) 1215-1227.

Kahveci, B. Ve Özkaya, H., 1990. Soya ve buğday rüşeymi katkılı unların kalitesini düzeltme imkanları üzerinde araştırmalar. I. Soya ve buğday rüşeymine uygulanan ısıl işlemin ve SSL katkısının reolojik özellikler üzerine etkileri. Gıda, Gıda Teknolojisi Derneği Yayın Organı. 15,6, 367-377.

Özkaya, H. Ve Kahveci, B., 1990. Tahıl ve ürünleri analiz yöntemleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No. 14. 152 s.

Kahveci B Ve Özkaya H.,1991Soya ve buğday rüşeymi katkılı unların  kalitesini           düzeltme imkanları üzerinde araştırma.II.Soya ve buğday rüşeymi katkılı unların          ekmeklik kalitesine SSL ve ısıl işlemin etkileri. GıdaTeknolojisi Derneği Yayın              Organı, 16,1, 67-77

Kahveci, B. Ve Özkaya, H., 1991. Katkılı makarnaların kalitesi üzerinde araştırmalar. I. Liyofilize gluten ve yumurta akı katkılarının irmiğin makarnalık kalitesine etkileri. TÜBİTAK, Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. 15(2) 367-376.

Kahveci, B. 1991. Katkılı makarnaların kalitesi üzerinde araştırmalar. II. Proteince zengin bazı katkıların irmiğin makarnalık kalitesine etkileri. TÜBİTAK, Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. 15,2, 352-366.

Kahveci, B. 1991. Katkılı makarnaların kalitesi üzerinde araştırmalar, III. Katkılı makarnaların kalitesine liyofilize gluten ve yumurta akının düzeltici etkileri üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK, Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. 16,2, 369-379.

Özkaya, B. Ve Özkaya, H., 1991. Ekmek hataları ve önleme çareleri. Un                     Mamulleri Dünyası. 1,1, 25-30.

Özkaya, H. Ve Özkaya, B., 1991. tahıl ve ürünlerinin zenginleştirilmesinde dar            boğazlar ve çözüm yolları. Gıda, Gıda Teknolojisi Derneği Yayın Organı. 16,3,            155

Özkaya, B. Ve Özkaya, H., 1992. Mısır katkılı unların teknolojik özelliklerine vital gluten ve SSL’nin (Na-Stearoyl-2-Lactilate) etkileri. Gıda, Gıda Teknolojisi Derneği Yayın Organı. 17,6, 419-426.

Özkaya, B. Ve Demir, Z., 1992. Yumuşak buğdaydan yapılan fırın ürünleri. Un Mamulleri Dünyası. 1,4, 4-8.

Özkaya, B. Ve Özkaya, H., 1992. Tahıl ürünlerinde zenginleştirme. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi. Sayı 80. 11-13.

Özkaya, H. Ve Özkaya, B., 1992. Ekmek katkı maddeleri, önemi ve kullanımındaki sorunlar. gıda mevzuatımızda aksayan hususlar ve çözüm yolları sempozyumu. 2-3 Haziran 1992. 108-117. TEKİRDAĞ.

Özkaya, H. Ve Özkaya, B., 1992. Ekmek zenginleştirmede dozlama alternatifleri ve sistemleri. beslenme ve uygulama açısından ekmeğin zenginleştirilmesi. 29-30 Haziran 1992. ANKARA.

Özkaya, B., Köksel, H., Özkaya, H. Ve Tutluer, H., 1993. Effects of gamma ırradiation on chemical properties, thiamin and riboflavin contents, dough properties and baking quality of the flours. Turkish Journal of Nuclear Sciences. 20,1, 33-45.

Özkaya, B., Köksel, H., Özkaya, H. Ve Tutluer, H., 1993. effects of gamma ırradiation on wheat quality. ı. various chemical properties, vitamin contents and dough properties of the flours obtained from wheats ırradiated at various levels. Turkish Journal of Nuclear Sciences. 20,1, 47-58.

Özkaya, B. Ve Özkaya, H., 1993. Değişik yulaf ürünlerinin ekmeğe katılma olanakları üzerinde bir araştırma. Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi. 32,376, 38-45

 Özkaya, B. Ve Özkaya, H., 1993. Farklı ısıl işlem uygulanarak stabilize edilmiş yulaf ununun ekmeklik unlarının kalitesine etkileri. Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi. 32,380, 20-26.

Özkaya, B., Köksel, H. Ve Özkaya, H., 1993. Bazı buğday çeşitlerinden farklı yöntemlerle üretilen bulgurların bazı vitamin ve mineral içerikleri ile proteinlerinin elektroforetik ve nişastalarının “birefringence” özellikleri üzerine araştırmalar. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2,4, 36-56.

Özkaya, B., Özkaya, H. Ve Köksel, H., 1993. Farklı durum çeşitlerinden mahalli ve laboratuvar koşullarında yapılmış bulgurların bazı vitamin ve mineral içerikleri. Gıda, Gıda Teknolojisi Derneği Yayın Organı. 18,3, 189-195.

 Özkaya, B. Ve Özkaya, H., 1993. Değişik oranlarda yulaf unu katılmış ekmeklik unların teknolojik özelliklerine atomize gluten ve K-Bromatın etkileri. Gıda Sanayii Dergisi. 7,1, 47-53.

Köksel, H., Özkaya, B., Özkaya, H. Ve Tutluer, H.,1993. Protein electrophoretic characteristics, starch birefringence properties and baking quality of the flours obtained from wheats ırradiated at various levels. Gıda Mühendisliği, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi. Seri B. Gıda Mühendisliği. 11,2, 25-35.

Özkaya, B., Özkaya, H., ve Köksel, H., 1993. Bazı arpa çeşitlerinden yapılan bulgurların tiamin, riboflavin ve mineral içerikleri ile proteinlerinin elektroforetik ve nişastalarının “birefringence” özellikleri. Standard, ekonomik ve teknik dergi. 32,381,45-52.

Özkaya, H. Ve Özkaya, B., 1993. Ekmek hatalarını önlemede katkı maddelerinin rolü. Un Mamulleri Dünyası. 2,1, 16-20.

Özkaya, B., 1993. Bitkisel lif kaynağı olarak yulafın önemi. Un Mamulleri Dünyası. 2,2, 19-23.

Özkaya, B., 1993. Ekmek ve sağlık. Pakmaya Dergisi. 2,4, 10-16.

 Özkaya, H. Ve Özkaya, B., 1993. Makarna kalitesinde buğday bileşiminin önemi. Makarnalık Buğday ve Mamulleri Simpozyumu. 30 Kasım- 3 Aralık 1993. 289-295. ANKARA.

Özkaya, B. Ve Özkaya, H., 1993. buğday, irmik ve makarna kalitesini değerlendirme yöntemleri. Makarnalık Buğday ve Mamulleri Simpozyumu. 30 Kasım- 3 Aralık 1993. 296-306. ANKAR

Özkaya, B., 1995. Ekmek teknolojisinde fermentasyon ve önemi. Un Mamulleri Dünyası. 4,1, 10-16.

Özkaya, B., 1995. Bisküvi üretiminde kullanılacak unların değerlendirilmesi. Un Mamulleri Dünyası. 4,4, 35-42.

Özkaya, B., 1995. Ülkemiz tahıl ürünleri sanayiinin türk tarımındaki önemi. Tarım ve Köy. 105 ,5, 49-50.

Özkaya, B., 1995.Durum buğdayının protein kompozisyonu ve makarna kalitesindeki önemi. Un Mamulleri Dünyası. 4 ,6, 15-24.

Özkaya, B. Ve Özkaya, H., 1994.Öğütme sırasındaki nişasta zedelenmesi ve ekmekçilikteki önemi. I. Türkiye Değirmencilik Sanayii ve Teknolojisi Sempozyumu Bildiri Kitabı. 10-11 Mayıs 1994. 118-121. KONYA.

Özkaya, H., Artık, N., Bayrak, A., Özkaya, B. Ve Tekin, A., 1995. bitkisel gıdalar endüstrisi. 4. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 9-13 Ocak 1995. 825-846. ANKARA.

Özkaya, B., Özkaya, H. Ve Bayrak, A., 1996. değişik sürelerde depolanmış buğdayların yağ asitleri kompozisyonuna böcek faaliyetinin etkisi. Gıda Teknolojisi Dergisi. 1,3,57-63.

Özkaya, B., Özkaya, H., Tuncer, T. Ve Şamlıoğlu, Y., 1996. Değişik kaynaklı konsantre diyet liflerin makarnaya katılma olanakları. Gıda Teknolojisi Dergisi. 1,4, 45-53.

 Özkaya, B., Özkaya, H. Und Köksel, H., 1996. riboflavin-, thiamin- und mineralstoffgehalte in bulgur ausverschiedenen durum weizensorten. Getreide Mehl und Brot. 50,6, 347-349.

 Özkaya, B. Ve Şamlıoğlu, Y., 1996. Durum irmiği ve makarnada saflık belirleme  yöntemleri. Un Mamulleri Dünyası. 5,1, 26-31.

Özkaya, B., 1996. Bulgur işleme tekniğinin besleme kalitesi açısından önemi. 2. Un- Bulgur- Bisküvi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 1996. 153-164. KARAMAN.

Özkaya, B. Ve Özkaya, H., 1996. Bisküvi üretiminde hamur reolojik özelliklerinin modifikasyonu ve önemi. 2. Un- Bulgur- Bisküvi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 1996. 207-220. KARAMAN.

Özkaya, H. Ve Özkaya, B., 1996. Depolanmış buğday kalitesine depo zararlılarının etkileri. 2. Un- Bulgur- Bisküvi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 1996. 141-152. KARAMAN.

Özkaya, B., 1997. Farklı partikül iriliğine sahip şeker pancarı kaynaklı diyet liflerin hamur reolojik özellikleri ve ekmek kalitesine etkileri. Gıda Teknolojisi Dergisi. 2,9,57-64.

Özkaya, B., 1997. Buğday tane sertliğini tayin yöntemleri. Pasta- Ekmek- Dondurma Teknik. 2,8, 28-34.

Özkaya, B., 1997. Buğday tane sertliğinin teknolojik açıdan önemi. Türkiye 2. Değirmencilik Sanayii ve Teknolojisi Sempozyumu. 28-30 Mayıs 1997. 119-137. KONYA.

Özkaya, B., Özkaya, H. Ve Eren, N., 1998. Değişik tarla bitkilerinden sonra ekilen bazı mercimek çeşitlerinin pişme kaliteleri ve kimyasal özellikleri. I. Verim, bazı özellikler ve pişme kalitesi. Gıda Teknolojisi Dergisi. 3,6, 56-63.

Özkaya, B., Özkaya, H. Ve Ünsal, A.S., 1998. Değişik tarla bitkilerinden sonra ekilen bazı mercimek çeşitlerinin pişme kaliteleri ve kimyasal özellikleri. II. Bazı vitamin ve mineral madde miktarları. Gıda Teknolojisi Dergisi. 3,6, 64-70.

Özkaya, B. Und Özkaya, H., 1998. Einflub der herstellungsbedingungen auf den phytinsauregehalt im bulgur. Getreide Mehl und Brot. 52,3, 182-184.

Özkaya, B., Özkaya, H. Und Köksel, H., 1998. Physikalische und chemische eigenschaften von “Firiks” (Grünkern). Getreide Mehl und Brot. 52,5, 298-301.

Demir, Z. Ve Özkaya, B., 1998. Gluten üretimi ve kullanım alanları. Unlu Mamuller  Teknolojisi. 7,4, 4-16.

 Özkaya, B., 1998. Bisküvi sanayiinin durumu, sorunları ve öneriler. Dünya Gazetesi- Bisküvi- Şekerleme-Çiklet. Sayfa 5.

Şamlıoğlu, Y. Ve Özkaya, B., 1999. Makarnanın diyet lifçe zenginleştirilmesi üzerine  araştırma. Food Hi-Tech. 3,15, 70-7

Özkaya, B., 1999. Değirmenin değişik yerlerinden alınan kepek fraksiyonlarının hamur reolojik özellikleri ve ekmek kalitesine etkileri. Gıda Teknolojisi Dergisi. 4,5, 43-48

 Özkaya, B. Ve Demir, Z., 1999. Unların bisküvilik özelliklerine değişik kaynaklı bitkisel liflerin etkileri. Unlu Mamuller Teknolojisi 8,1, 58-64.

Özkaya, B., Özkaya, H., Ünsal, A.S., Eren, N. And Köksel, H., 1999. Effects of wheat maturation stage and cooking method on physical and chemical properties of Firiks. Food Chemistry 66: 97-102

 Köksel, H., Edneyt, M.J. And Özkaya, B., 1999. Barley Bulgur: effect of processing and cooking on chemical composition. Journal of Cereal Science. 29:185-19

Özkaya, B., 1999. Tahılların neden olduğu alerjiler. Food Hi-Tech. 3,16, 74-80, 3,17, 84-88

Özkaya, B., Özkaya, H., Und Köksel, H., 2000. Zum phytinsauregehalt in bulgur. Getreide Mehl und Brot. 54,4, 254-257

Özkaya, B., Özkaya, H. Ve Ekşi, A.1999. Ekmeğin zenginleştirilmesinde buğday rüşeymi, süt tozu ve peynir altı suyu tozunun kullanım olanakları. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 13,20,20-34.

Özkaya, B. Ve Özkaya, H. 1999. Zenginleştirilmiş ekmeğin vitamin değerini etkileyebilecek bazı faktörler ve zenginleştirme amacıyla katılan vitamin ve minerallerin kaliteye etkileri üzerinde araştırma. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 13,20,44-5

Özkaya, B., Özkaya, H. Ve Ekşi, A.1999.  buğday rüşeymi, süt tozu ve peynir altı suyu tozunun ekmeğin bazı vitamin ve mineral içeriğine etkileri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi.13,20, 35-4

Özkaya, B.,2000.Makarna ürünlerinde lipidlerin önemi. Unlu Mamuller Teknolojisi   9,2, 34-39

Özkaya, B.,2000. Ergot (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.): toksik metabolitleri, gelişme koşulları, kontrolu ve prosesin ergot alkaloidleri üzerine etkisi. Gıda, Gıda Teknolojisi Derneği Yayın Organı 25,3, 219-225.

Özkaya, B., Özboy, Ö., Özkaya, H., Çelik, S., Köksel, H.,2000. Effects of gamma ırradiation on the dietary fiber and phytic acid contents of wheat. Euro Food Chem X International Conference . Budapest, Hungary, September 22-24. Vol.2 359-365.

Özkaya, B.,2000. Tahıldaki fitik asit miktarı üzerine prosesin etkisi. Unlu                     Mamuller Teknolojisi. 9,3,43-48

Özkaya, B., 2000. Gıdaların ışınlanması ve ışınlamanın gıdalar üzerindeki etkisi. Ekin  Dergisi 4,13,56-60.

Özkaya, B., 2001. Ekmeğin Sağlık Açısından Önemi. Halk Ekmek Dergisi . Sayı 7, 48-53.

Özboy, Ö., Özkaya,B., Özkaya, H. ve Köksel, H., 2001. Effects of wheat maturation stage and cooking method on the dietary fiber and phytic acid contents of firiks a wheat- based local food. Nahrung/ food. 45,5, 347-349.

Özkaya, B., Özkaya, H. And Büyükikiz, E.,2001. Die kocheigenschaften von traditionell hergestellten türkischen nudeln (“Erişte”). Getreide Mehl und Brot. 55,2,120-125.

Özboy, Ö., Özkaya,B., Özkaya, H. and Köksel, H., 2001. Effects of wheat maturation stage and cooking method on the dietary fiber and phytic acid contents of firiks . AACC Annual Meeting Charlotte North Carolina Charlotte Convention Center. October 14-18. 155p.

Başman, A., Özkaya, B. And Köksel, H. 2001. Abbau der Phytinsaure in gelockerten und nicht gelockerten türkischen Flachbroten. Getreide Mehl und Brot 55(4) 225-227

 Özkaya, B., Özboy, Ö., Özkaya, H., Çelik, S. und Köksel, H.,2001. Studien über den EinfluB einer Bestrahlung auf die Gehalte an Ballaststoffen und phytinsaure in Weizen. Getreide Mehl und Brot. 55 (4) 250-252.

Özkaya, B., 2002. Fitik Asit ve Tahıl Ürünlerindeki Önemi. Hububat 2002. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi. 3-4 Ekim. 57-66. Gaziantep

Özkaya, B. ve N. UZUNOĞLU, 2002. Buğday Polipeptidleri ve Önemi. Hububat2002. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi. 3-4 Ekim. 533-542. Gaziante

Özkaya, B., Bayrak, H., Ve F. Gökpınar, 2002. Ekmeğin Fitik Asit Miktarına Etkili Bazı Faktörlere Grafiksel Model ile Yaklaşım. Hububat 2002. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi. 3-4 Ekim. 543-548. Gaziantep.

Özkaya, B., Bayrak, H., Ve F. Gökpınar, 2002. Unun Ekmeklik Kalitesini Etkileyen Bazı Faktörler Arasındaki İlişkilerin Kovaryans seçimli Model ile Belirlenmesi. Hububat 2002. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi. 3-4 ekim. 549-556. Gazian

 Bayrak, H., Gökpınar, Ve B. Özkaya., 2003. Sürekli Değişken İçeren Grafiksel Modeller. İstatistik Araştırma Dergisi. 02.01.79-87.

Özkaya, B., 2004. Fermentasyon ve Ekmek Üretimindeki Yeri. Halk Ekmek Dergisi. 8,68

Türksoy, S. Ve B. Özkaya, 2004. Nişasta Olmayan Polisakkaritlerin Tahıl Ürünleri      ve teknolojisindeki Önemi. Unlu Mamuller Teknolojisi. Yıl 13 sayı 63-64. 51-63.

Özkaya, H.,Özkaya, B., Bayrak, H., Ve F. Gökpınar, 2004. Bulgurun Fitik Asit İçeriğine Prosesin Etkisi .Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bildiri Kitabı.  23-24 Eylül. Va

Özkaya, B.,Özkaya, H., Bayrak, H., Ve F. Gökpınar, 2004. Erişte Kalitesine Kurutma İşlemlerinin Etkileri .Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bildiri Kitabı.  23-24 Eylül. Van

Türksoy, S. Ve B. Özkaya, 2004. Bulgurun Besin Değeri Ve Prosesin Bileşim Üzerine Etkileri . Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bildiri Kitabı. 23-24 Eylül.Van.

Özkaya, H..ve Özkaya, B. 2005.öğütme teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, 757 s. Ankara.

Özkaya, H..ve Özkaya, B. 2005.Tahıl Ve Ürünleri Analiz Yöntemleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, 2. Baskı. 157 s. Ankara.

Uzunoğlu, N., Özkaya, B., Özkaya, H., Başman, A., Köksel, H., 2005. Effects Of Wheat Variety, Extraction Rate And Drying Method On Quality The Chracteristics Of Eriste, ICC-Jubilee Conference, Cereals-the Future Challenge, p.105, July 3-6, 2005, Vienna, Austria.

Başman, A., Özkaya, B., Köksel, H., 2005. Destruciton Of Phytic Acid In Leavened And Unleavened Turkish Flat Breads,  EURO FOOD CHEM XIII“Macromolecules And Their Degradation Products In Food–Physiological, Analytical And Technological Aspects”,  p660-663, September 21–23, Hamburg, Almanya

Türksoy, S. Ve B. Özkaya., 2005. Bazı buğday çeşitleri ve bunlardan yapılan ekmeklerin fitik asit miktarları. G.A.P. IV. Tarım kongresi.21-23 Eylül. 564- 569, Şanlıurf

Türksoy, S. Özkaya, B. 2006. Gluten ve Çölyak Hastalığı, 9. Gıda Kongresi. 24-26Mayıs.807-810.Bolu.

Özkaya, B. 2006. Tahıllar, Tübitak bilim ve teknik dergisi.

Türksoy, S. Özkaya, B. 2006. Farklı ekstraksiyonlu unlardan yapılan ekmeklerin fitik asit miktarları. Hububat 2006 hububat ürünleri teknolojisi kongresi.7-8 eylül 38-44. Gaziantep

Türksoy, S. Özkaya, B. 2006. Hamur reolojisini etkileyen fiziksel ve kimyasal faktörler. Hububat 2006 hububat ürünleri teknolojisi kongresi.7-8 eylül . 150-157. Gaziantep.

Özkaya, B , Türksoy, S., Şule Akbaş. 2006. Hazır karışım unları ve özellikleri. Hububat 2006 hububat ürünleri teknolojisi kongresi.7-8 eylül . 134-139. Gaziantep.

Türksoy, S. And Özkaya, B. 2007. Use of dietary fiber in bakery products. 2nd ınternational Congress on Food and Nutrition. 24-26 October. 139. Istanbul, Turkey.

Özkaya, B., Özkaya, H.,Öztürk, S., Ryu, G-H., Ng, P.K.W, Köksel, H., 2008. Effect of extrusion process on phytic acid and total dietary fiber contents of barleyflour. Bosphorus 2008, ICC ınternational conference. April 24-26.219. Istanbul,Turkey

Özkaya, B., Özkaya, H.,Başman, A., Öztürk, S., Köksel, H., Ryu, G-H., Ng, P.K.W, , 2008. Phytic acid content of durum wheat as affected by extrusion cooking. Bosphorus 2008, ICC ınternational conference. April 24-26.222. Istanbul,  Turkey

Türksoy, S., Özkaya, B., Akbaş, Ş., Özkaya, H., 2008. Effects of variety and flour extraction rate on the phytic acid content of yufka (Turkish flat bread). Bosphorus 2008, ICC ınternational conference. April 24-26.126. Istanbul,  Turkey

Akbaş, Ş., Özkaya, H.,Türksoy, S., Özkaya, B., 2008. Phytic acid content of bazlama made from different extraction rates of flour. Bosphorus 2008, ICC ınternational conference. April 24-26.141. Istanbul,  Turkey

Taşdemir, B., Özkaya, B., Türksoy, S., 2008., Determination of suitability of flour streams      of durum and common wheat blends for bazlama making. Bosphorus 2008, ICC ınternational conference. April 24-26.156. Istanbul,  Turkey

Çay, P. Özkaya, B ,Türksoy, S., Akbaş, Ş., 2009.The effect of bread making process on phytic acid content of   bran supplemented bread. 2009 IFT Annual meeting Food expo. Anaheim, USA. june 6-9,

Türksoy, S., Akbaş, Ş. Özkaya, B ,. Özkaya, H, 2009. The effect of black carrot pomace  powder addition on polyphonel content, antioxidant capacity and quality  characteristics of cookie 2009 IFT Annual meeting Food  expo. Anaheim, USA. June 6-9 

Özkaya, H. Özkaya, B., Colakoglu, A.S., 2009. Technological properties of a variety of soft and hard bread wheat infested by Rhyzopertha dominica (F.) and Tribolium confusum  du Val. Journal of Food , Agriculture& Environment, Vol. 7 (3&4), 166-172 

Bayrak, H., Özkaya, B., Tekindal, M.A., 2010. Birinci derece faktöriyel denemelerde verimlilik için  optimum noktaların belirlenmesi : bir uygulama. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik  Dergisi, 2(1) 18-26.

Akbaş, Ş.,  Türksoy, S.,   Özkaya, H.,  Özkaya, B., 2010. The phytic acid content of yufka supplemented by wheat bran Traditional foods from adriatic to caucasus. 15-17 nisan. Tekirdağ. 557.

Türksoy, S.,  Akbaş, Ş.,   Özkaya, B.,  Özkaya, H., 2010. The effect of wheat bran addition on the phytic acid content of flat bread (bazlama) Traditional foods from adriatic to  caucasus. 15-17 nisan. Tekirdağ. 550.

Taşdemir, B., Özkaya, B,   Akbaş, Ş., Türksoy, S.,  2010. Determination of suitability of different flour streams of a commercial mill for Yufka making Traditional  foods from adriatic to caucasus. 15-17 nisan. Tekirdağ. 556.

Türksoy, S. Özkaya, B, Akbaş, Ş. 2010. The effect of wheat variety and flour extraction rate on   phytic acid content of bread. Journal of Food , Agriculture& Environment, Vol. 8 (2), 178- 181

Türksoy,S.,  Keskin, Ş. , Ozkaya, B., Ozkaya, H., 2011. Effect of black carrot (Daucus carota L. ssp. sativus var. atrorubens Alef.) fiber addition on the composition and quality characteristics of cookies. journal of Food, Agriculture& Environment. Vol.9 (3&4):57-60.

Türksoy, S. Özkaya, B . 2011.  Pumpkin and Carrot Pomace Powders as a Source of Dietary Fiber and Their Effects on the Mixing Properties of Wheat Flour Dough and Cookie Quality Food Sci. Technol. Res., 17 (6).

Türksoy, S. Özkaya, B . 2012 Effects of dietary fibre powders from citrus fruits on the selected properties of cookies. 5th International Dietary Fibre Conference 2012 7-9 May 2012, Centro Congressi Fontana di Trevi, Rome, Italy Book of Abstracts pg.40

Turksoy,S., Ozkaya, B.,Kahveci, E.,Ozkaya, H. and Vural. H.A. 2012 Effects of pumpkin and carrot fibres addition on the thermal properties and quality characteristics of wire-cut cookies 5th International Dietary Fibre Conference 2012 7-9 May 2012, Centro Congressi Fontana di Trevi, Rome, Italy Book of Abstracts pg.40. .

Turksoy, S., Ozkaya, B., Kahveci, E., Ozkaya,H., 2012. Turunçgil Lif Konsantrelerinin Bisküvilerde Reolojik ve Termal Özelliklere Etkisi Türkiye 11. Gıda kongresi 10-12 Ekim. 222. Hatay

Turksoy, S., Ozkaya, B.,  Ozkaya, H.,   2012. Bisküvi Formülasyonunda Elma ve   Kayısı   Liflerinin Kullanım Olanakları. 11. Gıda kongresi 10-12 Ekim. 226.             Hatay

Tekindal, M. A.,  Bayrak, H.,  Ozkaya, B ., Genc, Y .,2012. Box- Behnken Experimental Design in Factorial  Experiments: The Importance of Bread for  Nutrition and Health.  Turkish journal of field crops.. 17(2) 115-12

Özkaya B.,Özkaya, H., Duman, B.,2013. Effects of Yeast Types on Phytic Acid Content of Traditional Cornbread. The  2. international symposium on "traditional  foods from Adriatic to Caucasus”.24-26 October .234. Makedonya

Özkaya B.,Özkaya, H.,Duman, B.,Gökpınar F.,Gökpınar , Bayrak,H. 2013 Determination of the effect of the flour extraction and drying method on  quality characteristics of erişte ( Turkish noodle)  with factorial design. The  2. international symposium on "traditional foods from Adriatic to Caucasus”.24-26   October Makedonya

Özkaya H.,Özkaya, B., Duman, B.,2013. Technological and Sensory Properties of Corn Bazlama (Turkish Flatbread) Made with Sourdough and Compressed   Yeast.The  2. international symposium on "traditional foods from Adriatic to  Caucasus”.24-26 October 235.Makedonya

Tekindal, M. A.,  Bayrak, H.,  Ozkaya, B ., Yavuz, Y .,2014. Second-Order Response Surface Method:   Factorial  Experiments an alternative method in the Field of Agronomy.  Turkish journal of field crops.. 19(1) 35-45

Özkaya B.,Özkaya, H., Duman, B., Özkeser.İ., 2014. Effect of Wheat Bran of Reduce Phytic Acid Content with Hydrothermal Treatments on the Quality of Cookies. 2nd International Congress on Food Technology. Kuşadası

Özkaya B.,Özkaya, H., Duman, B., 2014. Reduction of phytic acid content of oat branwith different methods. 2nd International Congress on Food Technology. Kuşadası

Özkaya B., Duman, B, Özkeser.İ., Çetin, H., Özkaya, H 2015. The Effect  of Carrot Fiber on Fiber Content, Cooking Quality and  Sensorial  Properties of Erişte. The     3rd  International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus.  01-04 october.   Sarajevo/Bosnia and  Herzegovina.84

Özkaya B., Özkaya, H., Duman, B, Özkeser.İ., Çetin, H., 2015., Factors Affecting on Chemical Composition and Functional Properties of Traditional Product, Firik The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic  to Caucasus.01-04 october. Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.85

Özkaya, H., Özkeser.İ ., Duman, B,., Özkaya B., 2015., The Importance of  Bulgur Bran as a Source of Dietary Fiber. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus.01-04 october. Sarajevo/Bosnia and    Herzegovina.86

Özkaya, B.,Duman,B., Özkeser, İ.,  Özkaya,H., 2016. The Effect of Microfluidization Process on the Functional Properties of Bulgur   Bran15tdınternational cereal and bread congress, april 18-21,2016   istanbul, Turkey.  Book of abstracts

Özkaya, B.,Duman,B., Özkeser, İ.,  Özkaya ,H., 2016. Microfluidized Chickpea  Bran as a Functional Ingredient 15tdınternational cereal and bread congress, april 18-  21,2016 istanbul, Turkey.  Book of abstracts

Özkaya B., 2016. Tahıl ve ürünlerinin neden olduğu alerjiler. Editor.İlkbahar, A. Köksel, H. Ekmek kitabı 9. Bölüm.153-160.

Özkaya B., Türksoy, S.,, 2016. Ekmek ve çölyak hastalığı. Editor.İlkbahar, A. Köksel, H. Ekmek kitabı 3. Bölüm. 60-64

Özkaya, B., Türksoy, S., Özkaya H.,  Duman, B, 2017. Dephytinization of wheat and rice brans by hydrothermal autoclaving process and the evaluation of consequences for dietary fiber content, antioxidant activity and phenolics. Innovative Food Science and Emerging Technologies,  39 , 209–215

Özkaya, H,  Özkaya B., Duman, B.,  Türksoy, S.,2017. Effect of Dephytinization by Fermentation and Hydrothermal Autoclaving Treatments on the Antioxidant Activity, Dietary Fiber, and Phenolic Content of Oat Bran. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 65, 5713−5719

Özkaya, B,  Baumgartner B., Özkaya H., 2018. Effects of concentrated and dephytinized wheat bran and rice bran addition on bread properties. J Texture Stud. 49:84–93.

Baumgartner, B., Ozkaya, B., Saka, İ., Ozkaya, H., 2018. Functional and physical properties of cookies enriched with  dephytinized oat bran. Journal of Cereal Science 80 : 24-30

Özkaya, B., Turksoy, S., Özkaya, H,  Baumgartner, B., Özkeser,I., Köksel, H., 2018. Changes in the functional constituents and phytic acid contents of firiks   produced from wheats at different maturation stages.  Food Chemistry 246 :150–155

 

Saka, İ , Çetin Babaoğlu ,H., Baumgartner, B., Ozkaya, B ., 2018.  Changes in Chemical Composition of Wheat During Bulgur Processing. The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 19-21 April 2018 Kyrenia / Northern Cyprus 223.

Baumgartner, B., Saka, İ.,  Ozkaya, B ., Ozkaya, H.,  2018. Leblebi by-product: chickpea hull, and its effect on dough rheological properties. The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 19-21 April 2018 Kyrenia / Northern Cyprus 224.

Baumgartner, B., Saka, İ.,  Ozkaya, B ., Ozkaya, H.,  2018. Effect of process conditions on phytic acid content of corn bread. The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 19-21 April 2018 Kyrenia / Northern Cyprus 226.

Ebegil, M., Bayrak, H., Özkaya, B Kılıç D., Apaydın B.,., 2019. Optimization Of Multi Responses Using Data Envelopment Analysis: The Application in Food Industry. GU J Sci 32(3): 1083-1090   

Özkaya, B., 2019. Ekmek. 17. Bölüm. 501-542 Edit. E. Anlı, P. Şanlıbaba. Fermente gıdalar: Mikrobiyoloji, Teknoloji ve Sağlık. Nobel akademik yayıncılık. ISBN. 978-605-7846-35-8.  730 s.