DR. PINAR KASAPOĞLU AKYOL    
Adı : PINAR
Soyadı : KASAPOĞLU AKYOL
E-posta : pkasapoglu@ankara.edu.tr, pinarkasapoglu@yahoo.com
Tel : 0-312-310 32 80 /1166
Ünvan : DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : HALK BİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Doğum Yeri ve Tarihi:

Ankara - 05.04.1978 

Eğitim:


4/2008 - : Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü- Türk Halk Bilimi ABD Doktora Öğrencisi
9/2004 – 4/2006: Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI, USA
Master - Educational Media and Technology (Eğitimsel Medya ve Teknoloji)
9/1994 – 6/1998 : Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü- Türk Halk Bilimi ABD


İş Deneyimi:
2/2012-       : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Halkbilim Bölümü   
                    Araştırma Görevlisi
2003 – 2007: Washtenaw Community College Children Center, Ann Arbor, MI, USA 
                    Yardımcı Öğretmenlik
1999 – 2001: Atıf Benderlioğlu İlköğretim Okulu, Ankara
                    Türkçe Öğretmenliği
2001- 2002 : Akyurt Nehire Bir İlköğretim Okulu, Ankara
                    Türkçe Öğretmenliği

Makaleler:

  1. Kasapoğlu-Akyol, Pınar (2010),“Küreselleşen Moda Bağlamında Blucin Kültürü Üzerine Bir Araştırma / A Research on Blue Jeans Culture in the Context of Globalized Fashion”, Milli Folklor, CİLT: 11 YIL: 22 SAYI: 86, Bahar: 2010.
  2. Kasapoğlu-Akyol, Pınar (2010) , “Using Educational Tools to Improve Language and Communication Skills of ESL Students”, Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 2010, 4 (2), 225-241.
  3. Kasapoğlu-Akyol, Pınar (2011), “Örgün Eğitimde Ninni Türünün Eğitim Aracı Olarak Kullanımı”, ANKARA Eğitim ,Kültür ve Sanat Dergisi, (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Organı), Haziran Sayısı.
  4. Kasapoğlu-Akyol, Pınar (2011), “Çorum’un Sungurlu İlçesinde 1895-1947 Yılları Arasında Kasaplık Kültürüne Kasapoğlu Ailesi Üzerinden Bir Bakış”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl III, Sayı 6, Temmuz 2011, http://www.actaturcica.com
  5. Kasapoğlu-Akyol, Pınar (2012), “Kullanım Şekilleri ve Geleneğiyle Kültürümüzde Toprak”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl IV, Sayı 1, Ocak 2012 http://www.actaturcica.com
  6.  Kasapoğlu-Akyol, Pınar (2011), “Kültürel Değişme ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Geçmişten Geleceğe Aktarılan Bir Sözlü Gelenek: Ninni”, bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (yayın aşamasında)
Kitap Bölümü:
1. Kasapoğlu-Akyol, Pınar (2011), “Çorum’un Sungurlu İlçesinde 1895-1947 Yılları Arasında Kasaplık Kültürüne Kasapoğlu Ailesi Üzerinden Bir Bakış”, Kasap, Tarihçi Kitabevi (Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun), s.11-54.

Akademik Etkinlikler :
Katıldığı Konferans ve Sempozyumlar:
  1. "Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu" T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kocaeli Üniversitesi-Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı- 11-13 Aralık 2009- “ABD’de Yaşayan Türklerin Eğlence Kültürü”.
  2. TUDOK 2010 - III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi- İstanbul Kültür Üniversitesi - 20-22 Eylül 2010- “Adakale Masalları ve Eğitimsel İşlevleri”.
  3. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3. Genç Bilimadamları Sempozyumu, 16-17-18 Mayıs 2011, “Kaybolan Mekân, Yaşayan Kültür: Adakale”.
  4. Research Network 33-Women’s and Gender Studies of the European Sociological Association (ESA), Roma (İtalya) Lumsa Üniversitesi, “Gender, Justice and Tradition”- 15- 17 Kasım 2012- “From past to the present: Women public education with Singer sewing machine in Turkey Non-formal Education System” .