PROF.DR. DİLEK ÖZKÖK ÇUBUKÇU    
Adı : DİLEK
Soyadı : ÖZKÖK ÇUBUKÇU
E-posta : ozkok@politics.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : MALİYE BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/dilek-ozkok-cubukcu
Kişisel Akademik Bilgiler