PROF.DR. NUR MÜNEVVER PINAR    
Adı : NUR MÜNEVVER
Soyadı : PINAR
E-posta : pinar@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720- 1060
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Telefon :

2126720- 1060

Faks :

2232395

e-posta :

pinar@science.ankara.edu.tr


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Hacettepe

Fen Fak.

Biyoloji

Lisans

1986

Türkiye

Ankara

Fen Bilim.

Botanik

Y.Lisans

1989

Türkiye

Ankara

Fen Bilim

Botanik

Doktora

1994AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM


Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi


Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji/Botanik

Ars.Gör./

Öğretim Üyesi

1987-......


UZMANLIK ALANLARI

Palinoloji, Bitki Morfolojisi ve Anatomi, Sistematik, Alerji


VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Bitki Histolojisi ve Laboratuvarı

Palinoloji

Bitki Morfolojisi ve Laboratuvarı

Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 

Palinolojiye Giriş

 

ĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

10

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

2

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

300

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Completed

Continuing

MS

22

7

pHD

5

3

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

1-

2-

3-GÖREV ALDIĞI  PROJELER

Ankara Havasının Allerjik Polenleri( 1990-1993) (A.Ü. Araştırma Fonu Destekli -87-05-03-05)

Türkiye Aethionema R. Br. Cinsinin Polen Morfolojisi (Cruciferae) (A.Ü. Araştırma Fonu Destekli- 98-05-03-03)

 Kastamonu İli (merkez) Atmosferi Polen ve Spor Takvimi  (2005-2007 )( A.Ü. Araştırma Fonu Destekli 20080708002 HPD) (hızlı destek)

Türkiye Senecio L. (Asteraceae) Taksonlarının Yaprak ve Gövde Anatomisi ile Tohum ve Polen Morfolojilerinin Işık ve Elektron Mikroskoplarında İncelenmesi. ( A.Ü. Araştırma Fonu Destekli 09H4240004 HPD) (hızlı destek)

Türkiye'deki Astragalus L. (Fabaceae) Cinsi Uliginosi Gray ve Ornithopodium Bunge Seksiyonları Üzerinde Anatomik ve Palinolojik Araştırmalar, Gazi Üni. Araştırma Fonu (Proje no:  05/2010-54)

Ankara Havasının Allerjik Polenleri( 1994-1995) (TÜBİTAK- YDABSAG-514/A) (hızlı destek)

 Türkiye Iris Türleri Üzerinde Palinolojik Araştırma (TÜBİTAK- TBAG-1555)

Türkiye Hesperis L. Cinsinin Revizyonu (TÜBİTAK- TBAG-1748)

 Adana ve Çevresi için Allerjen Polen Atlası ve Takviminin Hazırlanması (TÜBİTAK- TBAG-2341(100-5093))

Türkiye’nin Astragalus L. Cinsine ait Onobrychium Boiss. Seksiyonunun Revizyonu (TÜBİTAK-TBAG-1959)

Türkiye’nin Trigonella L. ‘larının Revizyonu (TÜBİTAK- TBAG-2099)

Kastamonu İli (merkez) Atmosferi Polen ve Spor Takvimi (  2005-2007 ). TÜBİTAK105S051-73 (SBAG-3084)

Türkiye Senecio L. (Asteraceae) Taksonlarının Yaprak ve Gövde Anatomisi ile Tohum ve  Polen Morfolojilerinin Işık ve Elektron Mikroskoplarında İncelenmesi. TÜBİTAK- 107T510

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik Polen ve Mantar Sporlarının İncelenmesi (2010-2013). TÜBİTAK, COST, ES0603-30(109S265).

Alnus orientalis (Doğu Kızılağacı) Decne. ve Carpinus orientalis (Doğu gürgeni) L. Taksonları Polenlerinde Yer Alan Majör Alerjenlerin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu TÜBİTAK Kariyer Destek Projesi-Danışman

Türkiye’de yayılış gösteren Atriplex L. (Chenopodiaceae) cinsi türlerinin palinolojik, mikromorfolojik, karyolojik olarak incelenmesi ve taksonomik revizyonu. (BAP)

Doğa bilimleri alanında proje yönetimi eğitimi, Erciyes Üniversitesi. TUBITAK Bidep-2237  20-22.11.2013, Araştırmacı

Doğa bilimleri alanında proje yönetimi eğitimi, Akdeniz Üniversitesi. TUBITAK, Bidep-2237  5-7.02.2014, Araştırmacı

Araştırmacılara biyoloji bilim dalında proje eğitimi, Gazi Üniversitesi. TUBITAK,

Bidep-2237  25-27.04.2014, Araştırmacı

Türkiye Salix L. (Salicaceae) Taksonları Üzerinde Palinolojik, Moleküler ve Mikromorfolojik Araştırmalar,  Ankara Üniversitesi, BAP. 26.11.2013-26.11.2016. Proje Yürütücüsü.YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1) Ö.İnceoğlu, N .M. Pınar, N. Şakıyan and K. Sorkun, 1994. Airborne Pollen Concentration in Ankara, Turkey. 1990-1993. Grana 33:158-161.

2) N. M. Pınar and E. Oybak Dönmez.2000. Pollen Morphology of Turkısh Irıs L.  (Irıdaceae) with Reference to Evolutionary Trends at The İnfrageneric Level. Israel Journal of Plant Sciences 48: 129-141.

3) N. M. Pınar and E. Oybak Dönmez 2000.Pollen Morphology of Some Turkish Endemic Helichrysum Gaertner species (Compositae). Pakistan Journal of Botany 32 (2):295-301.

4) N. M. Pınar, C. Vural and Z. Aytaç.2000. Pollen Morphology of Ebenus L.   (Leguminosae) in Turkey. Pakistan Journal of Botany 32(2):303-310.

5) Z. Aytaç, F. Ünal and N. M. Pınar.2000. Morphological, Palynological and  Cytogenetical Study of Ebenus longipes Boiss&Bal. and E. argentea Siche ex  Bornm.(Leguminosae) from Turkey. Israel Journal of Botany 48:321-326.

6) N. M. Pınar, H. N. Büyükkartal and H. Çölgeçen. 2001. Pollen and Seed Morphology of Diploid and Natural tetraploid of Trifolium pratense L.(Leguminosae).Acta  Biologia  Cracoviensia  43:27-32.

7) A.Kaplan, N. Şakıyan, N. M. Pınar. 2003. Daily Ambrosia pollen concentration in the air of          Ankara, Turkey (1990-1999). Acta Botanica Sinica 45(12): 1408-1412.                 

8) F. Orhan, E. B. Sekerel, G. Adahoğlu, N. M. Pınar and A. Tuncer. 2004. Effect of nasal    triamcinolone acetonide on seasonal variations of bronchial hyperresponsiveness and bronchial inflammations in nonastmatic children with seasonal allergic rhinitis. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 92: 438-445.

9) G. Çelik, D. Mungan, Ö. Abadoğlu, N. M. Pınar and Z. Mısırlıgil. 2004, Direct cost assesment in subject with seasonal allergic rhinitis living in Ankara, Turkey. Allergy and Astma Proc. 25(2): 107-113.

10) F. Öztürk, I. Turktaş, K. Asal, I. Ileri and N. M. Pınar. 2004. Effect of intranasal triamcinolone acetonide 0n bronchial hyper-responsiveness in children with seasonal allergic rhinitis and comparison of perceptional nasal obstruction with accoustic rhinometric assesment. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 68 (8): 1107-1115.

11) E.Hamzaoglu, A. Duran and N. M. Pınar. 2005. Salvia anatolica (Lamiaceae), a new species from East Anatolica, Turkey. Annales Botanici Fennici 42(3): 215-220.

12) G.Çelik, D.Mungan, M. Pınar and Z.Mısırlıgil. 2005. Poplar polen-related allergy in  Ankara, Turkey:How important for patients living in a city with high polen load? Allergy and Asthma Proceedings 26 (2):113-119.

13) S.Bavbek, F.Ö.Erkekol, T.Çeter, D.Mungan, F.Özer, N. M. Pınar, Z.Mısırlıgil. 2006. Sensitization to Alternaria and Cladosporium in patients with respiratory allergy and outdoor counts of mold spores in Ankara atmosphere,Turkey. Journal of Asthma 43: 421-426.

14) N. M. Pınar, N. Adıgüzel and F. Geven. 2007. Seed coat macrosculpturing in some Turkish Aethionema R. Br. (Brassicaceae). Pakistan Journal of Botany 39(4):1025-1036.

15) A.Inal, G. Karakoc, D. Altintas, H. Guvenmez, Y. Aka, R.Gelisken , N. M. Pınar, T. Çeter , M.Yilmaz , S.Kendirli. 2007. Effect of indoor and outdoor fungi concentrations on daily symptom severity of children with asthma and/or rhinitis monosensitized to molds. Allergy 62 (83): 302-303.

16) G. Akgul, O. Ketenoglu, N. M. Pınar, L. Kurt. 2008. Pollen and seed morphology of the genus Marrubium L. (Labiatae) in Turkey. Annales Botanica Fennici 45:1-10.

17) M.Dinç, A.Duran, N. M. Pınar. and M.Öztürk. 2008. Anatomy, palynology and nutlet micromorphology of Turkish endemic Teucrium sandrasicum (Lamiaceae). Biologia 63 (5): 637-641.

18) A. Inal, GB Karakoc, DU Altintas, M. Pınar, T. Ceter , M. Yilmaz, SG Kendirli. 2008. Effect of outdoor fungus concentrations on symptom severity of children with asthma and/or rhinitis monosensitized to molds. Asian Pacific Journal Of Allergy And Immunology 26(1): 11-17 .

19) B.Dursun, G.E.Çelik, S.Alan, N. M. Pınar, D.Mungan and Z.Mısırlıgil. 2008. Regional pollen load: Effect on sensitisation and clinical presentation of seasonal allergic rhinitis in patients living in Ankara, Turkey. Allergologia et Immunopathologia 36(6): 371-378. 

20) N. M. Pınar , A.Duran, T.Çeter and G.N.Tuğ. 2009. Pollen and seed morphology of the genus Hesperis L. (Brassicaceae) in Turkey. Turkish Journal Botany 33(2); 83-96.

21) T.Çeter, N. M. Pınar. 2009. Ankara atmosferi mantar sporları konsantrasyonu ve meteorolojik faktörlerin etkisi (2003 Yılı). Mikrobiyoloji Bülteni 43: 627-638.

22) T.Ceter, N. M. Pınar, A. Yildiz and K. Güney. 2009. Two year concentrations of allergen atmospheric fungal spores in Kastamonu, Turkey (2006-2007). Allergy  64 (90): 421.

23) N. M. Pınar, M.Ekici, Z. Aytaç, H. Akan, T. Çeter and Ş. Alan. 2009. Pollen morphology of Astragalus L. Sect. Onobrychoidei DC. (Fabaceae) in Turkey. Turkısh Journal of Botany 33: 291-303.

24) O. Göksel, B. Sin, O. Aydın, D. Mungan, Y. Demirel, N.M. Pınar and Z. Mısırlıgil. 2009. Grass polen preseasonal immunotherapy: the effect on direct medical cost and quality of life. Allergy 64 (90):458.

25) M.Dinç, N. M. Pınar, S.Doğu and S.Yıldırımlı. 2009. Micromorphological studies of Lallemantia L. (Lamiaceae) species growing in Turkey. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51 (1): 45–54.

26) M. Tekşen, Z. AYTAÇ and  N. M. Pınar. 2010. Pollen morphology of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in Turkey.Turkish Journal of Botany 34: 397-416.

27) T. Çeter,  N. M. Pınar, E. Altuner, K. Güney, A. Yıldız. 2010.  Aeropalynological analysis of allergen atmospheric pollens in Kastamonu, Turkey. Allergy 65 (92):423.

28) T.Çeter, N. Pınar, D. Altıntaş, S. Güneşer Kendirli, M. Kılıç. 2010. Annual analysis of correlations between atmospheric fungal spore concentrations, meteorological parameters, asthma and rhinitis scores in Adana, Turkey. Allergy 65 (92):167-168.

29) E.A. Köksal, B. Aşcı and N. M. Pınar. 2010. The comparison of the pollen morphology of Potentilla recta L. (Rosaceae) group A, B, and C. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy. 17 (1): 93-96.

30) E. Hamzaoğlu, A.  Aksoy, E. Martin, N. M. Pınar, H. Çölgeçen. 2010. A new record for the flora of Turkey: Scorzonera ketzkhovelii Grossh. (Asteraceae). Turkish Journal Botany 34: 1-5

31) N. Kavalcıoğlu, L. Açık and N. M. Pınar. 2010. Comparative RAPD analysis and pollen structure studies of Bellis perennis L. Turkish Journal Botany 34: 479-484.

32) M.Kılıç, D.Altıntaş, M.Yılmaz, S.Kendirli Güneşer, G. Karakoç Bingöl, E.Taşkın, T.Çeter and N. M.  Pınar. 2010. The effects of meteorological factors and Alternaria spore concentrations on children sensitised to Alternaria. Allergol Immunopathol (Madr). 38(3):122- 128.

33) E. Doğan Güner, H.Duman and N.M. Pınar. 2011. Pollen morphology of the genus Seseli L. (Umbelliferae) in Turkey. Turkish Journal Botany 35 : 175-  182.

34) Ceter T, Pinar N.M, Silici S, Ünver A. 2011. The effect of meteorological factors on the concentration of allergic fungal spores in the Kayseri athmosphere. Allergy 66: 83.

35) Korkmaz Güvenmez H, Akdağ P, Karakoç G, Altintaş D, Yilmaz M, Çeter T, Pınar N.M, Kendirli S, Arikan B. 2011. Athmospheric concentration of Cladosporium and Alternaria spores in Adana and preparation of protein extracts for use in skin prick test. Allergy 66:168.

36) A.Duran, F.Ünal, N.M. Pinar. 2011. “Morphological, palynological, seed coat surface and karyological study of Hesperis bicuspidata (Willd.) Poir. and H. stellata F.Dvořák (Cruciferae) from Turkey” Nordic Journal of Botany  29: 641-651.

37) T.Çeter, N. M. Pınar, K.Güney, A.Yıldız, B.Aşçı and M.Smith. 2012. A 2-year aeropalynological survey of allergenic pollen in the atmosphere of Kastamonu, Turkey. Aerobiology 28 (3): 355-366 DOI 10.1007/s10453-011-9240-0.

38) Çeter T, Pinar N M, Akan H, Ekici M,  and Aytaç Z. 2012. Comparative seed morphology of Trigonella L. species (leguminosae) in Turkey. African Journal of Agricultural Research 7(3):509-522.

39) Inceer H, Bal M, Ceter T and Pinar N. M. 2012. Fruit structure of 12 Turkish endemic Tripleurospermum Sch. Bip. (Asteraceae) taxa and its taxonomic implications. Plant Systematics and Evolution 298:845-855.

40) Doğu,M.Dinç and N.M.Pınar. 2012. Anatomical and micromorphological differentiation in genus Moltkia Lehm. in Turkey. Pak. J. Bot., 44(3): 1083-1090.

41) H.N. Büyükkartal, N.M. Pınar, H. Çölgeçen, and N. Erdoğan.2013. Comparative studies on seed coat ultrastructure of hard seeded varieties of Vicia sativa L. Turkish Journal Botany DOI:10.3906/bot-1111-6.  37:270- 275

42) S. Avci, C.Sancak, A. Can, A. Acar, N. M. Pinar.2013. Pollen morphology of the genus Onobrychis (Fabaceae) in Turkey. Turkish Journal Botany DOI: 10.3906/bot-1207-52.

43) Çeter T, Pınar N.M., İnceer H, Hayırlıoğlu Ayaz S and Yaprak AE. 2013. The Comparative  Pollen Morphology of Genera Matricaria L. and Tripleurospemum Sch. Bip. (Asteraceae) i  Turkey. Plant Systematics and Evolution. DOI:10.1007/s00606-013-0776-z 

44) Çeter T, Ekici M, Pınar N. M, Özbek F. 2013. Pollen Morphology of Astragalus L.Sect. Hololeuce Bunge (Fabaceae) in Turkey. Acta Botanica Gallica. ( Kabul edildi

45) Pınar N. M, H.Akan,T.Çeter, Z.Aytaç, M.Ekici, A.Acar, S.Akdoğan. 2013. Comparative  Pollen Morphology of annual Trigonella L. (Fabaceae) in Turkey.

Plant Systematics and Evolution.10.1007/s00606-013-0913-8.


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1) N. M. Pınar, N. Şakıyan, Ö. İnceoğlu and A. Kaplan.1999. A one-year  Aeropalynological Study at Ankara, Turkey. Aerobiologia 15(4): 307-310.

2) N.M.Pınar ve E. Oybak. 1994. Liquidambar orientalis Milli (Hamamelidaceae)  Polen Ekzininin Elektron Mikroskobu Altında Ayrıntılı Yapısı.Ot Sistematik Botanik  Dergisi 1(2):63-66.

3) N. M. Pınar, M. Öztekin and E. Oybak. 1995. Pollen Morphology of Cistanche   salsa   (C.A. Majer) G. Beck (Orobanchacae) Ot Sistematik Botanik  Dergisi 2(1):147-150.

4) N. M. Pınar and E. Oybak.1995. A Short Note on The Pollen Morphology of  Erica  boquettii  (Peşmen) P. F. Stevens (Ericaceae).Turkish Journal of  Botany 19: 561- 563.

5) E. Oybak and N. M. Pınar.1995.Pollen Morphology of Some Turkish Campanula  L. Species (Campanulaceae). Turkish Journal of  Botany 19:577-580  

6) N. M. Pınar and Ö. İnceoğlu.1996. A Comparative Study on The Pollen Morphology of  Centaurea triumfettii All. groups A, B and C with Light and Electron  Microscopy. Turkish Journal of  Botany 20:395-398

7) E.Oybak, N. M. Pınar and Ö. İnceoğlu.1997. Pollen Grains in Some Turkish  Sempervivum  L. (Crassulaceae). Turkish Journal of  Botany 21:27-29

8) N. M. Pınar and E.Oybak.1997. Pollen morphology of Turkish Endemic Bolanthus (Ser) Reichb. (Caryophyllaceae). Hacettepe Bulletin of Natural  Sciences and Engineering    26(A):1-9

9) N. M. Pınar ve E. Oybak.1997.Salsola L. (Chenopodiaceae) Türlerinin Pollen Morfolojisi. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering 26(A):59- 66.

10) N. F. Şahin, N. Şakıyan and N. M. Pınar.1997. An İnvestigation on The Pollen Morphology  of Galanthus ikariae Baker and Galanthus rizehensis Stern (Amaryllidaceae), Turkish Journal of  Botany 21:305-307.

11) N.M.Pınar and Ö. İnceoğlu. 1998. Pollen morpholgy of some Chenopodiaceae:  I.Atriplex L. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering. 27:1-14.  

12) N.M.Pınar And Ö. İnceoğlu.1998. Pollen morphology of some Turkish  (Chenopodiaceae: II.Suaeda L. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and  Engineering   27:15-25

13) N.M.Pınar and N. Adıgüzel.1998. Pollen morphology of Some Turkish Artemisia L.(Compositae) species. Ot Sistematik Botanik Dergisi 5(2):87-92.

14) N. M.Pınar and Ö. İnceoğlu.1999.Pollen morphology of Turkish Chenopodium L. (Chenopodiaceae). Turkish Journal of  Botany 23:179-186

15) E. O. Dönmez, Ö. İ nceoğlu and N. M. Pınar.1999. Scanning Electron Microscopy  Study of pollen in Some Turkish Teucrium L.  (Labiatae). Turkish   Journal of  Botany 23:379-382.

16) N. M. Pınar.1999. Pollen morphology of Some Turkish Chenopodiaceae. Ot Sistematik  Botanik Dergisi 6(2):35-44.

17) N.M.Pınar.1999. Pollen Morphology of Turkish Centaurium Hill.  (Gentianaceae) Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering  28(A):1-11.

18) N.M.Pınar.1999.Polen Morphology of Seidlitzia Burge, Aellenia Ubrich, Noaea   Mog., Cyathobasıs Aellen, Petrosimonia Bunge and Halanthium Koc (Chenopodiaceae). Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and  Engineering.28(A):13-23.

19) Ö. İnceoğlu, N. M. Pınar and E. Oybak-Dönmez.2000.Pollen morpholgy of Wild Vitis  sylvestris Gmelin (Vitaceae).Tr. J. Botany 24(2):147-150.

20) E.Oybak Dönmez and N. M. Pınar 2001 The Clypeate pollen grains of Turkish Iris L.  (Iridaceae): Subgenus Scorpiris Sach Turkish Journal of  Botany 25(2):57-62

21) N.M. Pınar, F.Geven, G.N.Tuğ ve O.Ketenoğlu.2004. Ankara atmosferinde Gramineae polen sayılarının meteorolojik faktörlerle ilişkisi (1999-2002). Astım Alerji  Dergisi 2:65-70.

22) D.U. Altıntaş, G. Karakoç, M. Yılmaz, N.M. Pınar and S. Kendirli. 2004. Relationship between polen counts and weather variables in East-Mediteranean coast of Turkey. Clinical & Developmental Immunology 11(1): 87-96.

23) B. Marasalı, M. Pınar, H.N. Büyükkartal. 2005. Palynological Study on the pollen grains of selected Turkish grape (Vitis vinifera L.) cultivars Turk. J. Agric. For. 29: 75-81.

24) T.Çeter, N.M. Pınar, Ş.Alan ve Ö.Yıldırım. 2008. Polen ve sporların haricinde atmosferde bulunan alerjen biyolojik partiküller. Astım Allerji İmmünoloji 6(1): 5-10.

25) T.Çeter and  N.M. Pınar. 2009. Studies on atmospheric aerofungi in Turkey and using methods. Asthma Allergy Immunolgy 7(1): 3-10.

26) Ş. Alan, Ö. Yıldırım, N.M. Pınar, D. Seçil, T. Keçeli, Talip Çeter and Z. Mısırlıgil. 2009. Different IgE reactivity profiles in the patients who sensitized to Betula pendula Roth (syn = B. verrucosa) pollen. Asthma Allergy Immunolgy  7:100-105.

27) S.Karaman, Z. Suludere, M.Pınar and Z. Aytaç. 2009. The leaflets micromorphology of the genus Oxytropis DC. (Leguminosae) in Turkey by SEM. Botany Research Journal 2 (1): 7-23.

28) Ş.Alan, Ö.Yıldırım and N.M. Pınar. 2010. Starch grains in Turkish Betula (birch) and Corylus (hazel) pollens. Asthma Allergy Immunology 8:108-111.

29) B.Aşcı, T.Çeter, Ş.Alan, N.M. Pınar, B.Yalçınkaya. 2010. Ankara havasının doğal kirleticileri. Biological Sciences 3 (1):19-25.

30) B.Aşcı, C. Doğan, T. Çeter, Ş. Alan, N.M. Pınar, B. Yalçınkaya. 2010. Ankara atmosferinde Gramineae polen konsantrasyonunun meteorolojik faktörlerle ilişkisi (2007-2008). Biological Sciences 3 (2): 9-12.

31) N.M. Pınar. 2011. Havadaki Alerjik Fungus Sporları. Türkiye Klinikleri Allerji Özel Dergisi (Aerobiyoloji özel sayısı). 4(1): 19-24.

32) B. Asci, T.Ceter, N.M. Pınar, H. Çölgecen and B. Çetin.  2011. Spore Morphology of Some Turkish Tortula and Syntrichia species (Pottiaceae Schimp.(Bryophyta)). The Herb Journal of Systematic  Botanic 17 (2): 165-180.

33) H.Cebeci, G. Alıç, O. Yıldırım, N.M.Pınar, B. Aşcı, and Ş. Alan. 2011.Corylus avellana polen ve tohum protein profillerinin karşılaştırılması. Asthma Allergy Immunol 9: 37-43.

34) F.G İşgör, Ş. Alan, B. Aşcı, T. Çeter, A. Duran, N.M. Pınar.2012. Pollen morphology of the genus Genista L. (Fabaceae) in Turkey. Melliferae 12 (23):  12-23.

35) G.Yılmaz, N.M. Pınar ve  M. Koyuncu. 2012.Türkiye’de yetişen Heptaptera Marg. & Reuter (Umbelliferae)  türlerinin polen ve tohum morfolojileri. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 38(2):103-116.

36) A. Baldemir, N.M. Pınar, Z. Suludere ve M. Coşkun. 2012. Türkiyede doğal olarak yetişen endemik üç Ononis L. türünün polen ve tohum morfolojisi. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 38 (2): 89-102.  

37) Erol Kodak, N.Münevver Pınar, Nezaket Adıgüzel and Aydan Acar. Pollen Morphology of some Taxa of Genus Tanacetum L. (Asteraceae) in Turkey. Melliferae. 24 (12): 2-10.

38) S.Akdoğan, Z.Erkuş, Y.Türkmen, A.Ç:etinkaya, Z.Sözen, B.Kavalı, Ö.Sezgen, N.M. Pınar, E.M.Altuner, T.Ceter. 2013. Pollen morphology of some Acer L. (Aceraceae) species growing in parks, gardens and naturals enviroments in Kastamonu.Melliferae.13-25:6-15

39) Ü. A.Yükselen, P. Akdağ, H. Korkmaz Güvenmez, T. Çeter, M. Yilmaz, G. Bingöl Karakoç, N. M. Pinar, D. Ufuk Altintaş, The change of fungal spore concentrations with meteorologic factors in atmospher of Adana and the sage of protein extracts obtained from these atmospheric fungi in skin prick tests, 2013, Asthma Allergy ImmunologyHakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1) N. M. Pınar.1990. Havanın Doğal Kirleticileri. Çevre Biyolojisi Sempozyumu.

2) A.Kaplan, N. M. Pınar ve N. Şakıyan.2000. Ankara Havasında Bulunan Biyolojik  Partiküller. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi.

3) N. M. Pınar, A. Kaplan ve N. Şakıyan.2000. Ankara  Havasının Polen Takvimi (1994-1995). XV. Ulusal Biyoloji Kongresi.

4) B. Sin, Z. Mısırlıgil, Ö. İnceoğlu, N. Şakıyan, N. M. Pınar ve A. Kaplan.1997. Ankara Havasındaki Çayır Polenlerinin Sayımı ile Immünoterapiye Klinik Yanıt Arasındaki  İlişkinin Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Syf. 90

5) B. Sin, Ö. İnceoğlu, D. Mungan, N. Şakıyan, N. M. Pınar, A. Kaplan ve Z.Mısırlıgil.1998. Ankara'da Mevsimsel Polen Sayısı ile Deri Test Duyarlılığının Polen Alerjisi Olan  Hastalarda Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Alerji ve Klinik Immünoloji Kongresi, Syf. 67

6) D.Altıntaş, N. M. Pınar,G.Karakoç,M.Yılmaz,F.Aykaç,Ö.Cevit,H.Çakan ve  S.Kendirli.2002 Adana Polen Sayısının Septom Skorları, Deri Testi Pozitifliği ve  Meteorolojik Verilerle ilişkisi. X.Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi .Syf. 51

7) B.Sin,G.Çelik, N. M. Pınar,D.Mungan ve Z.Mısırlıgil.2002.Solunum Yolu Alerjilerinde Mevsim Öncesi İmmunoterapinin Etkinliği. X.Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Syf 55

8) G. Çelik, O. Abadoğlu ,  N. M. Pınar, D. Mungan   and  Z. Mısırlıgil. 2001 Clinical  Features  and  Cost-implications  of Subjects with  Seasonal  Allergic  Rihinits Residing   in  Ankara Central Anatolia  Region of Turkey. XX th Congress  of  the  European  Academy  of   Allergology   and Immunology. Suup. 68. Vol 56:214

9) B.Sin, G.Çelik, N. M. Pınar,D.Mungan and Z.Mısırlıgil.2002.Is preseasonal  İmmunotherapy Effective in Patients with Respiratory Allergy. European Journal of   Allergy and Clinical İmmunolog, Allergy. Sup.   73(57):54

10) N. M. Pınar, F. Koçak and D. Cansaran. 2003. The Effects of Meteorological Factors   on  The Daily Variation of Alternaria spores in Ankara, Turkey. Third International Balkan Botanical Congress

11) N. M. Pınar, T.Çeter, A.Yıldız  and D.Cansaran. 2005. Airborne Fungal spores concentration and the effect of meteorological factors in Ankara, Turkey ( 2003-2004). XVII. International Botanical Congress, 17-23 July,Vienna , Avusturia.

12) S.Bavbek, F.Ö. Erkekol, T. Çeter, D.Mungan , F. Özer, N. M. Pınar and Z.Misirligil. 2005. Prevalence of Sensitization to Alternaria and Cladosporium in Patients with Respiratory Allergy: The Association With Outdoor Counts of Mold Spores in Ankara Atmosphere, Turkey. XIX. World Allergy Congress, Munich, Germany. Allergy&Clinical Immunology International, 1(1): 224-225.

13) T. Çeter, Ş.Alan, N. M.Pınar, D.U. Altıntaş. 2006. Airborne spore concentration in Adana Turkey, 2004. 8th International Congress on Aerobiology. Neuchâtel, Switzerland, August 21-25, pp; 211

14) B.Bursalı, C. Doğan, T. Çeter ,  Ş.Alan, B. Aşçı, N. M. Pınar  and  R.Işık. 2006. Airborne pollen concentration in Ankara, Adana, Diyarbakir, Turkey, 2004-2005. 8th International Congress on Aerobiology . Neuchâtel, Switzerland, August 21-25, pp;194

15) N. Kavalcıoğlu, L. Açık, M. Pınar. 2007. Intraspecific variations among Turkish B.perennis L. Populations by RAPD and Polen analysis. International Symposium 7th Plant Life of South West Asia, Eskişehir.

16) M. Dinç, A. Duran, M. Pınar & M. Öztürk. 2007. Anatomical and palynological investigation on endemic Teucrium sandrasicum O.Schwarz. International symposium 7th Plant life of southwest Asia, Eskişehir, Turkey.

17) T.Çeter, I.Akata, Ş.Alan  and N.M. Pınar. 2008. Studies on aerofungi in Turkey. XII. International Congress of Mycology, 5-9 August 2008, İstanbul. 

18) M. Dinç, N. M. Pınar, S. Doğu, Ş. Yildirimli. 2008. Micromorphological studies on Lallemantia L. (Lamiaceae) species growing in Turkey. X th Symposium of International Organization of Plant Biosystematics, Slavakia.

19) N. M. Pınar , D.Doğan, G.Akgül  and F.Geven . 2005. The Pollen morphology of the wild Primula L. (Primulaceae) Species in Turkey. .XVII International Botanical Congress, Page: 326, 17-23, Vienna, Austria.

20) A.Aksoy, D.OK, N. M. Pınar. 2010. Pollen  Morphology of Turkey’s Endemic HELICHRYSUM Mill. (Asteraceae) Taxa. XII.Optima Meeting, Antalya,Turkey.

21) N. M. Pınar and N. Büyükkartal. 2008. Ultrastructure of Mature Pollens in Vitis vinifera L. cv. Çavus. 12 th International Palynological Congress, Bonn, Germany.

22) N. M. Pınar and E. Köksal. 2008. Pollen morphology in Groups A, B and C of Potentilla recta L. (Rosaceae). 12 th International Palynological Congress, Bonn, Germany.

23) F.Özbek, M.Ekici & N. M. Pınar. 2011. "Pod micromorphology and its systematicapplication in Astragalus (Fabaceae) sections Uliginosi Gray and Ornithopodium Bungein Turkey", 7 th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology, Berlin, Germany.

24) S.Doğu,M.Dinç and N. M. Pınar. 2011. Anatomical and micromorphological differentiation in genus Moltkia Lehm. İn Turkey. 7 th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology, Berlin, Germany.

25) B.Sin,G.Çelik, M. Pınar, D.Mungan ve Z.Mısırlıgil.2002. Solunum yolu allerjilerinde mevsim öncesi immunoterapinin etkinliği. X.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Adana. (Poster İkinciliği Ödülü Kazanılmıştır )

26) G.E.Çelik, D.Mungan, M. Pınar, Z.Mısırlıgil,2004. Kavak ağaçları kesilmeli mi? Populus alba’ya duyarlılığın klinik yansıması. XII. Ulusal Allerji ve Klinik immunoloji Kongresi, Antalya. (Bildiri Teşvik Ödülü Kazanılmıştır).

27) DU Altıntaş, N. M. Pınar, T.Çeter , G.Karakoç, M. Yılmaz , S.Kendirli ve F.Aykaç. 2004. Adana atmosferinde rastlanan mantar türleri. XII. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, 6-12 Ekim, Antalya.

28) S. Bavbek, FÖ Erkekol, T.Çeter, D.Mungan, F.Özer, N.M. Pınar and Z.Misirligil. 2004. Solunum yolu allerjisi olan hastalarda Alternaria ve Cladosporium duyarlılığı ve Ankara havasındaki mantar spor yoğunluğu. XII. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, 6-12 Ekim, Antalya. 

29) A.B Dursun,GE. Çelik, Ş.Alan, M. Pınar, D. Mungan, Z. Mısırlıgil.2005. Ankara’da  mevsimsel yakınması olanlarda deri testlerinde hangi allerjenleri seçelim ? XIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yıllık Kongresi, İzmir. (Poster üçüncülüğü Ödülü Kazanılmıştır)

30) ML Erkan, T. Çeter, AG. Atıcı, Ş. Özkaya, Ş. Alan, S. Tuna, N. M. Pınar. 2006. Samsun ilinin polen ve spor takvimi. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongre, Side, Antalya.

31) T. Çeter,  Ş. Alan, N. Aslantürk ve N. M. Pınar. 2007. Polen ve sporların haricinde atmosferde bulunan allerjen biyolojik partiküller. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2007, Beldibi-Antalya. 

32) Ş. Alan, T. Çeter ve N. M. Pınar. 2007. Gramineae Familyasına Ait Bitkilerin Polinizasyon Dönemlerinin Öngörülmesi; Ankara. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2007, Beldibi-Antalya.

33) Çeter T, İşlek C ve Pınar N. M. 2008. Hayvanlarla Tozlaşma (Zoogami)’de anter adaptasyonları. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

34) Çeter T, Pınar N.M, Yıldız A, Güney K, Yıldırım Ö. Kastamonu İli Atmosferi İki Yıllık Allerjik Mantar sporları Takvimi. XVI. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi. Girne, KKTC. 2008.

35) Alan Ş, Yıldırım Ö, Pınar N.M, Mısırlıgil Z, Seçil D, Keçeli T, Çeter T. Ankara’daki Betula pendula Roth (B. verrucosa) Polen Duyarlı Hastalardaki Farklı IgE Reaktivite Profillerinin İmmünokimyasal Yöntemle Belirlenmesi. XVI. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi. Girne, KKTC. 2008.

36) N.Büyükkartal, N.M.Pınar, N.Erdoğan, H.Çölgeçen, U.Budak ve B.Aşcı. 2009. Senecio cilicius Boiss.aken yapısı ve polen morfolojisi.  19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ,TRABZON.

37) H.Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, N. Münevver Pınar, Ümit Budak, Neslihan Erdoğan, Ergin Hamzaoğlu. Senecio lorentii Hochst’ de aken yapısı. 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongres ,  Trabzon.

38) H. Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, Neslihan Erdoğan, Ümit Budak, N. Münevver Pınar, Ergin Hamzaoğlu.2009. Senecio paludosus L.’de aken yapısı.  19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi,  Trabzon.

39) Şenol Alan, Özlem Yıldırım, Nur Münevver Pınar.2009. Deri Testinde Kullanılacak Polen Özütlerinin Hazırlanması. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yıllık Kongresi, Antalya.

40) Talip Çeter, Nur Münevver Pınar, Derya Ufuk Altıntaş, Seval Güneşer Kendirli, Barış Aşcı, Şenol Alan, Burhanettin Yalçınkaya, Pervin Akdağ. 2009. Adana atmosferinin aeromikolojik yönden incelenmesi: 2007. XVII.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yıllık Kongresi, Antalya.

41) Hande Cebeci, Gökçe Alıç, Şenol Alan, Nur Münevver Pınar, Barış Aşçı, Özlem Yıldırım. 2009. Corylus avellana Polen ve Tohum Protein Profillerinin Karşılaştırılması. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yıllık Kongresi, Antalya.

42) Burhanettin Yalçınkaya, Şenol Alan, Adem İmalı, Nur Münevver Pınar, Özlem Yıldırım, Talip Çeter, Barış Aşçı.2009. Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Aspergillus niger, Penicillium sp. Küf Mantarlarının Protein Profillerinin Karşılaştırılması. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yıllık Kongresi, Antalya.

43) Gökçe Alıç, Hande Cebeci, Burhanettin Yalçınkaya, Şenol Alan, Nur Münevver Pınar, Özlem Yıldırım. 2009. Pistacia terebinthus'un Polen ve Tohum Protein Profillerinin Karşılaştırılması. XVII. Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yıllık Kongresi, Antalya.

44) Şenol Alan, Özlem Yıldırım, Nur Münevver Pınar. 2009. Betula Poleninde Yer Alan Allerjen Nişasta Taneleri. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği  Yıllık Kongresi, Antalya

45) Barış Aşcı, Cahit Doğan, Talip Çeter, Şenol Alan, N.Münevver Pınar.2009. Ankara Atmosferinde Gramineae Polen Konsantrasyonunun Meteorolojik Faktörle İlişkisi (2007-2008). IX. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir

46) Özlem Göksel, Betül Ayşe Sin, Ömür Aydın, Dilşad Mungan, Yavuz Selim Demirel, Münevver Pınar, Zeynep Mısırlıgil. Mevsim öncesi çayır poleni immünoterapisinin direkt medikal maliyet ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri. 2009. XVII.  Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yıllık Kongresi, Antalya.  (Poster Birinciliği Ödülü Kazanılmıştır)

47) Çeter T, Pınar NM, Erkan ML. 2010. Atmosferik Polen Konsantrasyonlarının Belirlenmesiyle Bitkilerin Tozlaşma Periyotlarının Tespiti: Samsun 2005-2007. Ekoloji Sempozyumu, 5-8 Mayıs , Aksaray

48) Çeter T, İnceer H, Pınar NM, Ayaz S. 2010.  Türkiye’de yayılış gösteren Matricaria L. ve Tripleurospermum Sch. Bip. (Anthemideae- asteraceae) cinslerine ait taksonların aken morfolojisi. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli.

49) Çeter T, Pınar NM, Silici S, Tahan F, Ünver A. 2010. Kayseri atmosferindeki allerjik mantar sporları konsantrasyonu üzerine meteorolojik faktörlerin etkisi. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Belek/Antalya.

50) Çeter T, Yalçınkaya B, Aydın F, Aşçı B, Pınar NM, Erkan ML. 2010 Samsun ili atmosferinin iki yıllık allerjik mantar sporları takvimi. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Belek/Antalya.

51) Çeter T, Aydın F, Yalçınkaya B, Pınar NM, Erkan ML. 2010 Samsun ili atmosferinin iki yıllık allerjik polen takvimi. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Belek/Antalya.

52) Alan,Ş.,Yalçınkaya B., İmalı A., Alıç G.,Cebeci H.,Pınar N.M., Yıldırım Ö. 2010. Atmosferik Doğal Tuzaklar; Kavak Tohumları. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Belek/Antalya.

53) F.Özbek, M.Ekici & N. M. Pınar. 2011. Türkiye'deki Astragalus L.(Fabaceae) Cinsi Uliginosi Gray Seksiyonunun Yaprakçık Mikromorfolojisi. Ekoloji Sempozyumu, Düzce.

54) Çeter T, İnceer H, Pınar N. M, Ayaz S. 2010.  Türkiye’de yayılış gösteren Matricaria L. ve Tripleurospermum Sch. Bip. (Anthemideae- Asteraceae) cinslerine ait taksonların aken morfolojisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli, s;304-305.

55) Çeter T, Pınar N. M, Bağcı Y, Tutar  L. 2011. Türkiyede yayılış gösteren Rorippa Scopp. (Brassicaceae) türlerinin polen ve tohum morfolojisi. 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. 25-28 Ekim 2011 Kemer/ ANTALYA

56) N. M. Pınar and E.Köksal. 2008. Pollen morphology in Groups A, B and C of Potentilla recta L. (Rosaceae). 12 th International Palynological Congress, Bonn, Germany.

57) F.Özbek, M.Ekici & N.M.Pınar. 2011. "Pod micromorphology and its systematic application in Astragalus (Fabaceae) sections Uliginosi Gray and Ornithopodium Bunge in Turkey", 7 th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology, Berlin, Germany.

58) S.Doğu,M.Dinç and N.M.Pınar. 2011. Anatomical and micromorphological differentiation in genus Moltkia Lehm. in Turkey. 7 th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology, Berlin, Germany.

59) Çeter T., Pınar N. M., Keçeli, T., Aydın F. And Acar A. 2012. One year aeropalynological analysis of atmospheric pollens in Çankırı, Turkey. 13 th International Palynological Congress, 9 th International Organisation of Paleobotany Conference. Tokyo, Japan.

60) Çeter T., Pınar N. M., Türkmen Z., Aydın F. And Acar A. 2012. Atmospheric pollen calendar of Giresun, Turkey. 13 th International Palynological Congress, 9 th International Organisation of Paleobotany Conference. Tokyo, Japan

61) Yalçınkaya B., Pınar N. M., Çeter C., Altuner E.M. and Yıldırım O. 2012.Protein profiles of some common microfungi taxa isolated in atmospheric studies. 13 th International Palynological Congress, 9 th International Organisation of Paleobotany Conference. Tokyo, Japan.

62) Acar A., Avcı S., Sancak C., Can A., Pınar N. M. 2012 “Türkiye Onobrychis Cinsi Hymenobrychis (Fabaceae) Seksiyonunun Polen Morfolojisi”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, Ege Üniversitesi-Eylül) 

63) Sağ H., Acar A., Pınar N.M., Yalız Ş.E. 2012. Uçaklardaki Polen Taşınımının Ekolojik Dengeye Etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, Ege Üniversitesi- 3-7 Eylül)

64) Pınar N. M., Altıntaş Ufuk D., Kendirli Güneşer S., Bingöl G.,  Yılmaz M., Çeter T., Akdağ P., Acar A. 2012. Adana İli Alerjik Egzotik Bitkileri ve İnsan Sağlığına Yönelik Bilgilendirme. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım.

65) Acar A., Sağ H., Yalız Ş.E. Pınar N. M., 2012. 10000 Metre Yükseklikte Atmosferik Polen ve Sporlar. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım.

66) Pınar N. M., Çeter T., Aydın F. Acar A., Altıntaş Ufuk D., Bingöl Karakoç G.,  Yılmaz M., Akdağ P., Kendirli Güneşer S. Adana Atmosferinin 10 Yıllık Alerjik Polen Takvimi. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım (Poster birinciliği ödülü kazanılmıştır)

67) Bayar E., Akdoğan S., Altuner E.M., Çeter T., Acar A., Pınar N. M. 2012. Betula pendula  ve Corylus avellan Türlerinin Polen Protein Profillerinin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım.

68) Yalçınkya B., Alan Ş., Pınar N. M., Yıldırım Ö., Acar A.  2012. Aspergillus Cinsine Ait 3 Türün ( A. flavipes, A. niger, A. oryzae ) Profillerinin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım.

69) Çeter T., Altuner E.M., Akdoğan S., Bayar E., Aydın F., Pınar N. M. 2012. İki Kavak (Populus) Türünün Polen Protein Analizi. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım.

70)Akdoğan S., Bayar E., Çeter T., Altuner E.M., Güney K., Pınar N. M. 2012. Bazı Pinaceae (Çamgiller) Türlerinin Polen Protein Profillerinin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım.

71) Altuner E.M., Çeter T., Akdoğan S., Bayar E., İşlek C., Pınar N. M. 2012. Juglans regia  ve Acer negundo türlerinin polen protein profillerinin analizi. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım.

72) Silici S., Çeter T., Pınar N.M., Acar A. 2012. Allergic Pollen Calendar of Kayseri Atmosphere. 11th Asian Apicultural Association conference, Apiexpo&Workshop. Kuala Terengganu, Malaysia.


Kitaplar

Bitki sistematiği, Palinoloji bölümü,  Nobel Kitapevi, 2012

Bitki sistematiği, Morfoloji bölümü,  Nobel Kitapevi, 2012

Polen Allerjisi. Türkiye Alerjik Bitkilerine Genel Bakıs, Engin Kitapevi, 2007

Palinoloji Laboratuar Kılavuzu, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2003