PROF.DR. KORKUT ÖZKORKUT    
Adı : KORKUT
Soyadı : ÖZKORKUT
E-posta : ozkorkut@politics.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler