PROF.DR. NESRİN ÖZSOY ERDAŞ    
Adı : NESRİN
Soyadı : ÖZSOY ERDAŞ
E-posta : ozsoy@science.ankara.edu.tr
Tel : 03122126720-1067
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Doğum Tarihi:

1965

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100, Tandoğan, Ankara, TÜRKİYE

Telefon :

0312-2126720/1067

Faks :

+90(312)2232395

e-posta :

ozsoy@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=ozsoy@science.ankara.edu.tr°er=1

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkİye

Hacettepe Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1988

Türkİye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Biyoloji/Zooloji

Yüksek Lisans

1992

Türkİye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Biyoloji/Zooloji

Doktora

2000
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

BİYOLOJİ

Prof. Dr.

2010-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

BİYOLOJİ

Doç. Dr.

2010

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

BİYOLOJİ

Yrd. Doç. Dr.

2008-2010

Ankara Üniversitesi  

Türkiye

Ankara

BİYOLOJİ

Araştırma Görevlisi

1989-2008

UZMANLIK ALANLARI

Moleküler Hücre Biyolojisi, Histoloji, Histokimya, Patobiyoloji, Işık ve Elektron Mikroskop TeknikleriVERİLEN DERSLER


Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

BİY201 Sitoloji

800400715120 Biyomembranlar

BİY251 Sitoloji Lab.

800400715240 Histokimya

BİY473 Hücre Reseptörleri

800400805481 Histomorfometri ve Uygulama Alanları

BİY475 Patobiyoloji

800400805620 İleri Histokimya

BİY119 Biyoloji

800400805630 Biyomembran Dinamiği            

BİY202 Hayvan Histolojisi


BİY252 Hayvan Hist. Lab.


BİY464 Organ Sistemleri Histolojisi


Biy478 Kanser Hücresi


BİY480 Adezyon Molekülleri


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

3

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

1

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

36

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı


Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

13

6

Doktora

2

2

UzmanlıkDiğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)


ÖDÜLLER 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

Fakülte Üçüncülüğü

Hacettepe Üniversitesi

1988
GÖREV ALDIĞI PROJELER

 1. Sıçanların Akciğer Dokusunda Karbon Tetraklorür (CCl4) ile Oluşturulan Oksidatif Hasara Karşı Melatonin ve D vitamininin Koruyucu Etkisi, Ankara Üniversitesi BAP, Yürütücü, Proje No: 13H4240005, 22.01.2014 – 22.01.2015.

 1. Sıçan Karaciğerinde Karbon Tetraklorür (CCI4) Hasarına Karşı Melatonin ve D Vitamininin Oksidatif Stres ve MMP-9 Üzerine Etkisi, Ankara Üniversitesi BAP, Yürütücü, Proje No: 13L4240006, 25.03.2013 - 25.03.2015

 1. Karbon tetraklorür (CCl4) toksisitesine karşı melatonin ve D vitaminin hücre proliferasyonu ve oksidatif stres üzerine etkilerinin in vitro incelenmesi, Ankara Üniversitesi BAP, Yürütücü, Proje No: 12B4240012, 14.06.2012 - 14.06.2014

 1. Tip II Diyabetin Sıçan Karaciğerinde Meydana Getirdiği Histolojik Değişiklikler, TÜBİTAK, Danışman, 01.09.2008-01.06.2009, Öğrenci Projesi

 1. Tip I Diyabette Karaciğer Dokusunun Histolojik İncelenmesi, TÜBİTAK, Danışman, 01.09.2008-01.06.2009, Öğrenci Projesi

 1. Streptoztosin (STZ) ile Diyabet Oluşturulmuş Ratların Böbrek ve Dalak Dokularındaki Histolojik Değişiklikler, TÜBİTAK, Danışman, 01.09.2008-01.06.2009, Öğrenci Projesi

 1. Alloksan Diyabetik Sıçanların Dişetlerinde Eozinofil Hücre Hasarlarının İncelenmesi, TÜBİTAK, Danışman, 01.09.2007-01.06.2008, Öğrenci Projesi

 1. Tavşanlarda insizyonal yaralara eksojen epidermal büyüme faktörü (EGF) uygulamasında mast hücrelerinin rolü, Yürütücü, 01.01.2005-01.01.2008, TÜBİTAK

 1. Alloksan diyabetik sıçanların dişetinde lenfosit kemotaksisi, Yürütücü, 01.01.2005-01.01.2008 Ankara Üniversitesi, BAP

 1. Tip II (İnsüline bağımlı olmayan) Diyabetin Sıçanlarda Dişeti Dokusuna Histopatolojik Etkileri, Yürütücü, 01.01.2003-01.01.2006, Ankara Üniversitesi, BAP

 1. Sıçanlarda (Rattus norvegicus) Alloksan Diyabetin İskelet Kas Hücrelerine Etkisi, Araştırmacı, 01.01.2000-01.01.2004, Ankara Üniversitesi, BAP

 1. Çeşitli Zorunlu Anaerop Bakterilerin Dentin Tübüllerine Penetrasyonlarının SEM de (Scanning Electron Microscope) İncelenmesi, Araştırmacı, 01.01.1998-01.01.1999, Ankara Üniversitesi, BAP

 1. Sağlıklı ve Hastalıklı Dişetlerinde Nötrofil Lökositlerin Ultrastrüktürel İncelenmesi, Araştırmacı, 01.01.1991-01.01.1992, Ankara Üniversitesi, BAP


YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Elmubarak SMEO and Özsoy N. Histoprotective effect of vitamin D against carbon tetrachloride nephrotoxicity in rats. Human and Experimental Toxicology. 2015; 1–11. DOI: 10.1177/0960327115598387

 1. Özerkan D, Özsoy N, Cebesoy S. Response of thymus lymphocytes to streptozotocin-induced diabetes and exogenous vitamin C administration in rats. Microscopy (Oxf). 2014 Dec; 63(6): 409-17. doi: 10.1093/jmicro/dfu029.

 1. Özerkan D, Özsoy N, Yılmaz E. Vitamin D and melatonin protect the cell’s viability and ameliorate the CCl4 induced cytotoxicity in HepG2 and Hep3B hepatoma cell lines, Cytotechnology 2014, DOI 10.1007/s10616-014-9738-8.

 1. Koçkaya EA, Selmanoğlu G, Özsoy N, Gül N. “Evaluation of Patulin Toxicity in the Thymus of Growing Male Rats” Arh Hig Rada Toksikol, 2009; 60: 411-418.

 1. Gül N, Cebesoy S, Özsoy N. “Lectins binding during alloxan-induced diabetes in rat soleus muscle” African Journal of Biotechnology, 2008; 7: 926-930.

 1. Cebesoy S, Özsoy N, Gül N. “Ultrastructure of extensor digitorum longus (EDL) muscle fibers of alloxan-diabetic rats” African Journal of Biotechnology, 2008; 7: 1409-1413.

 1. Özsoy N, Selmanoğlu G, Koçkaya EA, Gül N, Cebesoy S.“Effect of patulin on the interdigitating dendritic cells of rat thymus” Cell Biochem Funct, 2008; 26: 192-19.

 1. Gül N, Özsoy N, Osmanağaoğlu Ö, Selmanoğlu G, Koçkaya EA. “Effect of patulin on thymus capillary of rats” Cell Biochem Funct, 2006; 24: 541-546.

 1. Anadolu RY, Oskay T, Özsoy N, Erdem C. "Juvenile Non-Hyaline Fibromatosis: Juvenile hyaline fibromatosis without prominent hyaline changes" J Cutan Pathol, 2005; 32(3), 235-239.

 1. Özsoy N, Bostancı H, Ayvalı C. "The investigation of the ultrastructural neutrophil changes in alloxan-induced diabetes in rats: response to a chemotactic challenge" Cell Biochem Funct, 2004; 22(2): 81-87. (Doktora Tezi).

 1. Özsoy N and Gül N. "Characterization of the ultrastructure of gingival mast cells in alloxan-induced diabetic rats" Cell Biochem Funct, 2005; 23: 333-337.

 1. Özsoy N, Gül N, Bostancı H, Ayvalı C. "Ultrastructural determination of gingival Langerhans cells in alloxan-induced diabetic rats" Cell Biochem Funct, 2005; 23: 181-187.

 1. Gül N and Özsoy N. "The ultrastructure of the capillaries in the gingiva of alloxan-induced diabetic rats" Cell Biochem Funct, 2003; 21: 311-315.

 1. Oskay T, Erdem C, Anadolu R, Peksarı Y, Özsoy N, Gül N. "Juvenile colloid milium associated with ligneus conjunctivitis and gingival involvement" J Am Acad Dermatol, 2003; 49(6): 1185-1188.

 1. Erinç K, Barçın C, Özsoy N, Öztaş E, Gül N, Sağ C, Uzbay T, Kırılmaz A, Ayvalı C, Demirtaş E. "Effect of chronic alcohol consumption on myocardial ischemia in rats" Pharmacological Research, 2003; 47:175-180.

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
 1. Karakaş, M., Özsoy, N., Gül, N., Cebesoy, S. "Cuticle ultrastructure of second stage juvenile of Anguina tritici (Steinbuch, 1799) (Nematoda: Anguinidae)" Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2003; 15(3): 321-327.

 1. Özsoy, N., Bostancı, H., Ayvalı, C. " Alloksan diyabetin sıçanlarda dişeti dokusuna etkisi " Gazi Üniv. Dişhek Fak Derg, 2003; 20 (2): 35-41.

 1. Gül, N., Sayar, H., Özsoy, N., Ayvalı, C. "A study on endocrine cells in the midgut of Agrotis segetum ( Dennis and Schiffmüller ) ( Lepidoptera:Noctuidae )" Turk. J. Zool., 2001; 25(3): 193-197.

 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Gül, N., Ayvalı, C., Kutlu, İ. "Alloksan diyabetik sıçanlarda iskelet kaslarının histokimyasal incelenmesi" , Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2000; 13(3): 599-611.

 1. Zıraman, F., Aslan, B., Ayhan, N., Özsoy, N. "Çeşitli zorunlu anaerop bakterilerin dentin tübüllerine penetrasyonlarının SEM’de (Scanning Electron Microscope) incelenmesi" Atatürk Üniv. Dişhek. Fak. Derg, 2000; 10(1): 26-31.

 1. Karakaş, M., Gül, N., Özsoy, N., Cebesoy, S. " Morphology of second stage juvenile of of Anguina tritici (Steinbuch, 1799) (Nematoda: Anguinidae)" Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2000; 13(1): 171-178.

 1. Karakaş, M., Gül, N., Özsoy, N., Cebesoy, S. “In vitro cultivation of the Wheat Gall Nematoda, Anguina tritici ( Steinbuch, 1799 ) " Cumhuriyet Üniv. Fen-Ed. Fak. Fen. Bil. Derg., 1999; 21: 5-15.

 1. Özsoy, N., Ayvalı, C., Bostancı, H. "Sağlıklı ve hastalıklı dişetlerinde nötrofil lökositlerin ultrastrüktürel incelenmesi" Ankara Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 1994; 21(2):137-145.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 1. Özsoy, N., Cebesoy, S., Özer, Ç. "Streptozotosin diyabet ve ekzojen C vitamin uygulamalı diyabetik sıçanlarda timik dendritik hücrelerin ince yapısı", Uluslarası Katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 25-28 Ekim 2011, Kemer, Antalya. (Sözlü sunum)

 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Okan, D. "Diyabetik ve Vitamin C tedavili sıçanların timusunda kan-timus bariyerinin ince yapısı", Uluslarası Katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 25-28 Ekim 2011, Kemer, Antalya. (Sözlü sunum)

 1. Okan, D., Özsoy, N., Cebesoy, S., Özer, Ç. "C Vitamini uygulanmış diyabetik sıçan timusundaki mast hücrelerinin histolojik olarak incelenmesi", Uluslarası Katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 25-28 Ekim 2011, Kemer, Antalya. (Sözlü sunum)

 1. Özsoy, N., Cebesoy, S., Özer, Ç. "C Vitamini Uygulanmış Streptozotosin Diyabetik Sıçanların Timus Dokusunda Nötrofil Kemotaksisinin İzlenmesi", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa: 766-767, 21- 25 Haziran 2010, Denizli. (Poster )

 1. Cebesoy, S., Kılıçaslan Sarı, M. S., Özsoy, N. "Streptozotosin Diyabetik ve Benfluoreks Tedavili Sıçanlarda Dalak Plazma Hücresinin İnce Yapısı", Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Sayfa:49, 22-25 Haziran 2009, Trabzon. (Sözlü sunum)

 1. Özsoy, N., Bostancı, H. "Tip 2 Diyabetik Ratların Dişeti Kapillerlerindeki Patolojik Değişimler", Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Sayfa:48, 22-25 Haziran 2009, Trabzon. (Sözlü sunum)

 1. Cebesoy, S., Kılıçaslan Sarı, M.S., Özsoy, N., Özer, Ç. "Diyabet ve Benfluorex Tedavili Sıçanların Dalak Lenfositlerinin İnce Yapısı", XXXIV. Ulusal Fizyoloji Kongresi, S-19, sayfa:68, 6-10 Ekim 2008, Erzurum. (Sözlü sunum)

 1. Özsoy, N., Coşkun, Ş., Gül, N. "Ekzojen Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) Uygulanmış Kesi Yaralı Tavşanlarda Fibroblast Göçü", XXXIV. Ulusal Fizyoloji Kongresi, S-13, sayfa:62, 6-10 Ekim 2008, Erzurum. (Sözlü sunum)

 1. Özsoy, N., Coşkun, Ş., Gül, N. "Ekzojen Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) Uygulanmış Kesi Yaralı Tavşanlarda İyileşme Bölgesine Epitel Hücre Göçü", SZ 011 sayfa: 182, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon. (Sözlü sunum)

 1. Gül, N., Cebesoy, S., Özsoy, N., Özer, Ç. "Diyabetli ve Benfluoreks tedavili sıçanlarda kılcal damarların incelenmesi" Uluslararası Katılımlı Ulusal 18. Elektron Mikrokopi Kongresi, 26-27 Ağustos 2007, Eskişehir. (Sözlü sunum)

 1. Özsoy, N., "Alloksan Diabetin Sıçanlarda Deri Mast Hücrelerine Sitopatik Etkileri", Uluslararası Katılımlı Ulusal 18. Elektron Mikrokopi Kongresi, 26-27 Ağustos 2007, Eskişehir. (Sözlü sunum)

 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Özer, Ç., Gül, N. "Streptozotosin diyabetik ve Benfluorex tedavili sıçanların gastronecmius kasının ince yapısı" Uluslararası Katılımlı Ulusal 18. Elektron Mikrokoskopi Kongresi, 26-27 Ağustos 2007, Eskişehir. (Sözlü sunum)

 1. Özsoy, N., Coşkun, Ş., Gül, N. "Tavşanlarda insizyonal yaralara Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) implantasyonunun ağız mukoza epitelindeki lenfoid hücrelere etkisi", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası-Aydın. (Sözlü sunum)

 1. Özsoy, N., Gül, N., Bostancı, H., Ayvalı, C. "Tip II (İnsüline-bağımlı olmayan) Diyabetik Sıçanların Dişeti Epitelindeki Langerhans Hücrelerinin Elektron Mikroskobik Olarak İncelenmesi", XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 62, 2002, Malatya. (Sözlü sunum)

 1. Erinç, K., Barçın, C., Öztaş, E., Özsoy, N., Gül, N., Sağ, C., Uzbay, T., Uzun, M., Ayvalı, C., Demirtaş, E. "Alkolizmin Miyokardiyal İskemi ve Reperfüzyon Üzerine Etkisi: Elektron Mikroskobik Bir Çalışma", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Vol. 29, P235, 2001, İzmir. (Poster)

 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Gül, N., Ayvalı, C. "Alloksan-Diyabetik Ratlarda İskelet Kaslarının İnce Yapısındaki Değişiklikler", XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 60, 2000, Ankara. (Sözlü sunum)

 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Gül, N., Ayvalı, C. "Sıçanların İskelet Kaslarına Diyabetin Etkisi", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 139, 1998, Samsun. (Sözlü sunum)

 1. Özsoy, N., Ayvalı, C., Bostancı, H. "Diyabetik Sıçanlarda Nötrofil Kemotaksisi", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 136, 1998, Samsun. (Sözlü sunum)

 1. Ayvalı, C., Gül, N., Özsoy, N., Sayar, H. "Agrotis segetum’un (DENNIS ve SCHIFFERMULLER) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) Bağırsak Endokrin Hücreleri", XIII Ulusal Biyoloji Kongresi, 79, 1996, İstanbul. (Poster)

 1. Özsoy, N., Ayvalı, C., Bostancı, H. "Sağlıklı ve Hastalıklı Dişetlerinde Nötrofil Lökositlerin Ultrastrüktürel İncelenmesi", XI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 34-35, 1993, Edirne. (Sözlü sunum)

Hakemli uluslararası konferans/sempozyumların özet kitaplarında yer alan sözlü ve poster bildirileri

 1. Özsoy, N., Cebesoy, S., Özer, Ç. “Thymus Tissue Eosinophils in Exogeneously Vitamin C Treated Streptozotocin Diabetic Rats”. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, p:121, Bishkek/Kyrgyzystan, 24-26 September 2012. (Sözlü sunum)

 1. Öztürk, G., Altınok, B., Özkan, T., Yükselen, I., Ilgaz, S., Karadağ, A., Özsoy, N., Sunguroğlu, A. “Detection of NPM1 gene mutations in AML patients in Turkish Population”. 36th FEBS Congress of the Biochemistry for Tomorrows Medicine, Volume:278, SI, Supp:1, p:212-212, Torino, Italy, June 25-30, 2011. (Poster)

 1. Okan, D., Özsoy, N., Cebesoy, S., Özer, Ç. "Distribution of Connective Tissue Fibres in Diabetic and Vitamin C Treated Diabetic Group of Rat Spleen", Turkish FEPS Physiology meeting 2011, İstanbul. (Poster)

 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Okan, D., Öztürk, G., Akbulut, G. and Güney, Ş. "Histochemical Properties of Gastronecmius Muscle Fibers in The Young and Aged Rats", Turkish FEPS Physiology meeting 2011, İstanbul. (Poster)

 1. Mutlu, H., Kıralp, S., Kıvanç, E., Özsoy, N. “Histological Analysis of Spleen of Acomys cilicicus”. 34th FEBS Congress Life's Molecular Interactions. P4-93 p:214, Prague, Czech Republic 4-9 July 2009. (Poster)

 1. Kıralp, S., Mutlu, H., Özsoy, N., Kıvanç, E. “Histological Analysis of Thymus of Acomys cilicicus” 34th FEBS Congress Life's Molecular Interactions. P4-66 p:205, Prague, Czech Republic 4-9 July 2009. (Poster)

 1. Okan, D., Özsoy, N., Cebesoy, S. “Role of vitamin C on mitotic activity of lymphocytes in thymus of streptozotocin-induced diabetic”. 34th FEBS Congress Life's Molecular Interactions. P8-120. p: 332, Prague, Czech Republic 4-9 July 2009. (Poster)

 1. Özsoy, N., Cebesoy, S., Okan, D. “Protective effect of vitamin C treatment on diabetes-induced ultrastructural changes in the thymic capillaries of rats”. 34th FEBS Congress Life's Molecular Interactions. P8-125. p: 334, Prague, Czech Republic 4-9 July 2009. (Poster)

 1. Özsoy, N. “Gingival fibroblast damage in streptozotocin-induced type II diabetes in rats”. Session 2: Death and danger signals, Poster17, p:52 1st International Conference on Immunochemotherapy, 17-18 October 2008, Paris-France Institut Curie. (Poster)

 1. Cebesoy, S., Sarı Kılıçaslan, S. M., Özsoy, N., Özer, Ç. Effects of intake of exogenous vitamin C on spleen ultrastructure in experimental diabetes. Session: Cell death and development, Poster1 p: 8392, Apoptosis World 2008, Luxembourg, January 23-26th. (Poster)

 1. Özsoy, N., Coşkun, Ş., Gül, N. Role of the mast cells in the exogenous application on the Epidermal Growth Factor (EGF) to the incisional wound of the rabbits. Session: Cell death and development, Poster I,10 p: 92, Apoptosis World 2008, Luxembourg, January 23-26th. (Poster)

 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Gül, N., ” Effects of vitamin C muscle ultrastructure in experimental diabetes” 32 nd FEBS Congress Molecular Machines July 7-12, 2007, Vienna, Austria. (Poster)

 1. Özsoy, N. Response of gingival mast cells in streptozotocin-induced type 2 diabetic rats. 32 nd FEBS Congress Molecular Machines, Volume:274 Supplement 1, p274, July 7-12 2007 Vienna, Austria. (Poster)

 1. Gül, N., Özsoy, N., Coşkun, Ş. “Capillaries of oral wounds and epidermal growth factor of rabbits” 4th International conference on Innate Immunıty, Abstract 130, p:158, 4-9 June, Corfu, Greece, 2006. (Poster)

 1. Özsoy, N., Selmanoğlu, G., Koçkaya, E.A., Gül, N. “ Effect of patulin on the interdigitating dendritic cells (IDC) of rat thymus” 4th International conference on Innate Immunity, Abstract 71, p:98, 4-9 June, Corfu, Greece, 2006. (Poster)

 1. Özsoy, N. “Effect of Alloxan-Diabetes on the Ultrastructure of Rat Gingival Fibroblasts” 4th International conference on Innate Immunıty, Abstract 70, p:97, 4-9 June, Corfu, Greece, 2006. (Poster)

 1. Özsoy, N., Coşkun, Ş., Gül, N. “The effect of epidermal growth factor (EGF) implantation in incisional wounds of rabbits on leucocyte chemotaxis” Cell Signaling World 2006 Signall Transduction Pathways as Therapeutic targets, January 25th to 28th, Luxembourg, 2006. (Poster)

 1. Öztürk, G., Özsoy, N., Afrasyap, L. " Nitrate Levels of Kidney and Pancreatic Tissues in Streptozotocin-induced Diabetic Rats," 2nd International Conference Biology, Chemistry and Therapeutic Applications of Nitric Oxide, Prague, Vol.6, 443, Elsevier, Czech Republic, 2002. (Poster)

 1. Erdem, C., Anadolu, R.Z., Oskay, T., Özsoy, N., Boyvat, A., Gurgey, E. " Juvenile Hyalin Fibromatosis," 20th Annual Colloquium The International Society of Dermatopathology with The European Society of Dermatopathology and The Dermatopathology Group Czech Dermatological Society, P03, Prague, Czech Republic, 1999. (Poster)