PROF.DR. CANDAN SEMRA PAKSOY    
Adı : CANDAN SEMRA
Soyadı : PAKSOY
E-posta : paksoy@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 296 56 26
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ 

1961 Eskişehir

 1979 Kurtuluş Lisesi - Ankara

 

 1984 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, mezunu

 

 1990 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, doktora

 

 1995 Doçent

 

 2000 Profesör

 

 Yabancı Dil: İngilizce

 

 

VERDİĞİ DERSLER

 

Lisans 3,4. sınıf, lisansüstü dersler

 

 

ARAŞTIRMA-YAYIN-PROJE-ÜYELİKLER

 

Araştırma alanı:

Maksillo fasiyal radyoloji-Oral Diagnoz

 
 

Bilimsel Dernek ve Kurumlarda Üyelikler:

 

- Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği

Katıldığı ve Yürüttüğü Projeler:
 

- Farklı görüntüleme yöntemleri kullanılarak yapılan ışınlamalar

  sonucunda oluşan radyasyon miktarının osseointegrasyona

  etkisinin değerlendirilmesi

 

 
  ULUSAL YAYINLAR

1.  Melkersson Rosenthal Sendromu (Olgu Bildirimi). Galip ERGEN, Nejat B. SAYAN, A. Nuri YAZICIOĞLU, Semra LÜLE, Bengi UZAN.  A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.12 (1) 155-162,1985.

2. Ankara’da İlkokul Çocuklarında Diş Sağlığı Konusunda Bir Prevalans Araştırması. Bölüm 1. TED Ankara Koleji İlk Kısım Öğrencilerinde Diş Sağlığı. A. Nuri YAZICIOĞLU, Bihter YAZICIOĞLU, Mutahhar ULUSOY, Nuran ULUSOY, Çiğdem BUMİN, Emin TÜRKÖZ, Semra LÜLE, Bengi UZAN, Serap ÇETİNER, Firdevs TULGA. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.12(3): 693-706,1985.
 
3.  Ankara’da İlkokul Çocuklarında Diş Sağlığı Konusunda Bir Prevalans Araştırması. Bölüm 2.Tandoğan İlkokulu Öğrencilerinde Diş Sağlığı. A. Nuri YAZICIOĞLU, Bihter YAZICIOĞLU,  Mutahhar ULUSOY, Nuran ULUSOY, Çiğdem BUMİN, Emin TÜRKÖZ, Semra LÜLE, Bengi UZAN, Serap ÇETİNER, Firdevs TULGA.
3.  Ankara’da İlkokul Çocuklarında Diş Sağlığı Konusunda Bir Prevalans Araştırması. Bölüm 2.Tandoğan İlkokulu Öğrencilerinde Diş Sağlığı. A. Nuri YAZICIOĞLU, Bihter YAZICIOĞLU,  Mutahhar ULUSOY, Nuran ULUSOY, Çiğdem BUMİN, Emin TÜRKÖZ, Semra LÜLE, Bengi UZAN, Serap ÇETİNER, Firdevs TULGA.
 
4.  A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.13 (1,2,3): 79-88,1986.
Total Protez Kullanan Bireylerde Oral Hijyen. Nejat ARPAK, Candan Semra LÜLE, A. Nehir ÖZDEN. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.16(1):135-139,198
 
5. Biolojik Yönden Dental Radyasyon. A. Nuri YAZICIOĞLU, Bihter YAZICIOĞLU,      Candan S. LÜLE.  A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.16(2): 16, 1989.
 
 6.  65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı II- Protez Kullanımı ve Protetik Gereksinimler. M. Nejat ARPAK, Candan S. (LÜLE) PAKSOY, Gülden EREŞ. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.17(2):  245-249,1990.
 7. 65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı III- Oral Mukozal Lezyonlar M. Nejat ARPAK, Candan S. (LÜLE) PAKSOY, Gülden EREŞ.A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.17(2): 349-35, 1990.
 
 8. 65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı IV- CPITN (Community Periodontal İndex of Treatment Needs). M. Nejat ARPAK, Candan S.(LÜLE) PAKSOY, Gülden EREŞ. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.17(2): 349-351,1990.
 
9. Farklı Radyografi Teknikleri İle Maxiller Sinüsün Posterior Duvarının Görüntülenmesi. Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY. Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2 (2):165,1996
 
10-7.Expo-Dental Uluslararası Sergi Ve Sempozyumuna Katılan Diş Hekimlerinin Yerel Fluorür Uygulamaları Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışları. Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, Bihter YAZICIOĞLU, Kaan ORHAN. Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2(3):218,1996.
 
11- Radyasyon zararları ve Korunma. Candan Semra (LÜLE) PAKSOY.
  A.Ü. Diş. Hek. Fak. Derg.17(3):483-486,1990
12. 65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı I- Sosyoekonomik  Faktörler ve Dental Veriler. M. Nejat ARPAK,    Candan S.(LÜLE) PAKSOY, Gülden   EREŞ. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.17(2): 239-243,1990. 
  
13. Panoramik Radyograflarda Alt Molar Diş Apeksleri ile Mandibuler Kanal İlişkisinin ve Foramen Mentalenin İncelenmesi. Candan Semra PAKSOY, Kenan KÖSE.A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.19(1):53-59,1992.
 
14. İntraoral Radyografilerde Görülen Hatalar . Candan Semra PAKSOY,  A.R. İlker   CEBECİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.19(1):49-52,1992.
 
15. Dişhekimliği Öğrencilerinde Diş Sağlığı Düzeyinin Bitewing Radyograflarla       Değerlendirilmesi. Candan Semra PAKSOY, A.R. İlker CEBECİ.  A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.18(1,2,3):345-350,1991.
 
 16. Kemik İçi Periodontal Defektlerin Tedavisinde Kullanılan Otojen Kemik Grefti ve Trikalsiyum Fosfatın Klinik ve Radyolojik Olarak Karşılaştırılması.  
Nejat ARPAK, Elif ÜNSAL, Ayşe ESKİTAŞÇIOĞLU, Gülden EREŞ, Candan S. PAKSOY. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.18(1,2,3):299-303,1991.
 
17. Dentin ile Gutta Percha Konlarının Densite, Relatif Kontrast Ölçümleri ve Yumuşak Dokunun Bunlar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Candan S.PAKSOY, Bengi ÖZTAŞ Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi,1(1):34-38,1995.
 
 18.İmplant Öncesi Hastaların Radyolojik Değerlendirilmesi. Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 23 (2) : 245-51, 1996. 
 
19. Tandoğan İlkokulu Öğrencilerinin Diş Sağlığı Göstergelerinde 10 Yıldaki Değişimin Değerlendirilmesi (1985-1995).  A. Nuri YAZICIOĞLU, Bihter YAZICIOĞLU, Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, Muzaffer BABADAĞ. Kaan ORHAN. Selçuk Üniversitesi, Diş Hek. Fak. Derg. 7(2): 17-21, 1997.
 
20. Farklı iki Sosyo-Ekonomik Düzeyde Diş Sağlığına Ait Karşılaştırmalı Prevalans Çalışması. A. Nuri YAZICIOĞLU, Bihter YAZICIOĞLU, Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, Muzaffer BABADAĞ. T Klin Diş Hek Bil Derg, 3 (3):150-6,1997.
 
21. Farklı Hızlardaki Üç İntraoral Filmin Densitesine Farklı Otomatik Banyo Sürelerinin Etkisinin Değerlendirilmesi. Candan S. PAKSOY, Sebahat GÖRGÜN.  Selçuk Üni.Diş Hek. Fak. Derg. 9 (2): 139-144, 1999.
 
22. TED Ankara Koleji İlk Kısım Öğrencilerinin  Diş  Sağlığı  Göstergelerinde 10  Yıldaki Değişimin Değerlendirilmesi (1985-1995).  A. Nuri YAZICIOĞLU, Bihter YAZICIOĞLU, Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, Muzaffer BABADAĞ. Kaan ORHAN. Selçuk Üniversitesi, Diş Hek. Fak. Derg.  10 (1): 24-29, 2000.
 
23. Batıkent Mutek Sitesindeki 25 Yaş ve Üzeri Bireylerde Diş Protez Gereksiniminin Saptanması. Bihter YAZICIOĞLU, Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, Derya ÖZTAŞ. Selçuk Üni. Diş.Hek. Fak. Derg. 10 (2): 94-100, 2000.
 
24. Panoramik Radyograflarda Kondensing Osteitis ve İdyopatik Osteosklerozun Görülme Sıklığı. Candan S. PAKSOY. Selçuk Üni. Diş Hek.Fak. Derg. 10 (1): 7-12, 2000.
 
25. Dişhekimlerinin Radyografik Görüntü Kalitesi Konusundaki Bilgileri, Davranışları veSorunlarının Değerlendirilmesi. Candan S. PAKSOY. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 27 (1): 45-52, 2000.
 
26. Mesleki Olarak Ağır Metal İntoksikasyonuna Maruz Kalan İşçilerin Ağız Bulgularının Değerlendirilmesi. Candan S. PAKSOY, Rana NALÇACI. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 27 (2): 159-66, 2000.
 
27. Sürmüş Kompleks Odontoma: Vaka raporu. Nihat TUNCER, Candan S. PAKSOY, Kaan ORHAN. T Klin Diş Hek Bil, 6:155-157, 2000.
 
28. Maksiller Premolar Bölge Kemik Mineral Densitesinin Farklı Radyografi Teknikleri ile Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi,” Kaan Orhan, Bengi Öztaş, Ayşe Gülşahı, Candan S. Paksoy. Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi,20, 1-6 (2006).
 
29. Dişhekimliğinde Dijital Radyografi
      Kıvanç Kamburoğlu, Candan Semra Paksoy
     Türkiye Klinikleri Dişhek.Bil. Dergisinde yayına kabul     2009
 

ULUSLARARASI YAYINLAR 

1- An Erupted Odontoma: Two Case Reports. Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, A.R. İlker CEBECİ. Balkan Journel of Stomatology, 1(1):45,1997

2- Relative Contrast of Dentin and Root Canal Sealers and the Evaluation of the Soft Tİssue on the Radİographİc Image. Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, öZGÜR topuz.Balkan J. Stom 1:94-97, 1997.

3.Evaluation of Bony Defect in the Posterior Wall of Maxillary Sinus by Orthopantomograph and CT Scan. Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY,A.R.İlker CEBECİ. Balkan Journal of Stomotology’ de yayınlanmak üzere kabul edildi. 11.01.1999.

 

4.Oral Melanin Pigmentation Related to Smoking in a Turkish population. Ünsal E., Paksoy C. S., Soykan E., Elhan A H., Şahin M. Community Dent Oral Epidemiol. 2001 Aug;29(4):272-7.

 

5-’’ Radiographic evaluation of third molar development in relation to chronological age among Turkish children and youth.’’ K.Orhan, L.Özer, A.I.Orhan, S.Doğan, C.S.Paksoy

Forensic Science International, 165, 46-51 (2007) SCI

 

6-Interpretation of chemically created periapical lesions using 2 different dental cone-beam computerized tomography units, an intraoral digital sensor and conventional film.T.Özen, K.Kamburoğlu, A.İ.Cebeci,S.P.Yüksel, C.S.Paksoy.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod,   yayına kabul.  2008

 

7-MRI evaluation of the classification,frequency, and disc morphology of TMJ disc displacements; a multicenter retrospective study in a Turkish population. A.Arslan, K.Orhan, C.S.Paksoy, Ö.Üçok,M.Özbek, S.Dural, A.Kanlı. Oral Radiology’ de yayına kabul.

 

8-MRI evaluation of mandibular condyle bone marrow and TMJ disc signal intensity in anemia patients.K.Orhan,Ç.Delilbaşı, C.S.Paksoy.  Dentomaxillofacial  Radiology’ de yayına kabul.  2008

 

9-Assessment of HIV/ AIDS awareness among 500 patients referred to the A.U.Faculty of Dentistry.    K.Kamburoğlu A.R.İ.Cebeci, C.S.Paksoy. Community Dent Health  2009 xx  1-05

 

10-Accuracy of CBCT measurements of a human skull. K.Kamburoğlu, E.Kolsuz, H.Kurt, C.Kılıç, T.Özen, C.S.Paksoy . J Digit Imaging .  Published online 21 September 2010      DOI 10.1007/s10278-010-9339-9

 

11-A Comparison of Peripheral Marginal Bone Loss at Dental Implants Measured with Conventional Intraoral Film and Digitized Radiographs.   K.Kamburoğlu, A.Gülşahı, Y.Genç,  C.S.Paksoy. J Oral Implantology  Vol. XXXVIII/No. Three/ 2012   211-219

 

12-Radiographic Detection of Artificially Created Horizontal Root Fracture Using Different CBCT Units with Small FOV.      K.Kamburoğlu, B.Önder,S.Murat,H.Avsever,S.Yüksel,        

Candan S .Paksoy.Dentomaxillofacial Radiology (2013)0, 20120261

 

13-The usefullness of standart endodontic diagnostic tests in establishing pulpal status. K.Kamburoğlu, Candan Semra Paksoy. The Pain Clinic 17 [2] 157-165. 2005.

 

14-“Rhinolithiasis: An uncommon entity of the nasal cavity,” Kaan Orhan, Doruk Kocyigit, Reha Kisnisci, Candan S. Paksoy.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 101, E28-32, (2006).

 

15-“ Radiographic evaluation of calcification in the stylohyoid chain in a group of children and adolescent,” Kaan Orhan, Ayşe Işıl Orhan, Candan S. Paksoy.  Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 12, 9-14 (2006).

 

16- The assessment of blood mercury levels in Turkish practicing dentists, dental students and dental nurses”. Candan S. Paksoy, Sebahat Görgün, Rana Nalçacı, Ayşe Yağbasan. Quintessence International .   2008; 39:351 (173-178).

 

17-“Prevalence and variations of pneumatized articular eminence: A study from Turkey.”  Kaan Orhan, Çağrı Delilbası, İlker Cebeci, Candan Semra Paksoy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005 Mar;99(3):349-54. 

 BİLDİRİLER
 
1.      Melkersson Rosenthal Sendromu (Olgu Bildirimi). Galip ERGEN, Nejat B.SAYAN,  A. Nuri YAZICIOĞLU, Semra LÜLE, Bengi UZAN.  A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi I. Uluslararası Bilimsel Kongresinde tebliğ edildi. Milli Kütüphane, 1985.
2.      Total Protez Kullanan Bireylerde Oral Hijyen. Nejat ARPAK, Candan Semra LÜLE, A. Nehir ÖZDEN. Uluslar arası İzmir Dişhekimliği Kongresinde tebliğ edilmiştir.
3.      Biolojik Yönden Dental Radyasyon. Nuri YAZICIOĞLU, Bihter YAZICIOĞLU, Candan S. LÜLE. GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi I. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilmiştir. 12-16 Mayıs 1989, Ankara.
4.      Total Protez Hastalarında Radyografik Bulgular. A. Nuri YAZICIOĞLU, Candan S. LÜLE. GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi I. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilmiştir. 12-16 Mayıs 1989, Ankara.
5.      65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı I- Sosyoekonomik Faktörler ve Dental Veriler. M. Nejat ARPAK, Candan S.(LÜLE) PAKSOY, Gülden EREŞ. Türk Periodontoloji Derneği, 20. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilmiştir.  14-20 Mayıs 1989, Club Salima, Antalya.
6.      65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı II- Protez Kullanımı ve Protetik Gereksinimler . M. Nejat ARPAK, Candan S. (LÜLE) PAKSOY, Gülden EREŞ. Türk periodontoloji Derneği, 20. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilmiştir. 14-20 Mayıs1989, Club Salima, Antalya.
7.      65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı III- Oral Mukozal Lezyonlar M. Nejat ARPAK, Candan S. (LÜLE) PAKSOY, Gülden EREŞ.  I. Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Sempozyumunda tebliğ edilmiştir. 13-14 Ekim 1989, A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara.
8.      65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı IV- CPITN (Community Periodontal İndex of Treatment Needs). M. Nejat ARPAK, Candan S.(LÜLE) PAKSOY, Gülden EREŞ. 13-14 Ekim 1989, A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara.
9.      Kemik İçi Periodontal Defektlerin Tedavisinde Kullanılan Otojen Kemik Grefti ve Trikalsiyum Fosfatın Klinik ve Radyolojik Olarak Karşılaştırılması. Nejat ARPAK, Elif ÜNSAL, Ayşe ESKİTAŞÇIOĞLU, Gülden EREŞ, Candan PAKSOY. H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, III. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilmiştir. 3-6 Mayıs 1990, Hacettepe, Ankara
10.  Edentulousness and Denture Status in Institutionalized People Aged 65 and Above in Turkey. M. Nejat ARPAK, Candan S. PAKSOY, Gülden EREŞ. International Symposium on the Treatment of Edentulous People, Marsilya, Fransa. 14-15 Haziran 1991.
11.  A Giant Cell Reparative Granuloma of the Maxilla With and Invasion to the Maxillary Sinus  "A Case Report ". A.R. İlker CEBECİ, Candan S. PAKSOY, Bengi ÖZTAŞ. II. Balkan Stomatoloji Kongresi, Belgrad (Yugoslavya)' da poster olarak sunulmuştur. 2-5 Nisan 1997.
12.  A Comparison of Oral Health Status Between 1985 and 1995 in Primary School Children With Different Socioeconomic Levels. Bihter YAZICIOĞLU, A. Nuri YAZICIOĞLU, Candan S. PAKSOY, Bengi ÖZTAŞ, A.R.İlker CEBECİ, Muzaffer BABADAĞ. II. Balkan Stomatoloji Kongresi, Belgrad (Yugoslavya)' da tebliğ edilmiştir. 2-5 Nisan 1997.
13.   Idiopatic Osteosclerosis of the Jaws on Panoramic Radiographs. Sebahat GÖRGÜN, Candan S. PAKSOY. Second Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Tell-Aviv-İsrail’de poster olarak sunulmuştur. 24-26.02.1999.
14. Smokers’ Melanosis: Evaluation of Oral Melanin Pigmentation on 496 patients.  Elif ÜNSAL, Candan S. PAKSOY, Meltem ŞAHİN, H.A. ELHAN. 4. Balkan Dişhekimliği Kongresinde tebliğ edilmiştir. 24.03.1999
15. Assesment of Prosthetic Treatment Needs of Individuals Aged 25 or Over in Batıkent Mutek City. Bihter YAZICIOĞLU, Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, D. Derya ÖZTAŞ, Kaan ORHAN. II. Balkan Stomatoloji Kongresi, 2-5 Nisan 1997,Belgrad, (Yugoslavya)' da tebliğ edilmiştir.
16.  An Erupted Odontoma. Candan S. PAKSOY, Bengi ÖZTAŞ, İlker CEBECİ, Tülin OYGÜR. 1st Balkan Dental Congress’ de poster olarak sunulmuştur. Thesalloniki, Hellas. 28-31 March 1996.
17. The Relative Contrast of Dentin and Root canal Sealers and the Evaluation of the Soft  Tissue on the Radiographic Image. Bengi ÖZTAŞ, Candan S. PAKSOY, Özgür TOPUZ. 1st Balkan Dental Congress Thesalloniki, Hellas. 28-31 March 1996.
18.The Evaluation of Oral Symtoms of the Workers Occupationally Exposed to heavy  Metals. Candan S.PAKSOY, Rana NALÇACI. 5. Balkan Dişhekimliği Kongresi (BaSS 2000)’ nde tebliğ edilmiştir. Selanik –Yunanistan, 13-16 Nisan 2000.
19. Concurrence of Torus mandibularis and Torus Palatinus. Bengi ÖZTAŞ, Rana NALÇACI, Candan S. PAKSOY. 5. Balkan Dişhekimliği Kongresi (BaSS 2000)’ nde poster olarak sunulmuştur. Selanik- Yunanistan,13-16 Nisan 2000.
20.  Evaluation of Denture Hygiene and Periodontal Status of Teeth in Contact with Dentures in Patients with Removable Partial Dentures. M.Nejat ARPAK, Candan S. PAKSOY, Elif ÜNSAL, Ayşe YAĞBASAN. 5. Balkan Dişhekimliği Kongresi (BaSS 2000)’ nde tebliğ edilmiştir. Selanik- Yunanistan, 13-16 Nisan 2000.
21. Sürmüş Kompleks Odontoma. Nihat TUNCER, Candan S. PAKSOY. Türk Oral ve Maxillofasiyal Cerrahi Derneği 8.uluslar arası Bilimsel Kongresinde poster olarak sunuldu. 17-21 Mayıs 2000 Belek-Antalya.
22. The Evaluation of Awareness Levels of Contamination Pathways of AIDS in Patients Refered to University of Ankara, Department of Oral Diagnosis and Radiology. A.R.İlker CEBECİ, Candan S. PAKSOY. 6.Balkan Stomatoloji Kongresinde poster olarak sunuldu. Bükreş-Romanya. 3-6 Mayıs 2001.
23.  Evaluation of Radiographic Features Used in Diagnosis of Alveolar Bone Loss on Panoramic Radiographs. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society’ de poster olarak sunulmuştur. 28-30 Mart 2002, Kuşadası – Türkiye.
24. Relationship of Oral Malodor to Vcs Levels and Oral Health Parameters in a Selected Population. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society’ de poster olarak sunulmuştur. 28-30 Mart 2002, Kuşadası – Türkiye.
25.  An Assessment of Blood Mercury Levels of Turkish Dentists, Dental Students and Dental Nurses. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society’ de sunulmuştur. 28-30 Mart 2002, Kuşadası – Türkiye.
26.  Pulpa Hastalıklarının Teşhisinde Elektrikli Vitalite Testinin Güvenilirliği. Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneğinin 1.Bilimsel Sempozyumunda poster olarak sunulmuştur. İstanbul,17-18 Mayıs 2002. 
27.  Radiation Protection. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society’ de konferans olarak sunulmuştur. 28-30 Mart 2002, Kuşadası – Türkiye.
28.  Radyasyondan Korunma. Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneğinin 1.Bilimsel Sempozyumunda konferans olarak sunulmuştur. İstanbul,17-18 Mayıs 2002.
29.   6th International Symposium of Comprehensive Oral Rehabilitation. “Two Interesting Cases of Mastoiditis Which Were Spreaded Through Pneumatized Articular Eminence and Temporomandibular Joint Area” konulu poster. 23-26 Ekim 2003. Ericeira-Portekiz.
30.   Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 2.Bilimsel Sempozyumu.  “Farklı Güçteki Röntgen Cihazları ile; Radyografi Tekniklerinde Bukkal ve Okluzal  Çürüklerin Görünürlüğünün Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğ.16-18 Nisan 2004 Çeşme-İzmir.
31.    9th Balkan Stomatological Society (BaSS) Congress, “Frıalıt-2 ımplant applıcatıon by usıng bone condenser system” isimli tebliğ.   13-16 Mayıs 2004. Ohrid-Makedonya.
32.  Çağrı Delilbası, Kaan Orhan, İlker Cebeci, Candan Semra Paksoy. “Pnömatize artiküler eminens prevelansı, varyasyonları ve temporomandibular eklem cerrahisindeki önemi.” Türk Oral ve Maxillofacial Cerrahi Derneği 12.Uluslararası Bilimsel Kongresi  0-13 Ekim 2004, İstanbul. [Oral Pre.]
33.  Kaan Orhan, Levent Ozer,Salih Doğan, Ayşe Isıl Orhan,Candan Semra Paksoy. ”Developmental Stages of the Third Molar in Turkish Children and Young People.” 10th Congress of BASS, Belgrad, 12 Mayıs 2005. [Oral Pre.]
34.   Bengi Oztaş, Ayse Gülşahı, Candan Semra Paksoy, Kaan Orhan. “Maxillary bone mineral density evaluation with various radiographic techniques in preoperative implant surgery.” 10th Congress of BASS, Belgrad, 12 Mayıs 2005. [Poster Pre.]
35.   Kaan Orhan, Ayşe Işıl Orhan, Candan Paksoy, Adnan Öztürk, İlker Görür. “Radıographıc evaluatıon of calcıfıcatıon ın the stylohyoid ligament in a group of turkısh chıldren: a prelımınary study.” Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği 13.Uluslararası Bilimsel Kongresi.  29 Mayıs 2005, Antalya. [Poster Pre.]
36.  “ Frialit-2 Implant Application By Using Bone Condenser System”. Melike Özcan, M. Nejat Arpak, Ayşe Yağbasan, Candan Paksoy. 9th Congress of The Balkan Stomatological Society. Ohrid, 13-16 May, 2004.
37.  “ Densitometric Standardization of Intraoral Radiography Through Use of A Modified XCP System”. A. Gülşahı, A.N. Yazıcıoğlu, C.S. Paksoy.  11. International Biomedical Science and Technology Days. Ankara-Türkiye, September  6-10, 2004.
38.  Densitometric Evaluation Of Maxillary Implant Sites By Use Of Modified XCP System”. A. Gülşahı, A.N. Yazıcıoğlu, C.S. Paksoy. 10th Congress of The Balkan Stomatological Society. Belgrad, 11-14 May, 2005.
39.  Salih Doğan, Kaan Orhan, Levent Ozer, Ayşe Isıl Orhan, Candan Semra Paksoy, “Developmental Stages of the Third Molar in Turkish Children and Young People,” Proc. 10th Congress of BASS, Belgrad, Vol.9, 13, May 2005.
40.  Bengi Oztaş, Ayse Gulşahı, Candan Semra Paksoy, Kaan Orhan, “Maxillary bone mineral density evaluation with various radiographic techniques in preoperative implant surgery.” Proc. 10th Congress of BASS, Belgrad, Vol.9, 68, May 2005.
41.  Kaan Orhan, Ayşe Işıl Orhan, Candan Paksoy, Adnan Öztürk, Durmuş İlker Görür. “Radiographic evaluation of calcifıcation in the stylohyoid ligament in a group of Turkish children: a preliminary study,” Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 13th International Scientific Congress,135, Antalya, 29 May-02 June 2005.
42.  Kaan Orhan, Candan S. Paksoy, Ayşe Işıl ORHAN, “Bir grup çocuk üzerinde radyografik olarak stylohyoid ligament kalsifikasyonun araştırılması,” E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 223, İzmir, 29 Eylül-01 Ekim 2005.
43.  Kaan Orhan, Ahmet Arslan, Sema Dural, Candan Semra Paksoy, Özlem Üçok, Aydan Kanlı, Murat Özbek, “Investigation of prevalence, classification and disc shapes of temporomandibular joint disk displacements: A multi-centre study in a Turkish population,” Proc. 10th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Leuven, Belgium, 179, Drukkerij Acco cvba, Brusselsestraat, Leuven, 2006.
44.  Kaan Orhan, Candan Semra Paksoy, “Rhinolithiasis (Vaka Raporu),” 2. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Sempozyumu, 66, Kemer, Antalya, 21-23 Nisan 2006.
45.  Kaan Orhan, Candan Semra Paksoy, “Temporomandibular eklem osteochondiritis dissecans (Vaka Raporu),” 2. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Sempozyumu, 75, Kemer, Antalya, 21-23 Nisan 2006.  
46.  Kaan ORHAN, Ahmet Arslan, Özlem Üçok, Murat Özbek, Candan Semra Paksoy, Sema Dural, Aydan Kanlı, “Türk populasyonunda temporomandibular disk deplasmanlarının prevelansı, klasifikasyonu ve disk deformasyonlarının incelenmesi: Çok merkezli bir çalışma,”  2. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Sempozyumu, 79-80, Kemer, Antalya, 21-23 Nisan 2006. 
 
 
Lisans Eğitimimize Büyüteçle Bir Bakış; Hem Hekimiz, Hem Öğretmen.
Candan S.Paksoy . Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu. 25-28  Nisan 2013 Erzurum
 
 
Fakültede İdari Görevi:
Anabilim Dalı Başkanlığı