PROF.DR. MÜRÜVVET ÖZLEM PARER    
Adı : MÜRÜVVET ÖZLEM
Soyadı : PARER
E-posta : parer@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

Lisans

 • 1987-1991 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

 • 1995,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları (Rus  Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı 

  Doktora

 • 2001, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları (Rus  Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı 

   Yurtdışı 

  1995 Moskova Devlet Üniversitesi, yaz kursu (burslu-değişim programı, 1 ay)

  1997 Moskova Devlet Üniversitesi, araştırma (burslu-değişim programı, 3 ay) 

  2002-2003 Puşkin Dil Enstitüsü, Moskova (MEB burslusu, 10 aylık staj programı) 

   2014-2015 Güz NOVA (ABD) İngilizce kursu ve liderlik dersleri  (Görevlendirme, 1 yarıyıl)

   2015, Yaz, Eğitimcilikte Yükselme Stajı, A.İ. Hertzen Peterburg Devlet Pedagoji Üniversitesi, Peterburg (RGPU im.A.İ. Gertzena, Rusya Federasyonu bursu)

  • 2016, Yaz, Eğitimcilikte Yükselme Stajı, Puşkin Dil Enstitüsü, Moskova (Rusya Federayonu bursu)


 •  Erasmus Ders Verme Hareketliliği

 • 2014, Mayıs  Nowiy Sanc (Polonya)

   Mevlana Değişim Programı

  2014, Güz NOVA (ABD)
İş Deneyimi
 • 1992-2001 Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

  2001-2006 Arş. Gör. Dr, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

  2006-2009 Yard.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

  2009-2015  Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

   2015- Prof.Dr., Ankara Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2002-2003 Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) Asya-Afrika Ülkeleri Enstitüsü Türk Dilleri Bölümünde Türkçe ders

2006 Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Rusça seçmeli ders


YAYINLAR

KİTAPLAR

Parer, M.Ö., 19. Yüzyıl Rus Edebiyat Eleştirisi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2015.  

Parer, M.Ö., Mayakovski. Yaşamı ve İlk Dönem Sanatı, kül sanat, Ankara, 2008.

Parer, M.Ö., Rus Biçimciliği ve Şklovski, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2004.

  ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Parer, M. Özlem “ Tolstoy ve Dostoyevski’nin Yorumlarıyla Balkanlarda Savaşa Bakış”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Cilt:5, Sayı: 16 Prof. Dr. Refik TURAN Özel Sayısı Eylül, 2014, ss. 341-353. (EBSCO HOST, DOAJ, OAJI; ASOS, Akademik Dizin, Türk Eğitim İndeksi, Araştırmax, Gooogle akademik, İSAM, University of Saskatchewan, Sherpa/Romeo, Medoanet, University of Hong Kong Libraries, The Grove Library, Emily Carr, Cite Factor University of New Brunswick Libraries indeksleri tarafından taranmaktadır.) 

Parer, M. Özlem “Rus Modernleşmesinde Son Avangart Fenomen: OBERİU (Bir OBERİU Günlüğü)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, 2013,
Cilt: 53 Sayı: 2 Sayfa: 531-548 DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001366  (Dergi, Master List of Periodicals “MLA” tarafından taranmaktadır)
 

Parer, M.Ö., “Şiir Sanatında Anlatım Araçlarına Poetik Metinlerin Yaklaşımı ve “Yeni” Yorumu (Aristoteles, Şerşeneviç ve Orhan Veli’nin Poetik Metinleri Bağlamında)”, Turkish Studies, Karşılaştırmalı Dil-Edebiyat-Eğitim Özel Sayısı, Volume 8/8 Summer 2013, ss, 1055-1071

Parer, M.Ö., “Mayakovski’den Bir İnsanlık Trajedisi: Savaş ve Evren”, Littera, Ankara, 2009, 25, s.195-210. (Dergi, Master List of Periodicals “MLA” tarafından taranmaktadır)

Parer, M.Ö., “Brodski’nin İstanbul’daki Doğu Algılaması”, Edebiyat ve Eleştiri, Ankara, 2008, 97-98, s.91-100. (Dergi, Master List of Periodicals “MLA” tarafından taranmaktadır)

Parer, M.Ö., “Egzotik ve Mistik Öyküleriyle Gumilyov”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, 2003, 43, 1, s.79-94. (Dergi, Master List of Periodicals “MLA” tarafından taranmaktadır) 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN   BİLDİRİLER.

Parer, M.Ö., “Peterburg Öyküleriyle Gogol ve Dostoyevski”, IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 01-03 Kasım 2012, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, ss. 553.-563.

Parer, M.Ö., “Türkiye’de Rusçanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi”, I. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği,  06-09 Aralık 2012, Girne Kıbrıs, C.1. ss. 144-153.

Parer, M.Ö. “ Tolstoy ve Dostoyevski’nin Yorumlarıyla Balkanlarda Savaşa Bakış”, XVII. Uluslararası Türk Kültürü, Üsküp (Makedonya), 2012, 96-106.

Parer, M.Ö., “İstanbul: Rus Edebiyatından Örneklerle Tını, Renk ve Dokularda Bir Tezat Simgesi”, 1. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, İstanbul Beykent Üniversitesi-İstanbul Fatih Belediyesi, 2010, 591-607.

Parer, M.Ö., “Впечатления востока в эссе Бродского «Путешествие в Стамбул»”, Диалог культур: Россия-Запад–Восток, Remder, Moskova-Yaroslavl, 2009, 313-318. (B1.’den bölüm)

Parer, M.Ö., “Vişne Bahçesi’nde Yapı Çözümlemesi”,  Çehov’dan Sonraki Yüzyıl, İstanbul, 2004, s.191-201. 

   ORTAK KİTAPTA BÖLÜM/ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Parer, M.Ö., "Marina Vişnevetskaya'nın Deneyimler'inden A.K.S. (Aşk Deneyimi)",  Doç.Dr. Şahin Gürsoy Anı Kitabı, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2011, s. 287-302.

Parer, M.Ö., “Mayakovski’nin Pantolonlu Bulut ve Omurgalı Flüt Poemalarında Aşk”, Ataol Behramoğlu. Armağan Kitabı, Heyamola, İstanbul, 2009, s.57-71.

Parer, M.Ö., “İçeriğiyle Epigrafın Uyumu Çerçevesinde Anna Karenina”, Littera, Ankara, 2005, 16, s.103-110.

Parer, M.Ö., “Rus Biçimciliğinde ‘Yabancılaştırma’ Yöntemi”, Littera, Ankara, 2003, 12, s.167-177.

Parer, M.Ö., “Rus Edebiyatında Fütürizm”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, 2002, 42, 1-2‚ s.43-65.

Parer, M.Ö., “Tarih Sahnesinden Sanata Boris Godunov”‚ Batı Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Ankara, 1998, III, 3‚ s. 63-80.

Parer, M.Ö., “İvan Sergeyeviç Turgenev”, Gündoğan Edebiyat, Ankara, 1995, 15, s.87-96.

Parer, M.Ö., “İvan Sergeyeviç Turgenev’in Otobiyografik Öyküsü İlk Aşk’ta Aile Teması”, Batı Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Ankara, 1995, III, s.189-201. 

DIĞER YAYINLARDA YER ALAN MAKALELER

   Parer, M.Ö., "Anna Karenina'da Ölüm Sembolleri", Lacivert,  Ankara, 2012, S. 45, s.    71-76.

   Parer, M.Ö., “İtiraflarım Işığında Tolstoy”, kül eleştiri, Ankara, 2005, 2, s.43-47.

   Parer, M.Ö., “Обучение русскому языку в Анкарском университете”, Вестник       МАПРЯЛ, Moskova, 2003, 40, s.18-19.

   Parer, M.Ö., “Puşkin ve Düello”, Cumhuriyet Kitap, 1999, 488, s.10.

YAYIMLANAN MAKALE ÇEVİRİLERİ

O. Brik, “Olguya Daha Yakın Bir Bakış”, Littera, Ankara, 2005, 17, s.87-90.

B.M. Eyhenbaum “Eleştiri Üzerine Bir Konuşma”, kül eleştiri, Ankara, 2005, 3-4, s.29-30.

T.D. Melikov, “Garip Akımı ve Orhan Veli’nin Sanatı”, Littera, Ankara, 2004, 15, s.161-170.

R.G. Fiş, “Nazım Hikmet İki Vatan Tek İnanç”, Çağdaş Türk Dili, Ankara, 2002, 173, s.359-362.

V.N. Pluçek, “Nazım Hikmet ve Tiyatro”, Çağdaş Türk Dili, Ankara, 2002, 173, s.356-358. 

YAYIMLANAN ÖYKÜ ÇEVİRİLERİ

A.İ. Kuprin, “Röportaj”, kül öykü, Ankara, 2008, 12, s.16-17.

A.İ. Kuprin, “Paskalya Yumurtaları”, kül öykü, Ankara, 2008, 11, s.16.

A.İ. Kuprin, “Ölümden Güçlü”,  kül öykü, Ankara, 2008, 11, s.16-17.

A.İ. Kuprin, “İntihar”, kül öykü, Ankara, 2008, 11, s.17.

A.P.Çehov, “Vanka”, Çehov Öyküleri Tolstoy’un Seçtiği 30 Çehov Öyküsü, Dünya Kitap, İstanbul, 2004, s.111-114.

A.P.Çehov, “Evde”, Çehov Öyküleri Tolstoy’un Seçtiği 30 Çehov Öyküsü, Dünya Kitap, İstanbul, 2004, s.133-142.

V. Nabokov, “Rusya’ya Mektup”, Çağdaş Türk Dili, Ankara, 2002, 175, s.486-488.

M. Gorki, “Kimsesiz Çocuk”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.91-98.

M. Gorki, “İtalya Masalları”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.99-109.

M. Gorki, “Mektup”,  Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.110-113 .

A.İ. Kuprin, “Demir Kaya”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.140-143.

A.İ. Kuprin, “Kirpi”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.144-148.

A.İ. Kuprin, “Kutsal Yalan”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.149-165.

A.İ. Kuprin, “Lussia”,  Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.166-168.

N.S.Gumilyov, “Son Saray Şairi”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.212-216.

N.S.Gumilyov, “Dünyevi Aşkın Mutlulukları”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.217-224.

A.P. Platonov, “Yuşka”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.240-250.

K.G. Paustovski, “Değerli Toz”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.296-309.

K.G. Paustovski, “Sorang”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.310-314.

K.G. Paustovski, “Dantelci Nastya”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.315-321.

İ.İlf -Ye.Petrov, “Mutlu Baba”, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.343-347.

İ.İlf -Ye.Petrov, Çok Yönlü Adam, Çağdaş Rus Öyküleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s.348-354.

A.A. Blok‚ “Wirballen”, Gezi Notları Seçkisi, Gündoğan, Ankara‚ 1994, s.263-265.

İ.A. Gonçarov, “Hong Kong”, Gezi Notları Seçkisi, Gündoğan, Ankara‚ 1994, s.270-274.

 

ATIFLAR

-"İlk Aşk Hikâyesi, Fahriye Abla Şiiri ve Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak Filminde Platonik Aşıkların Trajedisi", I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu Bildiri Kitabı, Doç.Dr. Mehmet Güneş, 4-6 Ekim 2017 Karabük Üniversitesi, s. 196.

- "I. Dünya Savaşı’nın Avrupa Resim Sanatına Etkileri", Gazi Akademik Bakış, Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN - Sevgi KAYALIOĞLU, C. 10, S. 19, 2016, s. 206.

-“Cahit Sıtkı Tarancı’nın “İnsanoğlu” Şiirinin Rus Biçimciliği Penceresinden Yeniden Okunması”, Erciyes, Fatma Şükran Elgeren, Şubat 2015, S. 446; s. 29.

-Gönderilmemiş Mektuplar, Adil Kutuy, Haz. Fatma Özkan, Bilge Kültür Sanat, 2013, s. 12.

-"Bryusov, Blok ve Mayakovski Şiirlerinde Şehir Teması", Kevser Tetik, Karadeniz (Black Sea- Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi, 01/01/2013, S.16.

 http://www.ardahan.edu.tr/karadeniz/web/upload/icerik/16/8.pdf

-“ИСТОРИКО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И СОВРЕМЕННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ТУРЦИИ”, Şakip Aktay, İdil Dergisi, 2012, Cilt 1, Sayı 4 / Volume 1, Number 4, s. 59. http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1351520994.pdf

-Küçük İnsan Öyküleri, Hüseyin Kandemir, Çizgi, 2011, s.72

-“Türk Basınında Rus Edebiyatının Önde Gelen Realistleri”, Ayla Kaşoğlu, Bal-Tam, Prizren, 2010, 12, 148.

-Tiyatroda Yapısalcı Çözümleme, Dilek Zerenler, Mitos-Boyut Yay., 2010, 14, 110.

-"İosif Brodski'nin İstanbul'a Yolculuk Adlı Eserinde İstanbul",  Zeynep Bağlan Özer, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, Bildiler: 3, 2009, s. 527.

-“Rus Biçimciliği: Kısa Tarihçesi”, Altan Aykut, Littera, Ankara‚ 2009, 22, s.80. (Bu yazıda  2 ayrı ayrı çalışmaya atıf yapılmıştır)

-“Rus Biçimciliği: Kısa Tarihçesi”, Altan Aykut, Littera, Ankara‚ 2009, 22, s.80. (Bu yazıda 2 ayrı ayrı çalışmaya atıf yapılmıştır)

-"Çehov’dan Sonraki Yüzyıl”, Emine İnanır, Cumhuriyet Kitap, 847, 11.05.2006, s.3.

-“Русистикa в Турции”, Altan Aykut, Болгарская русистикa, Sofya, 2006, s.32.

-"Türkiye'de Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları, Rus Edebiyatından Çeviriler (1884-1940) ve Rusça Öğrenimi", Altan Aykut, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, No: 46, 2, 2006, s. 24. (Bu yazıda 2 ayrı ayrı çalışmaya atıf yapılmıştır)

-"Türkiye'de Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları, Rus Edebiyatından Çeviriler (1884-1940) ve Rusça Öğrenimi", Altan Aykut, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, No: 46, 2, 2006, s. 25. (Bu yazıda 2 ayrı ayrı çalışmaya atıf yapılmıştır)

-“Ученые НГЛУ на международной конференции в Стамбуле”, A. N. Koçetkov, Вестник НГЛУ, Nijniy Novgorod, 2005, s.303.

-Marina Tsvetayeva Rusya ve Göç, Zeynep Günal, Eser Matbaası, 2005, s. 122. (Bu kitapta 2 ayrı ayrı çalışmaya atıf yapılmıştır)

-Marina Tsvetayeva Rusya ve Göç, Zeynep Günal, Eser Matbaası, 2005, s. 126. (Bu kitapta 2 ayrı ayrı çalışmaya atıf yapılmıştır

-İvan S. Turgenyev, Türkân Olcay, Tabevi, İstanbul, 2005, s. 239. (Bu kitapta 2 ayrı çalışmaya atıf yapılmıştır

-İvan S. Turgenyev, Türkân Olcay, Tabevi, İstanbul, 2005, s. 239 (Bu kitapta 2 ayrı çalışmaya atıf yapılmıştır

-Rus Edebiyatında Doğalcı Okul, Türkân Olcay, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 48. (Bu kitapta 2 ayrı ayrı çalışmaya atıf yapılmıştır)

-Rus Edebiyatında Doğalcı Okul, Türkân Olcay, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 48. (Bu kitapta 2 ayrı ayrı çalışmaya atıf yapılmıştır

-“İlk Dönem Rus Simgeciliği ve Konstantin Balmont”, Hüseyin Kandemir, Çağdaş Türk Dili, Ankara, 2002, S: 165, s. 425.

 

PROJELER

19. YÜZYIL RUS EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ TARİHİ, Gazi Üniversitesi  (BAP), 2010, Kodu: 05/2008-32

 

Danışmanlığında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Melda ŞENEL, "Anatoliy Rıbakov'un Arbat Çocukları Üçlemesinde Toplumsal Gerçeklik"Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

 Emine ÖZTÜRK, “Maksim Gorki’nin Erken Dönem Sanatı ve Romantik Eserleri”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

 Gülhanım Bihter YETKİN, “A. P. Platonov’un Eserlerindeki Ütopya Anlayışına Başlıca Örnekler”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

Ümmühan CEYLAN“F. M. Dostoyevski’nin Ölüler Evinden Anılar ve A. İ. Soljenitsın’ın İvan Denisoviç’in Bir Günü Adlı Eserlerinde Gerçekçilik”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

Jale KARTAL, “F.M. Dostoyevski’nin Uzun Öykü Sanatı”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

Gülcan İNALCIK, “ L. N. Tolstoy'un Romanlarında Kadın Karakterler ve Kadın Sorunsalı”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

 •  Emel TAŞ“A.P.Çehov’un Uzun Öyküleri”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.