ARŞ.GÖR. PINAR KASAPOĞLU AKYOL    
Adı : PINAR
Soyadı : KASAPOĞLU AKYOL
E-posta : pkasapoglu@ankara.edu.tr, pinarkasapoglu@gmail.com
Tel : 0-312-310 32 80 /1166
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : HALKBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri ve Tarihi:

Ankara - 05.04.1978 

Eğitim:

4/2008 - 7/2015: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü-

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Halk Bilimi Bilim Dalı, Doktora 

9/2004 – 4/2006: Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI, USA

   Master - Educational Media and Technology (Eğitimsel Medya ve Teknoloji) 

9/1994 – 6/1998: Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-

Türk Halk Bilimi ABD

İş Deneyimi:

2/2012-         : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Halkbilim Bölümü   

                        Araştırma Görevlisi

2003 – 2007 : Washtenaw Community College Children Center, Ann Arbor, MI, USA 

                       Yardımcı Öğretmenlik

1999 – 2001 : Atıf Benderlioğlu İlköğretim Okulu, Ankara

                    Türkçe Öğretmenliği

2001- 2002  : Akyurt Nehire Bir İlköğretim Okulu, Ankara

                      Türkçe Öğretmenliği

Sertifikaları:

1. Ankara Üniversitesi- Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı- (2 Mayıs- 6 Haziran 2017).

 

YAYINLARI:

Makaleler:

1.    Kasapoğlu Akyol, Pınar (2017), “Halkevleri Döneminde SINGER Dikiş Kurslarının Kadınlar Üzerindeki Etkileri”, Dörtöğe Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları Hakemli Dergi NOBEL Akademik Yayıncılık, Yıl:6, Sayı:11, s.153-169.

2.    Kasapoğlu Akyol, Pınar (2016), “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Örgün Eğitime Uygulanması: Ağaraştırması (Webquest) Örneği”, Milli Folklor, yıl: 28, sayı: 111, Güz: 2016,  http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=111&Sayfa=149.

3.    Kasapoğlu Akyol, Pınar (2014), “Kültürel Değişme ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Geçmişten Geleceğe Aktarılan Bir Sözlü Gelenek: Ninni”, bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 69, 127-142, http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/kcfinder/upload/files/bilig69bahar2014.pdf.

4.    Kasapoğlu Akyol, Pınar (2012), “Kullanım Şekilleri ve Geleneğiyle Kültürümüzde Toprak”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl IV, Sayı 1, Ocak 2012 http://www.actaturcica.com

5.    Kasapoğlu Akyol, Pınar (2011), “Çorum’un Sungurlu İlçesinde 1895-1947 Yılları Arasında Kasaplık Kültürüne Kasapoğlu Ailesi Üzerinden Bir Bakış”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl III, Sayı 6, Temmuz 2011, http://www.actaturcica.com

6.    Kasapoğlu Akyol, Pınar (2011), “Örgün Eğitimde Ninni Türünün Eğitim Aracı Olarak Kullanımı”, ANKARA Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi, (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Organı), Haziran Sayısı.

7.    Kasapoğlu Akyol, Pınar (2010) , “Using Educational Tools to Improve Language and Communication Skills of ESL Students”, Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 2010, 4 (2), 225-241, http://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_4761_0.pdf.

8.    Kasapoğlu-Akyol, Pınar (2010), “Küreselleşen Moda Bağlamında Blucin Kültürü Üzerine Bir Araştırma”, Milli Folklor, cilt: 11 yıl: 22 sayı: 86, Bahar: 2010. http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=86&Sayfa=183.

Kitap Bölümü:

1.    Kasapoğlu Akyol, Pınar (2017), “From Tradition to the Future Universal Language of Love: Lullabies”, Recent Developments in Arts, (Zbigniew Bialas / Hasan Aslan / Mehmet Ali Icbay / Hasan Arslan (eds.)), International Association of Social Science Research (IASSR), ISBN 978-83-943963-6-7 (E-book), ISBN 978-83-943963-6-7 (Print), p.159-169.

 1. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (2013), “Türkiye’nin Yaşayan İnsan Hazineleri Programı”, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği- Türkiye Deneyimi (“Turkey’s Living Human Treasures Program”, The Future of Intangible Cultural Heritage- Turkey’s Experience), Ankara.
 2. Kasapoğlu Akyol, Pınar (2011), “Çorum’un Sungurlu İlçesinde 1895-1947 Yılları Arasında Kasaplık Kültürüne Kasapoğlu Ailesi Üzerinden Bir Bakış”, Kasap, Tarihçi Kitabevi (Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun), s.11-54.

AKADEMİK ETKİNLİKLER :

Katıldığı Konferans ve Sempozyumlar:

  1. Kasapoğlu Akyol, Pınar (2017). “Örgün Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) ve Halk Kültürü Dersi”, V. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu (5th International Folk Culture And Art Activities Symposium), Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi & Kahramankazan Belediyesi, 12-14 Ekim 2017– Ankara.
  2. Kasapoğlu Akyol, Pınar (2017). “Kültürel Miras Aktarıcısı Posta Pullarını Ulusal Kimlik Bağlamında Okumak”, III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, 15-16 Haziran 2017, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
  3. Kasapoğlu Akyol, Pınar (2017). “From Tradition to The Future: Anonymous and Composed Lullaby Examples of Turkish Culture”, XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Sicily, Italy – January 25 - 28, 2017.
  4. Kasapoğlu Akyol, Pınar (2016). “Mitler, Halk Hikâyeleri ve Masallar İnternet Projesi ile Sözlü Anlatıların Farklı Bir Aktarımı”, II. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, 8-10 Haziran 2016, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, ISBN: 978-605-84052-2-6, s.116-121.
  5. Kasapoğlu Akyol, Pınar (2015). “Integration of Intangible Cultural Heritage into Schools”, International Society for Folk Narrative Research ISFNR, 1-6 September 2015 in Hacettepe University, Ankara, Turkey.
  6. Kasapoğlu Akyol, Pınar (2012). “From past to the present: Women public education with Singer sewing machine in Turkey Non-formal Education System”, Research Network 33-Women’s and Gender Studies of the European Sociological Association (ESA), Roma (İtalya) Lumsa University, “Gender, Justice and Tradition”- 15- 17 Kasım 2012.
  7. Kasapoğlu Akyol, Pınar (2011). “Kaybolan Mekân, Yaşayan Kültür: Adakale”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3. Genç Bilimadamları Sempozyumu, 16-17-18 Mayıs 2011.
  8. Kasapoğlu Akyol, Pınar (2011). “Adakale Masalları ve Eğitimsel İşlevleri”, TUDOK 2010 - III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi-Sözlü Bildiri İstanbul Kültür Üniversitesi - 20-22 Eylül 2010, Vol.1, C.1, 727-737, İstanbul.
  9. Kasapoğlu Akyol, Pınar (2009). “ABD’de Yaşayan Türklerin Eğlence Kültürü”, Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kocaeli Üniversitesi-Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı- 11-13 Aralık 2009. 

Kurul Üyeliği

(2014-2016) Ankara Valiliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü- Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Çalışmaları- Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Kurul Üyeliği

Danışmanlık

(Haziran-Aralık 2013)- Milli Eğitim Bakanlığı, “FATİH Projesi’nde Kültürel Miras”, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, İleri Eğitim Teknolojileri ve Araştırma Grup Başkanlığı Projesi

Uluslararası Proje

(January – December 2013)- International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (ICHCAP), Field Survey of the Intangible Cultural Heritage Safeguarding Efforts in the Asia-Pacific Region- Intangible Cultural Heritage Safeguarding Efforts in Turkey, As a Research Assistant.