PROF.DR. BENGİ ÖZTAŞ    
Adı : BENGİ
Soyadı : ÖZTAŞ
E-posta : oztas@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 296 56 30
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


   ÖZGEÇMİŞ

   1959 Aksaray
   1976 Ankara Kız Lisesi

   1982 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, mezunu

   1990 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, doktora
   2000 Doçent
   2012 Profesör

   Yabancı Dil: İngilizce

 

 

    VERDİĞİ DERSLER

 

     Lisans3.4. sınıf, lisansüstü dersler

 

 

     ARAŞTIRMA-YAYIN-PROJE ÜYELİKLER

 

    Araştırma Alanı:

     Maksilla fasiyalk radyoloji-Oral Diagnoz

 

   Bilimsel Dernek ve Kurumlarda Üyelikler:

 

-  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim

   Koordinasyon Komisyonu  

European  Acedamy  of Dentomaxillofacial Radiology
-  Ankara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Öğrenci Sosyal Yardım

   Komisyonu

-  Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği

-  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Standardizasyon 

   Komisyonu

-  International Association of Dentomaxillofacial Radiology

   Komisyonu

-  Ankara Üniversitesi Öğrenci Burslar Komisyon Üyeliği

-  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

 

   Katıldığı ve Yürüttüğü Projeler:

 

 - Farklı görüntüleme yöntemleri kullanılarak yapılan ışınlamalar

   sonucunda oluşan radyasyon miktarının osseointegrasyona

   etkisinin değerlendirilmesi   

   

    ULUSLARARASI YAYINLAR

1) Öztas B, Pakso C, Cebeci i. An erupted odontoma: two case reports. Balk Journal of Stom, 1997; 1:45-47.

2) Öztas B, Paksoy C, Topuz Ö. Relative contrast of dentin and root canal sealers and  evaluation of soft tissue on radiographic image. Balk Journal of Stom. 1997;1:94-97.

3) Öztas B, Paksoy C, Cebeci İ. Evaluation of bony defects in the posterior wall of maxillary sinus  by orthopantomograph and ct scans. . Balk Journal of Stom.2000; 4.

4) Cebeci AR, Kamburoğlu K, Oztaş B. Diffuse sclerosing osteomyelitis in the maxilla: case report.Dent Update. 2004 Sep;31(7):405-6, 409.

5) Cebeci AR, Gülşahi A, Kamburoglu K, Orhan BK, Öztaş B.  Prevalence and distribution of oral mucosal lesions in an adult Turkish population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009 Jun 1;14(6):E272-7.

6) Orhan K,  İcen M, Paksoy CS, Arslan A, Öztas B. Fronto-orbital sphenoethmoidal fibrous dysplasia.Oral Radiology. 2009; 25(2): 135-141.

7) Kamburoglu K, Kursun S, Oztas B. Submandibular displacement of a mandibular third molar root during extraction: a case report. Cases J. 2010 Jan 6;3:8.

8) Kamburoğlu K, Kurt H, Kolsuz E, Öztaş B, Tatar I, Çelik HH. Occlusal caries depth measurements obtained by five different imaging modalities. J Digit Imaging. 2011 Oct;24(5):804-13.

9) Öztas B, Kursun S, Dinc G, Kamburoglu K. Radiopacity evaluation of composite restorative resins and bonding agents using digital and film x-ray systems. Eur J Dent. 2012 Apr;6(2):115-22.

10) Öztaş B, Orhan K. Investigation of the incidence of stylohyoid ligament calcifications with panoramic radiographs. J Investig Clin Dent. 2012 Feb; 3(1):30-5.

11) Kamburoğlu K, Kurşun S, Yüksel S, Öztaş B. Observer ability to detect ex vivo simulated internal or external cervical root resorption. J Endod. 2011 Feb;37(2):168-75.

12) Akbulut N, Öztas B, Kursun S, Evirgen S. Delayed diagnosis of oral squamous cell carcinoma: a case series. J Med Case Rep. 2011 Jul 6;5: 291. 

13) Öztaş B, Bardak Ç,  Kurşun Ş,  Akbulut N. Clinical characteristics of non-syndromic supernumerary teeth in a cohort of Turkish patients. Oral Radiology. 2011; 27(2): 108-113.

14) Kurşun Ş, Dinç G, Öztaş B, Yüksel S, Kamburoğlu K.The visibility  of secondary caries under bonding  agents with two different imaging modalities. Dent Mater J. 2012;31(6):975-9.

16) Kursun K, Kurt MH, Öztas B, Akbulut N. “Use of cone beam computed tomography to determine the accuracy of panoramic radiological markers: A pilot study.”Journal of DentalScience. DOI: 10.1016/j.jds.2013.04.003.

17) Onder B, Kurşun S, Oztaş B, Barış E, Erdem E. Florid osseous dysplasia in middleagedTurkishwoman: A casereport”. Imaging Sci Dent. 2013 Sep;43(3):197-200.

 


ULUSAL YAYINLAR

1) Galip Ergen, Nejat B. Sayan, Nuri Yazıcıoğlu, Semra Lüle, Bengi Uzan. Melkersson Rosenthal Sendromu ( Olgu Bildirimi ). A.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 12(1) :155-162, 1985.

2) Nuri Yazıcıoğlu, Bihter Yazıcıoğlu, Mutahhar Ulusoy, Nuran Ulusoy, Çiğdem Bumin,Emin Türköz, Semra Lüle, Bengi Uzan, Serap Çetiner, Firdevs Tulga. Ankara`da İlkokul Çocuklarında Diş Sağlığı Konusunda Bir Prevalans Araştırması Bölüm 1. TED. Ankara Koleji İlk Kısım Öğrencilerinde Diş sağlığı. A.Ü. Dişhekimliği Dergisi 12(3) :693-706, 1985.

3) N. Yazıcıoğlu, B. Yazıcıoğlu, M. Ulusoy, Ç. Bumin, N. Ulusoy, E. Türköz, S. Lüle, Bengi Uzan, S. Çetiner, F. Tulga. Ankara`da İlkokul Çocuklarında Diş Sağlığı Konusunda Bir Prevalans Araştırması Bölüm 2. Tandoğan İlkokulu Öğrencilerinde Diş Sağlığı. A.Ü. Dişhekimliği Dergisi 13 (1,2,3) :79-88, 1986.

4) A. Nuri Yazıcıoğlu, Bengi Öztaş. Farklı Konvansiyonel Tip Röntgen Cihazları ile Full-Mouth Radyografi Sonucu Erkek Gonadlarının Almış Olduğu Doz Absorbsiyonları. A.Ü. Dişhekimliği Dergisi 19(1) :61-68, 1993.

5) Sebahat Görgün, Bihter Yazıcıoğlu, Bengi Öztaş. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Dental Anksiyete Skalası Belirlenmesi A.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 20(2) : 217-222, 1993

6)Sebahat Görgün, Bengi Öztaş, A.Nuri Yazıcıoğlu. 5. Expo-Dental Uluslararası Sergi ve Sempozyumuna Katılan  Dişhekimlerinin Dental Radyolojide Bilgi Tutum ve Davranışları. A.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 21(2) :117-125, 1994

7) Sebahat Görgün, Bengi Öztaş, Muzaffer Babadağ .Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi Hazırlık Sınıfı  Öğrencilerinde Dental Anksiyete Skalası Belirlenmesi. A.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 21(2) :127-131, 1994

8) Sebahat Görgün, Bengi Öztaş, Haydar Çağlayan.  Ankara Üniversitesi Dişhekimliği ve Hukuk Fakülteleri  Öğrencilerinde Dental Anksiyete Bulguları.  A.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 21(2) :133-136, 1994

9) Sebahat Görgün, Bengi Öztaş, İlker Cebeci. A.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalına Başvuran ve Proteze Bağlı Yumuşak Doku Lezyonu Olan Hastaların Değerlendirilmesi.    Oral Dergisi 10(115) : 1994

10) Fatmagül Zıraman, Bengi Öztaş, Semra Sevimay. Kök Kanal Çapının Radyografik ve Gerçek Ölçümlerinin  Karşılaştırılması.   Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5(1) :64-68,  1995

11) Candan Paksoy, Bengi Öztaş.  Dentin ile Gutta Percha Konlarının Densite, Relatif Kontrast  Ölçümleri ve Yumuşak Dokunun Bunlar Üzerindeki Etkisinin  Araştırılması. Türkiye Klin. Dişhek. Bil. Derg. 1 :34-38,1995

12) Bengi Öztaş, Candan Paksoy, Bihter Yazıcıoğlu, Kaan Orhan. 7. Expo-Dental Uluslararası Sergi ve Sempozyumuna Katılan   Dişhekimlerinin Yerel Fluorür  Uygulamaları Konusundaki  Bilgi Tutum ve Davranışları. Türkiye Klin.  Dişhek. Bil. Derg. 2:218-223, 1996

13) Bengi Öztaş, Candan Paksoy. Farklı Radyografi Teknikleri ile Maxiller Sinüsün Posterior Duvarının Görüntülenmesi. Türkiye Klin. Dişhek. Bil. Derg. 2: 158-164, 1996

14) Bengi Öztaş, Candan Paksoy .İmplant Öncesi Hastaların Radyolojik Değerlendirmesi. A.Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 23(2-3):245-251, 1996

15) A.Nuri YAZICIOĞLU, Bihter YAZICIOĞLU, Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, Muzaffer BABADAĞ, Kaan ORHAN. Tandoğan İlkokulu Öğrencilerinin Diş Sağlığı Göstergelerinde 10 Yıldaki Değişimin Değerlendirilmesi (1985-1995). Selçuk Üniversitesi, Diş Hek Fak Derg. 7(2): 17-21, 1997

18) A.Nuri YAZICIOĞLU, Bihter YAZICIOĞLU, Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, Muzaffer BABADAĞ. Farklı İki Sosyo-Ekonomik Düzeyde Diş Sağlığına Ait Karşılaştırmalı Prevalans Çalışması .Türkiye Klin Diş Hek Bil Derg.  3(3):150-156, 1997

19) Sadullah ÜÇTAŞLI, Bengi ÖZTAŞ, Derya ÖZTAŞ.  Rezin Esaslı Yapıştırma Simanlarının Radyoopasitelerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi, Diş Hek Fak Derg.  8(1):15-18, 1998

20) A.Nuri YAZICIOĞLU, Bihter YAZICIOĞLU, Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, Muzaffer BABADAĞ, Kaan ORHAN. TED Ankara Koleji İlk Kısım Öğrencilerinin Diş Sağlığı Göstergelerinde On Yıldaki Değişimin Değerlendirilmesi (1985-1995). Selçuk Üniversitesi, Diş Hek. Fak. Derg.  10 (1): 24-29, 2000

21) Bihter YAZICIOĞLU, Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, Derya ÖZTAŞ. Batıkent Mutek Sitesindeki 25 Yaş ve Üzeri Bireylerde Diş Protez Gereksiniminin Saptanması. Selçuk Üni. Diş.Hek. Fak. Derg. 10 (2): 94-100,2000

22) Öztaş B, ÖZTAŞ DD. Dişli, kısmen dişli ve tam dişsiz bireylerde mandibuler  açı farklılıklarının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi .  11(1); 60-64, 2001

23) Mine Betül ÜÇTAŞLI, Bengi ÖZTAŞ .Farklı Yapıda Diş Renginde Restoratif Materyallerin Radyoopasitelerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi.  28(2): 123-130, 2001

24) Bengi ÖZTAŞ. Farklı Banyo Koşullarında, Üç Farklı Hızdaki Filmin Aproksimal Çürük Tanısı Yönünden Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Diş Hek. Fak. Derg. 28 (2): 145-151, 2001.

25) Bengi ÖZTAŞ. Panoramik Radyografi Kullanılarak Felç Riski Taşıyan Hastaların Tespiti: Ön Çalışma Selçuk Üniversitesi, Diş Hek Fak Dergisi. 14 (3): 77-81, 2004

26) Kaan ORHAN, Bengi ÖZTAŞ, Ayşe GÜLŞAHI, Candan PAKSOY. Maksiller premolar bölge kemik mineral densitesinin farklı radyografi teknikleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi 20: 1-6, 2006

27) Kamburoğlu K, Kurşun S, Öztas B. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin dental dijital radyografi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. ADO Klinik Bilimler Dergisi 2(1): 24-29, 2007

28) Bengi Öztaş, Şehrazat Evirgen. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinde halitozis ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. A.Ü.Diş Hek Fak. Derg. 35(3); 127-138, 2008

29) Bengi Öztaş, Şehrazat Evirgen, İlker Cebeci. İntraoral  radyografi tekniklerinden açıortay ve bitewing yöntemlerinin uygulama hataları. A.Ü.Diş Hek Fak. Derg. 35(3); 139-145, 2008

30) Bengi Öztaş, Şebnem Kurşun, Kıvanç  Kamburoğlu, Semiha Esirgen. İnkontinenti Pigmenti- “Bloch-Sulzberger Sendromu” vakasına dental yaklaşım (Olgu Sunumu). A.Ü.Diş Hek Fak. Derg. 36(1): 17-50, 2009

31) Bengi Öztaş, Şebnem Kurşun, Şehrazat Evirgen, Sibel Elif Gültekin. Osteogenezis İmperfekta: Bir olgu sunumu. A.Ü.Diş Hek Fak. Derg. 35 (2): 95-98, 2008

32) -Bengi Öztaş, Şehrazat Evirgen. Halitozisin DMFT indeksi ile ilişkisi. A.Ü.Diş Hek Fak. Derg.36(1): 31-36,2009

33)  Bengi Öztaş, Şebnem Kurşun, Şehrazat Özden. Transmigrant mandibuler kanin: bir olgu sunumu. A.Ü.Diş Hek Fak. Derg . 36(3): 173-175, 2009

34) Bengi Öztaş, Hakan Kurt, Yavuz Yüksel. Odontojenik miksoma: Vaka Raporu. A.Ü.Diş Hek Fak. Derg. 36(3): 177-180, 2009

35) Bengi Öztaş, Şebnem Kurşun, Kıvanç  Kamburoğlu, Ümit Karaçaylı, Tuncer Özen. Kronik  osteomyelit: Bir olgu sunumu. ADO Klinik Bilimler Dergisi.3(4): 474-478, 2010

36) Nihat Akbulut, Bengi Öztaş, Şebnem Kurşun, Gülümser Çölok . Knowledge, attitude and behaviour regarding hepatitis b and infection control in dental clinical students. Clinical dentistry and research. 35: 21-27,2011

37) Nihat Akbulut, Bengi Öztaş, Şebnem Kurşun, Gülümser Çölok. Oral ranula ve tedavisi. Türkiye Klinikleri J Dent Sci. 18 (2): 209-213.2012

38) Bardak C, Kursun S, Yüksel F, Erdem E, Öztas B. Çene kemiklerinde bifosfonatlara bağlı osteonekroz: üç olgu raporu. Türkiye Klinikleri J Dental Sci.

39) Güven O, Akbulut N, Kursun S, Öztas B. Kissingmolars: report of four cases and review of the literature. Türkiye Klinikleri J Dental Sci.2013; 19(3): 193-8.

40) Bardak C, Öztas B, Akbulut N, Kursun S. .Sürnümerer molar dişlerle ilişkili olarak retrospektif bir çalışma. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2010; 37: 77-82.

41) Sibel Özenci, Bengi Öztaş, Ömer Günhan. Çoklu diş anomalisi (Bir vaka raporu). Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2009;37: 55-59.


ULUSLARARASI TEBLİĞLER

2nd International Symposium on Dental Materials and Technology, 13-14 October, 1995

1) Bengi Öztaş, Candan Paksoy. Evaluation of the Posterior Wall of Maxillary Sinus by Different Radiographic Techniques

2) A.R.İlker CEBECİ, Candan PAKSOY, Bengi ÖZTAŞ A Giant Cell Reparative Granuloma of the Maxilla with and Invasion to the Maxillary Sinus

3) Derya ÖZTAŞ, A.R.İlker CEBECİ, Bengi ÖZTAŞ . Vertical Crown-Rooth Fractures: Case Report

4) Bihter Yazıcıoğlu, Bengi Öztaş, Candan Semra Paksoy, Doğan Derya Öztaş, Kaan Orhan. Assessment  of prosthetic treatment needs of individuals aged 25 or over in Batıkent Mutek City.

5) Bengi Öztaş, Sadullah Üçtaşlı, Derya Öztaş. Radiopacity of Resin-Based Luting Cements

6) Bihter Yazıcıoğlu, A.Nuri Yazıcıoğlu, Candan Paksoy, Bengi Öztaş, A.R.İlker Cebeci, Muzaffer Babadağ. A Comparison of Oral Health Status Between 1985 and 1995 in Children with Different Socioeconomic Levels.

 

1 st Congress of the Balkan Stomatological Society , 28-31 March 1996,  Thessalonıkı, Hellas

1) Bengi Öztaş, Candan Paksoy, Özgür Topuz. The Relative Contrast of Dentin and Root Canal Sealers and The Evaluation of The Soft Tissue on Radiographic Image

2) Candan Paksoy, Bengi Öztaş,  İlker Cebeci, Tülin Oygür. An Erupted Odontoma

 

2nd Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade, 2-5 April,  1997

1) A.R.İlker Cebeci, Candan Paksoy, Bengi Öztaş. A Giant Cell Reparative Granuloma of the maxilla with and invasion to the maxillary sinus : A Case Report

2) Derya Öztaş, A.R.İlker Cebeci, Bengi Öztaş. Vertical Crown-Rooth Fractures: Case Report

3)Bihter Yazıcıoğlu, Bengi Öztaş, Candan Paksoy, Derya Öztaş, Kaan Orhan. Asssessment of prosthetic treatment needs of individuals aged 25 or over in Batıkent Mutek City

4)Bihter Yazıcıoğlu, Nuri Yazıcıoğlu, Candan Paksoy, Bengi Öztaş, İlker Cebeci, Muzaffer Babadağ. A comparison of oral health status between 1985 and 1995 in children with different socioeconomic levels

5) Bengi Öztaş ,Sadullah Üçtaşlı, Derya Öztaş. Radiopacity of resin-based luting cements.

 

3th Congress of the Balkan Stomatological Society, 2-5 April,  1998, Sofia

1) Bengi Öztaş,  İlker Cebeci, Tülin Oygür. Chronic Diffuse Sclerosing Osteomyelitis: A Case Report

4th Congress of the Balkan Stomatological Society, 22-25 March, 1999, İstanbul

1) Bengi Öztaş, Ahmet Keskin, Ömer Günhan. Florid Cemento-Osseous Dysplasia: A Case Report

2) Bengi Öztaş,  İlker Cebeci. Dens Invaginatus: Two Case Reports-Rare and Individual

3) Öztaş B, Yazıcıoğlu L, Özcan H. Panoramic dental radiography: a valuable aid in detecting patients at risk for stroke?

5th Congress of the Balkan Stomatological Society, 13-16 April, 2000, Thessaloniki

 

1) Bengi Öztaş, Derya Öztaş. Changes in the mandibular angle

2) Bengi Öztaş, Rana Nalçacı, Candan Semra Paksoy. Concurrence of torus mandibularis and torus palatinus.

3) Mine Üçtaşlı, Derya Öztaş, Bengi Öztaş. Radiopacity of different types of tooth coloured restorative materials.

 

7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28-30 March, 2002, Kuşadası – Türkiye.

1) Öztaş B, Cebeci  İ, Orhan K. Eagle’s Syndrome: A case Report.

2) Öztaş B, Cebeci İ. Odontogenic Myxoma: A Case Report.

3) Cebeci İ, Öztaş B. The Evaluation of Awarness Levels of Contamination pothways of Hepatitis B in Patients Referred to University of Ankara, Department of Oral Diagnosis and Radiology

 

6 th International Symposium of the Society of Comprehensive Oral Rehabilitation , 2003, Ericeira.

1) Bengi Öztaş. Osteogenesis Imperfecta.

2) Bengi Öztaş. An unusually large size and shape submandibular sialolith.

10th Congress of the Balkan Stomatological Society , Belgrad, May, 2005

1) Bengi Öztaş, D.Derya Öztaş, A.R.İlker Cebeci. Osteogenesis imperfecta, A clinical report

2) Bengi Öztaş, Kaan Orhan. Eagle's syndrome: A report of 2 patients

3)Bengi Öztaş, Ayşe Gülşahı, Candan Semra Paksoy, Kaan Orhan. Maxillary bone mineral density evaluation with various radiographic techniques in preoperative implant surgery.

12th Congress of the Balkan Stomatological Society, 12-14 April, 2007, İstanbul, Türkiye.

 

1)Bengi Öztaş, Kaan Orhan. Investigation of incidence of styloid ligament calcifications with panoramic radiographs in patients attended to Ankara University Dentistry Faculty 

The 16th International Congress of Dentomaxillofacial Radiology. June 26-30, 2007 Beijing, China.

1) Esra Türk, Doğan Derya Öztaş, Bengi Öztaş.      Densitometric Analysis of Different Ceramic Materials and Evaluation of X-Rays Effects.

11th Congress of the European Academy of Dentomaxillofacial Radiology. 25-28 June, 2008 Budapest, Hungary.

1) Bengi Öztaş, Ş.Özden, A.R.İ. Cebeci, A. Gülşahı. A Radiographic Assessment of the Prevalence of Pulp Stones in a Group of Turkish Dental Patients.

2) Doğan Derya Öztaş, Bengi Öztaş, Esra Türk. Evaluation of Repeated X-Rays Effects on the Color of Different Ceramic Materials

14th Congress of the Balkan Stomatologicial Society, 6-9 May 2009, Varna – Bulgaria.

 

1) Nihat Akbulut, Gülümser Çölok, Bengi Öztaş, Şebnem Kurşun.  Hepatits B and Infectiion Control in Dental Clinic Students Attitude, Knowledge and Behavior.

2) Bengi Öztaş, M.Hakan Kurt, Yavuz Yüksel. Odontogenic Myxoma:Case Report.

3)Şebnem Kurşun, Bengi Öztaş. Oral Verrucous Carsinoma: A Case Report.

  

15th Congress of the  Balkan Stomatological Society, 22-25 April 2010, Thessaloniki-Greece.

1) Şebnem Kurşun, Erdal Erdem, Bengi Öztaş, Hazem Melad. Oral Lentiginous  Melanoma

2)Gül Dinç, Bengi Öztaş, Şebnem Kurşun, Kıvanç Kamburoğlu. The Secondary Caries Visibility Associated With Different Adhesive Systems

3) Hakan Kurt, Eray Kolsuz, Bengi Öztaş, Yavuz Yüksel.Two different entities with similar radiological and clinical manifestations.

4) Bengi Öztaş, Eray Kolsuz, Hakan Kurt, Erdal Erdem. Case reports: Fibrous dysplasia

5)Mehmet Eray Kolsuz, Bengi Öztaş, Mehmet Hakan Kurt. Dens invaginatus with internal root resorption: a case report

 

12th European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June 2010.İstanbul –Türkiye

1) Bengi Öztaş, Şebnem Kurşun,Gül Dinç, Kıvanç Kamburoğlu. Radiopacity Evaluation of Composite Resins and Bonding Agents Using Digital and Film X-Ray Systems.

2) Kıvanç Kamburoğlu, Şebnem Kurşun, Bengi Öztaş, Candan Paksoy. Assessment of CBCT Images at Different Voxel Resolutions in Detection of Simulated Internal Resorption Cavities.

3) Bengi Öztaş, Sibel Özenci, Kıvanç Kamburoğlu. An unusual radiopaque image on panoramic dental radiography: a case report.

4) Kıvanç Kamburoğlu, Hakan Kurt, Eray Kolsuz, İlker Cebeci, Bengi Öztaş. Occlusal caries depth measurements obtained by different imaging modalities: a pilot study.

5) Sibel Özenci, Bengi Öztaş, Ömer Günhan. Multiple dental anomalies: a case report.

6) Bengi Öztaş, Sibel Özenci. Prolonged retention of primary teeth: a case report.

 The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons (HITAOMS) in Conjunction with The 17th Scientific Congress Of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons ( TAOMS), 14-17 October 2010. İstanbul-Turkey

1) Bengi Öztaş, Şebnem Kurşun, Gülümser Çölok.  Bifid Mandibular Canal: Report Of Three Cases.

2) Bengi Öztaş, Bade Sonat, Nihat Akbulut, Şebnem Kurşun.  Idiopathic Hemifacial Atrophy of the Jaw

and resorption of the teeth.

3) Nihat Akbulut, Erdal Erdem, Şebnem Kurşun, Bengi Öztaş, Şehrazat Özden. Oral Squamous Cell 

Carcinoma: Three Case Reports

4) Nihat Akbulut, Kıvanç Kamburoğlu, Uğur Gülşen, Şebnem Kurşun, Bengi Öztaş, Alper Sindel.    Treatment of White Oral Lesions by Using Diode Laser: Case Series

5) Nihat Akbulut, Kıvanç Kamburoğlu, Uğur Gülşen, Şebnem Kurşun, Bengi Öztaş. Treatment of Patient with Vesiculobullous Lesions by Using Diode Laser.

6) Nihat Akbulut, Kıvanç Kamburoğlu, Uğur Gülşen, Şebnem Kurşun, Bengi Öztaş, Gülümser Çölok. Diode Laser and Its Simple Applications in Oral Soft Tissue Surgery: Case Series

  

1 st Hong Kong International Dental Expo and Symposium, Hong Kong 18-20 July 2010

1) Kıvanç Kamburoğlu, Şebnem Kurşun, Bengi Öztaş. Dental pre-graduate and post-graduate students’ knowledge and attitudes towards CBCT at Ankara University Dentistry Faculty.

16th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28 April-1 May, 2011, Bucharest, Romania

1) Bengi Öztaş, Cagrı Bardak, Nihat Akbulut, Sebnem Kursun. Complex odontomas: six case reports

2) Buket Önder, Bengi Öztaş, Sebnem Kursun, Erdal Erdem, Emre Barış. Florid cemento-osseous dyplasia: a case report.

3) Cagrı Bardak, Sebnem Kursun, Nihat Akbulut, Bengi Öztaş. Compound odontomas: four case reports

4) Alper Sindel, Cagrı Bardak, Nihat Akbulut, Sebnem Kursun. Accidental displacement of tooth roots into maxillary sinus cavity: four case reports.

5)Sebnem Kursun, Bengi Öztas, Nihat Akbulut, Cagrı Bardak. Impacted central teeth: report of five cases.

6) Beste İnceoğlu, Elif Naz Yakar,Mehmet Fatih Şentürk, Bengi Öztaş. Is it sialolithiasis or tooth? (a case report)

7) Sebnem Kursun,Bengi Öztas, Erdal Erdem, Kıvanc Kamburoğlu. Gardner Syndrome: a case report

8) Mehmet Eray Kolsuz, Bengi Öztaş, Mehmet Hakan Kurt, Candan Semra Paksoy, Kıvanc Kamburoğlu. Clinical root resorption incidence.

9) Mehmet Hakan Kurt, Mehmet Eray Kolsuz, Bengi Öztaş, Sakir Katı, Ömür Ataol. Case report: a  verrucous hyperplasia.

17th Congress of the Balkan Stomatological Society. 3-6 May 2012/Tirana, Albania.

1)Bengi Öztaş, Sibel Akbulut, Nihat Akbulut, Sebnem Kursun, Hakan Kurt. Kissing molars: report of four cases and a review of the literature

2)Hakan Kurt, Bengi Öztaş, Şakir Katı, Sebnem Kursun, Nihat Akbulut, Ömer Günhan. Keratocysticodontogenictumour: a case report

3)Sebnem Kursun, Hakan Kurt, Bengi Öztas, Nihat Akbulut.The reliability of panoramic radiography findings of third molars comparing with cone beam computed tomography

4)Yasar Alparslan, Bengi Öztas, Sebnem Kursun, Nihat Akbulut, İlker Cebeci. Osteomyelitis of the symphisis: report of a case

5)Nihat Akbulut, Tuğrul Emre Kaymak, Sebnem Kursun , Bengi Öztas.  Is diode laser the best choice in oral soft tissue therapy?

 

18 th Congress of the Balkan Stomatological Society. 25-28 April 2013 / Skopje, Macedonia

1) Yasar Nurkanlar Alparslan, Mehmet Hakan Kurt, Sebnem Kursun, Bengi Öztas. The prevelance and location of the posterior superior alveolar artery using cbct in Turkish subpopulation

2) Bengi Öztas, Beste İnceoğlu, Naile Cura. An errupted transmıgrant mandıbular canıne: a case report


ULUSAL TEBLİĞLER

A.Ü. Dişhekimliği Fakültesi I. Uluslararası Bilimsel Kongresi Milli Kütüphane, 1985

1) Galip Ergen, Nejat B. Sayan, Nuri Yazıcıoğlu, Semra Lüle, Bengi Uzan. Melkersson Rosenthal Sendromu (Olgu Bildirimi)

Endodonti Derneği 3. Bilimsel Kongresi , 27-30 Nisan 1993, İstanbul

1) Sebahat Görgün, Bihter Yazıcıoğlu, Bengi Öztaş. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran hastalarda dental anksiyete skalası belirlenmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, 16-18 Nisan, 2004, Çeşme-Alaçatı, İzmir

1) İlker Cebeci, Kaan Orhan, Özlem Üçok, Cahit Üçok, Bengi Öztaş, Erdal Erdem. Ossifying fibromanın klinik ve radyografik olarak dört farklı evresi.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, 21-23 Nisan, 2006, Kemer, Antalya

1)Şehrazat Özden, İlker Cebeci, Ayşe Gülşahı, Kaan Orhan, Bengi Öztaş.  Halitozisin    değerlendirilmesinde farklı deneyimleri olan dişhekimlerinin karşılaştırılması

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, 25-27 Ekim, 2007, İstanbul

1) Şebnem Kurşun, Kıvanç Kamburoğlu, Semiha Esirgen, Bengi Öztaş. İnkontinentia Pigmenti (İP)-Bloch Sulzberger Sendromu vakasına dental  yaklaşım

2) Bengi Öztaş, Şehrazat Özden. Ankara Üniversitesi diş hekimliği fakültesindeki öğrencilerinde halitozis ve oral hijyen alışkanlıkları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5.Bilimsel Sempozyumu. 25-28 Nisan, 2013, Erzurum.

1) Şehrazat Evirgen, Orkun Babacan , Şebnem Kursun , Bengi Öztas. Tam protez kullanan hastalarda halitozis ve oral bakteriyel etkenlerin araştırılması

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 8-10 Kasım, 2013, İzmir.

1) Beste İnceoğlu, Hamiyet Ünsal, Hakan Eren, Bengi Öztaş. Dentigeröz kist marsüpyalizasyonu: Olgu sunumu.

 

ATIF LİSTESİ

 

1.Görgün S., ÖZTAŞ B., Babadağ M. Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinde Dental Anksiyete Skalası Belirlenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 21: 127, 1994. 

Atıf yapan yayın: Üçok C., Güner Y., Üçok Ö., Okçu K., Aydıntuğ YS., Özen T.

Anksiyete Ölçümünde Visual Analog Skalası ile Corah’ın Dental Anksiyete Skalasının Karşılaştırılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 22(2): 121-124,  1995. 

2.Yazıcıoğlu AN.,Yazıcıoğlu B., Ulusoy N., Bumin G., Türköz E., Lüle S., UZAN B., Çetiner S., Tulga F. Ankara’da İlkokul Çocuklarında Diş Sağlığı Konusunda Bir Prevalans Araştırması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 12(3): 693-706,  1985. 

Atıf yapan yayın: Eronat N., Ertuğrul F., Uğur AZ.., Önçağ Ö., Köse T. İzmir  Bornova’da Sosyoekonomik Düzey ile Ağız-Diş Sağlığı Durumunun 7 ve 12 Yaş Grubu Çocuklarda Değerlendirilmesi . H. Ü. Dişhek. Fak. Derg. 21(2): 46-51,  1997. 

3.Görgün S., ÖZTAŞ B., Babadağ M. Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinde Dental Anksiyete Skalası Belirlenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 21: 127-31,  1994. 

Atıf yapan yayın: Duran S., Cambazoğlu M., Tuğcu F. Dental Anksiyetenin Oral Cerrahi Ve Diş Hekimliğindeki Önemi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 26(3): 215-23,  1999. 

4.Görgün S., ÖZTAŞ B., Yazıcıoğlu AN. 5. ExpoDental  Uluslararası Sergi ve Sempozyumuna Katılan Dişhekimlerinin Dental Radyolojide Bilgi, Tutum ve Davranışları.  A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.  21: 117-23,  1994. 

Atıf yapan yayın: Paksoy CS. Diş Hekimlerinin Radyografik Görüntü Kalitesi Konusundaki Bilgi ve Davranışları İle Sorunlarının Değerlendirilmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 27(1): 45-52,  2000. 

 


FAKÜLTEDE İDARİ GÖREV

- Anabilim Dalı Başkanlığı