PROF.DR. METİN PİŞKİN    
Name : METİN
Surname : PİŞKİN
E-Mail : metinpiskin@gmail.com, mpiskin@ankara.edu.tr
Phone Number : (0533) 252 34 11
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES
Department : Psychological Services in Education
Personal Information
EDUCATION

University of Leicester, UK, 1991-1996 PhD in Education and Continuing Studies
Ankara University, 1986-1989 Master degree in Guidance and Counselling
Ankara University, 1982-1986 Bachelor degree in Psychological Services in Education

SELECTED PUBLICATIONS:

1.
Pişkin, M. (2014). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığına Adanmış 40 Yıl: Donald Edwin Super, Gelişen İnsan Kaynakları Kariyer Gündemi, 4, 43-47.
2. Öğülmüş, S., Aypayi A., Taşpınar, M., Çabuk Kaya, N., Varçın, R., Pişkin, M., Çınkır, Ş., Sever, M., Önen, E., Ekşisu, M. Ve Çam, Z. (2013). Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı, Sınıf Terki Sebepleri ve Örgün Eğitim Dışında Kalan Çocuklar Politika Önerileri Raporu. MEB ve UNICEF Yayını.
3. Pişkin, M. (2013) (Çeviri Editörü). Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma – Proaktif Yaklaşım, NOBEL Yayınevi. (Geldard, K. & Geldard D. (2010). Counseling Adolescents: The Proaktive Approach for Young People).
4. Pişkin, M. (2013). John Lewis Holland: Yaşam Öyküsü ve Kariyer Danışmanlığına Katkıları, Gelişen İnsan Kaynakları Kariyer Gündemi, 3, 28-31.
5. Pişkin, M. (2012). Kariyer Danışmanlığında Bir Duayen: Prof. Dr. Yıldız KUZGUN, Gelişen İnsan Kaynakları Kariyer Gündemi, 2, 36-41.
6. Pişkin, M. (2012). Frank Parsons: Kariyer Danışmanlığının Babası, Gelişen İnsan Kaynakları Kariyer Gündemi, 1, 24-29.
7. Pişkin, M. (2012). Meslek Seçiminin Önemi ve Sınav Stresi – Meslek De Şart, Stresi Yenmek De. İstihdam’da 3i Dergisi, sayı: 5, 80-82.
8. Pişkin, M. (2012). Akran Şiddetine Alternatif Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi. Kamuda Sosyal Politika, 19, 64-77.
9. Ayas, T. Ve Pişkin, M. (2011). Lise Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Okul Türü Bakımından İncelenmesi. İlköğretim Online, 10 (2), 550-568.
10. Pişkin, M. (2011). Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler. İçinde: Binnur Yeşilyaprak (ed.). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya, (s.43-78). Ankara: PEGEM Akademi.
11. Pişkin, M. (2010). Kariyerim – Kariyer Yönetim Rehberi. Ankara: Ankara Ticaret Odası Yayınları.
12. Varçın, R., Savcı, İ., Ersoy-Kart, M., Pişkin, M., Bahadır, M. Ve Domanıçlı, E. (2008). Geleceğe Giden Yollar Bilim, Teknoloji ve Yenilik. Ankara: KAR-DER Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği Yayınları.
13. Pişkin, M. (2008). Rehberlik. İçinde: Kara Harp Okulu Eğiticilerin Eğitimi Programı Ders Notları. (s.98–110). Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 15.
14. Pişkin, M. (2007). İlk Ve Ortaöğretim Öğrencilermizin Kariyer Gelişimleri Ve Yönlendirme Süreçlerinde Gözlenen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları. (s. 58–97) Ankara: Eğitim-Bir-Sen Yayınları.
15. Pişkin, M. (2007). Kariyer Başarısı ve Duygusal Zeka. Meşale Dergisi, 2, 56–58.
16. Pişkin, M. (2006). Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını. İçinde: Muhsin Hesapçıoğlu ve Alpaslan Durmuş (Ed.). Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi. (s. 457–501) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
17. Pişkin, M. (2006). Okul Şiddeti: Tanımı, Yaygınlığı ve Önleme Stratejileri. Kamuda Sosyal Politika, 1, 2, s. 45–62.
18. işkin, M. (2005). Kariyer Planlama Sürecinde Ölçme Teknikleri. İçinde: Recep Varçın (Ed.). İşletmelerde Kariyer Planlaması. (s.70–99). Ankara: Ankara Sanayi Odası (ASO) ve A.Ü. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM) – Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı İş Kulübü (MEKDAM) Projesi Yayını.
19. Pişkin, M. (2004). İçedönük ve Dışadönük Kişilik Yapısı. İçinde: Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu (Ed.). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. (s.199–238). Ankara: Nobel Yayınları.
20. Pişkin, M. (2003). Özsaygı Geliştirme Eğitimi. İçinde: Y. Kuzgun (Ed.), İlköğretimde Rehberlik. (s.95–123). Ankara: Nobel Yayınları.
21. Pişkin, M. (2003). Turkey. In Postgraduate Study in Europe FEDORA 2003 Guide. (pp. 92-94). London: Hobsons Publication.
22. Pişkin, M. (2002). Çocuğun Kariyer Planlamasında Ailenin Rolü. İçinde: 2001 Yılı Aile Raporu. (s.245–272). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
23. Pişkin, M. (2002). School Bullying: Definition, Types, Related Factors, and Strategies to Prevent Bullying Problems. Educational Sciences: Theory & Practice, 2, (2), 555-562.
24. Pişkin, M. ve Öner, U. (2000). Görüşme İlkeleri ve Teknikleri. (X + 243 s.) Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İİBK Yayınları.